Aktualitky

45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Nové komplexní uzemnění
Kryon - Nové komplexní uzemnění
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 29 Červenec 2012 21:35
Poselství Kryona a Matky Země přijala Barbara Bessen, prosinec 2010

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Než předám slovo milé Matce Zemi, dovolte mi, abych vám v hloubi srdce umožnil pocítit energii a sdělil vám: Jste nekonečně milováni, že jste tady na Zemi. Vaše láska, vaše vytrvalé probouzení pomáhají každému člověku, který se právě nachází na Zemi. Vaše probouzení podporuje vývoj a propojování s láskou na Zemi. Je to velmi důležité a projevuje se to právě teď mnoha odhaleními v politice a hospodářství. Tvé pozemské bytí musí být pevné a jasné a kromě toho musí být pevně spojeno s interdimenzionálním Bytím. Oboje dohromady pak vytvoří nové uzemnění, které je důležité, jak bude stále víc docházet k otřesům a borcení starých dogmat a vzorců. Nové nasměrování člověka ke svobodě a ke galaktickému lidstvu vyžaduje hodně jemnocitu, dobré propojení s Vyšším já, stabilitu a vyživující sílu ženského aspektu Matky Země, která je zas vnitřně spojena s Božskou matkou.

Božská Matka řídí tvoření Nové Země.
Dává svou sílu srdce, všeobjímající lásku a podporu, jakou poskytuje matka, když se její dítě ocitne v mimořádné situaci. Její síla podporuje, vyživuje a ochraňuje. A co je důležitější v této době tak bohaté na události než ochrana a výživa láskou, která podporuje každý osobní krok směrem k cíli, ať je odvážný, plný síly či nesmělý, aby se na Zemi dělo  to, co je nyní na programu: cesta ke zlaté éře lidstva, cesta spolu s jinými planetami této sluneční soustavy do vysokovibrující budoucnosti, jak by se to dalo pozemskými slovy popsat. Je to proces, moji milí, není to nic, co by se stalo jedním hlasitým třeskem. Jde to pomalu, jde to kupředu s občasným energetickým škubnutím. A děje se to teď, ne až v roce 2012. Už teď je Země v tomto nelehkém transformačním procesu, protože čistí své emocionální tělo a nechává odejít vše staré, co se v něm nashromáždilo, což je spojeno se změnou rotace zemského jádra. Cílem je nové nasměrování, přičemž může docházet k mimořádným erupcím a tektonickým změnám. Přesto však jazýčkem na vahách je lidstvo samotné, což opakujeme stále znovu a znovu. Nezbytné je další probouzení a nové nasměrování vlastních i globálních cílů, což ulehčuje a zmírňuje také aktivity Gai. Je zapotřebí láskyplné sounáležitosti, neboť člověk a Země jsou jedno. Ona je matka, která tě nese a která ti umožňuje jako duchu, jímž jsi, mít možnost existovat tady ve svém fyzickém  těle. Tvé tělo je šatem, který se stále mění a který máš díky Zemi k dispozici.

Každé tělo je tak stále novým produktem Matky Země, stvořeno společně s vysokými světelnými bytostmi, které využívají její velkou kreativní myšlenkovou sílu, aby vytvořili modrotisk jednotlivého „vozidla“. Trojdimenzionální Země vám stále dává k dispozici potřebné ingredience a tím vám slouží. Slouží nejvyššímu duchu, svému příteli, neboť oba, Stvořitel i ona jsou vysokými duchovními bytostmi, které se inkarnují, aby nasbíraly zkušenosti. Gaia je vysokou světelnou bytostí, která, stejně jako ty, přijala pozemské tělo, aby získala pozemské zkušenosti. A společně se lidé a Země vracejí zpátky k Jednotě. Je to proces a nestane se to  zítra ráno. Vážíme si člověka, který rozpoznává tuto interdimenzionální hru a v souladu s tím kráčí dál s radostí v  srdci, nově uzemněn, jednou nohou na Zemi a druhou interdimenzionální nohou nyní prosvětluje svět. Ber vnější katastrofické zprávy klidně a pozoruj je interdimenzionálním pohledem, nejlépe s humorem. Všechna ta odhalení korupce i  válečné konflikty jsou starými energiemi a probíhají stále ještě proto, že jsou řízeny lidmi, kteří si prosazují svou moc starými energiemi. Nenechej se jimi rozčilovat, buď odvážný, buď otevřený novinkám a začni se změnou nejlépe sám u sebe, protože ty jsi ten, kdo může měnit. Ne ti druzí, na které často nahlížíš pln rozhořčení a nevole.    

Neexistuje nic, co by už nebylo řečeno, milí přátelé. V následujících letech jde o to, ukotvit sám sebe do nové energie, aby se toho pak mohli zúčastnit i ostatní. Jde o projasňování a vnášení Světla do veškerého pozemského Bytí. Začni u sebe, nech se vést Láskou Božské Matky, abys ukotvoval svůj život snadno a zároveň hluboko do nové úrovně Bytí. Zlatá éra začala, i když to z vnějšího pohledu tak vůbec nevypadá. Udržuj si v sobě vize na základě nových myšlenek Nádhery a Božského světla. Božské světlo v tobě plane a touží se ještě víc rozhořet. Udržuj si svůj vlastní plamen ve vnějším Světle. Často k tomu není zapotřebí slov. Plamen vše spálí, což se děje bez potřeby sdělovat to tamtamy. Je to jednoduché. Přesto nyní věnuj svou pozornost zcela mimořádné bytosti Zemi, která to vše zde umožnila zvědavým duším. Kdyby jí nebylo, přebýval bys nyní na jiné planetě, možná i v úplně jiném vesmíru. Otázkou je, zda by to tam bylo tak krásné, vzrušující a plné lásky jako tady na Zemi?   

Kryon

Hovoří Lady Gaia:
Pohodlně se usaď, milý člověče. Dovol mi, abych tě zaplavila svou hlubokou silou Bytí. Přináším ti sílu pozemského Bytí, kterou bys měl v sobě vědomě nosit i přes mnoho tvých duchovních aktivit. Je to velmi důležité, aby ses nyní ukotvil sám v sobě.  Podívej, jsem ve stejně silném procesu jako ty. Podobně jako ty nejsem teď stabilní ve své trojdimenzionální formě. Oba nás zaplavují vlny změn, způsobené vysokými dávkami energie ze vzdáleného místa galaxie. Podléháme vyššímu plánu, který není řízen ani mnou, ani lidskou rukou. Tyto změny, které se nyní dějí stále výrazněji, byly uvedeny do chodu Harmonickou konvergencí v roce 1987 a od té doby běží jako hodinky. Není to však přesné přirovnání, protože hodiny tikají stále stejným rytmem, zatímco hodiny změn se neustále nově přizpůsobují. Mám v sobě krystalické jádro, které představuje sílu Stvoření, jež mě vede a řídí. Toto jádro je spojeno s vysokými stvořitelskými bytostmi, které často nazýváte bohy. Uspořádávají mé Bytí a připravují mě na Novou cestu, o které se nyní tolik hovoří. Hodně se píše a hovoří o energiích strachu, protože mnoho lidí začíná vklouzávat do další vlny strachu, jež otřásá jejich stabilitou.  

Chtěla bych lidem sdělit, jak velice je nyní důležité často se pohroužit do vlastního nitra a naslouchat vlastnímu bytí. Důležité pro vás je také pobývat v přírodě a pro mne slyšet vaše hlasy. Jsme přece všichni jedno. Nejsem pouze velký úlomek kamene, který jen tak obíhá ve vesmíru. Jsem esencí života, stejně jako ty. Žiji v mnoha dimenzích, stejně jako ty. Jsem tvou vyživující silou, předávám ti všechny své energie. Většinou si toho lidé ani nevšimnou, protože v současně době stále ještě působí velký mrak nevědomí, spojený s mnoha mylnými  informacemi a převládající nejistotou.  Stále ještě existují na této planetě bytosti, které lidmi manipulují. Avšak vidím a vnímám velké vlny lásky, pozornosti a sílícího uvědomování. Ke všem lidem, ať žijí kdekoliv, přicházejí záblesky rozpomenutí se takovým způsobem, jaký je právě vhodný pro jejich život. Pak náhle vytuší, proč tady jsou a vnímají nekonečnou sílu lásky, kterou tu Božská matka stále silněji vylévá. I když se vyskytnou pochybnosti a nejistota. Nezapomeňme na lidi, kteří mají skutečně každou vteřinou co dělat, aby uhájili holý život a uchovali si hmotné tělo. Přesto vlají prapory Lásky a Poznání stále silněji a přinášejí sem novou vůni, kterou lze výrazně vnímat a která slibuje zmírnění trápení v jakékoli formě.    

Dovol mi, abych ti předala ještě víc své síly. Pohodlně se opři a udělej si na pár minut čas, aby sis mohl užívat našeho spojení. Vnímej, jak proudím do tvé základní čakry. Zaplavuji tvou pánevní oblast velkou silou Země. Posílí tě a nově uzemní. Je to nová síla, která mnou proudí. Je to Nová energie, která vám pomáhá, abyste se rozpomněli a zároveň byli pevně ukotveni, abyste mohli se zvědavostí a zároveň stabilitou prožívat mé Bytí, jež je v pohybu, a všechny ty novoty, které přicházejí. Chtěla bych ti říct, že vím, že se budou ještě zvedat vlny strachu. Jsou to prapůvodní strachy, které stále ještě proudí z Atlantidy. Jsou to i jiné strachy, které si neseš v sobě nebo je vnímáš z celého pozemského pole. Jsou to staré energie, které nyní propouštím. Považ, že na každém místě mého Bytí jsou uskladněné staré vzorce, které souvisejí s láskou a nenávistí, s emocionální vřelostí i chladem, s válkou a mírem. Živná půda duality se nyní neutralizuje, aby se do ní mohly zakořenit nové myšlenky společného života.   

To Nové může začít vzkvétat až poté, co se osvobodíte od všech manipulací. Pak bude růst a růst, vyživované láskou lidí a touhou po míru a rovnosti. Potrava a krásný domov pro všechny není žádnou utopií. Udržuj si o tom v sobě své vize. Mysli stále na to, po čem intenzivně toužíš. Udržuj si to, nech to růst a vyživuj to svou láskou. Tvé vize jsou též vizemi ostatních lidí. Kdo by nechtěl žít v míru, s dostatkem potravy, v bezpečném domově, na zdravém vzduchu a s dobrými sousedy? To není žádná utopie, to je obraz budoucnosti. A ty jej pomáháš realizovat, když v sobě tento obraz posiluješ a uvádíš svými nápady do vnějšího života. Začni být ve svém okolí příkladem, uváděj do života své nápady o zdravé výživě, o celkově zdravém životním stylu  a bytí přátelském vůči přírodě. Ne dogmaticky, ale s humorem a pochopením. Neboť kolik bylo během posledních let lidem naservírováno umělých (nepřirozených) věcí, které mají spíš opačný účinek, které však dnes lidé pokládají za normální či dokonce přínosné pro jejich život. Přesto však v každém člověku spočívá zárodek pravdy, odhalující skutečnou podstatu duality. Tento zárodek chce být zaléván. A každý jednotlivý člověk přispívá k vývoji dalších zárodků, když pěstuje ten svůj a pečuje o něj.      

Vnímejme nyní společně sílu mého Božského jádra, krystalické trojjedinosti uvnitř mne.  Soustřeď se nyní na své břicho a zároveň i na srdce. Obě oblasti se nyní propojují. Jsou klíčovými body nového uzemnění. Když spojuješ svou božskou sílu, která působí v oblasti kostrče a břicha, se silou srdce, pak jsi na cestě stát se galaktickým člověkem. S těmito klíči, které iniciovala Božská stvořitelská síla a síla lásky srdce Božské matky, jsi dobře vybaven pro Novou Zemi. Prociťuj to nyní v sobě a užívej si sílu sounáležitosti ke mně a Božské Matce. Neseme tě a držíme tě. Mírníme tvé pocity strachu a dodáváme ti odvahu, posilujeme tvou oddanost pokračovat v dalších krocích tady na Zemi a vyvoláváme myšlenkovou energii pro přání, vycházející z tvého srdce, která bys teď chtěl realizovat.  V této síle je velká dávka upřímné a osvěžující síly vůle, kterou podporuje a řídí archanděl Michael.  
    
My, Gaia a Božská matka, jež tě doprovázíme, ti chceme sdělit: Neseme tě a ochraňujeme tě.  Kdo nebo co by ti mohlo uškodit? Kdo by měl ještě takovou sílu, aby tě vyvedla z rovnováhy? Užívej si pozemského života se všemi jeho aspekty. Je to zajímavá doba, bohatá na události. I přes napjatou atmosféru tě vítám na cestě návratu domů, na níž tě stále doprovázím.

Děkuji za tvou pozornost.
Jsem Gaia

Přijala Barbara Bessen v prosinci 2010. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  http://www.kryon-deutschland.com/channeling_dez10.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Vyhledávání