Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Pohyby času Poselství Mistra Djwal Khula (Mistr Moudrosti a Soucitu)
Pohyby času Poselství Mistra Djwal Khula (Mistr Moudrosti a Soucitu)
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 30 Květen 2012 01:40
Přijala Natalie Glasson -  17/05/2012
Díky jasu lásky jsem se přiblížil k vaší energii, abych sloužil; já jsem Mistr Djwhal Khul, je to nejhlubší čest sdílet mou moudrost s vámi. Já, Mistr Djwhal Khul, přináším velký zdroj energie na Zem a do vašeho bytí; přicházím tak sdílet svou moudrost. Je mým přáním, aby  můj zdroj světla, vám nabídl sílu, kterou potřebujete, abyste pokračovali po své duchovní cestě. Dýchejte energii síly do svého bytí, síly, která podporuje vaše základní vnitřní energie.

Jsou někteří, jejichž oddanost své duchovní cestě klesá, v tomto okamžiku; tlak a postup transformace se stává velkou zátěží. Přeji každému z vás pochopit, že my, Nanebevzetí Mistři a vaše duše nemáme žádné očekávání od vás nebo vaší reality na Zemi. Neexistuje žádný tlak, abyste dosáhli nebo dokonce následovali svou duchovní cestu na Zemi. Naším největším přáním není, abyste dosáhli svého vzestupu, ale že se budete řídit pocity radosti a inspirace, které existují ve vašem bytí. Spíše než dávat důraz na sebe k dosažení svého vzestupu, následujte své vnitřní vedení, pocity a touhy své duše a intuice. To vás povede dále po cestě, více než jakékoli požadavky nebo cíle, které si na sebe projektujete. Přejeme si, abyste věděli, že nemáme žádné očekávání ve vztahu k vaší aktuální realitě, fyzické i duchovní a chceme po vás také, abyste rozpustili veškerá očekávání, která máte na svůj duchovní rozvoj a růst v tomto okamžiku. Očekávání pouze vytvoří omezení  a zablokuje vaše rozsáhlé vyjádření sebe sama. Dovolte si upustit od veškerých očekávání, které můžete mít na sebe ke 12-12-12 a 21-12-12, ať všechna očekávání odpadnou a dovolte sami sobě existovat jako láska a v lásce.

Jak se stále přibližujeme k vzestupu, vytváří se atmosféra paniky, která nastává uvnitř myslí a emocí mnoha lidí o tom, zda budou připraveni, zda-li udělali dost, proč se nemohou dostat přes malé problémy a jak mohou existovat jako láska. Můžete mít vždy tyto otázky, ale vždy máte  (je) období růstu, které musí být nasměrováno k existujícímu před vámi, tak jak vzestupujete, protože vzestup je plynulý a dalo by se říci věčný. Je důležité si uvědomit, čím větší tlak dáte na sebe a větší nároky  kladete na sebe, tím víc omezujete svůj růst. Neříkám, že byste neměli mít žádné ambice ani sny, ty budou vždy existovat ve vašem srdci, ale dopřejte si určitou svobodu od očekávání.

Buďte milující energií a zaměřte se na svou intuici, to vám zpřístupní větší osvobození pro sebe a tím umožní další expanzi a vzestup. V pravdě, v této době vás žádám, aby jste byli jedním s vašimi vlastními energiemi, buďte v klidu, buďte jedním s vašim vnitřním vedením, dovolte si být jedním s energií Stvořitele ve vás a všude kolem vaší bytosti. Udělejte si čas na odpočinek, abyste si dovolili být jedním a integrovali se s vlastními energiemi. S tímto pochopením se vám umožní  mnoho posunů a integrací, které přirozeně, snadno i s malým důrazem, nastávají.

Čin „ bytí jedním“ s vašimi vlastními energiemi, je čin vlastního sebepozorování, sebeuvědomění, vnitřního klidu a pocit pohodlného bytí ve vaši vlastní energii,
je to blízké tomu, čeho dosahujete v mnoha situacích ve vaší realitě, v meditativním stavu. Pamatujte si, že tělo nemusí být, v meditaci mysli, aby přijalo meditativní stav vědomí. Je to o pozorování, přijímání míru a že všechno, jak je tomu v současnosti je dokonalost Stvořitele. Pochopit, že jste láska a vy jste úplně a naprosto obklopeni láskou, je jen potřeba dovolit jí proniknout mnohem plněji do vašeho bytí pro váš kompletnější zážitek. Uvědomuji si, že to co navrhuji může znít ještě náročněji, než vaše současné cíle ve vaší duchovní realitě a praxi.

Jednoduše požádejte, abyste byli v souladu s energií Stvořitele, abyste byli jedním nebo jednotní s vašimi vlastními energiemi a těmi od Stvořitele, pak jednoduše seďte v klidu, prožívejte, pozorujte a pohlcujte.

Věřím, že panika týkající se duchovního vývoje mnoha lidí na Zemi je v důsledku pohybu času
. Zdá se, že čase zrychluje tak drasticky, že to můžete cítit jakoby čas utíkal s vámi a že nyní máte méně času než dříve, abyste dosáhli toho, co si myslíte, že je třeba ve vaší realitě. Je pravda, že čas se zrychlil a všechny zkušenosti, situace a vývoj se pohybují rychleji. Je to vaše chápání času, které umožňuje to, aby se zrychlil nebo zpomalil neboť  ve skutečnosti je to vaše chápání sebe sama, které vytváří zkušenost rychlejšího tempa. Následkem času vytvořeného lidstvem, aby pochopilo svou realitu; lidé rozlišují mezi tím, co zažili, co v současné době zažívají a očekávají, že zažijí. V lidském pojetí stvoření času, bylo pochopení  bytí  v přítomnosti, ale také mysl zde byla omezena v přijetí reality bytí a její zkušenosti na Zemi. Čas byl vytvořen jako nápad zdokumentovat a prozkoumat vše, co bylo zažito ve fyzické realitě, ale ve skutečnosti jede jako vlna nad zkušeností reality na Zemi. Čas se zdá být tak propojený s vaší realitou i přesto, že je to falešná představa, která není ničím víc než jen nápadem. Čas se zdá, že běží zároveň s vámi, není ovlivňován nikým a přitom, protože je nápadem, který jste vstřebali, ovlivňujete čas ve všech fázích vaší reality. Vibrace, které existují jsou blízké rytmu, který bije tiše a pomalu, když nejste vědomi sebe sama jako bytosti duchovního světla a aspektu Stvořitele, ale když jste si vědomí tohoto rytmu, bije s urychlenou rychlosti a výrazným zvukem. Není to čas, který se zrychluje a způsobuje paniku, že není dost času na dosažení vašeho vzestupu, nebo že máte nedostatek času. Čas zde bude vždy, pokud jej přijmete jako nápad, avšak vaše vibrace se zrychlují s každým krokem, který uděláte na své duchovní cestě a tak zrychlení vašich vibrací vás posune vpřed.
 
V mnoha ohledech pozorujeme pohyby vašeho vzestupu a zrychlení vašich vibrací spíše než pohyb času.
Rád bych se s vámi podělil o nástroj, který vám pomůže být jedním s vaší energií,
zůstane ve vaši současnosti, a dokonce vám pomůže při vnímání, že vy zpomalujete čas, i přes vaše energetické vibrace, které budou i nadále zrychlovat, stejně jako všechny vibrace kolem, stejně jako na Zemi. Po celý den, pokud se soustředíte na vaše zarovnání (sladění) se Stvořitelem, čas vám umožní pochopit vaše zkušenosti s energií Stvořitele, aby mohly existovat ve vaší současnosti. Když mluvím o existenci ve vaší současné době, nemluvím nutně o bdělosti a přítomnosti ve vaší fyzické realitě, ale být přítomný ve svých energiích a vnitřním bytí. Je to o tom, jak se cítíte energeticky v různých momentech vaší reality, jak se spojujete s energií Stvořitele. Je to potěšující okamžik spojení, jednoty a bytí jedním se Stvořitelem, který vám umožní existovat v centru vašeho duchovního růstu, porozumění a změn, které se objevují.  Poznáním vašeho zarovnání s energiemi Stvořitele, je vám umožněno si uvědomit změny, posuny a růst, který dosahujete. Když poznáváte vše v míru, tak si uvědomujete, jak moc toho skutečně dosahujete a tak se pojem o zrychlujícím se čase rozpustí.
Pomocí tohoto nástroje si můžete také dovolit být jedním, následujte svou intuici a uvědomte si, že máte tolik času, kolik potřebujete;  neklademe na vás žádný tlak vy si můžete vychutnat svůj růst rychlostí, která je pro vás vhodná. Prosím vězte, že pohyby času jsou pohybem vašich vibrací. Jen proto, že vaše vibrace zrychlují, to neznamená, že máte méně času  zažít svůj duchovní rozvoj. Vše je v tuto chvíli perfektní a tak jak se stáváte více vědomí sami sebe a vaší reality, možná zjistíte, že je to jako by se všechno drasticky zpomalilo. To je prostě proto, že zpracováváte více pocitů, porozumění, zkušeností a situací. Čím více se stáváte vědomí sami sebe a své reality, tím jednodušší bude pro vás procházet skrze čas a zjistíte, že jste schopni zůstat ve vaši přítomnosti s větší lehkostí, spíše než, abyste se sami nechali unést vašimi zrychlujícími se vibracemi.

Dopřejte si čas být jedním a zažijte energii Stvořitele s vědomím, že tato energie je stejná, jakou držíte vy  a existuje uvnitř vaší bytosti.

Vězte, že energie jsou v tomto okamžiku nejbožštější a nejposvátnější, a tím, že jste jedním bytím, získáte skutečný zážitek.

Nechte své vibrace stoupat a uzemněte se do své reality tím, že se zaměříte na své zarovnání  a zkušenost s energií Stvořitele. Žádejte zažití většího propojení a jednoty se Stvořitelem, pak si dovolte se vykoupat v těchto energiích.

S láskou

Mistr Djwhal Khul

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

Vyhledávání