Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kosmický puls vzestupu Shala Mata Listopad 2010
Kosmický puls vzestupu Shala Mata Listopad 2010
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 08 Listopad 2010 22:29
Jemná Neutralita
Síla, vytvořená působením měsíce října, zejména vlnou krystalické transmise 10:10:10 se  zmírnila, když jsme ukončili další důležitý měsíc energetických  a vibračních změn.
Pro mě osobně, říjen zůstal měsícem klidné integrace, podobně jako většina energií v tomto roce. Někdy jsem musela prostě tiše sedět, číst nebo se přenést do jiných projevů energetických informací. Čas se  stále rozplýval  do různých pocitových stavů, někdy až do naléhavosti, jindy zase pouze do pocitů uvolnění, odevzdání se a zklidnění. Byla to všechna spektra pocitu klepání na dveře našeho vnímání, jak jsme pokračovali v přechodu z jednoho stavu vědomí do jiného.

Během posledních několika týdnů jsem našla "jemnou neutralitu" ve většině myšlenek či zkušeností které se v mém životě vyskytly, jakož i v těch, s nimiž jsem byla spojena.  Skrz objektiv našeho vnímání vidíme to, co očekáváme že uvidíme, a hologram naší současné reality je nabit  tímto očekáváním a interakcí. Nicméně, když sestoupíme do prostoru  našeho posvátného srdce s očekáváním, že zažijeme či zakusíme něco jiného, aniž bychom to chtěli ovlivnit - můžeme naší realitu v mžiku změnit.

Charakterem posvátného srdce je neutralita, v níž existují všechny čisté stavy kvantového potenciálu.
Tento prostor virtuální reality je nabít magickými stavy možností, mistrovství nebo popisu, který vám umožní cítit rozlehlost vašich nevyužitých přání.

Jemná neutralita umožňuje dětsky žasnout v brebentění naší vědomé mysli
, a umožňuje tiché podvědomé mysli projevovat se  mimo naše přesvědčení a zkušeností. Víry jsou jen myšlenky, nad kterými stále a znovu přemýšlíme, a mnozí z nás "věří", že zázračná změna stojí práci, úsilí a nutnost udělat víc. Pravdou je, že je to jen další přesvědčení a že se můžeme změnit přestože nebudeme tolik dělat a že budeme více věřit v soudržnou jednotnou sílu lásky, která se manifestuje zázraky.

V těchto posledních měsících jsem se hodně zamýšlela nad "nicneděláním" : tímto zdánlivě nekonečným  dialogem mezi "měla  bych  dělat víc", a "ach, jak je úžasné  pouze  být“ . Během období otázek a  před mou  říjnovou meditací s velrybami a delfíny jsem se ptala, jak se lidé v aktuálních energiích cítí. Odpovědi od mnoha žijících bytostí v různých částech světa byly neuvěřitelně podobné - všichni pociťovali klid, nutkání "dělat méně" a „dovolit více“. Přistihla jsem se, jak odkládám některé věci až na později, na něco jsem si udělala čas i když se zdálo, že žádný není a  někdy jsem pociťovala netečnost. Byla jsem znepokojena, že jsem věci odkládala a moje  často hyperaktivní levá mozková hemisféra  byla stále rozbouřena.

Večer úplňku 22. října byl plný energie a zvyšoval tlak na boj mezi uvolněním (umožnit) a netečností. O několik dní později přišlo z vesmíru krásné popošťouchnutí prostřednictvím vzpomínek od Abrahama-Hickse a zformulovalo to,  co jsem pociťovala:

"Jaká je definice otálení ? Znamená: v mém energetickém čidle cítím,  že tato akce není v  tomto okamžiku to pravé." ( Abrahamhttp: / / www.abraham-hicks.com)

To bylo perfektní schválení toto,  aby „dobrý pocit a proud důvěry“ tekly i nadále, což dalo mé  vědomé mysli něco k uchopení  a co umožnilo mé nevědomé mysli rozšířit se bez námahy.

To mě přivádí k energii listopadu, která opět nedočkavě klepe na naše vědomé i nevědomé dveře vnímání. Opět máme další bránu čistého potenciálu v 11:11:10 (listopad 11/10). Tato  krystalická transmise navazuje na energetický potenciál 10:10:10 a působí jako tuner, který tak řečeno vyladí náš přístup k "adrese", v rámci našeho  matrixu   nebo mřížek  vibračních frekvenci.

Hvězdné brány 11:11 jsou vždy časem, kdy Země zakouší vliv duchovního osvícení.  To vždy bylo určitým spojením nebo prolínáním našeho  božského posvátného ženství a posvátného  mužství, což dále aktivovalo naše krystalická těla.

31. října Tom Kenyon http://www.tomkenyon.com vedl  světovou  meditaci "Uvnitř krystalového paláce", která byla osobní a kolektivní aktivací, pracující s Hathórou.  (pozn. staroegyptská bohyně). Meditace  aktivovala posvátné  srdce, aby rezonovalo se Zemí, aby setrvávalo ve vibrací ocenění  a vděčnosti, a ve spojení s naší Nebeskou Duší. Byla to dojemná a silná energie, která pro mě představovala  dokonalý most mezi 10:10:10 a 11:11. Další ideální příležitost k dalšímu procítění  rozšiřování světla přes srdce.

Znovu  šlo o pochopení, že jsme částečkami světla a informací, s virtuálním bankovním účtem neomezených možností  -  ve zvýšeném načasování 11:11:10 můžeme nasměrovat naše vědomé myšlenky (levá hemisféra) na novou adresu našeho matrixu  a umožnit  našemu podvědomí sladit se se  zázračným, ať se objevuje či ať pro vás znamená cokoliv.

Bylo hodně napsáno a sdíleno ve věci nastávajících transformací, protože jako vždy to musí být prožito z pohledu naší vlastní osobní zkušeností anebo z pohledu adresy v matrixu. Mnozí se budou spojovat ve workshopech, na pobytech,  meditacích,  aby oslavili  a spolutvořili, což je velká síla. Neexistuje žádný dobrý nebo špatný způsob, jak proniknout do energeticko-morfického  pole vytvořeného  všemi, kdo  o této příležitosti přemýšlí a účast  na akcích je k dispozici  nám všem, pokud  jakýmkoli způsobem cítíme, že jsou  v pořádku. Všichni jsme propojeni.

Před pár dny mi byly  poslány krásné webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/. Skupina matematiků a kvantových fyziků vytvořila prezentaci plnou  mysl provokujícími  obrazy a hudbou  Anyi . Nabízejí tyto stránky a prezentaci jako způsob spojení se v rámci této mocné brány.

"Dne 11-11, 2010, jeden milion lidí na celém světě bude mentálně promítat společnou vizi nového paradigmatu pro náš druh ... novou realitu. Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou,  bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii. Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality " vždy od 23:11 hod  a to 11  po sobě následujících dnů se začátkem  11:11:10.“
Předmět kvantové fyziky je drahý mému srdci a já jsem ráda,  že tato a jiné nádherné knihy a webové stránky přinášejí  toto vzrušující téma do širšího fóra. Když změníme naše myšlenky, přesvědčení, vědomí o  tom, co je možné,  než abychom se omezovali energetickou konstrukcí  co možné není,  začneme si hrát a jednat na základě kvantové energie a principů, které byly v našich  každodenních životech vždy přítomny. Vytvoříme model  zázraků, které budou  zesíleny v přenosech energií měsíce listopadu a následujících měsíců.

Listopad, stejně jako každý měsíc před tím,  má razítkem potvrzenu energii příležitostí a potenciálu. 
Jak se to projeví a pociťuje,  je osobní reakcí na naši víru a naši citlivost na energetické posuny a změny v rámci kolektivu. Jak se průběžně  přizpůsobujeme bezpočtu frekvenčních změn, bude se jejich intenzita měnit  ze dne na den a od člověka k člověku. Fyzicky a emocionálně to může být náročné a je důležité, abychom naslouchali  tomu, co cítíme,  že je vhodné  pro náš pocit pohody.

Můžeme být jisti, že energie a frekvence  listopadu a prosince se bude nadále zvyšovat. Změna je pociťována a zažívána v našem nejhlubším jádru; více cítíme, že se blíží „něco velkého“ ale zároveň můžeme cítit tendenci jemně zvažovat, co by to mohlo být. Jemná neutralita je sladké místo v našem posvátném srdci, místo tiché přestávky, reflexe, expanze a vědění,  že všechno v tomto okamžiku je dokonalé.

Listopad nás připravuje na prosinec a na 12:12:10, spolu s vyvrcholením roku 2010 jako roku dramatických energetických změn ve všech oblastech našeho života. Energie následuje myšlenku a naše myšlenky nesou sílu změn. My všichni procházíme  velkou transformací – jak na osobní, tak i na kolektivní úrovni, a ke změnám dochází téměř minutu po minutě. Pocit přetížení je normální a nemá být posuzován. Naše fyzické tělo pracuje velmi tvrdě, aby se   vyrovnalo s velkým elektrickým přenastaveními, které na nás neustále klade nároky.

Smích je nejrychlejší způsob, jak pocítit naši duši a úsměv, ať je  vyslaný či přijatý – je polibkem anděla. Všichni jsme spojeni v tomto nádherném načasování a na této cestě společně. Buďte  laskaví, jemní, a poddajní když kráčíte po této stezce vzestupu  a mějte na paměti, že inteligencí srdce je neutralita.


Udržujte své nádherná světlo!
S láskou a požehnáním ve službě

Shala
http://www.lightworker.com/

Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info  Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání