Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael a Krišna - Nástroje vzestupu
AA Michael a Krišna - Nástroje vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 23 Listopad 2012 11:39

Od Archanděla Michaela a Krišny přijala Natalia Glasson 12/11/2012

      S nejhlubší láskou a světlem, které máme, my, Archanděl Michael a Krišna, spojujeme nyní naše energie a vědomí, jako službu pro vás. Důvod, proč jsme k tomu byli vedeni je, že obě kvality našich energií mají být hojně navýšeny ve vašem bytí. Reprezentujeme boží vůli Stvořitele, ochranu i konání Stvořitele a Jeho radostné soucítění.

      Přítomnost Krišnových energií ve vašem aurické poli a bytí má vnést posvátnou nevinnost, projevující se jako radost a pravda a z nich také vycházející. Stvořitel vás skrze Krišnu volá, abyste se propojili se svým vnitřním duchovním dítětem; toto není vnitřní dítě vašeho současného života, ale dítě vaší duše, ve skutečnosti podstata, nevinnost vaší duše, ještě než započala své zkušenosti se Zemí a s cestou vzestupu. V mnoha ohledech byl tento aspekt vaší duše, než začal inkarnační proces, tak čistý a zaplavený hojností Stvořitelova světla, že se dá říci, že si nebyl plně vědom výzev Země. Byl to právě tento okamžik, kdy byla vaše duše takřka dětinská a toto je její esence a pravda, kterou je třeba znovu spojit s vaší současnou existencí na Zemi, aby bylo možné uskutečnit hlubší propojení a jednotu mezi vámi a vaší duší. Kdybyste si dokázali představit, že duše nerozumí strachu, bolesti, ztrátě či jakékoli jiné formě negativity a byla by prostě zvyklá jen na život v čistotě Stvořitele, tak to je právě ten základ, který je třeba začlenit do vašeho bytí. Tento integrační proces může být prožíván skrze přítomnost radosti a její vytváření, protože radost zvyšuje vibrace a vnáší svobodu do celého vašeho energetického systému. Radost ve vás existuje zcela přirozeně, ale je to vibrace a vědomí Krišny, kterého můžete zavolat v meditaci či v tiché chvíli, aby vám ukázal tu nevinnou podstatu vaší duše a mohlo tak dojít k její aktivaci ve vašem bytí.

      Jednoduše si dovolte vstoupit do stavu míru a meditace přes soustředění se na svůj dech.

      Zavolejte Archanděla Michaela, aby zajišťoval po celou dobu vaši bezpečnost a také bezpečnost vaší duše.

      Zavolejte Krišnu, aby se postavil před vás a otevřel vám své energetické srdce a duši.

      Nechť Krišnova láska a zejména radost začnou obklopovat celé vaše bytí, zatímco vy se soustřeďujte na propojení s nejčistší esencí své duše, která je nyní před vámi ve své úplně první inkarnaci na Zemi. Toto vyžaduje pouze váš záměr.

      Vdechujte Krišnovu radost do svého srdce a duše, dovolte světlu, aby se ve vašem bytí nashromáždilo a plně proniklo do vaší duše.

      Teprve až se budete cítit připraveni, zaměřte se při nadechování na vtělování nevinnosti vaší duše, natahujte tuto energii z hlubin vaší duše a srdce a dovolte jí zaplavit celé vaše bytí.

      Zaměřte se s velkou silou, odhodláním a láskou svého bytí na mantru "Já jsem radost". Jen dýchejte a prožívejte.

      Tím, že se spojíte s tímto aspektem své duše, rozpustíte mnoho iluzí, které jsou ve vaší realitě stále přítomny a zároveň se otevíráte ohromně hlubokému sebeléčebnému procesu, který vám umožňuje vymazat veškeré zkušenosti bolesti a utrpení, pakliže je v té chvíli veden vůlí Stvořitele. Vaše duše bude působit jako intenzivní milující léčivý balzám, který dá vašemu srdci možnost, aby se plněji otevřelo prožitkům Stvořitelovy lásky ve vaší realitě.

      Je velmi důležité, aby radost a láska byly ve vašem bytí a realitě nyní v čase vzestupu neustále přítomné, protože nejenže tyto kvality podpoří vaši pravdu, ale budou také působit jako energie vyladění se na Stvořitele, na sebe sama a svou duši, energie vzestupu a posuny, které se v této nejposvátnější době ukotvují. Byli bychom neradi, kdybyste se báli či se necítili v bezpečí kvůli čemukoli, co se nyní děje na Zemi a při procesu vzestupu Země. Přáli bychom si, abyste od této chvíle dále vytvářeli hluboko ukotvenou lásku a radost, které budou pohonem vašich duchovních cvičení a pomohou vám v pochopení, jak krásná je zkušenost současného vzestupu Země. Přítomnost lásky a radosti ve vašem bytí může zapůsobit jako paprsek světla, který urychlí vytváření božských propojení, jež je možné pak lehce zpětně ukotvit do vašeho bytí. V tomto okamžiku vzestupu nejste sami, nechte svou duši slavit v přítomnosti lásky a radosti a vyzařovat z vašeho bytí v každém okamžiku života.

Vzpomeňte si na svou dětskou nevinnost, když jste byli tak vzrušení a rozradostnění z vyhlídky na úžasné věci, které vám přicházely do života, různé pochoutky, zvláštní příležitosti či výlety. Dovolte si pocítit stejné vzrušení a údiv v procesu, který se před vámi otevírá, možná nebudete vědět, co se stane, ale hluboko uvnitř víte, že to bude zázračné, radostné a krásné. Můžete tomu opravdu věřit bez jakéhokoli očekávání, protože věříte spíše v energetický než ve fyzický prožitek a to umožňuje vaší duši a Stvořiteli manifestovat četné nádherné cesty a zážitky, které si naprosto zasloužíte a jste jich hodni. Spíše než byste si plánovali své zážitky, zejména na své duchovní cestě a na cestě vzestupu, naplánujte si nebo si prociťujte energie, které byste rádi zažívali, pak se nalaďte na radost a potěšení z vyhlídky na své zážitky z těchto energií. Nabudete muset čekat, ta energie s vámi neustále bude a rozvine se před vámi v mnoha nádherných podobách, než jaké si vůbec umíte představit.

      Je nyní velmi důležité, abyste rozpustili sklíčenost mysli. Vaše mysl může prožívat jak sklíčenost, tak potlačení, protože vždy přemýšlí omezeně. Když se začnete držet záměru, jaké energie chcete prožívat a cítit ve svém bytí, mysl tuto stísněnost opustí a dovolí vám vidět vaši realitu jako zázračnou. Báječný nápad je dát si každé ráno záměr, že chcete prožívat určitou kvalitu Stvořitele. Například si můžete přát cítit se hluboce milováni. Jestliže si vytvoříte tento záměr spolu se záměrem dovolit si zažít energii hluboké lásky a zároveň ji necháte, aby se zaktivovala zevniř, pak vám Stvořitel tento zážitek hluboké lásky projeví velmi tvořivým způsobem.

      V následujících dvou měsících je důležité rozpouštět projekce vaší mysli do reality; samozřejmě budete asi potřebovat fyzicky plánovat, to je nezbytné, ale spíše než abyste si vytvářeli očekávání, úsudky či názory ze své mysli, vytvářejte pocity a záměry, abyste zažívali ve svém životě ty nejkrásnější kvality. Žádáme vás, abyste věřili oslavám, které se odehrávají v energiích Stvořitele a tím pádem i ve vašem bytí. Nyní je čas, abyste věřili v zázraky a přemýšleli mimo limity mysli, protože právě v této době je všechno a cokoli možné, ale je třeba, aby vše vycházelo ze srdce jako přání zažít pocit, spíše než z mysli, jako strukturovaná touha. Vaše prožitky pak budou mnohem nádhernější, než jak si je umíte představit. Už není doba na to, abyste věřili, že vaše realita je pozemská nebo že nejste tak citliví, jak byste si nyní přáli. Je čas věřit v radost a lásku Stvořitele, v oslavy a zázraky, věřte v prožitky energií těchto kvalit a to se přenese do vaší fyzické zkušenosti na Zemi. Tento čas vzestupu je o radosti a lásce, takže si vyberte tyto Stvořitelovy energie a dovolte si je zaktivovat ve svém bytí a přijmout je.

       Energie Archanděla Michaela jsou při vzestupu mimořádně důležité, protože ochrana je důležitá, aby bylo možné rozpustit všechny energie a cykly minulosti a aby posuny a nové energie a cykly vstoupily do prostoru Země. Ochrana Archanděla Michaela není stráží před negaivitou, ale aby stabilizovala průběh posunů a tím i energie, které vytváříte, ukotvujete a zažíváte. Zavolat Archanděla Michaela je důležité proto, abyste mohli požádat o ochranu při stabilizaci vašich energií a energií Země, aby posuny mohly proběhnout s velkou lehkostí a hladce, jak ve vás, tak kolem vás. Archanděl Michael utiší a uklidní nové energie, které se ukotvují a aktivují ve vašem bytí a zároveň pomůže s jejich rozložením a ukotvením a aby se tyto energie manifestovaly s lehkostí a přesností, ať už ve vašem bytí, či ve prospěch Země.

      Budete-li chtít, zavolejte v meditaci Archanděla Michaela a požádejte ho, aby se k vám přiblížil.

      Představte si, vnímejte či přijměte myšlenku, že Země spočívá ve vašich rukou.
      Archanděl Michael povolá mnoho archandělů, aby vás obklopili; posílají své světlo do Země ve vašich rukou.
      Je to energie ochrany a lásky, dovolte si i vy tyto energie Zemi vyjádřit.
      Až budete připraveni, umístěte si Zemi do srdce.
      Nyní si představte, že archandělé drží ve svých rukou vás, kteří s láskou držíte ve svém srdci Zemi.

      Toto vám symbolizuje hluboce zakořeněnou integraci a jednotu s archanděly, se Zemí a celým vaším bytím, symbolizuje to, že všichni se podporují navzájem v radostné jednotě. Toto je velmi silné cvičení, jak se blížíme k datu 12-12-12 a 21.prosinci, neboť vám umožňuje zlepšit vaše sladění se vším ve Stvořitelově vesmíru, které s vámi a se Zemí bude vesmír sdílet skrze archanděly. Prosím, buďte si vědomi toho, že je to Archanděl Michael a ostatní archandělé, kteří v tomto čase ochraňují vás i Zemi, abyste měli ty nejkrásnější radostné zkušenosti plné lásky.

      Vězte ve svém srdci a duši, že vše je právě v tomto okamžiku božsky dokonalé a dovolte si ve svém bytí vytvářet energii zázraků, oslav, radosti a lásky.

      S radostnou láskou
      Archanděl Michael a Krišna

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
          
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání