Aktualitky

1. - 6.8. – Cesta lásky I – Hotel Hrazany (volná místa)

Milí přátelé,
na blížící se Cestě lásky I v Hrazanech (1-6. 8. 2020) je ještě několik volných míst. Pokud bystě měli zájem, přihlašte se Míňě Noskové, tel: 777 214 872 (nejlépe poslat textovou zprávu - SMS) či napište na e-mail: prihlasky@transformace.info

Seminář Cesta lásky I. vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, jak spolupracovat s anděly a zvláště, jak je důležité otevírat své srdce lásce. Začnete rozumět vesmírným zákonům a používat je ve svém životě a co je důležité, všichni se naučíte rozpouštět svou karmickou zátěž. Začíná se vždy v sobotu od 14.hod. První jídlo je večeře veget. a dále si vybíráte ze 2 jídel (veget. nebo s masem). Součástí semináře je bufet v ceně (voda, kava,caj) po celou dobu. Končí se vždy ve čtvrtek po obědě cca ve 13. hod. Každý den je rozdělen do 3 částí. Po snídani začíná od 9:30 do 12.00 - 1. část semináře, po obědě je do 15:30 osobní volno pro procházky, 2. část je od 15:30 do 18.00 a po večeři je od 19:30 do 21:30 - 3. část.

Transformace Poselství Poselství z misí Krystalická struktura těla a Země - poselství z Mise v Indii
Krystalická struktura těla a Země - poselství z Mise v Indii PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 26 Březen 2006 18:26

Poselství od bytosti Zemského krystalu a bytosti Síria na téma: posvátná geometrie lidského těla, krystalická mřížka těla a Země.

 

Hovoří duchovní bytost zemského krystalu:

Posvátná geometrie lidského těla je osou celého lidského bytí tady na Zemi. Do jeho kódů je zapsáno to, jak bude vypadat lidský život a duchovní cesta jednotlivce i celé rasy. Touto geometrií jste podvědomě řízeni a vedeni. Je tedy velice důležité jak pochopíte geometrii a posvátnost svého těla vůči vesmíru možností kolem sebe. Je jasně dáno, jak se budete vyvíjet a na druhou stranu stále máte možnost říci ne svému dalšímu vývoji pokud si to budete přát. Je jenom na vás jakou cestu zvolíte a jak budete následovat další vedení svého těla ve fyzickém světě. Geometrie a matematika jsou projevem Boží vůle ve fyzickém světě. Je to matrice podle které je možné život žít a následovat svůj lidský vývoj.

 

Jak funguje tělo poznání

Tělo poznání je jako záznamový disk, kam jsou ukládány záznamy z konkrétního fyzického života bytosti. Všechny její informace a zkušenosti nashromážděné, ale ještě neutříděné do „šuplíků“ duše. Je to tělo, které žádá největší úklid během sebezpytování na závěr každého dne před spánkem, jež má přinést odpočinek a další poznání. Tato záznamová jednotka si žádá své utřídění a vědomé pochopení všech událostí běžného dne, jež vytvářejí zkušenosti, které pak následně budou utříděné do záznamů jednotlivé duše.

 

Co můžeš říct k informačním kanálům mezi jemněhmotnými těly

Informační kanály mezi jemněhmotnými těly mohou být znehodnoceny používáním drog, nadměrným užíváním halucinogenů a trankvilizérů. Jejich struktura může být i nezvratně poškozena nemírným užíváním nevhodných látek, nevhodným stylem života a stravováním. Pokud člověk přestane „uklízet“ svůj světelný chrám – schránku svého těla, můžou být informační kanály tak poškozeny, že náprava tohoto stavu může se zdáti nemožnou nebo velice obtížnou a tak pečovat o své tělo znamená budovat svůj světelný chrám (chrám své duše).

 

Hovoří duchovní bytost Síria:

Posvátná geometrie lidského těla

Je to rozsáhlý komplex informací zpřístupňovaný po částech bytostem z projektu Člověk. Milovaní propojením vašich těl s vesmírem stáváte se hybateli sil ve vesmíru, stáváte se aktivními hybateli a tvůrci svých dalších světů, ve kterých budete dále žít. Geometrie vašeho těla je Božím plánem, neboli matricí jež velice přesně zapadá do soukolí celého vesmíru. A tak pokud ovládnete vědomě vědomosti vyplývající z posvátné geometrie, dostanete do svého aktivního vědomí – do svých rukou manuál k tomu, jak ovlivňovat svět kolem vás. Budete moci zažehnout hvězdy a myšlenkou (opět) vytvořit světy pro jiné bytosti, které zatím nevědomě směřují vaší cestou k dokonalosti. Poznaná důležitost cesty Světla a vědomé přijetí důležitosti Stínu v celém komplexu poznání toho, že vše je jednou částí Celku, že nic není pouze dobré nebo zlé, že vše pouze Je. Připoutanost Ducha k tělu zmizí v okamžiku poznání, že my i vy všichni Jste. JÁ JSEM bude projeveno v činu ve svém dokonalém Mistrovství. Vašim cílem má být vzdáti se Boha pro Boha.

 

Krystalická mřížka těla

Krystalická mřížka vašich rukou slouží k vedení informací vašim tělem. Je to taková informační dálnice vedoucí vzruchy a informace do jednotlivých čaker, mozku, mozkomíšního moku a dále do všech buněk vašeho těla. Každá buňka vašeho těla jako nezávislá jednotka potřebuje informace od celku, na jehož fungování je závislá. Synchronizace těchto celků prospívá všem a umožňuje se lépe přizpůsobit vlivům okolí i podnětům z nich přicházejících.

 

Jak ji využít k léčení

Těmito informačními dráhami můžete jednoduše a efektivně vyslat příkaz „uzdrav se“ směřovaný do nemocné oblasti nebo orgánů podle zákonitostí karmy a Božího záměru. Tímto příkazem je spuštěn proces samoléčení a nápravy daného stavu. Dalo by se to označit za „reset“ a přepsání negativní informace za informaci pozitivní a prospěšnou. Tato struktura obráží celý vesmír v nás. Její podstatou je informace a energie lásky prostupující vším. Tak jak je tělo prostupné k energiím, tak je prostupné pro informace. Celý vesmír v nás je zhmotněn v jediné buňce lidského těla, ve vší dokonalosti a smyslu pro detail.

 

Krystalická struktura Země

Propojení Země s celým okolitým vesmírem je provedeno na záznamech informačních technologií, jež jsou vám známy jako energie Lásky a Světla. Tyto entity (Láska a Světlo) mající vlastní vědomí jsou vlastně zosobněním Boha na úrovni blízké lidem a bytostem planety Země. Tyto entity jsou přímými posly Božími jež na sebe vzali úlohu propojit všechny a všechno v tomto vám známém vesmíru. Protékají vámi všemi a prostupují vše kolem vás v prostoru a čase známém i neznámém. Je jenom otázkou vašeho rozlišení prostorů jež vás obklopují a úrovně vašeho vědomí a vnímání těchto prostor. Větší otevřenost a také otevřená mysl přinášejí sebou větší objem informací jež ve svém celku vám všem pak dávají smysl a je vám pak následně znám smysl a účel vaší cesty v prostorách vaší Duše a vašeho Ducha v prostoru Boha a Jeho vědomí do dalších prostor Tvůrců a Hybatelů. Hybatelé jsou podle vašeho vnímání entity jdoucí ruku v ruce s vámi prostorem a časem vašeho světa ke svému opětovnému znovuzrození. Tito Hybatelé jsou velice hravé bytosti vědomé si svých sil a svých možností. Jste si tak podobni, jsou vašim protipólem na spirále a tím vyvažují vaši existenci v linii (toku) vašeho času. Tam, kde vy jste skončili, oni začínají a obráceně. Hybatelé se znovu rozpomínají na své základní touhy a skrze vás je mnohdy znovu prožívají. Tak trochu vás používají jako monitoru, na kterém si občas přehrávají svůj program. V úrovni svých nevědomých energií jste velmi často přístupni tomuto přehrávání. Tak jak stoupnou vaše vibrace tak klesá jejich schopnost ovládat a přehrávat. Udržením a stabilizací vibrací se vymaníte z vlivu Hybatelů a ponecháte je v jejich ose a v jejich potřebách, které pak nadále nebudou moci uskutečňovat skrze vás a s vámi.

Krystalická síť planety Země je prostupem a propojením různých časů a prostor kolem vás. Tak jak je nahoře, je i dole. To vše znáte. Vlivem, který vyvinete v jedné části planety ovlivníte chod věcí a dějů v jiné, jí příslušné části v jiném místě. To vás má naučit rovnováze sil a tužeb a neupřednostňování jedněch na úkor jiných. Dá se to nazvat ekologickým přístupem. Není jedno, co jíte a jak se k sobě chováte. Co bytost to láska, co bytost to vědomí, co bytost to naplnění potřeb a tužeb. Jak žijete nyní není nadále udržitelný stav. A žádné argumenty to nemohou podpořit. Jen ohled a pochopení souvislostí vám přinesou ohled a pochopení a vhled bytostí jiných Vesmírů. Myslete prosím na to až se budete příště rozhodovat co je a není ve vašem životě důležité a když budete posuzovat užitek a dosah svých přání s ohledem na celek. Nikoliv pro sebe, ale pro jiné jste se tady zrodili. To bylo a je vaše prvotní nastavení a váš prvotní program v projektu Člověk.

 

Na misi v Indii zapsala Monika Fillova

 

 

Vyhledávání