Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou „Postoj“ - Mistr Kuthumi
„Postoj“ - Mistr Kuthumi
Uveřejnil(a) Lenka   
Sobota, 28 Květen 2011 19:51

Poselství přijala Michelle Eloff©, Předáno v Johannesburgu, Jižní Afrika, 23. června 2003
Přepracováno a aktualizováno Michelle 19. května 2011

Jsem Mistr Kuthumi a předstupuji na Paprscích Světla a Moudrosti, abych každého z vás podržel v esenci lásky a pravdy a v jedinečnosti pravé krásy. Zdravím vás. V našich srdcích je velká radost, že vás můžeme obejmout každého zvlášť i všechny dohromady přitom, když vám přinášíme doprovod a učení Univerzální moudrosti pro tento den.

Zaujalo nás, že mnozí z vás se v současné době cítí, jako byste se brodili lepkavou energii, která se velice podobá „ procházení sirupem“, že? Teď nastal čas, abyste vzali učení, které jsme vám předávali a použili je. Jedním z nich je volba, a čím to je, že v situacích které váš život přináší, používáte rozum. Jinými slovy, jde o váš postoj k životu. Nastal čas, abyste v každém okamžiku svého života aktivně použili sílu volby; zvolili si, jak prociťujete/zakoušíte život, a z jakého úhlu pohledu – bude to hlava nebo pata? Je to na vás. Ale mnozí z vás řeknou: „Kuthumi, chápu tě, ale nemám pocit, že vím, jak to mám udělat.“ Začnete to vnímat, když upevníte své zkušenosti. Když něco prožíváte a oddělujete se od prožitku tím, že se snažíte to, co prožíváte, analyzovat a intelektualizovat, vystupujete ze svého srdce a přesouváte se do hlavy. Zde máte možnost dovolit své mysli (moudrosti) a svému srdci (lásce) spolupracovat, takže vaše pocity je možno považovat za opačné k těm, kdy cítíte, že jste odděleni, a že každá zkušenost vytváří více zmatku.

Lze to také vztáhnout na váš postoj k vám samotným, postoj ke zkušenostem, které se otevírají ve vaší realitě, a váš postoj k těm, kteří hrají tu hru s vámi. Teď není čas trestat se za to, že nedokážete zůstat soustředěni nebo koncentrovaní. Teď přišel čas něco podniknout v každém prožívaném okamžiku, ať už řešíte těžké úkoly nebo se bavíte. Mnoho lidí rozrušilo a zklamalo, když při plavbě na vrcholu vlny najednou dopadli do písku, písek se jim dostal do nosu a do uší a do úst, a teď si nejsou jistí, jestli jsou nahoře nebo dole, rozhlížejí se kolem sebe a jejich svět se otáčí opačným směrem.

To je ten pravý čas, abyste vytáhli to, co jste se už naučili a použili to.
Je to jako byste měli komoru naplněnou různým nářadím, a přesto všechno ve vašem domě leželo rozbité, protože jste nevytáhli nářadí a neopravili to. Možná to bude vyžadovat příliš mnoho těžké práce opravit například spotřebič, nebo si budete muset umazat ruce. A tak necháte nářadí v komoře a pokračujete pořád dál, a tak věci začnou chátrat a dříve než se nadějete, se věci rozpadnou a vy přijdete, posadíte se přede mne a zeptáte se, proč?

Já se ptám vás – proč? Proč máte v tuto chvíli pocit, že se věci ve vašem životě možná nedějí podle vašeho plánu? Je mnoho otázek, které si můžete položit, a já vám chci s některými z nich pomoci.Když máte pocit, že váš život neběží hladce, zeptejte se sami sebe:
  • Dal jsem prostor flexibilitě, aby můj život plynul v souladu s mou duší, nebo jsem ustrnul ve svých názorech?
  • Přesunul jsem se příliš do své hlavy a nedovoluji svému srdci, aby mě vedlo?
  • Zapomínám na to, co je mým cílem; jaký byl můj původní záměr?
  • Upadám jednoduše do starého vzorce, kdy se cítím jako oběť – a co z toho mám?
Pokaždé, když se vám zdá, že se propadáte do beznaděje, bezmoci a rozčarování podle starých vzorců, hloubejte o svých minulých zkušenostech a zeptejte se upřímně sami sebe, co jste tím, že se tak cítíte, získali, co máte z toho, že upadáte zpět do starých systémů víry, starých myšlenkových vzorců a kritiky sebe sama nebo ostatních. Potom změňte svůj postoj; změňte svou mysl a dovolte svému srdci, aby se stalo řadicí pákou. Když tímto způsobem oslovíte svůj život, zjistíte, že se před vámi otevře více možností podpory, protože jste dovolili svému Vnitřnímu Vychovateli, aby vás provedl vaší duší a vaším srdcem a vy už nepředáváte kontrolu svému nižšímu egu – části já, která je plná strachu, která je traumatizovaná a poskvrněná minulými prožitky.

Proto si pomáhejte rozvíjením nových nástrojů, nových cest nalézání řešení ve vaší realitě. Je to lekce jak zůstat koncentrovaný, a udržovat čistotu uprostřed chaosu. Když to uděláte, tak zjistíte, že jste zvládli sebedisciplínu, ovládli jste umění udržet si svůj střed a nenechat se znepokojovat strachy a problémy ostatních ve vaší realitě, včetně vašich vlastních, protože jste všechno postavili do nové perspektivy.
Všimli jsme si také, že ti, kteří proplouvají touto dobou sami, mají sklon k tomu, cítit se trochu provinile, když vidí své drahé přátele, možná i svou rodinu, jak procházejí temnou nocí své duše, a část z nich má pocit, že snad musí být také smutní. Není tomu tak, protože když stojíte ve svém světle, ve své radosti a ve šťastné lásce ukazujete těm kolem vás, že je možné v tomto prostoru existovat. Není žádný důvod, opravdu žádný důvod, abyste ustupovali z vaší pravdy, vaší lásky nebo vaší radosti. Je to záležitost volby – jak vám to bylo řečeno už mnohokrát předtím.

Promyslete si situaci ve svém životě, postoj nebo systém víry, který si přejete změnit.
  • Proč chcete tuto změnu?
  • Jaký rozdíl to bude znamenat pro vás a ty, kteří se podílejí na vašem životě nebo dané situaci?
  • Vyžaduje změna fyzickou aktivitu nebo pouze posun ve stanovisku?
  • V obou případech, jak chcete provést tuto změnu? Jinými slovy, co musíte udělat jako první, abyste aktivovali požadovanou změnu?
  • Jste ochotni udělat, co je třeba, aby se vaše přání stalo skutečností?
Buďte si vědomi toho, na co jste se dnes ptali, toho o čem jste uvažovali a vězte, že pomoc od Ducha a života k vám musí přijít, a bude zde pro vás podpora, protože jste o ni prosili. Stanovili jste záměr a míč se kutálí….

Věřte, že život vás podporuje; věřte, že máte sílu, abyste změnili svou mysl, jak jen chcete a že je ve vašich silách být buď obětí, nebo vítězem.

Já jsem Kuthumi, Mistr Lásky a Moudrosti, zdravím vás a s Láskou vám žehnám. ADONAI.

Tato informace může být sdílena s ostatními zdroji na základě dodržení podmínek, že žádná informace nebude změněna nebo vyňata nebo použita za účelem zisku, a bude uveden zdroj informací. Pro více informací o Michelle & The Lightweaver navštivte www.thelightweaver.org.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání