Aktualitky

Semináře pokračují od května, každodenní meditace.

Milí přátelé, naše společné semináře pokračují od 28.5. viz. program seminářů. Stále též pokračují každodenní meditace v 11:00 a 22:00. Zapojte se do nich a poslechněte si povídání k nim.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou „Objímte svojich bratov a sestry na Síriu.... Buďte dokonalými správcami Zeme “
„Objímte svojich bratov a sestry na Síriu.... Buďte dokonalými správcami Zeme “
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 24 Květen 2011 15:48
Poselstvo Pána Síria prijala Rev. Michelle Coutant, 12. Mája 2011

Milovaní,
Dosiahli ste bod zlomu, ďalší požehnaný posun na vašej ceste k majstrovstvu. Dosiahli ste úroveň, na ktorej je svetlo na vašej planéte mocnejšie než temnota. Nemusí to tak vyzerať, keďže je to ilúzia, ako tento život, ktorý žijete. Je to veľmi silná ilúzia a vy ste sa pre ňu rozhodli, aby ste mohli zažívať úžasné dary, ktoré dostávate, z ktorých sa učíte a podstupujete životné lekcie a skúšky.

Temnota je iba neprítomnosť svetla a predsa spôsobuje strach a ochromuje, čo je stav, ktorý neprispieva k rastu, neprospieva vám, ľuďom okolo vás a celému životu na Zemi.
Strach vyvoláva strach a pridáva k ilúzii chaos a deštrukciu, ktoré neustále rastú. Vy ste však už vyrástli nad to, naši drahí. Buďte si toho v úplnom strede svojej bytosti vedomí. Každý z vás je mimoriadnou božskou bytosťou svetla a nemôže to byť inak. Ste čistým svetlom, ste svetlom Boha a v tomto svetle neexistuje žiadna temnota. Toto svetlo je rýdze a je tvorené adamantinovými časticami. Je to svetlo celého stvorenia a čaká iba na to, kým ho vpustíte dnu. Dovoľte mu prúdiť naši drahí, dovoľte mu nerušene prúdiť do vašej reality. Dovoľte mu prúdiť cez vašu korunnú čakru, dovoľte mu prúdiť do a cez vás a naplniť vaše pole a každý aspekt vás. Dovoľte mu prúdiť do matky Zeme, dovoľte mu prúdiť von na planétu a ku všetkému stvoreniu. Dovoľte tomuto svetlu nech žiari ako jasná a požehnaná bytosť, úžasná božská bytosť svetla, ktorou ste.

Vykročte v ústrety svojmu majstrovstvu drahí, jeho zvládnutie je už iba jeden krôčik od vás. Majstrovstvo záleží na vašom odhodlaní, vašej vytrvalosti, oddanosti, vašej veľkej a neutíchajúcej túžbe byť Bohom, poznať a zažívať svetlo v každom okamihu nepretržitej Prítomnosti. To je majstrovstvo, to je to, čím ste, každá jedna duša spomedzi vás. Nie je to iba pre pár vyvolených, môže ho dosiahnuť každá duša na tejto planéte a každá duša, ktorá je v cykle reinkarnácií na tejto planéte. Vzostup sa blíži a preto potrebujete viac ako kedykoľvek predtým prúdiť, byť a žiť v tomto Božskom Svetle, byť a žiariť vašim skvostným svetlom v každom okamihu.

My zo žiariaceho svetla s menom Sírius, sme s vami odkedy ste vstúpili do cyklu inkarnácií na vašej požehnanej planéte. Starali sme sa o tých, ktorí by udržiavali svetlo aj keby vaša planéta upadla do temnoty. Pomáhali sme a poskytovali sme oddych tým, ktorí pokračovali vo svojom vytrvalom úsilí pozdvihnúť vašu planétu z tretej dimenzie. Boli sme tu s vami a starali sa o vaše požehnané duše, pomáhali im v procese učenia sa, pomocou ktorého si zvýšili úroveň vedomia a vrátili sa do náručia svojej svetelnej rodiny.

Sírius je miestom oddychu vo vašom vesmíre pre tých zo svetla, ktorí ho chcú navštíviť, aby začlenili svoju múdrosť do tapisérie života pre tých z vás, ktorí sú pripravení prijať novú múdrosť, nové učenie, ktoré pomôžu vašim technológiám a vášmu rastu v každom ohľade. Je skvelé, že vám a vašej milovanej planéte ponúkli držitelia Kristovho svetla pomoc pri vašom vzostupe do svetla.

Oslovte nás, vašich bratov a vaše sestry zo Síria. Vstúpte do meditácie so zámerom spojiť sa s nami, spojiť sa s požehnanými Kristovými bytosťami zo Síria, so zámerom spojiť sa s požehnanou skupinou vibrácií vzostúpených majstrov. Sírius je miestom stretávania sa, miestom oddychu pre tie požehnané bytosti, ktoré pozdržali svoj vývoj a rast, aby vám pomohli s tým vašim. Stále viac sa posúvate smerom ku svetlu a preto sa planéta Zem stane pre tieto požehnané bytosti stredobodom záujmu. A to sa už deje, naši drahí. Stále viac vzostúpených majstrov z Koncilu Svetla sa schádza na vašej planéte, pretože sa Mount Shasta, Shambala a iné posvätné miesta opäť stali ich domovom. Keď budú kryštalické aktivácie dokončené a naplnené diamantovým svetlom, Koncil Svetla sa znova usídli na mnohých posvätných miestach, ktoré prijali plné svetlo diamantových kryštalických vibrácií.

Vstúpte do meditácie, dovoľte si otvoriť sa, aby ste mohli prijímať vibrácie posvätných miest, ktoré s vami rezonujú. Budete cítiť aj vibrácie vzostúpených majstrov, ktorí sú spojení s týmto posvätným miestom. Pridajte svoje svetlo k celku naši drahí, pridajte svoje svetlo k vibráciám diamantového svetla, aby ste pomohli získať posvätnému miestu plné vedomie. Oni majú tiež vedomie, nenechajte sa pomýliť. Rovnako ako má vedomie vaša matka Zem, majú ho aj posvätné miesta a silové body, vďaka vplyvu zoskupenia jednotlivých mriežok a ley línií, ktoré sú najvýznamnejšie na každom posvätnom mieste. Pošlite svoje svetlo posvätnému miestu, ktoré s vami rezonuje naši drahí. Pošlite svoje svetlo a pomôžte dosiahnuť plné vedomie a silu diamantového svetla tomuto posvätnému miestu.

Každý jeden z vás je potrebný, pretože pomáhate vašej milovanej matke Zemi, radostne ju objímate. Každý jeden z vás je správcom Zeme a každý jeden z vás je správcom všetkých životných foriem. Buďte dokonalí v tejto pozícii, s ktorou ste láskyplne a radostne súhlasili. Buďte správcom a požiadajte o potvrdenie tejto funkcie. Požiadajte o možnosť cítiť lásku vašej Zeme a týchto posvätných miest, ktorým pomáhate. Požiadajte o potvrdenie vo svojom posvätnom srdci, požiadajte o potvrdenie, nech ku vám príde akokoľvek. A potom sa tomu poddajte naši drahí, vstúpte do plnosti vašej pozície správcu Zeme tým, že prejavíte úctu a lásku voči vašej Zemi a všetkým životným formám a budete sa o ne starať.

Vstúpte do tejto dokonalosti naši drahí a zistíte, že už viac netúžite pomáhať tým, ktorí zneucťujú vašu milovanú matku Zem a drancujú jej zdroje. Vaša milovaná planéta bude ochotne a s láskou zdieľať svoje zdroje s vami, ak otvoríte svoje vedomie voči technológiám, ktoré sú vám ponúkané. Sú tu, aby ste ich mohli používať. Tak to urobte milovaní a pozdvihnite seba a vašu planétu do prúdu blahobytu, ktorý začne cez vás pretekať, keď začnete používať nové technológie, ktoré máte k dispozícii. Tieto technológie vás oslobodia a budú požehnaním pre vašu Zem vďaka ohľaduplnému využívaniu jej zdrojov.

Sme miestom oddychu, veľkým centrom učenia sa pre vás na vašej ceste po pláňach Zeme. Navštívte nás, zavolajte nás. Sme Kristove bytosti, sme s vami celú večnosť a oslavujeme s vami tento požehnaný čas vzostupu.

Ja som Pán Síria

Môžete kopírovať a zdieľať s Láskou a požehnaním. Prosím kopírujte túto správu v jej celistvosti, vyjadrite vďačnosť Sanandovi prostredníctvom Rev. Michelle Coutant a poskytnite odkaz na: www.transformingradiance.com

Michelle
Všetkým moja Láska a Požehnanie

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky, do slovenčiny pre stránku  www.vzostup.sk preložila Danuša. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenom a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, ak bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov is aktívnymi odkazmi.
 

Vyhledávání