Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2020
Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 16:57

03. 03. 2020

SOUSTŘEĎTE SE NA TŘETÍ JAZYK

Pochopte, že máte svolení soustředit se na Boha s použitím třetího jazyka, aniž byste cokoli obětovali. Můžete být šamanem a užívat si své lidství, mít vztahy a hojnost. Mnichu, je načase, že? Řádová sestro, je načase, že? Ach, rodino, copak nevíte, že vás důvěrně známe? Řekli jsme vám to přímo při tomto setkání. Copak nevíte, že když vstoupí rodina, není to nějaký druh obecné návštěvy? Je to ze srdce do srdce, drahá rodino. Pokud se zdá, že mluvíme přímo k TOBĚ, je to proto, že tomu tak skutečně je.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

10. 03. 2020

VAŠE JÁ V ZRCADLE

Skutečně můžete být na dvou či třech místech zároveň? Ano, můžete. Raději byste si na to měli zvyknout. Je to součást nemyslitelného – neviditelného. Možná to já, které vidíte v zrcadle, je také součástí energie někoho jiného. Pokud tomu rozumíte, jste na své cestě k pochopení, že vy všichni jste součástí orchestru na interdimenzionální mřížce… přesto jste všichni jedinečnými kousky Boha. Mřížka zpívá nádhernou melodii – melodii harmonie – melodii lásky. Je to melodie se zprávou, která vám všem říká, že jste věční a vzájemně propojení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

16. 03. 2020

VÍTEJTE!

Vítejte v nové době, skutečně nové době. Toto není kazatelský postoj, ale spíše takový, kdy světlo a soucit přitahují ještě víc. Rovnováha je laskavá. A proto tu jste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonova živého channelingu „Nový pracovník světla“ –

23. 03. 2020

SKUTEČNÁ MOUDROST

Skutečná moudrost je výsledkem lásky a soucitu, které spolupracují způsobem, jenž prověří překrásnou, základní, duchovní pravdu. Z toho vzejde moudrost věků, po které jste dlouho toužili. Mozek vám nemůže dát moudrost. Může vám dát sofistikované myšlení a iluzi moudrosti. Může vám dát jen to, čemu říkám „svázaná/omezená moudrost“ – takovou, která je ukryta za hradbou gratulací sobě samým. (Kdy si gratulujete k tomu, jak jste „moudří“.)

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonova živého channelingu „Moudrost“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2020

07. 04. 2020

SPOLUTVOŘENÍ

Pryč jsou dny, kdy vám byly věci dávány a byly dělány za vás – a vy jste pouze seděli a řekli: „Díky.“ Už nebudete moci sedět doma a věci vám nebudou padat shůry. Zodpovědnost vyššího já ve vás vám dává schopnost a dary, abyste mohli vstát a způsobit, že se věci prostě stanou. To je spolutvoření. Dokud nevstanete, drazí, a nezatlačíte na dveře života, nic se nestane. Čiňte rozhodnutí, která zdánlivě nikdy dřív nic nepřinesla, a sledujte výsledky.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova -

13. 04. 2020

KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA

Krystalická mřížka byla posunuta. Možná byste se zeptali: „Co to skutečně znamená? Co je hlavní posun?“ Je to posun v informacích a energii Země. Myslete na věci, které jsou krystalické, třeba jako krystaly, které milujete. Nesou energii, že? Více než to – mohou nést informace. A co by bylo největším kusem informace, který by krystalická mřížka mohla nést pro planetu Zemi? Jsou to záznamy o vás a vaší historii. Zrcadlí to, co jste udělali. Dá se říci, že v krystalické mřížce je uložena historie této planety a všechny lidské záznamy minulosti. Krystalická mřížka také obsahuje záznamy o tom, kdo jste, kdo jste byli a co děláte právě teď.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

20. 04. 2020

PRŮVODCE NĚKOHO JINÉHO

Když jste z planety odcházeli posledně, vy sami jste se stali průvodcem někoho jiného, kdo je dnes stále ještě na živu. To znamená, že jste na této planetě plánovali duální roli. Myslíte si, že kráčíte kolem jednotlivě, díváte se do zrcadla a vidíte jen jednu tvář. Ale dovolte, abych vám něco zopakoval: jste na mnoha místech a děláte na planetě nádherné věci. Stále jste s jinými lidmi ve své vlastní karmické skupině coby jejich průvodci. Věděli jste to?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

27. 04. 2020

NAJDĚTE ENERGII STVOŘITELE

Znovu říkám: požehnaná je lidská bytost, která nalezne energii Stvořitele! Kdekoli! Nesoudíme, jak toho dosáhnete, s jakou doktrínou či systémem. Ostatní nemusí najít stejný systém, jaký jste objevili vy, ale pokud svým vlastním způsobem upokojí tu jejich část, která potřebuje útěchu a lásku Boha, pak je to vhodné. Víc než vhodné – je to první krok na cestě k objevu Vyššího Já libovolným způsobem a libovolnými slovy. Léčení nastává ve všech systémech. Věděli jste to? Ve všech dochází k prozření a ke změně života. Nikdy nedovolte své singulární předpojatosti, aby vás dovedla k domněnce, že je jen jediná cesta k Bohu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2020

04. 05. 2020

VAŠE STRAVA

Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde žijete. Pokud jste přišli na tuto planetu z minulého života v Indii, budete chtít jíst jako Ind – dokonce i když jste v Montaně! Pokud jste prožili minulé životy v Asii a dnes jste z Brooklynu, můžete pořád chtít jíst jako Asiat. Vaše chemie si to „pamatuje“ a touží po tom, co cítí, že uspokojí dobře fungující trávení a zdraví.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva -

11. 05. 2020

DUCHOVNÍ ROZPOMENUTÍ

Vězte toto: vaše cesta do duchovního rozpomenutí je požehnaná. Neskončí stejně jako tehdy. Jste katalyzátorem pro planetární změnu. Jste staré duše, které se probudí jako první a povedou ostatní svým příkladem. Jste pracovníci světla! Nebojte se, protože minulost je minulost a to, co je před vámi, má vysoké vibrace – čeká to na vás, až se o to přihlásíte!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova -

19. 05. 2020

STRACH

To strach dělá, víte? Vede vás. Honí vás sem a tam, zklame vás, hodí vás na zem, způsobuje váš smutek, mění vaši rovnováhu a způsobuje, že je vám zle (jste nemocní). Strachu, sedni si nyní na zadní sedadlo. Už nikdy s tebou nechci mít nic společného.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova -

25. 05. 2020

OSVĚTLUJTE TEMNÁ MÍSTA

Zažehněte světlo a pošlete ho do Súdánu. Pošlete ho na ta temná místa, kde je korupce. Pošlete ho vědcům a výzkumníkům, kteří už znají léčbu nejnakažlivějších nemocí na planetě, ale nemohou začít svou práci kvůli omezením od některých vůdců a jejich starých způsobů. Zažehněte světlo a pošlete ho do Izraele a Palestiny a pohněte s jejich řešením! Proto tu jste a toto je dohoda, kterou jste učinili, když jste dorazili a vybrali jste si kulturu, ve které se nacházíte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2020

01. 06. 2020

RADOST

Radost není přeceňovaná, protože to je tmel pro rovnováhu člověka hledajícího cestu z temnoty deprese a utrpení. Okamžik radosti může vymazat měsíce nejistoty a smutku člověka, který zoufale touží spatřit světlo smíchu. Radost je podstatou dětí, které ji hledají, vyžadují a využívají naplno. Přirozeným stavem dětí je smích a všechno, co ho brzdí, je nepatřičné.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA -

08. 06. 2020

HEMISFÉRY

Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze severu. A vy začínáte vidět jemnější lidskou bytost.

Duchovně jsou nejprve změněny staré duše a dochází u nich i k biologickým změnám. Očekávali jste to a je to tu. Ten proces cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změnyprotože to se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce víc sjednocovat než oddělovat, a začnou se objevovat nové myšlenky.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva -

16. 06. 2020

ASISTOVÁNÍ KRYONOVI (spolupráce s Kryonem)

Pokud jde o tvou asistenci pro mne, asistuješ mi, když držíš své světlo vysoko, aby ho všichni mohli vidět. Asistuješ mi, když máš toleranci k netolerovatelnému. Asistuješ mi, když vyjádříš záměr, abys mohl hovořit s Duchem a partnerem způsobem, který uzdraví tvé tělo. Všechny tyto činy asistují celku, jehož já jsem součástí.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova -

22. 06. 2020

NOVÉ NÁSTROJE

Přemýšlejte o této metafoře – jste tesař. Jedné noci jdete spát, a když se probudíte, zjistíte, že stále máte své staré nástroje, ale vedle nich je krabice s nápisem: „V této krabici jsou nové mocné nástroje.“ Stojíte tam a na základě svobodné volby se rozhodujete, jestli tu krabici otevřete nebo ne. Chápete, že nové nástroje samy o sobě nic nezmění – jen v té krabici leží? Někteří nové nástroje nechtějí. Někteří neuvěří, že jsou skutečné. A někteří se jich budou skutečně bát. Je to lidská povaha, že někdo bude nejdřív pátrat po tom, kdo tam ty nástroje položil, než tu krabici otevře, a jiní budou nejdřív chtít knihu napsanou tím nejlepším možným způsobem, aby tu krabici otevřeli. Ovšem ještě jiní tu krabici prostě jen otevřou, protože je to evidentně skvělý dar, na kterém je jejich jméno – a „uvidí“ nádheru potenciálů nových nástrojů.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2020

11. 07. 2020

JEDINEČNÁ SKUPINA

Nesmírná starodávná a pokračující karma existuje mezi mnohými z vás, ale protože lidstvo vytáhlo meč z kamene, nikdy se nemusí projevit. Protože už není zapotřebí. Změnili jste dokonce i realitu testu. Přesto je vtip v tom, že se vší tou energií kolem nerozpoznáváte jeden druhého. Nikdy nebude skupina jako je toto. Její jedinečnost je mimořádná.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

19. 07. 2020

JSI LÉČITEL?

Je toho zde tolik – tolik odhalení, tolik lásky. V historii lidstva nikdy nebyl lepší čas, abyste se podívali do své skříně! Možná je tam dres vašeho týmu s vaším jménem. V této místnosti jsou léčitelé, kteří to o sobě ještě nevědí. Jsou zde nerozpoznané potenciály, ale vše záleží na vás.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

27. 07. 2020

VAŠE OSOBNÍ CESTA

Říkali jsme vám, že vaše cesta není přímka; je to kruh. Přesně jako vlak reality, o kterém jsme hovořili. Vaše osobní cesta stále dokola pokrývá „starou Zemi“. Nyní se nalézáte na nové trati, ale někteří kvůli tomu cítí úzkost. Mluvili jsme o tom, proč se mnozí cítí zaseknutí, a o tom, co to znamená. Také jsme vám předali instrukce, co s tím dělat: „Posaďte se a oslavujte,“ řekli jsme. Oslavujte fakt, že váš kruh se v té soustředné hádance jednoduše na chvíli zastavil. Víte proč? Protože jste vyjádřili „záměr“ pro status vzestupu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

ti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

Knihy můžete objednávat na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                   Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
                                   Informacewww.kryon.webnode.cz
                                                        http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání