Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Nahlédnutí do Nové reality od Paní Kuan Jin
Nahlédnutí do Nové reality od Paní Kuan Jin
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 03 Prosinec 2010 11:56
Channelováno prostřednictvím Natalie Glasson - 25/11/2010       

Z hloubi duše rozprostírám ke všem své božské a posvátné pozdravy, přináším energii radosti a blaženosti, abych prosvětlila a projasnila váš den a vaši energii. Žádám vás, abyste nevzhlíželi k nebi proto, abyste se tam podívali na Stvořitele a mocný zdroj Lásky, ale abyste přenesli zaměření celého svého bytí a celého svého cítění do hloubi své duše. Když se budete dívat s odvahou, otevřenou a jasnou myslí a se silou svého záměru, zpozorujete kouzelné nebe, nebe, které existuje uvnitř vás.

Spousta lidí hledá krásu a inspiraci ve své fyzické realitě, aby mohli pozvednout svoje srdce a projevovat radost, avšak tu nejkrásnější a nejosvícenější energii, na kterou kdy můžete narazit, nesete uvnitř sebe. Toto vědomí, tyto vibrace a energie proudí ve vaší krvi, ve vašich kostech, kůži a svalech. Je přítomná ve vaší mysli a emocích a dává vám jemná znamení, tato energie na vás možná hlasitě hvízdá, ovšem pokud se rozhodnete ignorovat její přítomnost, tak ji možná nikdy neuslyšíte, neuvidíte a nepocítíte její krásu. Energie, o které hovořím, je přítomnost Boha ve vás.

Pokud byste analyzovali každou vášnivou touhu, kterou máte, uvědomili byste si, že nejryzejším záměrem této touhy je posílit vaše spojení se Stvořitelem.
Můžete si například přát žít v nádherném domě obklopeném hojností a nádherou, není tohle přání touhou být obklopení krásou a láskou Stvořitele, cítit bezpečí a ochranu, které tato láska Stvořitele nabízí? Je důležité si uvědomit, že naše hmotná přání někdy vyjadřují spoustu tužeb a potřeb, které máme spirituálně. Spousta přání se rozšiřuje zpět do přání cítit úplné a absolutní spojení a napojení ke Stvořiteli. Lidstvo často vyjadřuje svoje lekce, učení a moudrost prostřednictvím svých fyzických životů, když si začneme být vědomi svých myšlenek, potřeb a přání, začneme objevovat více o našich rozpoloženích mysli, přesvědčeních a o našem chápání. Projevení našich duchovních potřeb ve skutečnosti vnese do naší fyzické reality rovnováhu, krásu, lásku a hojnost s vynaložením minimálního úsilí. Je nezbytné tohle sami sobě často připomínat, když zápasíte s nějakým hmotným problémem, dopřát sami sobě čas porozjímat o spirituálních příčinách nebo potřebách týkajících se daného problému. Jestliže sami sobě dovolíte dát tohle do pořádku a napomoci svému duchovnímu bytí a své duši, aby mohla obdržet to, po čem touží, tak potom se často většina hmotných problémů jednoduše rozřeší, protože došlo k pochopení lekcí a poučení se z nich. Je to podobné jako jít ke kořeni tohoto problému.

Většina lidí vynakládá spoustu svého času a úsilí na vyživování svého fyzického těla a hmotné reality, avšak nyní nastal čas k vyživování vašeho spirituálního bytí a vaší duše, k poskytnutí lásky a světla vašemu posvátnému bytí, které jsou pro ně velmi potřebné, čas k podpoře a milování své posvátné stránky a k tvořivému projevování její energie a schopností. Když tak učiníte, umožníte svému duchovnímu Já rozkvést, což bude přirozeně vyživovat a zušlechťovat celé vaše bytí a celou vaši realitu. Lze to přirovnat k tomu, jako byste před sebou měli zahrádku, která potřebuje vaši pozornost, a dále také kůlnu plnou všeho možného zahradního náčiní a vybavení, které byste kdy mohli potřebovat, ale protože se bojíte jít do té kůlny anebo nemůžete nalézt sílu vůle k tomu, abyste objevili klíč, kterým byste si ji odemkli, potulujete se po zahradě a používáte cokoli, co najdete a co vám může pomoct. Samozřejmě byste mohli vykonat mnohem více, pokud byste byli schopní používat nářadí, které vám je dostupné. Jakmile začnete vyživovat své spirituální bytí a svoji duši, je to jako byste vešli do té kůlny a vybrali si ten nejvhodnější nástroj a tím umožnili, aby krása této zahrady vzkvétala více než si dokážete představit.

Pokud máte sklony jít na zahradu s tímto po různu posbíraným nářadím, je to podobné, jako byste se pokoušeli řešit hmotné problémy bez toho, aniž byste porozuměli jejich smyslu a účelu ve vaší realitě, protože když nehledáte na tom správném místě (tedy uvnitř sebe), možná na tyto problémy nikdy nenaleznete odpovědi.

Umím si představit, že se spousta lidí domnívá, že je pro ně obtížné dosáhnout svých spirituálních schopností a dovedností, protože nechápou jak na to, avšak vpravdě vše, oč vás žádám, je uvědomit si, že za každou hmotnou zkušeností, touhou a potřebou, existuje duchovní účel a smysl a zaměření se na tyto duchovní aspekty umožní vašemu hmotnému životu přijmout novou rovnováhu a prostřednictvím tohoto procesu se začnete napojovat na své spirituální já, vyživovat je a umožníte tak rozkvetení svých duchovních schopností a dovedností.

Uznání toho, že naše fyzické touhy a potřeby mohou poskytovat spoustu duchovního učení nám rovněž umožňuje začít vidět oddělení mezi pravdou Stvořitele a naší hmotnou skutečností, můžeme si všimnout, že některé aspekty našeho života nebo našich přesvědčení jsou jednoduše nepravdivé či  nesmyslné a způsobené strachem,
který v sobě udržujeme. Lidé vkládají svoji úplnou a absolutní důvěru do svých hmotných realit, věří tomu, že chodník, po kterém chodí, dům, ve kterém bydlí a jídlo, které jedí, je skutečné a pevné; je to právě tato jejich víra, která pohání jejich realitu. Pokud si začnete uvědomovat, že váš život a vaše energie jsou neomezené, že jste víc než můžete v současné době vidět, že máte obrovskou moc a úžasné schopnosti a že existuje svět a realita za hranicemi této Země, tak poté se vaše vědomí začne proměňovat a posouvat. Uvědomíte si, že jestliže věříte tomu, že můžete sami změnit hmotné energie, zkušenosti a situace a že nesete zodpovědnost za svoje činy a za svoji mysl, začne se realita kolem vás proměňovat. Čím více můžeme pozvednout svoje vědomí od fyzična naší reality, tím více začneme vidět pravdu, propojenou se světlem a láskou a včleňovat ji do naší reality, a tak objevovat realitu za hranicí fyzična naší Země, která je stejně tak skutečná a která nám poskytuje mnoho podpory a výživy. Začneme vidět realitu, která je fyzická a tu, která je spirituální čili založená na energii a cítění a budeme je nahlížet jako oddělené reality. Porozumění této oddělenosti nám umožní pochopit spoustu věcí a rozpoložení mysli, obzvláště strachu a negativity, které si v sobě držíme. Můžeme vykonat spoustu práce, když budeme na fyzickou realitu nahlížet ze spirituálního prostoru a naopak. Přijde čas, kdy oddělenost mezi fyzickým a spirituálním Já už dále nebude smysluplně sloužit a bude nutné integrovat obě tyto reality, bude to tehdy, když duše a spirituální bytí přijdou samy k sobě a budou se projevovat mnohem plněji, aby mohly povzbuzovat a podporovat nové zkušenosti a nové cesty růstu. Pokud duši dovolíme, aby převzala mnohem větší roli, tak budeme lidmi, kteří dovolí Stvořiteli, aby byl mnohem více přítomný v jejich realitě a současně lidmi, kteří se budou nacházet na Zemi. Když člověk plněji integruje přítomnost Stvořitele, jeho pohled na věci se velmi výrazně změní, mysl se stane klidnější a milující srdce umožní pravdivé vnímání reality, kterou Země nabízí.

Tohle je něčím, co si přeji pro vás pro všechny. K tomu, abyste se mohli mnohem více projevovat jakožto přítomnost Stvořitele, si můžete začít uvědomovat to, co od vás požaduje vaše spirituální bytí a vaše duše, naslouchat svému vnitřnímu hlasu a vyživovat tento aspekt vašeho bytí. Udržování si víry, že každá hmotná akce a zkušenost má určitý hmotný význam rovněž umožňuje posun v  zaměření vaší mysli od hmotného rozměru vaší reality k duchovnímu rozměru vaší skutečnosti.

Je to téma k popřemýšlení a něco k čemu je potřeba se posadit, aby se to mohlo usadit ve vašem vědomí a aby to mohlo být plněji objevené vaší myslí.


Nabízím vám tento zdroj moudrosti jednoduše jako dar jedné duše pro druhou,

v lásce Stvořitele

Paní Kuan Jin


Zdroj: www.omna.org

Z anglického originálu pro http://kruhysvetla.blog.cz/, www.transformace.info a http://channeling.wbs.cz/  přeložila Lenka S.
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdrojem textu a aktivním odkazem.
 

Vyhledávání