Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Moudrá učení od Archanděla Michaela **Letmý pohled za zítřek* červenec 2020
AA Michael - Moudrá učení od Archanděla Michaela **Letmý pohled za zítřek* červenec 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 16:52

Prostřednictvím Ronny / svatý písař

Milovaní mistři, jelikož kolem vás víří mnohadimenzionální vyjádření změny a čas se zhušťuje a rozpíná stále rychleji, musíte se naučit PLYNOUT S PROUDEM, abyste byli ve stavu snadnosti a požehnání. Jak jste všichni do určitého stupně zažili a zažíváte, život na Zemi se za posledních padesát let dramaticky změnil. Co bylo normální v prostředí Třetí a Čtvrté dimenze už neplatí, pokud se přesunete do jemnějších dimenzí Světla Stvořitele. Zmíníme se o hlavních událostech časů, abychom vám poskytli lepší porozumění tomu, jak se nově se vynořující kolektivní vědomí lidstva srovnává s druhy víry starého kolektivního vědomí mas, které převažovaly tisíce let.

VÁŠ VZTAH SE SEBOU SAMÝM: V minulosti bylo vaše tělo přání ega především pod kontrolou vaší každodenní existence a vaše Já Duše bylo malým hláskem vědomí, který byl velmi často ignorován. Tradice, náboženské víry a různé povinnosti byly vštěpovány již v raném věku a učili vás věřit tomu, že to, co si o vás lidé myslí, je důležitější než to, co si o sobě myslíte vy. Vždycky jste se dívali ven, když jste hledali potvrzení své hodnoty. Stále jste hledali někoho, něco nebo nějakou událost, která by vám přinesla štěstí, ale obvykle to bylo krátkodobé, často to přineslo zklamání a ponechalo vás to v hledání něčeho nad vámi, co by vám přineslo určité uspokojení.

Nyní jste se naučili se pro potvrzení, inspiraci a vedení obracet dovnitř, protože máte to, čemu se říkalo Vnoření Duše a spojujete se mnoha tvářemi/stránkami svého Vyššího Já. V tomto procesu vstřebáváte větší dávky Vědomí čistého Vesmírného Světla, což vám pomáhá bez viny uvolnit všechny vyčpělé koncepce, tak jak vstřebáváte nové vyšší pravdy, které k vám v překvapivé míře přicházejí.

Nyní zjišťujete, že Bůh není někde nahoře, ve vzdáleném nebeském království, netahá za nitky a nesesílá odměny a tresty. Přijímáte skutečnost, že VŠECHNO, co je potřeba, máte v sobě, jako součást svého Božího plánu, abyste projevili milující, radostné, mírumilovné bytí v hojnosti. Staré tradice a zvyky se vás přestávají držet, jak hledáte svobodu vyjádření a vytváříte nové cesty a způsoby jak oslavovat svaté dny (svátky), probíhající čas, a ctít našeho Boha Otce/Matku a Stvořitele.

Uctívání není omezeno na jeden den, protože žijete duchovně v každém jednotlivém okamžiku každého dne. Každý den žijete jako mistr, tím že sledujete své myšlenky a činy. Víte, že váš úmysl, záměr, musí být čistý, protože jste zodpovědní za každý nejmenší atom energie, kterou vysíláte.Praktikujete rozlišování a stále sledujete druhy víry, kterým dovolíte se usadit ve své Bytosti, ve svém Bytí, neboť víte, že mezi pravdami, které prohlašujete za své, jsou pravidla, podle kterých musíte a chcete žít.Víte, že vždycky musíte dělat ty nejvyšší volby a kráčíte střední cestou v míru a harmonii, přesunuli jste se mimo zákon Karmy do stavu požehnání.

VÁŠ VZTAH K SOBĚ SAMÉMU A VZTAHY S OSTATNÍMI:Naučili jste se, že jakmile získáte smysl pro lásku k sobě a ke své hodnotě uvnitř sebe, přitáhnete víc a víc Lásky/Světla od Stvořitele – je to nekonečný zdroj duchovní podpory. Jak se naplníte až po okraj, začne tento nádherný elixír zářit z vás, ven, ve stále se rozpínajícím kruhu Světla. Začnete hledat vztahy, které přinášejí spokojenost na všech úrovních fyzické, emocionální, mentální a duchovní. Ve vztazích budoucnosti nebude žádný pocit sebeobětování. Bude zde základní důvěra a vy budete hledat a podporovat plné vyjádření individuálních zájmů, talentů a duchovní pravdy. Oddaní partneři si budou vzájemně doplňovat silné stránky, bez odsuzování a s trpělivostí a budou si pomáhat zpracovávat své slabé stránky a strachy. Je důležité, abyste sdíleli společnou vizi s těmi, se kterými jste blízce spojeni, protože nebudou tolerovány hry o moc a ovládání. Začínáte rychle poznávat členy své Rodiny Duše a ty, se kterými máte hluboké duchovní spojení. Najdete ve svých vztazích víc pohodlí a radosti, než jste si kdy mysleli, že bude možné. Už nebudete hledat vztahy založené na potřebě, ale prostřednictvím touhy vzájemně sdílet svou cestu a své znalosti, jak kráčíte do nového a vzrušujícího Věku.

NOVÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM BUDOUCNOSTI ** NEDOSTATEK NEBO HOJNOST, TO JE VAŠE VOLBA: Právě probíhá proces přerozdělení blahobytu na Zemi. Všimněte si, že více korporací a organizací upadne do neoblíbenosti a zapomnění.Všechno, co je založené na strachu, nenasytnosti a ovládání ostatních se hroutí. V minulosti často trvalo několik životů než bylo špatné napraveno a vy jste nevěděli, kdy a jak bude spravedlnosti učiněno zadost. Nyní se těm, kteří jsou zaseknuti ve hře příčiny a následku, jejich činy vracejí skoro okamžitě jako bumerang. Ti, kteří slouží jen sobě a zneužívají důvěru a moc, které jsou jim dány, již nebudou sto skrýt své špatné skutky. Ať už jde o náboženské, podnikatelské nebo vládní organizace a podniky, čas zúčtování je tady.

Jak Země vstřebává víc a víc vyšších frekvencí vibrací, Světlo proniká do nejhlubších stínů. Mysl a Duch jsou stavitelé a vy jste spolutvůrci nového ráje na Zemi.Vše, co kdy budete potřebovat, vám bude dodáno, ale vy se musíte pevně držet své vize, pro nejvyšší dobro všech. Pak se musíte odvážně odvážit vstoupit do Vesmírné banky látky čistého neprojeveného Světla, abyste ji mohli vytvarovat do čehokoli, co si dovedete představit. Milovaní, hledejte hojnost lásky, radostné milující vztahy, dobré zdraví, radostnou vitalitu a tvořivost, když se učíte, že to nejsou jen věci, co vám přináší štěstí a spokojenost, ale také stav bytí a kvalita života.'

MATKA ZEMĚ SE UZDRAVUJE SILAMI ŽIVLŮ. Země podstupuje očistný proces, katarzi, uvolňování silných pocitů, zlosti, utrpení, odreagování, zdánlivě hazardním způsobem, kdy pevnina, která byla zneužita přehnanou kultivací, napuštěna hluboko usazenými bolestnými myšlenkami válek a násilných činů, je zavalena povodněmi, ohni, zemětřeseními a ničivými větry.To je Vesmírný zákon, drahá srdce, protože čištění, projasňování a léčení je nezbytné, aby se projasnil vzduch, pročistila se země a vody, které lidstvo bezohledně znečistilo. Velká království Véd a Elementálů se statečně snaží pročistit a uzdravit Zemi s co nejmenší dávkou ničení, nicméně škody a negativita jsou takových rozměrů, že bude třeba ohromných množství, aby se Země navrátila do rovnováhy a harmonie.

Nyní a v následujících letech, si mnoho sladkých Duší, zvláště těch, které zápasí o existenci, zvolí opustit Zemi.Žádáme vás, abyste se na tento proces dívali v novém Světle. Nevidíte, že opouštějí utrpení a beznadějné bytí na základě volby, jak vstupují branou do světa lásky, míru, radosti a hojnosti, kde budou připraveni na návrat do jemnějšího a čistšího pozemského bytí? V nepříliš vzdálené budoucnosti nebude žádný svět základní Třetí hustoty, do kterého by se dalo vrátit, protože roviny vědomí Třetí a Čtvrté dimenze se navrátí do původně plánovaného Spektra Světla a Stínu. Přicházející Duše se budou vracet do vyrovnanějšího světa, kde jim bude dána příležitost se učit, rozpínat vědomí a rychle procházet pozemské lekce. To je to, co pro ně vy, ukazovatelé cesty, připravujete.

Mnozí z vás byli vedeni k tomu, aby se přesunuli do různých částí světa – nejste si jisti proč, ale je zde hluboce usazená touha jít vpřed, do neprobádaných území. Jste voláni na takové místo na Zemi, kde jste nejvíce k užitku a ti, kdo mají stejné vibrace, jako vy, budou vedeni k vám. Je čas se spojit do týmu nebo znovu sjednotit s rodinou Duše nebo se společníky, kteří mají stejný úkol. Jak vstupujete do inspirovaných myšlenek z říše všech možností a čerpáte z nich, jste intuitivnější. Vaše instinktivní povaha minulosti se zjemňuje a pročišťuje, jak se spojuje s vaším budoucím mnohastránkovým vědomím, vědomím mnoha tváří.

Vaše potřeby a touhy se změní, jak vstřebáváte více Světla do své fyzické loďky.Přijde čas, kdy nemoci a viry ohrožující život, budou mít potíže najít příbytek ve vašich vyvíjejících se citlivějších a pružnějších Světelných tělech. Chvíli nebudete ve svých fyzických tělech cítit žádný rozdíl, ale vnitřní a éterické změny probíhají velmi rychle. Jak se postupně rozpouštějí membrány Světla kolem vaší DNA, začínáte mít čím dál větší přístup k moudrosti uložené ve svých mozkových strukturách a vaše fyzická loďka začne být silnější. Objeví se divukrásné nové průlomy a techniky léčení a přirozené produkty a medicíny nahradí většinu vašich syntetických léků a drog, které mají tolik vedlejších účinků.

Mnozí z vás už zjistili, že vaše tělo nebude tolerovat mnohé z oblíbených předepisovaných látek propagovaných farmaceutickými společnostmi, které se zajímají jen o svůj zisk. Zaměření bude na prevenci, celoživotní péči, cvičení, lázeňství, přírodní léčebné kúry a na to, jak jsou pro zdraví důležité pozitivní, láskyplné myšlenky. Už nebudete ignorovat signály, které vám posílá váš elementál těla, když se snaží získat vaší pozornost. Bolest je způsob, kterým se vám vaše tělo snaží dát najevo, že něco není v pořádku. V minulosti jste brali látky, které potlačují bolet, abyste zamaskovali symptomy, dokud nebylo pozdě a a nebylo třeba drastických prostředků pro nápravu nerovnováhy. Rychle uděláte nezbytné změny a přizpůsobíte se tak rychle jak to půjde, abyste zažili co nejméně nepohodlí, a rychle se vrátíte do stavu harmonie a pocitu, kdy se cítíte dobře.

Nakonec přijmete podmínky své jedinečné tělesné struktury, znaků, talentů a způsobů vyjádření a tvoření. Své rodiče, genetické struktury linie svých předků si vybíráte z určitého důvodu. Je to vaše jedinečnost, co vás dělá tak zvláštními – na Zemi není nikdo jiný úplně stejný jako vy, ani identické dvojče. Jedna z největších překážek, kterým čelíte v posledních několika letech, je přijmout sami sebe takové, jací jstezjistit, že jste nádherní a drahocenní – bez ohledu na vnější oděv z masa, který jste se rozhodli nosit, abyste zažili tento nejdůležitější život ze všech životů.Je to vaše zářící Duše a velká teplá srdce, co vidíme zářit, milovaní, nepřikládáme význam maskování z masa, které nosíte.

POUŽÍVÁNÍ VAŠICH DOVEDNOSTÍ, KTERÉ MÁTE Z MINULOSTI, PŘI BUDOVÁNÍ BUDOUCNOSTI: během posledních let jsme se vám snažili pomoci si vzpomenout na svou nádhernou minulost a přijmout pravdu, kterou máte uvnitř sebe, vše, co je potřeba, aby byl vytvořen velký nový svět. Nemluvili jsme jen o vašich minulých životech na Zemi, protože jsme se snažili poskytnout vám vhled do toho, jak opravdu velkolepí všichni jste. Prosím, přijměte fakt, že větší část své Bytostnosti jste zanechali ve vyšších říších a nyní je čas začít proces znovupotvrzení těch mnoha Tváří/Stránek Božího vyjádření, které tvoří celistvost vašeho opravdového VY.

Říkali jsme vám, že tohle je Vesmír, kde jsou velké rozdíly a jako součást svého tréninku, jste zažili mnoho nádherných dobrodružství na mnoha zvláštních a dokonalých místech. Nyní chápete, proč je Země tak důležitá, protože vaše planeta je místo, kde všechna rozdílnost tohoto Vesmíru je na jednom místě. Užívali jste si hru duality a polarity, když jste vytvořili blahobyt a pak bolestný nedostatek. V jiných životech jste měli nádherné talenty a dosáhli jste velkých odvážných činů, tak jako jste také zažili mnoho jednoduchých životů s úzce zaměřenou cestou. Všichni jste zažili každou nepředstavitelnou situaci, od nejnižší po nejvyšší.Teď je čas projít závojem iluze a znovu potvrdit svou Andělskost/ Božskost. Když se noříte hlouběji a hlouběji do Božího Vědomí a vstupujete do vyšších dimenzí stvoření a čerpáte z nich, začínáte procvičovat své duchovní svalya jste překvapeni, jak rychle dokážete manifestovat to, co si představujete. Malé zázraky se promění ve velké a vy se zdokonalíte, budete více profesionální, a my vám říkáme, že to je nic v porovnání s tím, co je pro vás uloženo v blízké budoucnosti.

VY TVOŘÍTE SVOU OSOBNÍ BUDOUCNOST: Je vaše volba, jak zažijete přicházející roky velké změny. Když se snažíte posunout výše ve vědomí k úhlu pohledu vašeho mistra, víte, že vše se odhaluje tak, jak bylo plánováno. Zjistíte, že bez ohledu na to, jak beznadějně svět vypadá, stále je zde Stvořitelovo Světlo, zářící dolů a pronikající nejtmavší stíny, hledající skrytá místa na Zemi a otevírající srdce lidstva.Velká část lidských bytostí na Zemi chce jen žít v míru, pohodlí a dostatku, aby vyjádřili své božství svým vlastním jedinečným způsobem a jsou ochotny ponechat ostatním to samé právo.

I když to tak nemusí vypadat, ti, kteří si přejí vládnout, dobývat a ovládat, jsou v menšině a jejich mocné sevření Země a lidstva každým dnem slábne. Čím víc vás vkročí do svého mistrovství a potvrdí své Andělské/Božské rodné právo, tím slabší a méně účinní budou. Na mnoha místech Země mají přijít na nějakou dobu boje a vřava válek. Ale ti, kteří bojují s temnotou a ignorancí uvnitř, proti záměru (pozn. překl. doslova se záměrem) zničit to, co je správné a ze Světla , prohrají. Neboť každý násilný čin a ničení se setkají se silami Ráje, protože vy, Bojovníci Míru, pomalu vyhráváte bitvu svými zbraněmi Světla, soucitu a odpuštění.

V každém jednotlivém okamžiku tvarujete budoucnost každou myšlenkou a každým činem, a tak vás to vede k tomu zaměřit se na to, co je ve vašem světě správné, místo na to, co je špatné. Udělejte si cvičení z toho vidět v lidech okolo sebe dobro a ujistěte se, že nabízíte slova povzbuzení a milující podpory jakýmkoli možným způsobem. Vy jste ti, kdo povedou lidstvo do zářivých nových světů zítřka. Prožili jste nejdivočejší bouře a kráčeli jste mnoha temnými nocemi Duše a vynořili jste se jako vítězové.Neztrácejte odvahu nebo nesklouzávejte do nevědomosti srdce v tuto pozdní dobu, milovaní přátelé. Tím, že prohlásíte: „Tak se staň pro nejvyšší dobro všech“, nám dáváte povolení se vmísit do situace pro vaše dobro a pomoci vám projít těmito neklidnými dobami velké změny.

Znovu na vás klademe lásku našeho Boha Otce/Matku a vzácnou infuzi Světla ze srdce Nejvyššího Stvořitele. Jste nesmírně milováni a oslavováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael a Já, Já vám přináším tyto pravdy.

© Ronna Herman

https://www.starquestmastery.com/                       

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
Informacewww.kryon.webnode.cz
http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání