Aktualitky

Každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00 a vysílejte s námi harmonii do center strachu na planetě. Více zde.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - poselství pro týden od 23.1. do 30.1. 2011
Mistr Hilarion - poselství pro týden od 23.1. do 30.1. 2011
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 25 Leden 2011 20:24

Milovaní,
právě vstupujete do pole nekonečných možností a dočkáte se snadnějšího splnění vašich přání a tužeb. Ta neobyčejná předtucha, kterou jste vnímali, je toto nové pole energie proudící nyní na Zemi a všechno a všechny na Ní. Zkuste se napojit na pocity rozsáhlosti a zkoušejte představovat si své vnější Já jako rozsáhlejší, daleko větší Světelné Tělo, které září čistým Světlem!

 

Přestože v každém z vás i nadále probíhá čištění a opouštění, pocity obrovské radosti a také světelnosti Bytí jsou již zde. Přišel správný čas soustředit se a napsat si, co chcete v tomto novém roce prožít a tento seznam si stále držte uvnitř svých vizí a uložte ho navždy na svém posvátném místě. Vždy, když bude upadat vaše energetická úroveň, přečtěte si znovu, co chcete ve svém životě a svém Světě a očekávejte jen ty nejvyšší výsledky pro nejvyšší dobro Všehomíra. Pak si povytáhněte ponožky a vyražte zas na cestu!

Velebíme Duši Lidí, která je tak nezdolná a odhodlaná ukazovat lepší Svět a svou schopnost milovat jeden druhého, dokonce i když se zdá mít své vlastní srdce zlomené. Opět vás pobízíme, nahrazujte povznášejícími myšlenkami ty smutnější s nižšími vibracemi. Buďte stateční! Postavte se výzvám! Vnímejte se ve svých představách jako Velkolepé a mocné Bytosti, tancujte, zpívejte, rozsviťte schody na noční obloze a než se nadějete, pozvedne se vaše nálada a pocity do vyššího a šťastnějšího rámce vaší mysli. Toto je alchymie, Milovaní. Vy jste ten Tvořitel vaší reality!

Věnujte každý den pár chvil žehnání Zemi, veškerému Lidstvu a celému Království Země a ošetřete to vše fialovým paprskem.
Nemáte tušení, jak moc taková věc může pomoci zvednout frekvenci vaší Planety. Než začnete, zavolejte nás, tím nám umožníte spojit se s vámi, abychom společně zesílili a rozšířili dosah vašeho požehnání veškerenstvu na Zemi.

Nyní jste vstoupili do období skutečného bytí Světlem v každém činu, myšlence, slovu nebo skutku. Víme a chápeme, že je těžké nahradit některé staré zvyky, ale pokud vytrváte, Milovaní, přijde doba, kdy bude vše vyčištěno a vše, co vás brzdilo, bude překonáno a život na vaší Planetě se stane Rájem na Zemi, tak jak se to snažíte tak pilně dokazovat.

Držte se vždy této nejvyšší Vize Země a všeho na Ní, neboť v tomto duchu ukotvujete Světlo a Dobro, po kterém jste toužili celý život a které se nyní začíná realizovat. Jsme stále k vašim službám, jako vždy.

Do příštího týdne...


JÁ JSEM Hilarion

©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání