Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - poselství pro týden od 30.1. do 6.2. 2011
Mistr Hilarion - poselství pro týden od 30.1. do 6.2. 2011
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 31 Leden 2011 20:19
Milovaní Světlonoši,
Tento týden bude významný dalším nárůstem intenzity energie, která bude naplňovat váš systém. Jak se budete věnovat svým každodenním životům, ucítíte vibrace v uších a pocity brnění / cinkání v korunních čakrách. Můžete se pak cítit unavení a cítit potřebu častěji si touto dobou zdřímnout. Právě probíhá mnoho kalibrací, které mají každého z vás propojit do nových a vyšších frekvencí Světla.

 

 

Aklimatizace bude pro vás snazší, když budete každý den procvičovat svou vibrační frekvenci spojováním se celosvětově se svým Velkým JÁ JSEM Přítomnost a pokud si každý den nastavíte svůj záměr na propojení se s časovou přímkou Nanebevzetí. Vydejte se pokud možno každý den na čerstvý vzduch a procházejte se svěží chůzí, neboť to pomůže vyčistit vaše energetické meridiány a udržet nepřerušované proudění energie. Pijte velké množství čisté vody a před konzumací jí požehnejte.

Věnujte se každý den duchovnímu sjednocení se všemi vyššími aspekty sebe sama. Myslete na mistrovství ovládnutí své mysli, emocí, myšlenek, slov, pocitů a činů. BUĎTE tím, čím toužíte být a věřte, že se to ve vás projeví s půvabem, lehkostí, bezpečím a ochranou. Možná prožijete nepříjemné vjemy v některé z vašich čaker. Znamená to, že zde probíhá mnoho čistících procesů a prosbou k vašim osobním Andělům o pomoc odblokujete vše ve vašem čakerním systému, což je v tomto období skutečně obrovská pomoc.

V energetických polích každého Člověka právě probíhá spousta aktivit. Ti z vás, kteří začali být citliví k pohybům energie ve vašich fyzických nosičích, tuto aktivitu rozhodně pocítí. Pamatujte, že vše je  v pořádku a že nikdy nejste sami. Odevzdejte se svému Velkému JÁ JSEM Přítomnost a Božskému Plánu svého života, svému osudu. Vytlačte všechny strachy a pochybnosti a nalaďte se na vibrační vyzařování vašich srdečních čaker. Vaše srdce je nejpřímější metoda k naladění se na vyšší Říše Světla a každodenním procvičováním vnímání této pulzace, otevřete více toto centrum a strhnete všechny zdi, které byly vztyčeny dříve ve vašem životě.

Vše se nyní otevírá. Začnete přijímat přímé vedení vašeho Průvodního Týmu. Ptejte se a vyjádřete jakékoli znepokojení a seďte nebo ležte klidně pro přijetí odpovědi. Každý z vás je jemně broušený nástroj, který umožňuje svému tělu posílat tyto energie do Země a vyzařovat je v obrovských kruzích všem ve vašem poli. Jste ve své současné oblasti na Světě velmi potřební a žádaní. Vaše Světlo pomáhá ukotvovat a harmonizovat chaos, který přichází z vnitřku Země a poté mění tyto energie na vyváženou dokonalost.

Svět je lepší místo, protože jste tu vy. Na to stále myslete, když žijete své každodenní existence. Dbejte na to! Každý z vás je důležitý v celosvětovém Božském Plánu Nanebevzetí Země a všeho veškerenstva na Zemi a v Zemi. Sviťte svým Světlem, posílejte své Světlo, Buďte to Světlo! Věřte v nejvyšší výsledek nejvyššího dobra pro veškerenstvo a tak by to mělo být!

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání