Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti
Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 29 Říjen 2012 10:30
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 24.10.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás přátelé, jsem Kryon z magnetické služby a dnes k vám přicházím, abych vás povzbudil v těchto energeticky silných dnech. Tyto dny jsou plné pomoci, která přichází na Zemi z vnějšku. Andělé začínají zaujímat své pozice kolem Země a spojují svá srdce. Tímto se posiluje současná mřížka lásky, kterou Země kolem svého pole má. Je to období, kdy Země opouští „pole transformace“. Tito andělé jsou povoláváni, aby Zemi usnadňovali vystoupení z duality. Každý z nich má své místo v dokonalé jednotě a harmonii květiny života.

Až se propojí srdce všech přítomných andělů,
v tento okamžik Země vystoupí z pole transformace
a vstoupí do pole Božské magie skutečnosti.


Tento den k Zemi začnou dopadat zcela speciální vibrace, které budou rozpouštět s jemností něhy a lásky temnotu v Zemi uchovanou. Toto pole je vyšším transformačním polem a bude připravovat světelné pilíře pro hlavní fázi vzestupu. Dne 31. října 2012 ve 12:45 SEČ planeta Země opustí pole transformace a vstoupí do pole Božské magie skutečnosti.

V tyto okamžiky se můžete na energii naladit a prožít vstupní pocity změny vibrací i energie, která k Zemi přichází. Až se Země začne nacházet v tomto poli, začne se očišťovat od nánosů sesbíraných po tisíce let. Od nánosů, které stojí v cestě energetickým pilířům potřebných pro vzestup. Z energetického hlediska se toto období může jevit jako vysoce nestabilní. Přesto je ve své energii jasné a silné. Hlavní žíly matky Země se uvolní a Země začne volněji dýchat.

Toto období se dá přirovnat ke stavbě mostu. Pro most jsou potřeba pilíře, které jsou ukotveny v Zemi. A před tím, než se pilíře ukotví, musí být Země připravena. Tato fáze Zemi připraví na ony světelné pilíře.

Možná se ptáš, kde se takovéto pilíře nachází? Kde všude je možné je očekávat?

Kapky Božské magie skutečnosti dopadnou a budou dopadat na celou zemi, bez výjimky. Zvýšená intenzita pak bude v místech, kde se nachází energetická místa Země, dračí linie a proudy, průsečíky posvátných prvků v geometrii Země. Tato místa se budou očišťovat postupně, den za dnem stále víc a víc. Budete moci zřetelně vnímat, jak místa začínají zvýšeně vysílat vlny energie do svého okolí. Při návštěvě těchto míst snadněji procítíte všudypřítomnou, živou energii a snadněji se napojíte na své nitro, na zdroj své moudrosti uvnitř sebe sama. Tato místa jsou všude po světě, v mořích i na pevnině, neb pevnina byla kdysi mořem a moře pevninou.

Některá z míst dobře znáte jako například Stonehange v Anglii, Angkor Wat v Kambodži, Machu Pichu v Peru, Luxor v Egyptě, Salt Lake City v Kanadě nebo Katedrála Svatého Víta v Praze. Jiná jsou vám méně známá nebo jste dosud nevěděli o jejich síle – z okolní krajiny lze jmenovat Žďár nad Sázavou, Kunětickou horu, Obelisk u obce Podivín, obec Nová říše, obec Hromoš, Lom nad Rimavicou, Mokrá na Šumavě…  A těchto míst jsou po světě tisíce. Jejich síla se různí, všechny však pojí jedno společné, v určitých souřadnicích těchto míst vznikne světelný pilíř, kterým budou proudit stabilizační energie po vzestupu Lady Gaia. Když se na ně energeticky zaměříte, vycítíte je.

Stačí zavřít oči a v okamžiku, kdy Země vstoupí do pole Božské magie skutečnosti, sledovat svým vnitřním zrakem intenzitu toho, kam kapky této energie dopadají. I ve svém okolí takové místo najdeš. Toto místo od tebe nebude vzdáleno více jak několik kilometrů, mělo by být dosažitelné běžnou chůzí.

Nehodnoť to, zda je místo ve tvém okolí svou intenzitou rovno jiným místům. Energie 12ti hlavních světových pilířů se nedá přirovnat k žádnému z pomocných pilířů. Energie se různě rozděluje a tříští, podle toho, jak to Lady Gaia nejvíce potřebuje, jak jen ona sama dá pokyn duchovnímu světu. Lady Gaia si sama řídí tento proces své očisty. Je to začátek něčeho, na co pak budou navazovat jiná místa světa po vzestupu. Až Země pole Božské magie skutečnosti opustí a vstoupí do posledního pole před vrcholnou fází vzestupu, další části Země se budou čistit jinými způsoby.

Jak častokrát sděluji, pamatuj i nadále na své uzemnění. Uzemnění je to, co ti zaručí, že se během následujícího období budeš cítit dobře ve svém fyzickém těle. Uvědomuj si, kdy je tvá energie nestabilní, kdy kolísá, kdy kolísá tvá nálada. V těchto okamžicích se vědomě propoj se zemí a vše se stabilizuje.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia, pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.
… pauza …             
   
(tak dlouho, jak dlouho vnímáš energetické působení v oblasti temene hlavy a svých nohou).

Děkuji ti za důvěru, se kterou k nám přistupuješ. O vlně, která bude následovat po vlně Božské magie skutečnosti, tě budu opět předem informovat.
Užívej si pocit vnitřní harmonie, která se nyní rozlévá tvým tělem a já se s tebou v hluboké sounáležitosti a s vnitřní radostí loučím.
                                        Kryon


©  Marketa Selinijana,  http://www.zemeandelu.cz/
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě spatří světlo světa 08. 11. 2012.
Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Více informací o knize:

http://www.zemeandelu.cz/kryon-najdi-cestu-k-sob nebo na Facebooku http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Den, kdy Země vstoupí do určitého energetického pole, je velmi silným dnem. Na tento den je možné se naladit kterýkoli den po uplynulém datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den začaly směřovat. Energie očistí tvé tělo i tvůj jemnohmotný systém. Je to jeden ze způsobů, jak si udržet či zvýšit vibrace v běžném dni.

Druhy energií, kterými Lady Gaia prošla / prochází:
Pole milosti – 15.06.2012
Pole sjednocení – 18.07.2012
Pole transformace – 28.07.2012
Pole Božské magie skutečnosti – 31.10.2012


Více informací o uvedených polích najdete zpětně v channelingu k danému období.
 

Vyhledávání