Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Vážit si pozemského života
Vážit si pozemského života
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 29 Květen 2012 21:18
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen, duben 2007
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Jak rád vás opět vidím. Divíš se? Myslíš si: Jak mě může Kryon vidět, když jsem se teprve nyní rozhodl, že si přečtu tento text.   Vlastně jsem chtěl dělat něco úplně jiného. Teď to tady čtu a Kryon to snad věděl a vidí mne?  

Naše spojení, naše spolupráce je interdimenzionální. Lidským rozumem se to dá těžko pochopit. Vidím tě totiž vždy, všude a ve všech časových úrovních. Dokonce i vím, kdy si přečteš tento text. Vím to. Vaše vnímání času je lidskou záležitostí a patří ke koncepci zkušeností tady na Zemi. Na druhé straně závoje, na mé straně, platí interdimenzionální koncepce a to znamená, že ve stejný okamžik se odehrává vše, co vy na Zemi vnímáte jako události následující jedna po druhé. Tvé inkarnace, které vidíš jako minulost, se odehrávají všechny současně. Zní to divně, že?  Tato koncepce zahrnuje i to, že jsme spolu v neustálém kontaktu. Nikdy nejsi sám a nyní (od Harmonické konvergence 1987) je pro tebe mnohem snazší vnímat blízkost svých duchovních průvodců a svého Vyššího já.
     
Tématem našeho dnešního setkání je pozemské bytí a pozemské tělo. Vy lidé na západní polokouli této planety a lidé, kteří žijí podle modelu křesťanské církve, vnímáte tuto dobu jako období pročišťování a přípravy na mimořádnou událost. Mám na mysli Velikonoce. Jelikož jste, mimo jiné, stále ještě dost ovlivňováni masovým vědomím, cítíte potřebu účastnit se tohoto procesu čištění, úklidu a prosvětlování. Navenek se to projevuje tím, že „jdete víc do sebe“, eventuálně i dodržujete půst a hlavně se pouštíte do velkého úklidu domácností. To sebou přináší odtahování nábytku, třídění nepotřebných věcí a třeba i nové vymalování bytu. Na tělesné úrovni pociťuje člověk potřebu vyjít si ven do přírody nebo se zapojit do nějaké sportovní aktivity. Mnohý  z vás je nespokojený se svým vzhledem a zdravotním stavem a rozhodne se držet dietu či podstoupit očistnou jarní kúru. Nechci vám v tom v žádném případě bránit, naopak. Spíš tyto nápady nebo impulsy podporuji, chtěl bych však nabídnout i jiný úhel pohledu.   

Tato doba, do které ses inkarnoval, je mimořádná, to už víš. Země a lidé jsou v silném transformačním procesu, aby se mohli vydat na cestu do nové úrovně bytí. Chci tím říct, že mnoho učených spisů a návodů týkajících se péče o tělo, výživy apod. už neodpovídá  současné době, jsou to staré koncepce. Uvaž, že už nežiješ pozemsky „normálně“. Tví pomocníci při vzestupu, mistrovští duchovní průvodci a tvé božské Vyšší já přebírají stále víc vedení. Vedou tě cíleně do nové etapy života, jež se týká i pozemského života. Zatímco jsi dříve četl, slyšel nebo věděl, že na jaře je dobré jíst saláty, že tvé tělo potřebuje přísun čerstvé potravy, může se stát, že právě nyní máš potřebu spíš něčeho výživnějšího. Někteří z vás třeba dostanou i chuť na masitou stravu. Pak z toho mají výčitky svědomí, protože duchovně založený člověk přece maso nejí, že? Vyjdi vstříc požadavkům svého těla. Sněz pokrm s úctou ke zvířeti, které tě svým masem podporuje na tvé cestě, poděkuj mu a vůbec se netrap těmito drobnými „úlety“ ve své výživě. To platí pro všechny choutky, které ti připadají nepatřičné. Dnes je totiž mnoho věcí úplně jinak. Hoď přes palubu všechna pravidla a návody, jak bys měl správně jíst a žít.      
 
„Čeho se tedy mám držet, Kryone?“ zeptáš se možná. Odpoutej se od obvyklého jarního programu a naslouchej svému nitru. Rady tvých pomocníků nebo tvého Vyššího já pak mohou vyznít následovně:

„To je hezké, že se tak ptáš. Ano, mám pro tebe následující návrhy, jak bys mohl strávit následující dny a týdny. Uvaž, rok 2007 a následující léta jsou silně transformačními roky. Je to jako malý závěrečný finiš. Nic už není tak, jak bývalo. Stejně tak se cítí tvé tělo. Řeknu ti, že je často dost podrážděné. Proto mu naslouchej, co by si přálo. Možná ráno vstaneš, protáhneš se, napřímíš a uděláš nějaké pohyby, které tvé tělo vyžaduje, přičemž pustíš z hlavy  gymnastická pravidla. Budeš-li naslouchat svému nitru, budeš vědět, zda máš roznožit nebo upažit, zda ti udělají dobře kliky nebo cvičení se zátěží pro posílení svalů horní části těla. Zda si potřebuješ protáhnout záda na zárubni dveří nebo se věnovat hlubokému jógovému dýchání, abys pocítil: Ano, tak je mi dobře. Možná dáš přednost poslechu krásné hudby a budeš si při ní tancovat, nebo se proběhneš parkem. Mnoho z vás praktikuje  jógu, což je také dobře. Důležité je jen to, abys vše prováděl s maximální pozorností, cítil se ukotven sám v sobě a pak i poznáš, kdy máš dost. Jde o to, aby sis byl vědom toho, co děláš a vnímal při tom, jak se tvé tělo cítí. Bez ohledu na to, jak tvrdě každý den pracuješ, by sis měl vždycky najít čas pro sebe. Osvěžující sprcha se střídáním teplé a studené vody ti také může udělat dobře. Pokud však dáváš přednost koupeli v teplé vodě, je to také v pořádku. Co je správné pro jiné, nemusí být správné pro tebe! Tvá snídaně je dalším důležitým bodem dne, který bys měl vnímat s citem. Vnímej své tělo, co si žádá! Vy lidé často propadáte zvyku jíst každé ráno stejné jídlo. Přesto je však každý den jiný a stav tvého těla také. Nebudu ti dávat žádná pravidla. Naslouchej svému nitru, to ti sdělí, co je právě teď pro tebe dobré.

A kam se nám poděl smích? Všechny starosti, které vstupují do tvého života, sis vytvořil sám. Nezapomínej na to! Jen ty je můžeš vyřešit. A jak se jich chopíš, to určuješ také ty. Já, tvé Vyšší já, ti říkám: Na všechno existuje snadné řešení. Řešení, které s trochou lásky vede ke správnému řešení i pro všechny zúčastněné.  

Během dne tě rád vezmu za ruku a napovím ti, kdy je čas na přestávku, třeba na procházku přírodou.
Kdy je čas na chutný oběd, který bude možná úplně jiný, než jsi původně předpokládal. Někdy tvé tělo potřebuje hodně pohybu, někdy zas víc odpočinku. To se může měnit hodinu od hodiny. Jedno je však jisté: důležité je víc malých přestávek na oddech, abys mohl nahlédnout do svého nitra a vnímat božská vlákna. Vlákna spojení se Zdrojem, kterým jsem. Pomáhám ti také rozpoznávat, kdy lehká nepohoda nebo nemoc souvisí s transformací. Mnoho lidí má problémy se zažíváním. Neklid v tlustém a tenkém střevu má například  souvislost s hlubokou, možná i chybějící pradůvěrou. Pak ti mohu poradit, co můžeš udělat, aby se to srovnalo, nebo ti sdělit, že to třeba již příští ráno bude v pořádku. Mohu ti pomoci i při stanovení správného okamžiku pro očistu domácnosti a vyklizení harampádí. Rád ti napovím, kdy, jak a co ti půjde nejsnáz od ruky a co tvé tělo potřebuje, aby to všechno lehce zvládlo. Tvé tělo je, stejně jako já, částí tebe, kterou bys měl brát vážně a respektovat ji. Má vlastní vědomí, které ví, co je pro ně dobré, aby mohlo být důstojným chrámem pro duši.“
   
Tak nějak by k tobě mohlo promlouvat Vyšší já nebo tvůj duchovní průvodce.
Z mé strany již nezbývá než dodat: Nic není takové, jak to vypadá. Umělcem života je ten, kdo prohlédne iluze, odhalí pravdu a žije pravdu. 
 

V hluboké lásce a sounáležitosti
Kryon

Přijala Barbara Bessen v dubnu 2007. Z německého originálu  
http://www.kryon-deutschland.com/channeling_april07.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Vyhledávání