Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Plamen Stvoření - s láskou od vašich Spirituálních Přátel
Plamen Stvoření - s láskou od vašich Spirituálních Přátel
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 11 Leden 2011 14:14
 Přijato Natalií Glasson -12/12/10

Jako jednotlivé aspekty Stvořitelovy duše vystupujeme ze spirituálních rovin, abychom sjednotili naše energie v lásce; obalujeme Zemi a veškeré lidstvo láskou, která vychází ze Stvořitelovy mocné duše a pulzuje skrze naše bytí. V tomto čase vašeho kalendářního roku, kdy svítá nový začátek, posilujeme své světlo kolem Země a udržujeme ve svých energiích a vědomích několik přání pro lidstvo. Síla naší sjednocené energie zesiluje naše přání a my víme, že náš záměr vstoupí do srdcí a duší mnoha na Zemi. Toto je dar, který nabízíme svým přátelům a milovaným na Zemi – naše láska, světlo a posvátná přání pro teď i nový rok, který přichází.  

Svojí sjednocenou energií zažehujeme plamen naděje, lásky a míru z nejčistší energie Stvořitelovy duše. Tento plamen je ohromný a rozšiřuje se; jiskří nejzářivějším světlem mnoha barev. S tímto posvátným plamenem je spojena základní životodárná energie a kvalita Stvořitelovy duše – je to pravda o Stvořiteli – nespoutaná a přístupná pro každého, aby ji mohl každý uvidět a spojit se s ní. My, vaši přátelé a průvodci spirituálními rovinami, zesilujeme svými myšlenkami sílu a přítomnost Plamene Stvoření, dokud neobalí Zemi svými zářivými plameny světla. Podstata a vibrace této energie je tak čistá, že ukotvuje energii čistoty Stvořitele na Zemi. Šíří lásku, mír a naději jako by to byla pulzující barva, která omývá Zemi. Udělejte si chvilku, abyste si představili či vizualizovali tento proces a přítomnost Plamene Stvoření. Kvality míru, naděje a lásky přicházejí na Zemi – jsou tak obohacující a mocné, že je můžete vidět, jak se zhmotňují ve fyzickou existenci na Zemi jako nádherné přírodní bytosti. Svět je zabarven láskou, nadějí a mírem, které přinášejí hluboké léčení i omlazení Matce Přírodě, Matce Zemi i fyzické Zemi. Můžete také okem své mysli spatřit nové krystaly nesoucí tuto posvátnou energii, která se tvoří na, uvnitř i okolo Země. Přítomnost těchto kvalit je mocná a transformuje se do fyzické podoby a reality na Zemi.  

Naděje, láska a mír jsou natolik jednoduchými energiemi, že lidská přání pro ostatní je často opomíjí. Lidé nepřemýšlí o jejich skutečném významu či smyslu. Představte si pocit lásky – být milován Stvořitelem, být milován každou duší na Zemí a na vnitřní úrovni být milován sebou samým – bez podmínek. Jaký pocit vám to přináší? Je důležité přemýšlet o tom a opravdu vyzkoušet, jaká by to byla zkušenost. Věříme, že odpověď bude úžasná, radostná, uspokojující a ubezpečující. No, tímto způsobem už jste milováni a pokud si dovolíte vnímat to a chápat v každém okamžiku dne – jak požehnaní, naplnění a blažení se budete cítit?  

Nyní přemýšlejte o energii naděje – pokud ve vás Stvořitel věří celým srdcem, pokud máte podporu a víru celého lidstva a na vnitřní úrovni věříte a plně důvěřujete sami sobě – jak se cítíte? Rozjímejte o tom chvíli. Dovolte si představit si to, vytvořit to svými myšlenkami a emocemi – jaký by to byl pocit? Cítili byste se zcela podporováni a věděli byste, že vše, co jste kdy udělali, vše co jste vytvořili svými činy je “koupáno” v lásce a úspěch je vaším výsledkem v každé době. Jak nádherné by bylo vědět, že dosáhnete a předčíte všechny své cíle... Energie naděje by vás nesla vpřed v souladu s vaší spirituální cestou, aktivovala by ve vás milující odvahu a jistotu, že je třeba vyjádřit a sloužit světlu a Stvořiteli.  

S energií či kvalitou míru byste byli schopni uvést své energie, čakry a všechna svá těla do rovnováhy, uzdravili všechny frustrace, strachy, pochybnosti a omezení, abyste vytvořili větší pocit posvátného světla a prostoru uvnitř a kolem vás. Energie míru přináší vaší mysli soustředění, které jí pomůže rozlišit iluzi od pravdy. Když jsme schopni rozeznat pravdu o Stvořiteli ve své myslí, emocích, pocitech a v chování stejně jako v činech a reakcích ostatních, pak jsme schopni stvořit čistou, jednoduchou a hluboce milující realitu. Žádáme vás, abyste rozjímali o pocitu míru a jeho početných vlivech na vaše vnitřní bytí a realitu. Vizualizujte si sebe sama jak ztělesňujete mír a jednáte z pozice míru v každém okamžiku svého dne. To nutně neznamená, že se budete nudit, sedět tiše a mluvit velmi málo. I osoba vytvářející energetický zvuk může zároveň zažívat silný mír uvnitř svého bytí. Jakmile začneme vnímat mír jako vyrovnanou, harmonizovanou a neustále proudící energii, zjistíme, že mír je potřebný v každém okamžiku naší reality na Zemi. 

Plamen Stvoření jsme pro vás již utvořili a Země nyní nese všechny tři kvality světla a energie. Jsme si jistí, že naše vysvětlení vám dovolí rozeznat bohatství a nádheru, která je v tomto plameni obsažena a která se nyní ukotvuje na Zemi - vašem domově a místě učení – aby vás podpořila při každém kroku vpřed. Tento plamen byl pojmenován Plamen Stvoření, protože nese energii Stvořitele, ale i proto, že těmito třemi posvátnými kvalitami tvoření můžete prosvítit svou energii a ta se pak stane silnější, osvícenou a sjednocenou se Stvořitelovou. Jmenuje se tak také proto, že nese kvality, které vám dovolují stvořit či znovuvybudovat svou posvátnou vnitřní energii, duši, Boží přítomnost. Skrze přijetí či aktivaci naděje, míru a lásky uvnitř vašeho bytí můžete vytvořit nejposvátnější prostor pro svou duši a pravdu, aby zářily a tím vám umožnily ztělesnit a vyjádřit vaše Já Stvořitele.

Jakmile ve své mysli pochopíte Plamen Stvoření, přáli bychom si, abyste povolali či požádali Plamen stvoření, aby vás plně obklopil. Dovolte si existovat uvnitř tohoto plamene a vdechovat jeho energii tak dlouho, dokud cítíte, že je to třeba. Pociťte energii míru, lásky a naděje, která energetizuje vaše bytí. Jste milováni a podporováni Stvořitelem, celým lidstvem, všemi bytostmi spirituálních rovin i sebou. Energie míru pozitivně ovlivňuje vaše bytí mnoha způsoby. Dovolte si přivítat a přijmout tuto existenci. Můžete požádat o symbol či barvu světla, které pro vás reprezentují tuto existenci nebo si můžete jednoduše připomenout přítomnost Plamene Stvoření obklopující vás i Zemi. Můžete cítit některé milující emoce, které přímo vybublávají z vašeho nitra; to je dobré – udržte si to, je to velmi léčivé.  

Představte si, prociťte nebo dovolte to, že zažíváte dávání lásky s otevřeným srdcem každé duši na Zemi. Můžete vidět nové plameny vycházející z plamene, který vás obklopuje, a tyto plameny se formují a obklopují ostatní.

Rozjímejte o tom, jak byste se cítili, kdybyste věděli, že každá duše cítí lásku, mír a naději, kterou teď cítíte vy. Dovolte, aby Matka Země také pocítila lásku, naději a mír, který zažíváte vy. Tento prožitek by vám, lidstvu i Zemi přinesl a vytvořil nesmírnou hojnost štěstí, blaženosti a lásky s božským a posvátným spojením se Stvořitelem. To, co si představujete a zažíváte nyní je to, co si my - jako kolektivní vědomí - přejeme pro lidstvo a každou duši na Zemi. Nyní jste hluboko do svého bytí přijali naše přání a sdíleli to mnoha dalšími. Zvětšili jste přítomnost a sílu našeho záměru a to je nádherná služba všem.  

Na závěr vás žádáme, abyste si představili vás, celé lidstvo i Matku Zemi, jak zcela zažíváte lásku, mír a naději. Uvědomte si blaženost, spokojenost a jednotu, která vyzařuje ze Země a poté si dovolte přijmout jedinou myšlenku. Touto myšlenkou je to, že vše, co vidíte, vizualizujete, cítíte a v co doufáte je skutečně pravda a právě teď se to manifestuje na Zemi. Jak se cítíte? Opravdu věříte, že se to projevuje úplně? Pokud vy a větší procento lidstva tomuto začne věřit, pak závoje iluzí spadnou a pravda vyjde najevo a bude viditelná pro všechny. Není toto proces vzestupu?  

Uchovejte naše přání ve svých srdcích stejně tak jako my neseme vás ve svých srdcích.  

S Láskou,

Vaši spirituální přátelé ze spirituálních rovin   

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.
 

Vyhledávání