Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Posuny emočního, mentálního a spirituálního těla
Posuny emočního, mentálního a spirituálního těla
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 11 Červenec 2012 17:21
Poselství od paní Nady, matky Marie a paní Kuan Yin přijala Natalia Glasson 24/06/2012
 
Požehnání a láska Bohyní hojně proudí, aby vás zahrnula nebeskými mateřskými energiemi. My, paní Nada, matka Marie a paní Kuan  Yin spojujeme své energie a vědomí, abychom s vámi mohly hovořit jako jedna k jednotné energii nalézající se uvnitř vašeho bytí. Díky našim shodným záměrům a spojení našich energetických vibrací naše energie v sobě nese větší moc a milující sílu, když se v této chvíli spojujeme s vaším bytím. Vždy se soustřeďujeme na zesílení světla Bohyní; Propojením našich energií s ostatními a projekcí našeho vědomí do vašeho jsme schopny zesílit vaše vlastní světlo a vibraci Bohyně.

  Prosím, zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na spojení s našimi energiemi, s výdechem nechejte vibraci Bohyně z vašeho bytí stoupat a šířit se z vašeho nitra.
Abyste rozeznali vibrace Bohyně a její nádherné vědomí ve svém nitru je k tomu pouze třeba mít jednoduchý záměr.

 Vibrace Bohyně se buduje na Zemi s ohromným úsilím, nejen že ji vidíme vynořovat se z mnohých, ale jsme schopni uvědomit si, že zdůraznění prosince 2012 vskutku umožní síle a čistotě Bohyně vystoupit v podobě energie rovnocenné energii Stvořitele, kterou pozná každý.
My, paní Nada matka Marie a paní Kuan Yin před vás dnes přicházíme, abychom vám připomněly vaše já Bohyně a pomohly vám uvědomit si, že vzestupný proces, kterým vy i Země procházíte a zažijete jej v prosinci 2012, je pozvednutím Bohyně na stejnou úroveň s jakýmkoliv jiným aspektem Stvořitele. Probuzení vibrace Bohyně probíhá právě v této chvíli vzestupu, protože se vše soustřeďuje na svou vlastní meditaci a duchovní kvality. Až Bohyně vystoupí, podpoří to explozi lásky na Zemi, jako když se láska předkládá všem a ode všech. Vibrace Bohyně v současnosti funguje jako základ pro probuzení a manifestaci vibrací a éry lásky.

Prosím, abyste si udělali čas a uctili a poděkovali vibraci Bohyně za usnadnění hlubšího probuzení a uvědomění si lásky ve všem. Ještě jednou se nadechněte a přijměte vibraci Bohyně, která je kolem vás a s výdechem nechejte tyto vibrace vynořit a šířit se z vašeho nitra. Pozorujte jak malá nebo velká řeka lásky následuje váš soustředěný záměr na vyzařování a šíření vaší vibrace Bohyně.

Řeka lásky, o které mluvíme, a která proudí spolu s vaším výdechem, se soustředěním se na šíření vašeho já Bohyně, je často přehlédnuta a promeškána, protože mnozí se navrátí ve svém soustředění zpět k dechu nadechnutému ještě jednou, ale to stejné se může stát, když se spojíte s libovolným aspektem nebo vibrací Stvořitele. Až se stanou vaše energie a dech vice expanzívní s každým uskutečněným spojením se ve vás probouzí láska. Vibrace Bohyně je základem vibrace, která je vytvářena na Zemi a ve všech bytostech pro usnadnění vzestupného procesu. Silnějším soustředěním se na řeku lásky, která proudí byť jen sekundu mezi vaším výdechem a nádechem můžete podpořit tok řeky vibrace Bohyně od Stvořitele.

V tomto okamžiku se soustředěním se na stoupající vibraci Bohyně je potřeba si uvědomit, že tato vibrace se může vynořit v každém z vás, ať už jste v mužském nebo ženském těle. Nejde o pohyb zmocňujících se duší ve fyzických ženských tělech, ale o pohyb, který posiluje všechny vibrací Bohyně.

Zhluboka se nadechněte, uvědomte si tento pocit jednoty hluboko ve svém nitru, s výdechem si uvědomte, že z vás bude plynout ještě hlubší poznání a porozumění.

Dnes musíme spojit svá vědomí v jedno jediné, abychom s vámi mohly promluvit o vašich emočních, mentálních a spirituálních tělech. Na Zemi je v této chvíli velký objem světla, které se ukotvuje do Země a vašeho bytí, stejně tak jako se ze Země a vašeho nitra vynořuje, což podněcuje pohyby energie. To může znamenat, že vaše emoční, mentální a spirituální těla se mohou dostat mimo vzájemnou  rovnováhu. Tato nerovnováha se obvykle sama s časem napravuje, ale aby zůstala soustředěna a v harmonii, protože se odehrává mnoho posunů současně, je zapotřebí být schopen vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu, která může v emočním, mentálním a spirituálním těle nastat.

 Vaše spirituální tělo je v současné době zaplavováno světelnými vibracemi; tato energie vašeho spirituálního těla je aktivující, vynáší na povrch vibrace, které mají být překonány, a podporuje větší smysl pro jednotu. Nesmírné světlo, které soustřeďuje a probouzí spirituální tělo ve svém aurickém poli, bude přirozeně ovlivňovat vaše ostatní energetická těla, a to včetně toho fyzického. To může vyústit v napětí, tlak a stres ve vašich energetických tělech, zejména v mentálním a emočním, ale je to převážně spirituální tělo, které vrhá vyšší světelné vibrace do mentálního těla, což způsobuje určité posuny a změny; časem můžete cítit, jako byste potřebovali být v klidu, protože světlo mírní a konejší vaši mysl. Při jiných příležitostech se mohou objevit vzpomínky, o kterých jste si mysleli, že jste se s nimi již vypořádali, může jít o jejich poslední vynoření. Někteří mohou zjistit, že je jejich mysl zaplavena moudrostí nebo se mohou stát zapomětlivými; A to vše díky vyzařování spirituálního těla.

S vyššími a rychlejšími vibracemi světla, které jako vodopád proudí do mentálního těla, může být přinášeno do emočního těla. Mnozí lidé mohou zjistit, že jejich emoce jsou rozjitřené, možná se snadno rozpláčou nebo shledávají, že se vynořují staré energie a to vše proto, že se silněji ukotvuje světlo do spirituálního těla. Můžete to chápat tak, že toto je normální cesta světla proudícího do spirituálního těla, skrze mentální a emoční tělo do projevení ve fyzickém světě. Budete mít pravdu ve svém porozumění, ale intenzita světla je v současné době tak velká, že velké posuny nastávají rychle, a to ponechává jen málo času pro obnovu a opětovné vyvážení energie.

Cítíme, že když se soustředíte na vnesení rovnováhy do svého spirituálního, mentálního a emočního těla, potom se celé vaše bytí s velkou intenzitou sjednotí a skrze každý nový posun bude zažívána harmonie a energetické probuzení.

Navrhujeme vám, abyste si přivolali naše energie, aby vám pomáhaly paní Nada, matka Marie a paní Kuan Yin, také chceme říci, že můžete dosáhnout stejné rovnováhy pro Zemi a Matku Zemi když to bude vhodné.

 “Prosím energii Stvořitele s pro mě těmi nejlepšími vibracemi, jaké existují, aby teď proudila jako světelný sloup nade mnou a skrze mé celé bytí. Vdechuji esenci Stvořitele, která probouzí božskou esenci Stvořitele v mém nitru. S výdechem v sobě rozšiřuji Stvořitelovu přítomnost, která dovoluje řece lásky plynout i tehdy, když ve chvíli soustředění zastavím svůj dech.

Prosím energii, vibraci a světlo paní Nady, aby obklopily a proudily do mého spirituálního těla, aby zajistilo a stvořilo dokonalou harmonii a rovnováhu v mém spirituálním těle. Představuji si a vím, že mé spirituální tělo v mém aurickém poli je dokonale vyrovnané. Nadechuji se teď do svého spirituálního těla, abych zažila rovnováhu stvořenou mým bytím a paní Nádou. (pauza). Děkuji ti.
Prosím energii, vibraci a světlo paní Kuan Yin, aby obklopily a proudily do mého mentálního těla a zajistily tak a stvořily dokonalou harmonii s mým mentálním tělem. Představuji si a vím, že mé mentální tělo v mém aurickém poli je dokonale vyrovnané. Nadechuji se teď do svého mentálního těla, abych zažila vyrovnanost stvořenou mým bytím a paní Kuan Yin. (pauza). Děkuji ti.
Prosím energii, vibrace a světlo matky Marie, aby obklopily a proudily do mého emočního těla a stvořily dokonalou harmonii a rovnováhu s mým emočním tělem. Nadechuji se teď do svého emočního těla, abych zakusila rovnováhu stvořenou mým bytím a matkou Marií. (pauza). Děkuji ti.

Protože se v mém nitru spojují energie Stvořitele, paní Nady, paní Kuan Yin a matky Marie, v mém spirituálním, mentálním a emočním těle panuje dokonalá harmonie a rovnováha, které přesahují I do mého éterického a fyzického těla a usnadňují průběh posunů a přechodů.

 (Rozpažte, dejte pravou ruku nad hlavu, levou zároveň dolů, potom umístěte obě ruce k srdci v modlitební pozici. Tento postup opakujte tolikrát, kolikrát chcete. Při rozpažení zasahujete do svého aurického pole a do energetických tělech, potom ve zbývajících pozicích harmonizujete všechny své energie se srdeční čakrou, je to velmi účinný způsob vyrovnání a harmonizování s celým vaším bytím.)
 Doufáme, že toto cvičení vám pomůže, abyste zůstali v době vašeho vzestupu vyrovnaní.

Paní Nada, paní Kuan Yin a matka Marie

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání