Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Jeshua - Spojující element
Jeshua - Spojující element
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:00

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, váš přítel. Všechny vás ze srdce zdravím. S každým jedním z vás se spojuji, vnímejte mezi námi toto spojení. Ačkoli každý kráčí po individuální cestě, existuje mezi námi rezonance, spojená touha a pátrání, sdílená lidskost. Vnímejte živoucí srdce, které bije v každém jednom z vás a má s druhými soucit. Jste tu shromážděni ve skupině, respektujte tedy druhé osoby, i když je ještě dobře neznáte.

Za tváří každého je příběh, hloubka, historie, která vysvětluje, proč někdo je takový/á, jaký/á je. Naslouchejte tedy příběhům druhých. Čím déle nasloucháte příběhu druhé osoby, tím hlouběji nakonec pochopíte a rozeznáte společné jádro: stejné kořeny, které v druhé osobě jsou tak jako ve vás. Pak vyvstává pocit jednoty, rozdíly mizí a vy k druhému natahujete ruku. Když mnoho lidí natáhne ruku k druhému, na Zemi se vytváří úrodná půda a proudí láska. To se nyní odehrává a vy všichni se tohoto proudu chcete účastnit, a proto vás hluboce ctím. My všichni jsme na této cestě společně.

K růstu, k Jednotě, k sjednocenému chápání, ke vzájemnému soucitu, hraje ohromnou roli ženská energie. Je jako spojující element mezi lidmi, srdce, které chápe, srdce, které tvoří mosty. Dovolte laskavosti této spojující energie, aby vámi a skrze nás všechny proudila. Vnímejte její jemnost a zároveň její nezničitelnou sílu. Srdce, které chápe a odpouští, které natahuje k druhým ruku – je to ta nejsilnější energie, která ve vesmíru existuje, vytváří nové a uzdravuje staré rány. Nyní je čas na uzdravení, protože lidem a životu na Zemi byly způsobené hluboké rány.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se Zemí pod vašimi chodidly, tady a teď, kde sedíte. Dovolte svému vědomí, aby vnitřně sestoupilo vašima nohama a chodidly, jako by měly kořeny, které vedou do Země. Vnímejte Zemi a přírodu kolem sebe, vítr, který vane, jeho sílu a zvuk. Jste součástí této reality a Země vás vnímá a prožívá vás. Když se na Zemi naladíte, vytváří to spojení a vy vnímáte a prožíváte, jak by Země ráda vstoupila s vámi do vztahu. Dovolte Zemi, aby k vám nyní promlouvala a nemusí to být slovy. Jednoduše prožívejte vlnu energie, která k vám chce nyní přijít z přírody, z přirozeného prostředí. To, co vám chce Země povědět, může být pro každého jiné. Dovolte, aby proudila zdola nahoru – uvolněte se. Vše, co cítíte, je správné; jen dýchejte do svého břicha.

Jste tu proto nějaký důvod. Vybrali jste si toto místo na Zemi, částečně vědomě a částečně nevědomě z intuitivních vrstev uvnitř sebe. Přijměte nyní tyto intuitivní vrstvy tím, že do nich sestoupíte, sestoupíte do svého pocitu, své propojující části. Co od Země potřebujete? Země vám touží něco dát, a tak ji dovolte, aby k vám přišla. Vnímejte, jak jste přírodou, Zemí podporováni.

Jedním ze způsobů, jak se spojit s ženskou energií, je „ztratit“ svou mysl odevzdáním se proudu života, který nemůže být uchopen myslí. To děláte tak, že jste vědomě ve svém těle a nejen ve své hlavě, jste ve svých rukách, nohách, ve svém trupu, pánvi a vnímáte, co tam chce proudit.

Na začátku jsem řekl, že vás ženská energie vede k tomu, co vás spojuje s druhými lidmi, k jednotě. Nemůžete však s druhými učinit skutečné spojení bez toho, aniž byste nejdříve byli spojeni sami se sebou a byli v sobě doma. Když dokážete sestoupit do svého těla, svých emocí a být tím, kým skutečně jste, bez hodnocení a pokusů potlačit svou mysl.

Prvním krokem k jednotě a spojení, k otevřenému srdci je odvážit si sestoupit velmi hluboko do sebe. Spojení se Zemí vám tu může velmi posloužit, vnímejte tedy její přítomnost. Země je skrz na skrz přirozená, a tak nemá žádný problém s rytmy, výkyvy nálad a emocemi, které jako lidská bytost máte: je to bytí přírody. Vše je pro ni přijatelné – světlé i temné – vnímejte tedy přirozenost její přítomnosti.

Ptám se vás znovu: co vám Země na tomto místě dává? Pokud shledáváte, že je těžké objevit, co to je, pak se spojte s vnitřním dítětem ve svém břiše. Je to vaše součást, která je nejosvobozenější od vaší hlavy, od hodnocení, od regulující mysli. Žije, pohybuje se, je spontánní. Chce s vámi neustále hovořit a zůstat ve spojení, někdy ji však udržujete daleko ze strachu z toho, co vám chce říci – dovolte ji hovořit nyní.

Co zde vaše vnitřní dítě zažívá? Spojte se s ním, položte kolem něj paži a znovu se na něj podívejte. Vnímejte všechno vzrušení dítěte, jeho vášeň, záři v jeho očích. Natáhněte se k němu a vezměte své vnitřní dítě za ruku. Stůjte oběma chodidly na Zemi, spojte se s přírodou kolem sebe a v sobě, spojte se s živým a hravým dítětem přírody, protože jím jste – přišli jste si sem hrát. Na rozdíl od všeho, co vám bylo říkáno ohledně způsobu práce, školy, společnosti, je to právě hravé dítě uvnitř vás, které je nejpřirozenější a tedy nejspirituálnější částí vás samých. Důvěřujete mu a propusťte svou mysl.

Nyní děláme krok dovnitř, abyste se spojili se svým vnitřním dítětem a se Zemí, s přirozeností uvnitř sebe. Když jste v tomto způsobu bytí doma, spojeni sami se sebou, pak se stává spojení s druhými něčím výjimečným, něčím uvolněnějším a hravějším, objevující a svobodným. Dělat to, je ohromně prosvětlující, odlehčuje to břemena. Na jedné straně totiž hluboce hledáte spojení s druhými a na straně druhé vás mnoho věcí drží zpět od vstupu do skutečného otevření a nepotlačovaného spojení s druhými a sebou.

Jste plni soudů, napomínání, zákazů, tabu, všichni zapletení v kulturní tradici, ve které má mentální energie, mužská energie navrch. Nyní je čas tuto energii – tento zvyk – pustit a to i tehdy, když má stále na vaše životy vliv. Byli jste ošáleni věřit tomu, že abyste byli dobrým člověkem, měli byste být seriózní, ovladatelní a zodpovědní, cesta ke spojení, k harmonickému světu, se však může odehrát jedině prostřednictvím hravého, vnitřního dítěte. Stará mužská energie musí dát cestu dítěti uvnitř vás. To však může vést k vnitřnímu boji uvnitř vás, neboť zčásti jste stále připoutaní ke starým, nutkavým předsudkům.

Jak se vypořádat s touto přeměnou ze starého k novému? Můžete proti starému bojovat nebo můžete jít s novým a vy víte, že boj vede vždy k energetické ztrátě a vyčerpání. Nemůžete přesvědčit to staré o dobrotivosti a důležitosti nového, proto vás žádám, abyste vyhledali sami sebe. Není lepší cestovat cestou světla a radosti a důvěřovat poselství, které dostáváte, když jste hluboce spojeni se Zemí a svým vnitřním dítětem?

Vaše ženská energie vám v tom může pomoci. Pokaždé, když jdete dovnitř, umožňujete věcem, aby byly takové, jaké přirozeně jsou z otevřeného srdce, které chápe a odpouští – ze všeho nejdřív pochopte a odpusťte sami sobě. Pak je vytvořen platforma, základna, vnitřní síla, ze které se spojení se světem a druhými stává zcela jinýmbohatším a hlubším. Nejdříve z otevřeného srdce přijměte sami sebe a pak se stane přirozeným přijímat z otevřeného srdce i druhé. Dovolte energii otevřeného srdce, aby nás všechny obklopila. Nemusíte dělat nic, už tu je. Představte si, že ji můžete plně obsáhnout, abyste ji přijali, a jejím přijetím ji dáváte i druhým.

Všem vám děkuji za vaši přítomnost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

Vyhledávání