Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Další témata Poselství Mr. Hilariona 31.10.2010 pro tento týden
Poselství Mr. Hilariona 31.10.2010 pro tento týden PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 05 Listopad 2010 18:58
Milovaní,
Následující týden přinese mnohé příležitosti k posunu mezi zdánlivou nečinností a neschopností DĚLAT, ještě jednou, všichni jste v hluboké asimilaci energií, které zalévají atmosféru Země od 10-10-10. Přestože se mnozí z vás stále lépe aklimatizujete k přijímání těchto energií a přímých účinků na vaše čtyři tělní systémy, vždycky budete mít možnosti, jak říct, že jste v nejhustším místě procesu a dva ze způsobů jsou uvedené výše. Když budete cítit, že se vám toto děje, je nutné, abyste poslouchali výzvy vašeho základního těla a ODPOČÍVALI! Jak jste si všichni dobře vědomi, tyto energie přibývají na intenzitě a síle a pro každého z vás dovolit si odpočívat a pokračovat v procesu opouštění všeho, co již nebude dlouho sloužit Světlu, kterým vy skutečně jste.
Z naší perspektivy vidíme více vašich Vyšších Já integrujících se s vaším čtyř-tělním systémem a tento pokračující proces umožní elegantnější asimilaci s větším Světlem přicházející projevit se na Zemi prostřednictvím vašich fyzických těl. Vidíme více z vás prohlašujících"Já řídím" jako své rozhodnutí. Toto je velmi dobrá zkušenost, razí, a dláždí cestu vašemu vyššímu Světlu k ukotvení ve vašem fyzickém bytí. Co si také musíte uvědomit je, že kdykoli si pro sebe nařizujete vyšší vizi, musíte jako první věc opustit vše, co vás s touto vyšší vizí nespojuje! Takto  budou moci vyšší energie začít asimilovat s vaším fyzickým tělem, takže když se budete cítit nejistí a zmatení při pilném praktikování rozhodnutí nebo afirmací nebo vizualizací k objevení vaší vyšší vize, většina z vás to vždy zjistí brzy poté, něco uvnitř vás nevibruje na stejné frekvenci jako vaše vyšší vize.
Buďte si jisti, že toto je postupný růst v čistší verzi vás samých, abyste šli jako Ježíš na Zemi, musíte projít všemi změnami, které již nemají místo ve vaší vyšší verzi. Nikdo jiný to pro vás neudělá, jakkoli máte obrovské množství duchovní pomoci a vedení jako nikdy dřív a měli byste si zvolit využití této pomoci. Každý ať se obrátí s žádostí o pomoc na své osobní průvodce, anděly a učitele, aby vás vedli během dne a pak poslouchejte vnitřní výzvy a následujte je s důvěrou, že přijímáte pomoc, o kterou jste žádali. My také  rozumíme tomu, když prožíváte duševní bolesti kvůli změnám a pocitům nečinnosti, které vám přichází, že je pro vás velmi těžké jednat na základě I velmi jednoduché žádosti o pomoc. V tomto případě je nutný odpočinek pro vaše fyzická, mentální, emocionální a spirituální těla I za cenu, že budete spát většinu času během dne a noci. Poznáte, až se tyto energie asimilují, že se do vašich životů vrátí větší energie a vitalita.
Také vězte, že když spíte, působí na vás vaši duchovní průvodci a na důkaz těchto procesů možná často ucítíte různá štípnutí a píchnutí, nervozitu a všelijaké tělesné pocity. My se vám snažíme ulehčit tyto změny, které působí na vaše těla, aby to pro vás bylo příjemnější. Slovo pro tento týden, Drazí, je TRPĚLIVOST s vámi samými a s tímto procesem. Musíte pochopit, že vaše Vyšší Já prostě nemůže náhle přijít a vzít to do svých rukou, to by byl hrozný šok pro vaše 4 těla a popřelo by to veškeré vaše úsilí a vůli, které jste dali do snahy dosáhnout vyšší vibrační frekvenci. Tento proces vyžaduje pochopení cyklů, které se objevují během aktivace vyšší energie vycházející z Vesmíru a ochotu a záměr projít tím – jen držte vizi, jak se stáváte Silnějšími Já, neústupně a osvobozeni od vlivu nižších energií, které se nyní hojně šíří vaším světovým komunikačním systémem.
Jako plně uvědomělý Člověk proměněný do vašeho Velkého Já Jsem Přítomnost, již nebudete mít tolik stresů a starostí se starými způsoby obchodu života na Světě. Vše se mění a transformuje a to bude neúprosně pokračovat další měsíce a roky až do dne, kdy váš proces se naplní a vy budete chodit po Zemi ukazujíce lepší Světlo a jak více a více z vás dojde naplnění, bude se vaše Světlo přidávat do celkového Světla na Zemi a všechno bude pokračovat v pomoci k ulehčení změn na úrovni Planetárního Vzestupu. Nikdy nezapomínejte přesvědčovat se každý den, že jste si vybrali časový vzestup a Vzestoupenou Zemskou realitu. Držte se, Milovaní.
Do příštího týdne...
Já jsem Hilarion
 
Tento článek  přeložila po www.transformace.info Lenka D. Tento článek je možno kopírovat a zveřejňovat pouze v nezkrácené podobě s aktivním odkazem na zdroj.
 

Vyhledávání