Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Žij a mluv řečí Lásky Poselství Marie Magdaleny
Žij a mluv řečí Lásky Poselství Marie Magdaleny
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 04 Červen 2012 22:50
přijala Barbara Bessen, říjen2010

Zdravím tě z celého srdce, milovaná bytosti na planetě Zemi. Vlastně bych tě chtěla pozdravit interdimenzionálně, neboť jsi hvězdným semínkem. Nejsi jen člověkem, jsi všudypřítomný ve všech dimenzích, které utvářejí tvé Bytí. Vážím si tě a miluji tě za to, že tu jsi a dělíš se o své zkušenosti se mnou a s dalšími bytostmi. Většinou si toho však nejsi vědom, protože se cítíš osamělý ve svém Bytí. Nikdo však není sám, nic není osamocené, všichni jsme součástí vyššího Celku. To už jistě znáš z různých knih, které jsi četl. Vztáhl sis to však opravdu i na sebe, na svou pozemskou úroveň, na svůj život na této nádherné planetě Zemi? Život se tady v současné době jeví tak, jako kdyby se vymknul jakékoli kontrole. Nic není tak, jak bývalo, žádná pohoda. Vane silný vítr a cloumá lidmi. Zasahuje každého na jeho Achillově patě. To neplatí jen pro obyčejné lidi, ale i pro politickou a hospodářskou garnituru země. Také vědomí všeho Bytí se mění. Všechny přírodní bytosti prožívají změny v různých formách. Některé opouštějí pozemskou sféru, jiné zas přicházejí v souladu s novou cestou Země.     
Mým dnešním úkolem je nejprve ti předat lásku, láskyplně tě obejmout. Chtěla bych tě ujistit, že si nemusíš dělat žádné starosti, jak to bude probíhat dál. Většina z vás byla totiž doslova vyvedena nebo ještě spíš vyhozena ze svého pohodlně zaběhnutého života. Sdělili jsme ti, že vše podléhá transformaci a tvé Bytí se nyní nově uspořádává. Děje se to na vyšší úrovni, protože jsi koneckonců duchem. Teprve po určité časové prodlevě se vše, co bylo vytvořeno v duchu, projeví i na tvé pozemské úrovni. Řekl jsi svému vyššímu duchu, že jsi připraven na velkou transformaci, že chceš být při tom, jak se Země bude měnit a vydávat na novou cestu. To bylo znamením pro nás, kdo působíme ve vyšších úrovních, abychom se postavili po tvém boku. Nyní vnímej blízkost mého Bytí. Jsem u tebe blízko a říkám ti: „Neměj strach, nic zlého se ti nestane. Přeprogramováváš se na svou interdimenzionální úroveň a přitom ti pomáhá tvé Vyšší já ve spojení s námi a dalšími interdimenzionálními pomocníky. Jak jsi už jistě četl, je to proces, který trvá a bude tě v příštích letech intenzivně provázet. Jde skutečně o to rozpoznat, kým jsi. Že jsi duchem, který se rozštěpil a částí svého Bytí se vtělil do hmotné schránky, aby lépe poznal sám sebe. Prožil jsi tady na planetě velká dobrodružství. Byl jsi vším možným, sbíral jsi zkušenosti, které si v současné chvíli nedokážeš vybavit ani ve svých nejdivočejších představách. Byl jsi mocným králem, zotročeným služebníkem, poučujícím knězem i rozpustilou nevěstkou. Byl jsi vším, také soudcem i odsouzeným. Viděl jsi mnoho a mohl jsi to pociťovat jako bolest nebo lásku. Ujišťuji tě však, že Láska vždy vítězí! Asi však ne takovou formou, jakou si představují mocní lidé tohoto světa, jejichž heslem je: Kdo má moc, ten vládne. Také je třeba přehodnotit dobro a zlo z nového pohledu. Co je dobré a co zlé? Co je spravedlnost a co smíření? Nebo je to láska, která odpouští a promíjí a tím – a to je na tom to nejzajímavější – energeticky vyrovnává v polích vědomí účastníků to, co se událo tak,  že se pak vše opět sjednotí v Lásce?  
Jsem tu dnes proto, abych ti přinesla svou lásku, svou podporu, svou úctu a řekla ti: „Odpouštěj a promíjej!“ Odpouštěj všem, kdo ti z tvého pohledu udělali něco špatného. Možná jsi jim v jiné době provedl taky něco podobného? Možná je to vyrovnání starých dluhů? Kdo to přesně ví? Ty sám na pozemské úrovni často nejsi schopen rozpoznat souvislosti. Tvé Vyšší já to však umí a možná ti ukáže podrobnosti v meditaci, prostřednictvím intuice nebo osobního poselství. Pak pochopíš, proč ještě nejsi se svým partnerem v jednotě a proč s ním nemůžeš žít v míru. Pochopíš, proč je ti šéf protivný, stejně jako ty jemu z vašeho nedokonalého pozemského pohledu. Pochopíš, proč své přítelkyni nedůvěřuješ úplně, protože to může být vazba z minulých životů, která v sobě nese nevyjasněné energetické spojení. Dovol, abychom tě ujistili, že to už nemá žádný velký význam. Země dosáhla tak vysoké frekvence, že proudící Božské Světlo, které téměř automaticky provádí mnoho změn, vše rychle transformuje a vyrovnává. Už se nemusíš ponořovat do hlubin starých vztahů. Úplně postačí, když se otevřeš Světlu a požádáš, aby vyrovnalo všechny nesrovnalosti a nedorozumění. Podpoříš to svým vnitřním odpuštěním a prominutím. Pak můžeš důvěřovat, že tvá cesta k lásce je volná.   
   
Vidím mnoho lidí, kteří uvízli ve starých propletencích. Nejsou to však propletence z minulosti, nýbrž  propletence pochybností. Lidé se ptají, zda je to skutečně tak jednoduché, nevěří tomu, že Láska Nejvyššího Stvořitele sem nyní proudí ve velkých vlnách a vše uvádí do harmonie. Přesto je to logicky vysvětlitelné. Každý přece ví, že když se zamiluje, vidí vše jinýma očima. Láska vše proměňuje. Lidové rčení říká, že láska může hory přenášet. Ano, Láska může vyrovnávat i staré životy a staré svazky. Prostě proto, že samotná Láska je Božskou energií. Čistá  láska transformuje. Pracujete-li se s fialovým plamenem, pak můžete vnímat jeho sílu. Tento fialový plamen je čistým výtvorem,  trojpaprskem ve své barevné vibraci. Mou částí této barevné vibrace je růžová. Ztělesňuji  Lásku v jejím ženském aspektu. I když nejvyšší Božská láska nerozlišuje mezi ženským a mužským aspektem.

Ztělesňuji ženskou sílu. Mým prostřednictvím hovoří a působí Božská Matka, která se mimo jiné projevuje i skrz Matku Zemi, která tě nese. Co bych ti dnes chtěla sdělit je:  nechej vše odejít, přestaň lpět na starém. Odpusť svým spolubojovníkům jejich činy a prohlédni si svá zranění. Krátce se na ně podívej a rozpoznej, kde jsi byl hluboce zraněn, zda na těle nebo duši. Kde ještě krvácí tvé srdce a utápí se v slzách strachu a studu? Kvůli jakému činu zůstáváš ještě v roli oběti? Kdo je obětí, ten nemůže prožívat opravdovou Lásku Boha. Strach a stud jsou jako mlžný závoj, který ti brání, abys vnímal Lásku Nejvyššího Stvořitele. Představuješ si, že jsi od Stvořitele oddělen. Myslíš, že tě nikdo doopravdy nemiluje a že si to ani nezasloužíš. Tyto pocity vedou  k tomu, že si připadáš oddělen a osamocen. Kdo se cítí sám a osamělý, vypadl z toku Božské lásky. Je lehčí odpoutat se od role pachatele než od role oběti. Často je postoj oběti svým způsobem pohodlnější, dokonce i příjemnější. Kdo se cítí jako oběť, má pak také vždy nějaký argument, proč určité věci v jeho životě nefungují. Z energetického hlediska se oběť stále točí v nekonečném kruhu své ochoty být obětí. Ráda si pak na sebe bere další potupu, protože je přesvědčená, že si nic jiného nezaslouží. Často to ani neprožívá vědomě, ale je to v jejím podvědomí. A to řídí pozemské chování.

Jak lze tento koloběh ukončit? Odpusť všem, kdo ti způsobili potupu, i když se to stalo tak dávno, že už si to nedokážeš vybavit. Promiň jim to. A odpusť zejména sám sobě. Slabiny a nedostatky, o kterých se domníváš, že je máš, nepokládej za špatné. Zvol si k sobě nový, přívětivější přístup podle hesla: Jsem dobrý právě takový, jaký jsem! Řekni si: „Všechno v mém životě mělo smysl, nyní je čas na změnu. Přijímám ji a volím božskou cestu, cestu k Jednotě, cestu k Nejvyššímu stvořiteli, cestu Lásky!“   

Božská matka, která je instancí ochrany a bezpečí, ti sděluje: Vše je dobré takové, jaké to je, nic ti nebude chybět, protože na svých ramenou neseš plášť Lásky. Všechny záležitosti, které jsi ve svém životě ještě neurovnal, lze vyrovnat pochopením pro chování ostatních lidí. Rozpoznávej v každém svém protějšku duši, která má úplně stejné starosti a problémy jako ty. Uvědomuj si v každém člověku jeho božské jádro. Všichni mají své Vyšší já, které je doprovází, které se chce víc projevovat a urovnávat cestu. Všichni mají v této době ochranu Nejvyššího stvořitele a skrývají v sobě jeho Lásku. Jen si to mnozí ještě neuvědomují a dál bojují ve své bitvě na vítěze. Uvědom si, že neexistuje vítěz, neexistuje někdo nejlepší. Všichni jsou nejlepší, všichni lidé jsou součástí Božské matky, která v sobě nese mimořádnou sílu nového tvoření a zrození. Sděluje všem lidem, že už je opravdu čas složit zbraně a ve svém bližním uznávat stejně rovnocennou bytost stvoření, za jakou bys měl přijímat i sám sebe. Vždyť jste koneckonců všichni jedno. A ty si uvědomuješ stále víc, že každá myšlenka něco tvoří. Nejen pro tebe, ale že tvoří i kolektivní vědomí, ke kterému mají přístup všichni lidé a z něhož se vyživují!     

Milí přátelé, muži a ženy, jsme v době největší transformace, jaká se kdy na Zemi udála. Všichni se účastníme překračování veškerých hranic duality. Buď průkopníkem této doby a rozpoznávej, že máš ve své ruce i ve svém srdci klíč k vlastní transformaci, jež je úzce propojena s ostatními. Tvé srdce je vstupem k Nejvyššímu zdroji stvoření. Ve tvém srdci je nejvyšší magnetická síla, která je úzce spojena se stvořitelskou silou. Tvé Vyšší srdce je zdrojem Lásky a branou k vyšším dimenzím. Kdo své srdce neotevře pro sebe ani pro ostatní, nebude moct vykročit na cestu k Nekonečnosti a dál bude pokračovat na své cestě v dualitě. Mít otevřené srdce také znamená, že se člověk vystaví strachu, který ještě každého hodně trápí. Postav se svému strachu, že nejsi milován, měj odvahu dělat neobvyklé věci, jichž by ses dříve nikdy neodvážil, protože jsi měl strach z odsouzení a hlubokého pádu. Božská matka tě podporuje jako své dítě a povzbuzuje tě, aby ses stal pokojným bojovníkem, který v sobě nese vize Nové země, jež chtějí být uskutečněny, ač se dříve zdály nemožné. Osvoboď se od svých starých okovů strachu a studu. Převezmi zodpovědnost za sebe samotného, i když tím možná vyděsíš své nejbližší milované nebo je dokonce i rozhněváš. Kdo může vědět, co v tobě skutečně spočívá a co tvá duše nyní chce prožít? Možná, že svou odvahou žít skutečně svůj život dodáš potřebnou sílu i ostatním, aby udělali totéž. Kdo ví? Cesta k opravdové Lásce je záhadná a mnohotvárná. Neboť láska znamená také prožívat sám sebe a důvěřovat Bohu v sobě. Síla Božské matky je jemnou silou, která nyní obklopuje Zemi a která působí i z těch největších hlubin a transformuje vše, co ještě ovlivňuje tebe, všechny ostatní i trojdimenzionální bytí Země. Pro Božskou matku je Láska měřítkem všech věcí. Nic a nikdo se jí nemůže ubránit, protože je to prasíla všemohoucího Stvořitele, jež takto působí.       

S láskou tě podpírám, když potřebuješ pomoc, osuším ti slzy, když budeš plakat nad všemi  poraněními, která stále ještě krvácejí. Měj odvahu přijímat sám sebe a odkládat staré vzorce strachu a studu. Jsem tvou služebnicí a doprovázím tě na tvé cestě k dokonalému uzdravení. Co máš dělat? Pozvedni se, napřim záda a uvědom si: Ty jsi velká stvořitelská bytost, která se vydala poznat Zemi, avšak svůj domov má ve vyšších dimenzích. Poznávej pozemský život jako nádherný zážitek. Miluj sám sebe a Zemi a buď vděčný za tyto zkušenosti, avšak nenech se jimi již nadále ovládat. Z tohoto pohledu pozoruj veškeré dění ve svém životě se vztyčenou hlavou. Božská matka je s tebou!  
Ukláním se před skutečnými mistry života, jimiž jste!
Jsem Marie Magdalena
Přijala Barbara Bessen v říjnu 2010. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_okt10.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Vyhledávání