Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Ježíš a Marie Magdaleny - Přijměte svou svobodnou vůli
Mistr Ježíš a Marie Magdaleny - Přijměte svou svobodnou vůli
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 25 Říjen 2012 08:28

Poselství od Mistra Ježíše a Marie Magdaleny přijala Natalia Glasson 12/10/2012

            Toto poselství je pro mě velmi mimořádné, protože mi bylo předáno dvěma milovanými bytostmi, Mistrem Ježíšem a Marií Magdalenou, kteří jsou mi v tomto i v minulých životech mocnými průvodcovskými světly. Cítím, že toto poselství bude pro mnoho lidí, kteří jsou mi blízcí, výjimečné, protože má mnoho úrovní významu i pochopení. Je to poselství, které přináší vhled do mého vlastního života a já doufám, že totéž nabídne vám.

      Ráda bych tento channeling věnovala Fredericu Venturinimu, který poté co navštívil mé irské duchovní cvičení  'Ášram sjednocení světelného vzestupu' mezi 15. a 22. zářím 2012, zemřel (cítím, že vzestoupil) jen sedm dní poté ve věku 41 let. Cítím se velmi poctěna, že jsem Freda mohla potkat a dostat lásku otevřeného srdce a soucítění, které dával tak ochotně všem. Jeho přítomnost na Zemi bude všem chybět, ale vím, že jeho světlo bude v této mimořádné době vzestupu stále s námi. Afirmace, kterou si Fred na cvičení vybral, byla 'Já jsem neomezený.'      S láskou, pozdravy a požehnáním k vám přicházíme s nesmírně důležitým poselstvím, kterým bychom rádi osvítili vaši mysl, abyste pokračovali po své duchovní cestě růstu s velkou odvahou, důvěrou a podporou Stvořitele. My, Mistr Ježíš a Marie Magdalena, přicházíme jako jednotné vědomí reprezentující nesmírnou jednotu, která existuje mezi mužskými a ženskými energiemi Země a Stvořitele a stejně tak jednotu, bratrství a sesterství, které existuje mezi námi všemi, což znamená, že my všichni jsme vzájemně propojeni jako jeden. Je to právě naše společné propojení jakožto božských bytostí světla a naše cesta integrace, která má v této době nejvyšší důležitost při vzestupu Země. Ve vašem bytí, na Zemi a ve všeobecné duchovní expanzi se odehrává mnoho změn, je tedy nyní na místě, abychom vás o těchto změnách uvědomili, abyste je vzali na vědomí, integrovali je a pochopili a uvolnili staré energetické vzorce. Na Zemi se vyskytuje mnoho věcí, které se rodí ze starých energetických vzorců a nyní je čas přestrukturovat energii pro vědomí nového věku.

      Na Zemi vám vždy byla Stvořitelem zaručena svobodná vůle. Tato svobodná vůle začíná u vaší skupiny duší a vaší duše. Vaše skupina duší má svobodnou vůli vést a pomáhat vaší vyšší duši či nadduši, přičemž ta má svobodnou vůli vést vaši duši, podstatu, která žije ve vašem fyzickém těle. Proto byla každému aspektu vašeho bytí zaručena svobodná vůle, dokonce i vaší mysli a emocionálním tělům. V mnoha ohledech je to nabídka nejvyššího významu, protože pokud není vaše celé bytí a všechny aspekty, které projevujete, synchronizováno a zharmonizováno s vyváženým světlem Stvořitele, můžete dostávat moudrost a vedení, které bude matoucí a protichůdné. Toto vše souvisí s úkolem plněji pochopit a poznat sebe sama. Můžete se sebe zeptat, které části sebe sama důvěřuji, že mě náležitě vede mou realitou? Popravdě je potřeba, abyste důvěřovali a věřili všemi aspekty svého bytí, ale tato důvěra bytosti v proudu božského vedení, vhodného pro všechny aspekty vašeho bytí vyžaduje obsáhlé přijetí a pochopení sebe sama jako manifestujícího se Stvořitele. Je to přirozené, protože vaše bytí ještě není sesynchronizováno či integrováno do božské harmonie s vaším fyzickým bytím, myslí a emocionálním tělem, takže hledáte vedení ve všech záležitostech vně sebe. Pro mnoho lidí se stalo normální vzhlížet k fyzickým lidem či těm, které vnímají jako moudřejší či vyvinutější než sebe sama a hledají u nich vedení a ujištění. Mnoho lidí také vhlíží ke svým průvodcům, ať už se s nimi propojují osobně či skrze další osobu, aby získali nutné informace k dalšímu růstu a probouzení.

      Ujasněme si, že to je naprosto v pořádku, že hledáte vedení od lidí či průvodců, prosím, nepřestávejte s tím, ale buďte si vědomi toho, kdy odevzdáváte svou sílu a kdy děláte kompromis na úkor své svobodné vůle.

      V minulosti se zdálo, že lidé neměli mnoho svobodné vůle, toto vnímání odpovídalo úrovni probuzení a vědomí, kterého bylo dosaženo. Jestliže se fyzická bytost ještě neprobudila, pak musí duše plánovat dopředu její zkušenosti, které si přeje na Zemi získat a nechat ji rozvinout, aby rostla. Průvodci a duše onoho člověka pak propojí energii s realitou, aby tento člověk mohl prožít vše, co potřebuje, aby se posunul na další úroveň růstu či inkarnace. V tomto okamžiku duše dostala svobodnou vůli a moc nad fyzickým tělem, se kterým je spojena a člověku na Zemi se zdálo, že vše bylo naplánováno a že není možné změnit či uniknout svým zkušenostem. Postupně, jak se duše více prolnula s fyzickým tělem, myslí a emocionálním tělem, svobodná vůle byla duši zaručená na hlubší fyzické úrovni, což symbolizuje, že fyzické tělo, mysl, emocionální tělo a duše mohou nyní pracovat a tvořit společně. Toto přineslo pochopení, že můžete vytvářet svou vlastní realitu a že ovlivňujete své zkušenosti stabilitou a tvořivostí své mysli. Průvodci se také začali více podílet a spolutvořit s každou duší, aby bylo možno tvořit rychleji. Duše inkarnovaná ve fyzickém těle byla schopná přijmout moudrost a božský plán, který na ni v její realitě působil mocně a intenzivně. A když se svobodná vůle konečně začala v pozemské realitě ukotvovat, vidíme, že lidstvu je dána ohromná příležitost prožívat, co je božsky vedeno, uvědomit si svou pravdu a přijmout svou vlastní sílu. Naše moudrost a vedení, jakožto průvodců, začíná mít ve vaší realitě menší váhu a důležitost. Nabízí se zajímavá možnost, kdy my se dokážeme napojit na širší obraz a božský plán Stvořitele, jímž vy zároveň jste. Jediným rozdílem je, že my jsme schopni vidět celý plán a vy někdy dokážete vidět z božského Stvořitelova plánu jen malou část. To znamená, že my už dále nemůžeme ovlivňovat či řídit vaši realitu, ale můžeme vám dát jen to, co sami vidíte a čemu sami rozumíte.

      Toto je nesmírně důležité, že jako průvodci vám můžeme pouze zrcadlit a ukazovat to, co jste již pochopili nebo dokážete vzít na vědomí. Je to proto, že my vám umožňujeme chopit se své svobodné vůle a síly jakožto své vlastní zodpovědnosti; my přenecháváme zodpovědnost za váš růst výhradně vaší duši. My, jako průvodci, můžeme předávat moudrost, ujištění a léčení, ale jsme schopni předat vám jen to, co už je ve vašem bytí. Například, máte-li problém a nevíte, jak ho řešit, často se stává, že vaše zmatenost vám stíní a vy v tu chvíli nevidíte odpověď. Jako průvodci můžeme tuto zmatenost rozpustit a umožnit vám, abyste viděli skutečný problém a tím pádem i řešení, které vám pomůže na vaší duchovní cestě. Kdybychom měli přímo vstoupit, či vyžadovat, abyste došli k určitému výsledku, či ho pochopili, pak bychom vám odebírali vaši sílu a svobodnou vůli a ve skutečnosti prožívali váš život a růst za vás.

      Další nesmírně důležitá informace, kterou bychom vám rádi sdělili je, že díky vašemu fyzickému přijetí svobodné vůle a díky vaší touze vytvořit si svou vlastní realitu, vaše cesta pro vás není naplánována, tak jak tomu bývalo. Ve vaší realitě jsou cílové body, kterých máte dosáhnout, ale cesta a trasa, kterou si vyberete, je na vás i vše, co na Zemi vytvoříte. To znamená, že v jakémkoli daném okamžiku vaší reality, máte mnoho příležitostí či cest, po kterých můžete jít. Když nás požádáte, abychom vám pomohli s vaším problémem, uvědomíme si, že vás musíme vést vhodným způsobem, abyste stále zůstali otevření všem cestám, abyste si mohli vybrat, aniž bychom ovlivnili cestu, které je pro vás vhodná. To znamená, že pokud vám v tomto stádiu vzestupu poskytneme vedení, je pro vás toto vedení vhodné, abyste v tom okamžiku uviděli širší aspekt sebe sama. Jakmile uznáte sebe sama, ať už to trvá tři sekundy nebo pět týdnů, vedení už není patřičné a je třeba od něj upustit. Už není na místě následovat vedení, které vám bylo poskytnuto před třemi týdny, pokud to necítíte jako vhodné a stále pro vás potřebné; je dobré, abyste stále žádali o vedení k problémům v každém daném okamžiku, když jste nejistí a nemáte jasno, protože vás mohu ujistit, že ve většině případů se bude díky vašemu růstu vedení měnit. Chci vás povzbudit, abyste žádali o vedení častěji, jestliže cítíte, že vás průvodce či duše vede, požádejte další den znovu a tak dále. Jestliže dostáváte stejný vzkaz, pak víte, že to je boží vedení a je v této době ve vaše realitě nesmírně důležité, ale znovu opakuji, toto neznamená, že se nemůže díky vašemu pochopení či přijetí změnit. Také to neznamená, že nemůžete vložit důvěru do svých průvodců, protože my jsme tu stále proto, abychom vás podporovali, ale znamená to, že naše vedení má kratší časovou platnost, než dříve. Rozhodnutí, která činíte, už nejsou trvalá či navždy. Například někdo může potřebovat vaši pomoc, ale vaše duše a průvodci vám říkají, že se musíte soustředit na něco jiného a tak to udělejte. Pak třeba o hodinu později vám duše a průvodci řeknou, že byste tomu člověku měli pomoci. Může se zdát, že jste tím pádem zmatení a nemáte o svém vedení jasno, ale vše se nyní rychle transformuje, že to může být tak, že onen člověk udělal nezbytné posuny ve své energii, aby vám umožnil přiblížit se mu po oné hodině. Nedopusťte, abyste byli vedením zmatení, ale také si uvědomte, že procházíte transformací, takže vaše vedení se bude za všech okolností měnit a posouvat s vámi.

      Svobodná vůle je schopnost převzít větší zodpovědnost za svou realitu, božský úkol růst a jednotu se Stvořitelem. Dále je důležité si uvědomit, že do určité míry ovlivňujete vedení, které je vám poskytováno. Čím více jste vědomí, probuzení a v proudu Stvořitelova světla, tím širším a neomezenějším se toto vedení stane.

      Zároveň s tímto pochopením je třeba si uvědomit, že my, vaši průvodci, nemůžeme nikdy zasahovat do vaší svobodné vůle, nikdy vám vaši svobodnu vůli a sílu nemůžeme odejmout, dokonce ani kdybychom cítili, že jdete nevhodnou cestou. Vaším úkolem na Zemi je plně zažít vše, co potřebujete a tak vám nemůžeme tuto nanejvýš báječnou zkušenost vzít, ani kdybychom chtěli. Je důležité pochopit, že ostatní lidé na Zemi vám také nemohou vzít vaši svobodnou vůli. Mnoho pracovníků světla má soucitné srdce a přáli by si pomoci světu sdílením svého světla a moudrosti, ale když to zasahuje do svobodné vůle jiného člověka a jeho práva na zkušenosti, není to v pořádku. V době před probuzením by to bývalo bylo na místě, ale nyní už není správné, aby jiná osoba vládla vaší realitě či za vás vládla realitě jiné osoby. Máte božské právo inspirovat a odstraňovat energie zmatku, ale už více nemůžete přímo ovlivňovat druhého člověka bez jeho souhlasu. Vstupujeme do stádia, kde můžeme jeden druhému pomáhat a podporovat se mnohými krásnými způsoby, ale nemůžeme brát zodpovědnost za tvoření a zkušenosti druhých. Vysvětlili jsme vám naši roli a smysl vedení a nyní by bylo dobré, abyste tento způsob přijali, když pomáháte  druhým lidem, podporujete a milujete je a jste s nimi. Můžete opravdu jen zrcadlit či povzbudit to, co v dané osobě již je a už nemůžete na sebe brát jejich úkoly či problémy. Je třeba nabídnout každému člověku prostor k životu ve své vlastní síle a propojení na svou vlastní svobodnou vůli, tak jako vy žijete svou sílu propojeni se svou svobodnou vůlí.  

      V tomto věku vzestupu je třeba, aby každý čin vycházel z nejvnitřnější pravdy ve vašem bytí, ze samotné podstaty vaší duše podporované vašimi průvodci, abyste mohli prožívat svou svobodnou vůli a sílu tím nejvíce milujícím, jasným a blaženým způsobem. Nedovolte druhým, aby vám brali vaši svobodnou vůli a sílu ani ji dobrovolně neodevzdávejte. Když se někdo snaží přimět vás ke změně svobodné vůle či ke kompromisu, jednoduše se obraťte na nejhlubší lásku, protože tento člověk vychází ze starých energií a pohledů na to, jak pomáhat lidem. Nyní je čas, abyste se drželi své svobodné vůle a síly a odložili vše, co už nepotřebujete, abyste mohli vidět sebe i druhé jako pravdu a dovolili sobě i druhým žít tuto pravdu. Máte božské právo uplatňovat svou svobodnou vůli.

      Smysl toho, proč jsme dnes přinesli toto poselství je povzbudit vás k tomu, abyste se podívali hlouběji do svého bytí, za ego, za všechna omezení, za vnitřní boje o moc a sílu, za strachy a nejistoty a nechali vyslovit své srdce a duši Stvořitelova slova o tom, co si přeje a touží zde na Zemi zažít. Země je stále místo, které vám nabízí schopnost plně prožívat, takže si dovolte prožívat vše, co vás blaží a po čem vaše duše touží. Pokud sami sobě dáte dar prožívání své reality mimo strach a ve skutečném pochopení a tvoření toho, o čem vaše duše sní, pak budete neomezení a zažijete neomezenou realitu, poznáte a uvidíte touhy své duše a vše, co je před vámi, abyste to zažili a uchopili radost každého okamžiku, který je vám dán.

      Já jsem neomezený.
      Prosím, nezapomeňte, že pouze povzbuzujeme to, co ve vás již je.
      S láskou a nejhlubší vděčností za prostor, který nám byl dán
      Mistr Ježíš a Marie Magdalena

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání