Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment ze Solařina Surfreportu – listopad 2012
Solara - Fragment ze Solařina Surfreportu – listopad 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 22 Listopad 2012 22:52
~ Konec a začátek ~

Listopad je měsíc, kdy se mění vše. Hodně věcí se změní  a dojde k přeměně nahoru – dolů. To, co se bude odehrávat tento měsíc, je téměř nepopsatelné. Tento měsíc je obrovský, mimo mapu a absolutně nepředvídatelný. Je to masivní Bod Obratu.

Často máme pocit, jako bychom chodili po ostří břitvy mezi starým a Novým, kde vše je v  jedné linii. Jako když provazochodec jde nad propastí, tak i my se snažíme dělat každý krok opatrně a vědomě, koncentrujíc se na udržování naší rovnováhy, k tomu ale není čas. Místo toho musíme odhodit naší horizontální vyrovnávací tyč a rozběhnout se vpřed po slepu, ve spojení s naší Pravdivostí a být vedeni pouze naší Vědomostí Srdce.

Tento měsíc nám přinese mnoho situací, kdy budeme muset nejdřív jednat a jen později přemýšlet. Budeme mít stále méně a méně času přemýšlet. Vzhledem k tomu, že toho máme tolik dosáhnout, potřebujeme rozvíjet zenový způsob soustředění se, kdy se pohybujeme rychle od úkolu k úkolu a zpět, zatímco jsme konfrontováni s množstvím rozptýlení. Akce určitého druhu budou stále důležitější. Budeme muset jednat rychle a přemýšlet o tom až později. Pokud nic neuděláme, můžeme promeškat něco velice důležitého. Musíme integrovat naši víru tak úplně do sebe, že budeme schopni ji vyjádřit rychle na fyzické úrovni zejména v krizových situacích.

Tímto měsícem se prolíná silné téma Revize a Průběh Oprav. 
Nebudeme vědomě revidovat záležitosti, ale mnoho momentů našich životů projde silnou Revizí. Tato Revize je vedlejším produktem toho, co se odehrává tento měsíc na úrovní monolitického posunu.

Tento měsíc budeme zažívat výrazné prohlubování. Čistíme zkreslení věků a tím se můžeme ztotožnit s pravdivým stavem Kdo Jsme od začátků a takto můžeme přivést pravdivost do všech úrovní našeho života. Pro někoho se toto může manifestovat jako Ultra Perfektní Bouře, která nás vyrovná přes nemoc, odstraňujíc vrstvy utrpení, boje a narušení. Když se toto odehrává, pak se můžeme cítit smutní, naštvaní, zklamaní, unavení. Můžeme být otřeseni až do jádra naší bytosti zatímco naše vnější struktury našich známých světů se odpadávají během masivního zemětřesení, dokud nezůstanou jen nejpravdivější části nás. Budeme stavěni před úkol rychlého rozhodování a rychlých akcí, aniž bychom měli čas  přemýšlet o tom, co děláme, i nadále budeme bombardováni s velkou intenzitou. Budeme neustále zkoušeni, tak, abychom žili podle toho, čemu věříme, místo abychom o tom pouze hovořili.

Pokud ještě nejsme na správné cestě, budeme v listopadu přemístění na správnější a pravdivější trajektorii. Mnoho lidí, kteří si nebyli jisti, co se bude dít dál v jejich životech, co mají dělat a jakým směrem jít, najednou zjistí, že znají odpovědi na tyto otázky s nespornou jasností.

22. listopadu bude aktivována Jedenáctá Brána 11 : 11. Toto je poslední Aktivace 11 : 11 a označuje konec naší monumentální, téměř 21 let dlouhé cesty Bránami 11 : 11. Aktivace Jedenácté Brány otevírá dveře do nového světa, který zatím nevidíme, ale již jej silně vnímáme. Má to na nás již velice silný vliv, protože tato jedna událost v sobě obsahuje obojí,  KONEC  i ZAČÁTEK, jak spirála uzavírá plný kruh. Tento pocit velké kompletace proložený mohutným Novým Začátkem  je hluboce dojemný. Jsme velice blízko ukončení jedné éry. Blížíme se k dokončení naší cesty přes dualitu.

Částí ukončovacího procesu je, nechat volně běžet celou naší cestu.
Pro lidi, jako jsem já, kdo posvětili mnoho let svých životů naší cestě přes 11 : 11 Brány, je to obrovská událost.  Pamatujeme a vážíme si mimořádných lidí, kteří se zúčastnili jedné nebo dvou 11 : 11 Aktivací Brány, kde hráli významnou roli a potom najednou zmizeli.

Pamatujeme si 140 osob tísnících se v malé vnitřní komoře v Chrámu Isis na ostrově Philae v Egyptě, aby aktivovali Lotos Opravdové Lásky, zatímco egyptským Ochráncům Chrámu tekly slzy po tvářích a říkali, že nás očekávali tisíce let a že jsme Bohové, kteří se vrací. Pamatujeme si, když jsme během Čtvrté Brány tančili celou noc na malém atolu Tetiaroa a na nás v té chvíli pršelo obrovské množství hvězd. Pamatujeme si Aktivaci Brány 11 : 11, kdy jsme málem neuspěli, protože jedna naše Bytost nebyla dost silná.  Pamatujeme si, když během Šesté Aktivace Brány v Irsku jsme byli zasypáni deštěm a větrem. Pamatujeme si náš  velkolepý průvod na slonech, velbloudech a koních na Sedmé Aktivační bráně na ostrově Jagmandir, v Udaipuru, Rajasthan, v Indii. Pamatujeme si narození Bílého Draka během Tance Elementů na Isla de la Luna na jezeře Titicaca, v Bolívii během druhé Osmé Aktivace Brány. Pamatujeme si, když jsme se dostávali po spirále do Srdce Lotusu na Bali během Deváté Brány.

Byla to úžasná a hluboce náročná cesta, která vyžaduje naši úplnou oddanost a blíží se ke svému završení. Během Jedenácté Aktivační Brány bude odhalen Diamant Nespatřeného. Je to Nový Svět, který se rodí. To zahrnuje všechna naše známá slova v nekonečně obrovské krajině.  Od ukončení naší cesty Branami 11 : 11 přichází znovuzrození AN. Během této doby si mnoho lidí najednou uvědomí, že jsou součástí velké Rodiny AN. A dále přijdeme společně ukotvit Srdce AN do fyzické Země.

Na konci měsíce budeme výrazně změněni, nebudeme stejní, jací jsme byli dřív. Listopad bude úžasný, překvapivý, radostný, kreativní a plný nesmírné LÁSKY. Zavede nás na naše perfektní místa uvnitř i mimo nás. Je to čas návratu domů – když se vrátíme domů k našim  Skutečným Já. Obrovské energie, které jsme dříve nepoznali nás budou posouvat do rozšířených říší Diamantu Nespatřeného.

Toto je….. KONEC a ZAČÁTEK….

Solara

www.nvisible.com

Solařin kompletní Listopadový 2012 Surf Report a týdenní aktualizace jsou k dispozici za poplatek v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině. Objednání na stránce http://www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila    Lena V. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání