Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Bohyně Isis - Identifikácia
Bohyně Isis - Identifikácia
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 29 Říjen 2012 10:06
Od Bohyne Isis Prijala Natalia Glasson 21/10/2012

Je to z lásky, že sa k Vám nežne približujem, zahŕňam Vašu bytosť mojou milujúcou energiou Božskej Ženskej Matky Bohyne. Posvätná ženská energia Bohyne a Božskej Matky sú tvorivé a súcitne milujúce aspekty Stvoriteľovej srdcovej čakry, tak sú čisté tieto vibrácie, že sú nesmierne liečivé, omladzujúce a ukľudnujúce. Je to z najhlbšej lásky, keď poviem, že je pre Vás potrebné, aby ste sa volali na srdcovú čakru a ženské vibrácie Stvoritela v akejkoľvek forme sa zhmotnujuce, aby podporili Váš rast a vzostup ľudstva v tento čas. Je to môj pocit, že každý z Vás potrebuje hlboké milujúce objatie energiami Bohyne na rozpustenie akýchkoľvek neistôt, ťažkostí, stresov a nepotrebných energií, aby dovolili Vašej ceste plynúť s väčšou ľahkosťou a silnejším spojením s pravdou Stvoritela ako sa odkrýva. Prosím príjmite moje energie kým Vás hlboko objímam a dovolte môjmu svetlu pohybovať sa skrze Vašu bytosť ako sa dostávam do Vašej enegie a aktivujem prítomnosť svetla Bohyne z vnútra.

Je tak veľa uvedomení, výziev, ilúzií, zmetení, očakávaní a uvolňovania ega v tomto momente so silnejším pocitom rodiacej sa slobody, ale toto všetko sa môže javiť ako skala buriaca základy, po ktorých chodite. Ja, Bohyňa ISIS a celá spoločnosť Bohýň sme tu, aby sme Vás podporili v tomto čase, rozpustiť pocit neistoty a obáv tak aby ste smeli vidieť za ilúziu nedokonalosti a prijali hojnosť láský, ktorú mate vo svojej bytosti a ktorá k Vám neustále prúdi. Vaša láska je Vaša moc a sila v tomto okamihu a s našou prítomnosťou dovoľujete nám a samým sebe zosilniť lásku, ktorú v sebe držíte, a tým zvýšiť moc a silu, ktorú máte. Toto Vám symbolizuje, že máte schopnosť dosiahnuť čokoľvek v tomto momente kým my, energie Bohyne, pracujeme intenzívne s Vašimi energiami na zosilnení všetkej lásky vo Vašom bytí. Niekedy, keď ste si vedomí alebo ste sustredení na neistotu alebo obavy, aj keď je to v najmenšom merítku tak si odopierate zosilnenie Vašej mocnej energie lásky a existencie.

My všetci chápeme dôležitosť týchto časov, ktoré sú zažívané na Zemi a vo vnútorných úrovniach, obzvlásť v období vedúcom k 12/12/12 a ku 21.12.2012 a zaň. Táto dôležitosť je pre niektorých ako budík, ktorý spôsobuje väčší stress a tlak na niektoré bytosti. Pre Vás, my povieme, prajeme si, aby ste si užili tento čas a my sme tu nato, aby sme rozpustili všetky nepotrebné obavy z toho čo má a nemá byť. Sú tu aj taký, ktorý potrebujú jemné prebudenie, aby vytiahli mysle z ich realít a nasmerovali sa na úlohu pred nimi s väčším sústredením a cieľavedomím, pre Vás, my žiadame Vás, najdite radosť vo Vašich spirituálných cvičeniach, kedže Vaša realita nevyžaduje takú pozornosť Vašej mysle, ale Vaše bytie a realita vyžaduje väčšiu pozornosť Vášho rozširujúceho, väčne milujúceho srdca. Každé osobné zážitky na Zemi sú jedinečné pre každého, ale mohli ste si uvedomiť, že keď stiahnete “fasádu”, ktorá sa vytvára ako skúsenosť na učenie, potom Vy všetci zažívate podobný proces rastu v tomto čase. Môžete povedať, že celý Stvoriteľov vesmír a všetky jeho aspekty zažívajú čistenie a zosilňovanie spojené s hlbokým zrýchlením vo Vašom bytí, ktoré Vás nabáda, aby ste sa pýtali, kto ste, čo robíte a prečo máte dané putá (očakávania). Toto štádium sa môže zdať trochu osamelé, zmätené a možno máte pocit ako keby v tom nebol žiaden zmysel alebo štruktúra pre Vás alebo realitu. Ak ste v tomto štádiu vzostupu, potom Vás opäť upozorňujeme na Našu prítomnosť, podporujeme Vás v tom, aby ste na mňa volali, Bohyňu ISIS alebo Spoločenstvo Bohýň, aby sme zahrnuli každučký aspekt Vašej bytosti v našej láske ako hlboké čistenie a uvedomenie si pravdy vo Vás. Láska bohyne je tu pre Váše zažívanie a úplne uzemnenie vo Vašom bytí, jej prítomnosť vo Vás dovolí sile a istote, ktorá je potrebná v tomto čase, aby vo Vás rozkvitla.

Slovo, ktoré verím, že je dôležité v tomto štádiu vzostupu a ktoré potrebuje väčšie rozjímanie je “Identifikácia-Ztotožňovanie”

S čím sa ztotožňujem, keď vnímam, alebo pozorujem seba ako bytosť na Zemi?
S čím sa ztotožňujem, keď vnímam realitu?
S čím sa ztotožňujem, keď vnímam Stvoritela?

Toto sú hlavné otázky, ktoré je potrebné sa pýtať a taktiež prinesú väčšie porozumenie samého seba aký ste teraz rovnako ako hlbšie pochopenie Vašej pravdy. Ztotožniť sa s niečim znamená rozpoznať, pomenovať, priradiť, spojiť a sústrediť sa na to. Tiež je tu potreba opýtať sa tieto otázky a odpovedať prv svojou mysľou a potom srdcom a môžete rozpoznať rozdielne reakcie. Je dôležité si uvedomiť, že s čím sa v tom momente ztotožňujete nemusí byť pravda Vašej bytosti, ale môžu to byť energie, očakávania, putá, pochopenia, ktoré môžu byť opísané ako ilúzie jedine preto, lebo sú limitujúce pre rast a expanziu Vášho vedomia a bránia Vášmu spojeniu s pravdou Vášej bytosti a Stvoritela. Často sa myseľ ztotožní s aspektom zrodeným z ilúzie, ale srdce dá pravdivejšiu odpoveď zrodenú z lásky a širšieho zmyslu mieru. Ak nájdete v tomto štádiu, že aj Vaše srdce zažíva nepokoj, rozruch a chaos, prosim požiadajte Vašu dušu o odpoveď. Aj keď nie ste schopní prijať jasné odpovede z otázok jednoduchým opytaním sa samého seba nahlas a vedením (dôverou), že odpovede a čistota sa zformuje s božskou načasovanosťou, aby Vám umožnila byť si vedomí vecí, s ktorými sa ztotožňujete počas dňa. Ak objavíte, že sa ztotožňujete hlavne s láskavými a blaženými energiami Vášej bytosti, napríklad, potom jednoduché rozpoznanie nabudí Vaše sebavedomie a zosilní všetky Vaše zážitky.

Najväčší zmysel prinesia tohto nástroja do popredia dnes a poukázanie na slovo “ztotožnenie” je dôležité prevažne na odstránenie nepotrebných presvedčení, porozumení, zvykov a zavádzajúcich myšlienok. Toto by sme mohli rozoznať ako očista Vášej bytosti, ale slovo “ztotožnenie” dovoľuje zosilniť Vaše energie a prítomnosť Stvoritela vo Vašej bytosti. Možno tieto otázky môžu byť nástrojmi objavovania pre Vás.

Viem sa vnímať ako Stvoritel a viem vnímať svoj vzťah k Stvoritelovi? Viem sa rozpoznať, ztotožniť, spojit a sústrediť na seba ako Stvoritel a v mojom vzťahu k Stvoritelovi?

Ako sa vnímam ako Stvoritel a ako sa vnímam vo vzťahu k Stvoritelovi? Ako sa rozpoznám, ztotožňím, spojím a sústredím na seba ako Stvoritel a vo svojom vzťahu k Stvoritelovi?

Čo sa tieto otázky snažia dosiahnuť pri rozlíšení je, vidíš, pripúšťaš alebo chápeš seba ako Stvoritela inkarnovaného na Zemi a uvedomuješ si svoje silné, hlboké spojenie so Stvoritelom, ktorý je večný. Prajem si Vás povzbudiť k tomu aby ste rozpoznali a ztotožnili sa s tým stále viac a viac vo Vašej realite mazaním myšlienok, presvedčení a činností, ktoré Vás limitujú a vravia, že nedržíte energiu Stvoritela  alebo nemáte hlboké nepretržité a večné prepojenie. Je dôležité si uvedomiť a pochopiť s čím sa prepájate, načo sa sústredujete, spájate a rozpoznať kedy hľadáte a objavujete vo vnútri energiu Stvoritela a kedy pozorujete energiu tých okolo Vás.

Môžete cítiť, že nepotrebujete vstupovať do nástroja, ktorý som s Vami zdielala vo väčšej hĺbke pretože mojim cieľom je rozšíriť Vašu myseľ a povzbudiť iskru inšpirácie, ktorá je ako poznanie vo Vašom bytí. Poznanie, ktoré robíte a ktoré sa môže ztotožniť so Stvoritelom vo Vás a okolo Vás je skúsenosť, ktorá sa vo Vašej realite otvára v tomto okamihu. Učíte sa alebo spomínate si ako sa vnímať ako Stvoritel na tejto Zemi a zároveň rozoznávate  Stvoritela v ostatných.

Už viac nedovolte sami sebe ztotožniť sa s Vašimi strachmi, tie už Vám viac neslúžia a neposkytujú pohodlie. Teraz je čas byť odvážne a statočné bytosti svetla, ktorými ste, odstraňujúc strachy a prijímanie skúsenosti, vyjadrenia a prítomnosť lásky vo všetkých situáciách. Prosím zapamätajte si, keď poviem aby ste sa neztotožňovali so strachom, nemyslím tým ignorovať ho ale dovoliť si vidieť strach ako energiu, ktorá bola Vami prijatá, no nie je to súčasť Vašej pravdy na Zemi.

Želám si s Vami zdielať posilňujúcu afirmáciu.

“ZTOTOŽŇUJEM SA SO STVORITELOM VO VŠEKÝCH ASPEKTOCH MOJHO BYTIA.”

To znamená: Ja rozoznávam, spájam, uznávam a sústreďujem sa  na prítomnosť Stvoritela vo všetkých aspektoch môjho bytia. Tiež to znamená, že sa odovzdávam všetkým aspektom Stvoritela v mojom byti. Toto je extrémne silné posolstvo, ktoré pošlete sebe, mysli, emociám, srdci, duši, skupinám duší, Stvoritelovi a vesmiru, posolstvo afirmácie ako bytosti svetla na Zemi a ich účelu, aj keď si ešte nieste vedomí svojho účelu.

Prosím vedzte vo svojom vnútri, že energia Bohyne a Ja tu budeme stále, dovolte nám pozdvihnúť Vás v našej nežnej láske, posilniť silu Vašej lásky vo Vašom bytí. Jednoducho zavolajte alebo rozprávajte s nami a my budeme pri Vás.

S nežnou láskou
Bohyna ISIS

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložil Peter H. (www.transformace.info). Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.
 

Vyhledávání