Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - poselství pro týden od 2.1. do 9.1. 2011
Mistr Hilarion - poselství pro týden od 2.1. do 9.1. 2011
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 04 Leden 2011 20:20
Milovaní,
opadá nadšení a zábava spojená s koncem roku, nový rok nastoupil s ohromující ukázkou Jednoty ve formě velké mezinárodní meditace, kde tisíce Služebníků Světla po celé Planetě, takových jako jste vy sami, vyjádřili svůj souhlas s připomenutím si a začleněním se do svého Božství. Z naší perspektivy je vidět, jak se obrátil proud a lidé na Světě uvidí mnohé změny, jak probíhají jednak mezi sebou samými, jejich milovanými, sousedy a také v rámci každodenního života. My, z Vyšších sfér, jsme byli během tohoto masivního novoročního obřadu v pohotovosti a této aktivace, která proběhla, se účastnila také Armáda Andělů.
Každý, kdo se účastnil, je "Wayshower" (ten, kdo ukazuje směr) a "Pattern Maker" (ten, kdo tvoří vzory) a uvědomuje si obrovský potenciál této velké události pro vytvoření pozitivní změny v rámci Lidstva a všeho na Zemi a během roku 2011 se bude konat mnoho dalších, protože toto je jistojistě rok sjednocování sil dobra na této Planetě. Jak úžasná podpora byla tato událost pro Božský Plán! Tu slávu cítíme stále v sobě! Každý z vás se tak pevně a tak odvážně rozhodnul být tou změnou, kterou chcete vidět. Mírová revoluce, o které jsme již dříve mluvili, je nyní v nás a my vám všem gratulujeme! Vaše kombinované a individuální energie vytvořily na vaší Planetě znatelné odlišnosti a to zaznamenáte ve vašich každodenních životech.

Pokračujte na vaší Cestě Světla, Drazí, a pevně se držte svých vizí s nejvyšším cílem Nanebevstoupení Planety Země a všeho na ní, protože to se děje právě NYNÍ. Pokračujte v očišťování svých těl, myslí i emocí. Uvědomte si, že to, co odchází a je očištěno a transformováno, uvolňuje prostor pro usídlení vyššího Světla a kdykoli se toto děje, děláte další krok vpřed na vaší duchovní cestě k Nanebevzetí. Pamatujte, že v každé vteřině vašeho života stojíme při vás a jsme připraveni pomoci, je však nutné nás o to požádat, neboť my musíme ctít vaši svobodnou vůli.

Nyní ve vás pracuje Vaše Vyšší Já mnohem asertivněji a vede vás k tomu, abyste si toho byli vědomi a předávali mu kontrolu a vedení prohlašujíce každý den "ať se nyní děje tvá a nikoli má vůle ve mně". To pomůže usnadnit přijetí vašeho Božského Plánu jednoduchým a elegantním způsobem a to také způsobí mnoho pozitivních změn, které se zdánlivě stanou bez vašeho vědomého přičinění. Pamatujte, že vaše Vyšší Já může přinést pouze ty nejvyšší a nejlepší výsledky v rámci všech aspektů vašeho života a nyní se ve vás snaží instalovat větší Jedinečnost, své vnější vyjádření v tomto Světě. To, co se teď děje, je skutečně vzrušující vývoj.

Buďte v míru, Milovaní, neboť budete ve vašich denních existencích nacházet více Světla Života a budete prožívat delší období radosti, štěstí a blaženosti. Pokračujte v procvičování svých pocitů vděčnosti a denního seznamu minimálně pěti věcí, za které jste vděční.
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání