Aktualitky

Egypt (22.-29.3.2020) - specifický seminář

Pobytový seminář u Rudého moře

Ne 22.-Ne 29.3.2020 (8 dní, 7 noclehů)
Cena 16.900 Kč s příručním 8 kg zavazadlem, +1300 Kč za odbavené 23kg zavazadlo
- možnost prodloužení do soboty 4.4. o lodní cestu Údolím Nilu, cca 10.000-12.000 Kč.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Sandalfon - Rozvíjení současného vzestupu
AA Sandalfon - Rozvíjení současného vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 28 Červen 2012 20:52
Poselství od AA Sandalfona přijala Natalie Glasson, 18. 06. 2012

      S láskou z mého srdce proudí i vír perleťového světla, když nyní stojím před vámi a zdravím vás; já jsem Archanděl Sandalfon, strážce světla Země. Přicházím, abych se s vámi podělil o některé informace týkající se přesunů, které se odehrávají v současné době vzestupu. Odehrává se a projevuje se tolik různých věcí, že pro vás může být obtížné všechny si je uvědomit a pro nás je náročné přitáhnout ke všem přechodům vaši pozornost. Jako strážce vibrace Země jsem si vědom všech energetických posunů, které nastávají v souvislosti s fyzickým a energetickým tělem Země a dušemi zde žijícími.

      Zcela převažující změnou v této době je veliké množství andělského světla, které je ukotvováno a prolíná se do všech úrovní Země. Království andělů bylo požádáno, aby na Zemi ukotvilo své vibrace, protože jsou nejbližší vibraci, kterou Země potřebuje dostat. Vibrací andělů a archandělů je nesobecká láska a když se zaměříme jen na energii vyzařující z Království andělů, spíše než na tyto bytosti samotné, vidíme, že vyzařují aktivní, nestrannou a soucitnou milující vibraci; toto je vibrace, kterou si Stvořitel přeje manifestovat na Zemi. Doufáme, že na vlévání vibrace Království andělů do Země lidstvo a energetické úrovně Země zareagují a začnou v odpověď vyzařovat podobnou vibraci, takže se silně navýší vibrace Země a každé duše, která ji obývá. Energie Království andělů působí aktivačně, ale také jako zrcadlo toho, čeho může být dosaženo, aby duše na Zemi i Matka Země mohly nahlédnout do andělských vibrací a vidět i sebe sama v témže světle. Andělské vibrace nesou obrovské množství lásky, které je třeba, aby přinesla hluboké léčení na všechny energetické úrovně Země i každé bytosti, přičemž aspekt nesobeckosti či nestrannosti umožňuje, aby byla rozpuštěna oddělenost a osobnost a vytvořena jednota. Duše na Zemi se nenaučí ztělesňovat Království andělů, ale umožní podobné vibraci pravdy v jejich bytí, aby rozkvetla a vyvstala na povrch. Mnozí začnou rozpoznávat, že Království andělů nese jeden rozměr vibrace lásky Země a že každá duše nese jistý díl Stvořitelovy lásky k vytvoření celku. Království andělů vždy neslo díl Stvořitelovy lásky jako připomínku pro všechny. Já a Království andělů bychom rádi inspirovali každou duši, aby zaktivovala vibraci nesobecké lásky z hloubi svého bytí, aby mohla splynout s andělskou energií a se Zemí a vnesla na Zemi vetší díl celku Stvořitele.

      Dovolte si zavolat každý den andělské světlo nesobecké lásky, aby zaplavilo celé vaše bytí a realitu. Vdechujte andělské světlo a naplňte jím nejen své bytí a fyzické tělo, ale i Zemi. Celé vaše bytí i realita přirozeně zareaguje na tuto vibraci světla a přivede vaši vlastní nesobeckou lásku, aby z vašeho bytí hojně proudila. Tento proces je také velkým léčením pro Zemi a duše zde vtělené. Království andělů a Stvořitel vás žádají, abyste pokračovali v léčení sebe sama vibrací lásky, ale skrze vaše vnitřní léčení léčíte také svou vnější realitu tím, že umožníte vibraci své nesobecké lásky, aby vzplála a mocně vyzařovala.

      Možná byste rádi vyslovili ve své mysli, když se soustředíte na nádech a výdech skrze svou srdeční čakru:

      „Zažehuji sebe sama jako nesobeckou lásku.“

      Další posun a změna, o kterou bych se s vámi rád podělil, je přítomnost nové čakry ve vašem bytí. Někteří z vás tuto novou čakru již přijali a používají ji, zatímco u jiných je nebo byla v posledních měsících ukotvována. Tato čakra byla vytvořena Stvořitelem a Archandělem Metatronem, obsahuje ve svém centru mnoho barev světla, ale vyzařuje stříbrné a bílé světlo, což je to první, co spatříte, když tuto čakru začnete pozorovat. Tato čakra je také o něco větší než ostatní čakry a obsahuje vše, co duše potřebuje, aby dosáhla vzestupu a plně se navrátila do světla a stálého propojení. Čakra byla Archandělem Metatronem umístěna hned pod čakrou hvězdné/vesmírné brány a hned nad čakrou hvězdy duše. Hvězdná/kosmická brána vám umožňuje být v propojení s celým proudem a vibrací vesmíru, zatímco čakra hvězdy duše je domovem vibrací, moudrosti a rozvíjejícího se vzestupu duše, vaší esence a pravdy. Přítomnost této nové čakry má svůj vývoj, protože nyní je čas, aby duše nesla sílu a božské vedení a ovlivňovala realitu, kterou prožíváte, než aby dovolila mysli a emocím, aby měly moc. Tato nová čakra nepřetržitě shromažďuje vše, co je potřeba k podpoře vývoje vaší duše, je to čakra, která se rozpustí či rozptýlí, až vaše duše vstoupí do své plné síly. Tato čakra je pouze podporou růstu a postupu duše ve fyzickém tělě a realitě, jakási výživa duše a podpora jejího vývoje. Přítomnost nové čakry nezasahuje do Stvořitelova světla proudícího vaší hvězdnou/kosmickou bránou, ale pouze povznáší vibraci a posiluje duši pokaždé, když je ukotvováno světlo.

      Tuto novou čakru můžete najít nad vaší hlavou nad nataženýma rukama; na vrcholku vaší hlavy mate korunní čakru, potom kousek nad hlavou máte svou čakru hvězdy duše a o něco výš najdete novou čakru a nad ní hvězdnou/kosmickou bránu. Za použití senzorů v dlaňových čakrách byste měli být schopni pocítit energii čaker jako energetické koule nebo jako pocit žáru či vibrace. Měli byste si umět představit, ale i procítit pocit, jako byste každou čakru drželi v rukou a to vám umožní propojit se s novou čakrou vytvořenou Archandělem Metatronem a Stvořitelem a tím potvrdit její přítomnost. Jednoduše si uvědomte, že tato čakra pracuje na podpoře vývoje vaší duše na Zemi a vaší cestě vzestupu.

      Je důležité pomoci přijmout tuto čakru, jinak může duše mít pocit oddělenosti od Stvořitele, díky nové vibraci energie ve vašem energetickém poli. Tím, že si budete novou čakru představovat či vizualizovat a stahovat si její světlo do celého svého bytí a čaker, dovolíte světlu, aby vteklo do Země a do vaší čakry pozemské hvězdy pod vašima nohama a dosáhnete hlubší integrace a harmonie ve svém bytí. Nová čakra pak může získat to, co bylo Bohem určeno k dosažení, tedy posílení vaší duše ve vaší současné fyzické realitě. Až se budete propojovat s touto novou čakrou, možná budete chtít zavolat Archanděla Metatrona, aby vás vedl a pomohl vám. Pokud jde o jméno této nové čakry, mnoho lidí, kteří ji teď objevují, jí dávají různé názvy, ale jméno je jen nálepka a nemá velkou důležitost. Bylo by na místě tuto čakru uznat jako čakru vzestupu nebo jako čakru posílení duše. Je také velmi důležité umožnit světlu proudit touto novou čakrou do čakry hvězdy duše, nechat je projít všemi vašimi čakrami, protože nová čakra propláchne či přefiltruje energie, které duše potřebuje mít v čakře hvězdy duše a tím se posílí energie duše v celém vašem bytí.

      Další posun, který se na Zemi odehrává, je veden Lordem Merlinem a mnoha bytostmi propojenými s Královstvím přírody a elementálů. Lord Merlin upravuje energetické kódy a vzorce v některých oblastech Země, aby byly sladěné a jednotně prošly procesem navýšení v prosinci 2012, tedy povznesením energetické sítě a síly Země, jakožto fyzické a energetické bytosti. Přejete-li si stát se součástí záměru Lorda Merlina, můžete v meditaci přivolat jeho energie a požádat ho, aby vás obklopil svým světlem. Až budete nadechovat světlo Lorda Merlina, oslovte Lorda Merlina nahlas a vysvětlete mu, jak byste si přáli být k službám a zapojit se do jeho práce při upravování energetických kódů a vzorců Země, aby mohly pracovat jednotně. Jestliže se Lord Merlin domnívá, že být k službám tímto způsobem je váš božský úkol, sdělí vám oblast Země, která je vám blízká a požádá vás, abyste tam byli přítomni. Pak vám sdělí kódy a vzorce energie, které je třeba v té části Země ukotvit, aby sem mohla být vnesena větší vyváženost a bylo umožněno energii proudit Zemí s větší lehkostí. Lord Merlin vás pak povede k tomu, abyste ze svého srdce a skrze své ruce nechali vylít energii, která má být zaseta do Země, aby pomohla Lordu Merlinovi v jeho záměru.

      Informace, o které jsem se s vámi podělil, jsou o různých posunech a úkolech, které se v této době naplňují a jsou ukotvovány do Země, aby pomáhaly všem v procesu vzestupu. Vězte, prosím, že mě kdykoli můžete zavolat na pomoc, kdykoli budete dělat jakoukoli práci pro Zemi a já vám velmi rád pomohu.

      Ve službě vám, Zemi a Stvořiteli

      Archanděl Sandalfon

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání