Aktualitky

Egypt (22.-29.3.2020) - specifický seminář

Pobytový seminář u Rudého moře

Ne 22.-Ne 29.3.2020 (8 dní, 7 noclehů)
Cena 16.900 Kč s příručním 8 kg zavazadlem, +1300 Kč za odbavené 23kg zavazadlo
- možnost prodloužení do soboty 4.4. o lodní cestu Údolím Nilu, cca 10.000-12.000 Kč.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.7. 2012 - 7.7. 2012
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.7. 2012 - 7.7. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Červenec 2012 16:21
Milovaní,

Napříč vaším Světem se mění vzorce počasí, a tím způsobují mocné čištění, jelikož se tak rozpouštějí a vytrácejí staré stagnující energie. Tyto odchylky klimatu budou pokračovat, dokud lidstvo nepropustí ze svého bytí vše, co není Láska. Ohromná přeměna všeho nadále probíhá, zatímco vstupují do atmosféry Země nové vyšší energie z Vesmíru. Neztrácejte v tomto období odvahu, Milovaní, a pokud je třeba, navzájem si pomáhejte.

Pokud se rozplynou ve vyšším Světle staré způsoby vyjádření, pak toto Světlo může proniknout do buněk ve větším množství, což Lidstvo pocítí na velmi hluboké úrovni. V případě že více Světla pronikne do vašeho osobního energetického pole, je spuštěna vaše DNA a tím pádem i ve vás září více jejích vláken. Vaše čtyři nižší těla právě prochází přeměnou, jež nikdy v minulosti na hmotné úrovni neproběhla, a tak budou přetrvávat mnohé příznaky tohoto procesu. Zmíněné změny mohou přivést emoce, které spustí připomínky na staré problémy, jimž je třeba stále čelit, uznat je, přijmout je a osvobodit se od nich.

Proto vám radíme, abyste k sobě byli laskaví, opečovávali se a měli se rádi.
Jsou ve vás hluboce zapuštěny myšlenky a příběhy, pocházející od předchozích generací, jež se geneticky předávají přes DNA kódování. Pokud jsou tyto záležitosti opět přivedeny k životu, pak procházejí vašimi čtyřmi nižšími těly. V případě že k těmto příběhům zůstanete nestranní a budete je pouze pozorovat, tyto se pak samy vytratí. Vaše těla jsou živoucími knihovnami všeho, co se událo, a tak příběhy v nich uložené (předávané skrze vaše rodové linie) budou spuštěny. Nestranně je pozorujte a ony zmizí.

Na druhou stranu, mnozí z vás, kteří jste si ochotně a vědomě vybrali projít tímto procesem, se přistihnete, že uvnitř prožíváte větší období trvalého štěstí, a budete stále více projevovat myšlenku, že vše je dobré, vše je dokonalé. Hluboká důvěra ve vaše spojení se Zdrojem bude patrná ve všem, co prožijete, a tento pocit radosti přetrvá; ve vašich osobních životech se budou uskutečňovat úžasné synchronicity, jež ve vás tento pocit ještě umocní, a stane se tak běžným způsobem vašeho bytí a vyjádření.

Vězte, že se všechny dávné a skličující příběhy vytrácejí, a vy všichni na tomto Světě procházíte obnovou na všech úrovních vašeho Bytí. Vy a Země a všichni Její obyvatelé dostáváte nový začátek, novou smlouvu na život. Radujte se z této zprávy a udržujte se za všech okolností vyrovnaní. Buďte klidem v bouři změn, jež se kolem vás projevují. Často se smějte a procvičujte vědomý soucit k sobě a svým bližním. Dokážete ovlivnit víc, než si myslíte.

Do příštího týdne….
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel
 

Vyhledávání