Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Kryon - Nikdy nejsi sám
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 12 Červenec 2012 14:19
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen, květen 2006  

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Vítej ve své rodině, v kruhu mezi přáteli, kteří ti rozumí a přijímají tě. Tady jsi doma. Teď se tady shromáždil kruh tvých milých, aby ti sdělil: „Nikdy nejsi sám.“ Skutečně nikdy. Jak to může fungovat? Jsi, jak často opakujeme, multidimenzionální bytostí, vybavenou mnoha fasetami bytí a různými světelnými strukturami. Tvoří tě mnoho geometrických obrazců stvoření. Tvé mnohé aspekty a částí tvé duše reprezentují rozmanité tóny či vibrace. Jsi multidimenzionální v jakékoli formě. Jsi čistým světlem. Ve svém současném životě to vše nemůžeš pochopit a poznat. Většinou jsi odkázán jen na informace z duchovního světa, které ti aspoň trochu objasňují to, co nechápeš. Ať již písemnou formou nebo přímým kontaktem, který jsi už možná ke svým duchovním průvodcům navázal.  

Dnes jsme se tu všichni sešli, abychom tě povzbudili a dodali ti odvahu jít dál.
Nezůstávej stát! Možná to teď vypadá tak, jakoby v tvém životě nic nepostupovalo vpřed. Vnímám tvé pochyby, tvou otřesenou důvěru, tvé váhání a pocity, že to nezvládáš. „Nechápu, proč je to tak těžké přes všechny mé snahy uspořádat si život a nasměrovat se do božských kolejí. Nevidím téměř žádný pokrok, mám pocit, že stojím na místě.“ Moje partnerka Barbara,  jejímž prostřednictvím teď hovořím, by před pár lety řekla: „Vítej v klubu“.

Dneska ti na to odpovím: „Buď si jist, že nejsi sám, komu se takhle vede. Mnoho probouzejících se i těch již probuzených „spících Mistrů“ prochází tímto procesem nejistoty, nechápání a únavy z pozemského bytí. Mohu tě ujistit, že zas bude lépe.“

Jak bylo již mnohokrát sděleno a ty to výrazně vnímáš sám na sobě, je rok 2006 rokem hlubokého čištění a projasňování. Rokem schopnosti neodvracet už pohled, ale přijímat a transformovat balast pozemských inkarnací. Slovo „balast“ přesně vystihuje to, o čem mluvím. Je to podobné jako při půstu, při kterém odchází a odplavuje se z těla vše, co ti brání v tom, abys nabral sílu a energii. Ze svého pozemského hlediska si myslíš, že tím musíš projít úplně sám. „Nikdo mi nemůže pomoct, musím se spolehnout sám na sebe,“ takto asi často uvažuješ. Říkám ti však, že nikdy nejsi sám. Jak bys taky mohl?  Vše je spojeno se vším. Teď to možná ještě nejsi schopen rozpoznat, ale je to pravda.

Jsi úzce spojen s částí tvé duchovní rodiny, která se nyní neinkarnovala a pro kterou je potěšením ti pomáhat, aby ses stal celistvým. Některé části tvé duchovní rodiny, které jsou i tady na Zemi, tě rovněž doprovázejí a to nejen v pozemském slova smyslu. To už si vůbec neumíš představit, že? I když nejsou v tvé blízkosti v tělesné formě, jsou ti k dispozici na druhé straně závoje vždy, když je to potřeba. Stejně tak jsi i Ty na jiné úrovni stále ve službě. Jsi na cestách a pomáháš druhým v jejich vývoji. Ať jsou v jakémkoli stadiu a stupni růstu. Je to těžké pochopit, avšak je to tak.   

Jsem Kryon a chci ti potvrdit, že skutečně nikdy nejsi sám. Vážíme si člověka, který to dokáže rozpoznat a pro sebe využívat. Obracej se na nás, i když nás nevidíš, a žádej o podporu v čemkoli, co tě momentálně tíží a co ti dělá starosti. My, duchovní část tvé rodiny, jsme tu proto, abychom tě v této turbulentní době podporovali, pomáhali ti nalézt cestu a držet se. Pomáháme ti, aby sis uvědomoval své drobné odbočky na cestě ke Světlu, protože ti mohou být užitečné. Nebo ti naopak pomáháme udržovat směr tvé cesty, abys zbytečně neodbočoval, protože už nepotřebuješ scházet na vedlejší cesty.

Stále měj na mysli, že není vždy jednoduché jasně rozpoznat cestu do Nové doby Země, i kdyby to pro tebe měla být již ta poslední inkarnace před vzestupem. Možná je tvá cesta zamlžená a neproniknutelná. Pro některé z vás je nyní prožívání duality hodně náročné. Často se vám může zdát, že je nemožné to vůbec zvládnout. Buď si však vědom podpory své duchovní rodiny a obracej se na ni. Ať hlasitým oslovením s žádostí o pomoc nebo s prosbou o odpověď na otázku, stejně jako pohroužením se do klidu a hledáním inspirace. Naší podporou si můžeš být jist. Budeš vyslyšen a dostane se ti rady vhodné pro danou situaci. Najednou pak budeš vědět, co máš udělat, jak si ulehčit své starosti nebo jak najít řešení závažnějších problémů. Nic není takové, jak to vypadá. A všechno je možné. Nijak se neomezuj. Možná ti pomůže skutečnost, že BŮH je ve všem. BŮH je všechno. A když je BŮH v tobě, milovaná lidská bytosti, jako v části celku, pak je také v jiných lidech a událostech, které se v tvém životě dějí. Proč by se pak nemohlo najít interaktivní řešení pro všechno, co ti brání být v klidu? Jste všichni vzájemně propojení. Nikdo nejedná sám a nic se neděje samo. Pro všechno, ať to vypadá sebevíc zamotaně nebo bezvýchodně, se vždy najde odpovídající řešení .

I když to někteří z vás, milovaní členové rodiny, neradi slyší,  přesto platí: Je třeba mít trpělivost. Kolikrát se bezvýchodně vypadající překážka na tvé cestě sama vyřeší. Někdy stačí požádat o podporu. Správnou cestu najdeš s pomocí božských nástrojů, jež máš k dispozici  pro Novou dobu.  

Pokud jsi často sám nebo se cítíš osamělý, i když jsi ve společnosti druhých lidí, pak vnímej, jak na tebe mrká tvá duchovní rodina, která ti tím chce naznačit: „Vše se vyvine tak, jak to bude pro tebe nejlepší. Důvěřuj tomu!“

Od roku 1987, od Harmonické konvergence, je připraveno mnoho vzestoupených mistrů, archandělů a andělů s mimořádným úkolem podporovat vás při vzestupu.
Jsou to celé zástupy božských pomocníků, kteří čekají jen na to, aby mohli vstoupit do akce. Jsme na vaší straně. Jakmile jsi vyjádřil svůj úmysl vstoupit do nové energie, dva nebo tři z nás jsou vždy u tebe. Jsou to tví nejbližší průvodci a poradci. Není to nádherný pocit mít na své straně tolik pomocníků? Při veškeré možné podpoře na tvé cestě je však třeba dodržet jedno pravidlo: Máš svobodnou vůli a pokud ti máme pomoci, pak nás o to nejprve musíš požádat.

Kromě toho stále ještě platí božský princip:
Jsme-li zavoláni, musíme pomoci, to je naše služba. Jen se může stát, že naši podporu jako takovou hned nerozeznáš. Často stojí v cestě tvůj pozemský rozum, který by chtěl podniknout jiné kroky. Avšak tvé Vyšší já dohlédne na to, abychom tě v tvém procesu mohli efektivně podporovat.

Vážíme si člověka, který to rozpozná a mění se. Nikdy nejsi sám. Osuš si slzy smutku nebo hněvu, usměj se a miluj svůj pozemský život. Lehkost je jeden z nástrojů, který vám dáváme v tomto čase velké transformace.
 
V hluboké lásce a sounáležitosti  
Kryon

Přijala Barbara Bessen v květnu 2006. Článek je k volnému využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  http://www.kryon-deutschland.com/channeling_mai06.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání