Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Shala Mata - Přechody ke změnám
Shala Mata - Přechody ke změnám
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 03 Říjen 2010 18:29
Kosmický puls vzestupu
Září/říjen 2010  
Naše drahá planeta je omývána velkými energiemi, které vytváří množství  zkušeností, mající za cíl nás změnit či posunout nás na osobní, jakož i na kolektivní úrovni.  Jsem ve skluzu  v přípravě mého zářijového článku a jako vždy, věci se dějí přesně tak, jak  mají. Věřit v transformaci, může být náročné a toto nastavení nám umožňuje vidět cokoliv, co si naše oči zvolí, že budou vidět.

Poslední srpnový týden měla moje téměř 92letá matka další slabý záchvat. Již jsem Vám říkala o jejím zhoršujícím se zdraví a její obrovské vůli žít. Žije v ústavu; nicméně toto poslední zhoršení jejího stavu znamenalo, že já se sestrou jsme potřebovaly o ni každý den pečovat. Nyní máma bojuje a já používám schválně tento výraz abych zdůraznila její vůli zůstat zde, přestože je křehká a má bolesti. Duše má svůj plán a často je těžké hloubku této skutečnosti pochopit.

Momentálně se denně zabýváme péčí o ni, proto je můj čas na psaní omezen. Můj zářijový článek bude kratší než  obvykle a spojím ho s říjnovým. Oba tyto měsíce jsou silné a klíčové, neboť se připravujeme na poslední  měsíce roku 2010.

V mém srpnovém článku jsem psala o energiích a „poddání se dění“
a též jsem se s vámi podělila o  láskyplný vzkaz od našich bratrů a sester, velryb a delfínů. Poddání se dění je klíčová součást transformace  - uvolní prostor pro změnu a novou příležitost. Pokud přijmeme názor, že na kvantové úrovni jsme  v podstatě rotující vzorce světla a vibrací, které vytvářejí informace, tak dle toho samého vzorce přechod do transformace v rámci těchto parametrů,  vyžaduje rozšířené vnímání či jinou verzi naší současné reality.

Očima vidíme to, co očekáváme, že uvidíme, a hologram naší současné reality je nabit tímto očekáváním a touto interakcí. Nicméně, když se stáhneme do  prostoru našeho svatého srdce a očekáváme, že uvidíme anebo zažijeme  něco jiného,  aniž  abychom to vše chtěli mít  pod kontrolou - můžeme naší realitu v mžiku změnit.

Planeta je zaplavena obrovským množstvím informací o tom, jaký je význam tohoto období  a kde se v našem procesu vzestupu nacházíme. Existují portály, brány a zakódovaná data růstu začleněná do tohoto období s cílem pomoci nám, a to jakýmkoliv způsobem, jaký můžeme použít či si představit.  Úplněk 22. září následovala rovnodennost 23. září, což přineslo příliv energie kterou nyní cítíme, a která připraví podmínky pro další vzestup.
Co tato transformace znamená, záleží na každém z nás a na volbách, které činíme, na vibracích s nimiž souzníme, a na pocitech,  kterými se řídíme jako navigací.

Jak se energie rozpíná, tak se rozpíná i pocit dramatizace či polarizace.
Nedávno jsem hovořila s někým, kdo procházel obtížnou změnou vztahu, kde účastníci cítili, že musí „bojovat“ aby věci fungovaly. Další hovor vyzněl ve smyslu, že někdo musel „bojovat“ aby byl v právu.  V této době a v této energii již pouhý pocit „boje“  nakumuluje výzvy a pravděpodobně i emoční otřesy.  Již není možné „bojovat“ za lásku anebo za to mít pravdu - ale můžeme dovolit lásce, aby  rozšířila náš přístup k nekonečným možnostem.

Září bylo pro mě změtí aktivit a potřeby být víc v klidu než kdykoliv předtím v letošním roce. Minulý týden, během přípravy na úplněk/rovnodennost jsem se cítila unavená, bolela mně hlava, měla jsem závratě až k omdlení a jednoduše jsem si musela odpočinout. Také jsem musela „bojovat“, abych dodržela termíny, splnila očekávání, popohnala a úplně přerovnala řadu problémů, které jsem cítila že musím vyřešit. Po dalším kolu odevzdání se, pouštění věcí a zvracení- ano , lidičky, občas to jde i do fyzična- jsem se rozhodla, že je čas pro Milost a nekonečný potenciál.

    Říjen má energii brány 10:10:10 (10.10. 2010) a splývá s krystalickou transformací 9:9:9 ze září loňského roku, v něco, co je označováno jako „krystalická změna“. Tato krystalická transformace přicházející přes Centrální Slunce bude mít nejvyšší potenciál pro transformaci, změnu a komunikaci v rámci spektra našeho osobního harmonického „podpisu“ a frekvenčního rozsahu.

Jsme teď v situaci, kdy označení daná těmto vibračním možnostem, mohou ve skutečnosti naše očekávání omezovat. Stačí pouze říct, že je to zvýšená mimořádná doba ohromného proudu světla proudícího k naší milované Matce Zemi jako kytice milosti a zázraků - pokud takové tvrzení můžete přijmout. Přijmout, že jsme množství vzájemně působících matric anebo buněk… fotonů - částeček světla a informací; v energii tohoto potenciálu můžeme myslet mimo rámec očekávané běžné reality a  dosáhnout na účet našich nekonečných možností. Mnozí se scházejí na workshopech, seminářích, na pobytech  a meditacích, aby oslavili a spoluvytvářeli  tuto silnou, plodnou energii. Není žádná správná ani špatná cesta jak s touto energií naložit - morfologické pole stvořené všemi, kdo myslí na tuto příležitost a kdo se účastní těchto akcí je přístupné  všem - jakýmkoliv způsobem, který považujete za správný.

Tato změna a vyrovnávání energií v průběhu října,
zvýšena novem 7. října a úplňkem 23. října vytvoří vlnu energie, která se spojí s energii s přicházejícím datem 11:11 v listopadu a 12: 12 v prosinci. Na fyzické úrovni pocítíme tyto energie na tisíce způsobů.  Přestože jsme všichni propojeni a hrajeme tuto hru společně, jsme však současně jedineční a individuální, pokud jde o naši zkušenost a způsob, jakým energie  přijímáme.  Budou pokračovat běžné úkazy jako změny vztahů přímo před očima, únava, útlum myšlení, bolení krku a ramen, hlavy, atd., může to však být i něco jiného, proto se tomu otevřete  a buďte otevření, jemní    a  vstřícní. Mnozí, s nimiž jsem v posledních týdnech mluvila,  hovoří a fyzické únavě a útlumu myšlení a také o zvýšené intuici a přijímání informací z vyšších dimenzí.

Obávám se, že se budu opakovat, ale přesto  zopakuji zprávu, kterou jsem Vám sdělila v mém srpnovém článku.  Myšlení mimo obvyklý rámec je důležitým rysem energetického období měsíce října a  následujících měsíců, ať  je již Vaše nevědomé přesvědčení jakékoliv. Může se v mžiku změnit nad rámec vašeho obvyklého vnímání skutečnosti. Abychom myslili mimo tento rámec, musíme zaměstnat  naši levou mozkovou hemisféru, tehdy má pravá hemisféra přístup k vyšším dimenzionálním informacím. Ačkoliv jsem se v levé části  mozku  cítila báječně, můj drahý  průvodce  mi dal jemný šťouchanec…

Vyjdi ze své hlavy holčičko, …, vizualizuj si nebo mysli na rybník.  Je to malé jezírko s hezkými  kytkami opodál  a má klidnou,  rovnou hladinu (tím se zapojí levá hemisféra). Stoupni si na okraj jezírka a natáhni ruku ke středu jezírka.  V ruce máš kamínek představující to, co chceš změnit- nějakým nedefinovatelným, neurčitým způsobem. Pusť kamínek (uvolnit, nechat plynout) a když kamínek vytvoří na jezírku jemné rýhy či vlny, představ si, že jsi jezírko (zapojena pravá hemisféra).  Staň se blýskajícími, prolínajícími se vlnkami a tečkami světla a informací a pouze prociťuj. Prociťuj co? Z dálky jsem slyšela hlas (můj stále zapojený levý mozek): prociťuj svoji představivost  a všímej si,  co cítíš jinak (rozšířené vědomí), NE co cítíš stejně (kdy levá hemisféra omezuje vnímání akceptované skutečnosti).

Sledováním toho, co je jiné, je výjimečným nástrojem jak změnit způsob vnímání.
Myslete na to, že vidíme to, co očekáváme že uvidíme, což vychází z nastavení našich podvědomých myšlenek a přesvědčení. Když jednoduše posuneme naše vnímání, abychom zjistili,  co se změnilo, nebo  co pociťujeme jinak, vyvede nás to z tohoto stereotypu do stavu milosti,  zázraků a nekonečných možností.

Říjen a zbývající měsíce letošního roku nám nabízí velké příležitosti a nové cesty vnímání   energií  a procesu našeho  vzestupu. Buďte ve svém svatém srdci, věřte že je to vaše pravda. Naslouchejte tomu, co se vám líbí a těšte se ze změn, ať jsou jakékoliv.

Pamatujte, že smích je nejrychlejší cesta jak pocítit duši a úsměv - ať váš nebo někoho jiného - je andělským políbením. V tomto úžasném čase a na této úžasné cestě jsme všichni propojeni. Radujte se a buďte přejícní …

Sviťte svým nádherným světlem!

 S láskou a požehnáním  Shala
http://www.lightworker.com/


Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info  Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání