Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion Poselství pro týden 14. - 21.11. 2010
Mistr Hilarion Poselství pro týden 14. - 21.11. 2010
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 14 Listopad 2010 22:49
Milovaní,
mnozí z vás ještě zpracovávají poslední příliv Kosmických energií introspektivním (sebe pozorovacím) způsobem a vnímají pocity, že jsou na dvou či více místech najednou. To je váš vlastní vnitřní multidimenzionální "kopanec" a od této chvíle budete zažívat sami sebe tímto způsobem na vyšší úrovni. Právě v této chvíli se od vás očekává klid a odpočinek, je čas odpouštění, relaxace, umění žít více než něco dělat, čas pro reflexi a hodnocení toho, kde jste byli uplynulý rok a kam chcete směřovat v nadcházejícím roce.
Život na vaší Planetě se bude stále více naplňovat Světlem a to bude mít vliv na lidstvo obecně. Přes mnohé stálé a nadále pokračující změny a chaos se také objevuje pocit míru a harmonie se vším v životě; Jednota Bytí, což je hluboké vyjádření k úspěšné integraci letošní energie, se blíží zaslána láskyplně od Tvůrce, aby přispívala na celé Zemi k započetí procesu zušlechťování  vyjadřování a expanze vyššího Světla. Vy toto děláte, Drazí, začínáte jiskření své duše projevovat ve svých každodenních životech. Uvědomujte si v příštích dnech více svá nová já, vše, co pro to potřebujete, je prosté uvědomění, staňte se tichým pozorovatelem bytosti, která nyní žije váš život s větší vášní a slitováním se vším, co je na vašem Světě tak nádherné a vzácné.
My z vyšších sfér stále stojíme při každém z vás a jdeme s vámi, jsme stále na vaší straně připraveni poradit, když se nás ptáte a hledáme způsoby, jak vám o sobě dát vědět. Opony mezi dimenzemi se každým dnem stále zužují a někteří vidí na vlastní fyzické oči věci, kterých si nikdy dříve nevšimli. To je opět znamení, že začínáte fungovat ve vašich multidimenzionálních světelných tělech a to bude stále zřetelnější a bude tomu věnována stále větší pozornost. Nepřestávejte potvrzovat a hlásat a nárokovat si, aby se vaše "Vyšší JÁ JSEM Přítomnost" denně obemykala s velkým sloupem Světla, tunelem Světla, který obsahuje podstatu Nanebevzatého Mistra nápomocnou k ukotvení se do vašeho vnějšího (fyzického) já. Prohlášení uveřejněné tento měsíc na internetové stránce "The Rainbow Scribe" (Autor Duhy) je výborný a mocný způsob, jak to uskutečnit.
http://www.therainbowscribe.com/november2010decree.htm
Jak denně opakujete toto zvolání, pomáháte vašemu fyzickému nosiči transformovat se do svého božského vyjádření. Mnozí z vás cítí sílu energií, které přichází na vaši výzvu přes korunní čakru a tyto vjemy jsou jasným důkazem, že vaše Vyšší Já JSEM Přítomnost postupuje dolů s cílem ukotvit se ještě více ve vaší srdeční čakře a oblasti solar plexus a projevuje se ve vás jako vaše nespoutanější a skvělejší vyjádření vašeho Božského Já. Vedeme našeho "Autora" k výzvám, které co nejlépe napomohou každému z vás k postupu do další úrovně vaší duchovní cesty. Každé měsíční prohlášení staví na práci vykonané v předchozím měsíci a někdy je zaměřeno spíše obecně než osobně z důvodu přinesení a ukotvení většího Světla na Zemi přes vaše fyzická těla.
Děkujeme vám a uctíváme každého z vás za práci, kterou děláte s obrovskou vytrvalostí a důvěrou a s vědomím, že vzýváním a účelnou prací si přinášíme více Světla do svých životů. Každý z vás je planoucí pochodní v moři temnoty mizící ve světle nového úsvitu.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání