Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Merlin a Paní Kuan Yin - Rovnováha jako nástroj vzestupu
Mistr Merlin a Paní Kuan Yin - Rovnováha jako nástroj vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 25 Listopad 2012 23:10
Přijala Natalia Glasson 18.11.2012

Je to velké požehnání moci v tomto posvátném čase na Zemi sdílet naši lásku, znalosti a aspekty osvícení s vaší energií. Nastal čas oslavy kdy vše, čeho se jako sjednocené vědomí snažíme dosáhnout, se začíná na Zemi projevovat mnohem silněji. Vaše duše a srdce vědí s velkou jistotou všechno to, čeho se snažíte dosáhnout i důvod toho, proč jste v tomto čase ve svém současném životě tak oddaní svému duchovnímu růstu. Dovolíte své duši a srdci, aby s vámi o této jistotě hovořili? Věříme, že by to bylo v této době pro vás velkou oporou, kdyby vznikl intenzívnější pocit bezpečí, kdybyste prostě svému srdci a duši poskytli prostor a čas mluvit o tom, proč jdete cestou, kterou se v tomto čase ubíráte. Domníváme se, že cílem vaší duše je hlubší spojení se Stvořitelem a pocítění Stvořitelovy energie, tak jako máte určité dané preference vy, tak je má i vaše duše. Vaše duše může mít také jiné důvody pro to chtít zažít v tomto čase vzestup s osobními cíli po dosažení naplnění jak osobní duše, tak i duchovní skupiny.

Snažte se nejprve sami porozumět důvodu, proč vaše duše zažívá vzestup právě v tomto čase.

Potom vstupte do míruplného nebo meditativního stavu. Soustřeďte se na nádech a výdech přes svou srdeční čakru, abyste se plněji spojili se svou srdeční čakrou a duší.

Potom jen prostě poproste svou duši a srdce, aby s vámi jakýmkoliv pro ně přijatelným způsobem hovořili a podělili se s vámi o svou jistotu, o všechno to čeho se snaží v tomto okamžiku vzestupu dosáhnout i o příčinu vaši obětavosti a oddanosti duchovní cestě.

Dýchejte s neochvějnou vírou, že odpovědi, po kterých toužíte, obdržíte s božským načasováním.

Možná budete překvapeni vhledem, který se dostaví, ať už malý nebo velký, a který vám bude pomáhat v dosažení větší čistoty a porozumění ve vaší současné realitě a hlediscích.

Přejeme vám, abyste pochopili, že vaše energetická vibrace se s každým vaším dnem na Zemi zrychluje. Spolu s tím se v této době zrychluje i vibrace Země a to způsobuje, že mnozí lidé pociťují tlak nebo v nich narůstá očekávání spolu s panikou, že není dost času, aby stihli dokončit vše, co je potřeba. Elementální království a přírodní království zakoušejí toto zrychlení, jako kdyby byli spojeni a procházeli vzestupem v této době spolu s vámi. Mnohé bytosti, hvězdy a planety teď posílají svou vibraci a světlo na Zemi se záměrem urychlit energii všech vibrací. Účelem urychlení energetických vibrací je, umožnit v krátkém čase uskutečnění hlubšího a ohromně léčivého procesu za současného propojování a intenzívnějšího slaďování všeho s energií Stvořitele. Je to, jako kdyby se zrychlení vaší energetické vibrace podobalo vlně nesoucí vás blíže ke Stvořiteli a přitom plněji probouzející vaše bytí.  Otevření vaší energie a srdce lze dosáhnout zrychlenou rychlostí, což se neděje při nízké energii vibrací; je to jako kdybyste drželi a vnášeli světlo, které byste normálně nemohli absorbovat, ale které vás dále probouzí. V této době je podstatné, abyste zůstali v klidu a v rovnováze, protože se může zdát, že je kolem vás a ve vás vzdušný vír, ale je to vír léčivý, uvolňující a dostavují se i okamžiky vytržení, takže by to mohlo být zahlcující pro ty, kteří si neumožní zůstat v rovnováze. Věříme, že toto zrychlení energetických vibrací bude pokračovat i několik měsíců po prosinci 2012, ale potom se tyto energetické vibrace začnou usazovat a lehce zpomalí, aby vám poskytly období pro zotavení, zpracování a přizpůsobení se.

Jedním ze způsobů, jak popsat to, co se děje v tomto posvátném čase, je představit si, že cestujete ve vlaku. Kromě vagónu, ve kterém sedíte, jsou tam i další. V dálce můžete vidět jiný vlak, který jede stejným směrem jako ten váš.  A vy najednou cítíte, že toto je cesta, které dáváte přednost. Všichni ve vlaku to cítí stejně, takže si společně představujete, že vlak jede rychleji a stále nabírá rychlost a teď jede tak rychle, že začíná předjíždět ten váš vlak; a v jedné vhodné příležitosti, musíte s důvěrou skočit, protože ty dva vlaky se velmi rychle navzájem přibližují. Skočíte a zvládnete to, a pociťujete ohromnou úlevu. Všechno, co jste chtěli, jste získali tím, že jste naskočili do vlaku, stálo to za to úsilí a teď, když pokračujete v cestě, máte čas přizpůsobit se svému okolí.

Vibrace Země a všeho ostatního se zrychluje, abyste se mohli s větší jistotou a oddaností svěřit do rukou Stvořitele a obdrželi energie a vhled po jakých toužíte spolu s  obdobím po dosažení energetického vrcholu, abyste mohli zpracovat a užít si nové energie, které jste dosáhli.

V této době je důležité nedovolit, aby se zrychlení vašich energetických vibrací projevilo v manickém* nebo nesoustředěném jednání a myšlenkách v rámci vaší reality. Je třeba si uvědomit, že zrychlení energie musí být podpořeno spíše energií klidu a rovnováhy než rychlým tempem pohybu na Zemi nebo ve vašich duchovních cvičeních. Proto jsou cvičení relaxace, meditace a dýchání v současnosti tím hlavním pro dosažení rovnováhy ve vašem fyzickém bytí a v energetickém systému, jinak můžete zjistit, že se vy a vaše tělo více stresujete, že jste plni úzkosti nebo nerovnováhy.

Existuje důvod a božský záměr pro naše energie Mistra Merlina a Paní Kuan Ying a to je spojit se dnes spolu a přinést vám své poselství. Já, Mistr Merlin jsem dohlížitel nad elementálním královstvím a jsem hluboce propojen se Zemí. Já, Paní Kuan Yin jsem nositelkou energie bohyně a představuji vám dnes energii vyšších vibrací Stvořitelova vesmíru. Propojení našich energií vám objasňuje energii rovnováhy, která je tak potřebná jak na Zemi, tak i pro vaše nitro. Vaše fyzické tělo potřebuje rovnováhu zkušeností klidu, protože jeho energetické vibrace nabírají na rychlosti, je zapotřebí rovnováha mezi vaší myslí a vyššími emocemi, mezi vaší osobností a vaší duší. Je zapotřebí rovnováha mezi vaším soustředěním se na spojení se Stvořitelem a spojení se Zemí stejně tak jako rovnováha mezi materiálními myšlenkami a jednáním a duchovním cvičením. Prosíme vás, abyste přijali harmonii a mír do své reality a bytí a mezi všemi věcmi. Jestliže se na své duchovní cvičení soustřeďujete příliš intenzívně, budete neuzemnění, což pro vás nebude dobré, stejně tak jako není moudré, jestliže nedbáte na to, abyste si vyčlenili prostor a čas pro sebe, vaše hladina stresu se může zvýšit a být důvodem, že začnete zanedbávat své duchovní cvičení a zaměření. V tomto čase je rovnováha velice důležitá, sama sebe udržuje v rovnováze a za jedno se Zemí a vnitřními pláněmi. Pamatujte, že jak Země, tak i vnitřní pláně se transformují tak jako vy a tak je v tomto posvátném čase zapotřebí zůstat s oběma v hlubokém propojení. Může také vzniknout potřeba sledovat své myšlenky a emoce, abyste si uvědomili, zda přijímáte, uznáváte nebo uzákoňujete extrémy, namísto toho, abyste si dovolili být nezaujatí, v míru a soustředěni do svého nitra. Možná také zjistíte, že vaše oddanost Stvořiteli a vaší duchovní cestě začíná být v této době velice intenzívní. Je důležité objevit, odkud se tato intenzita bere. Skrze své dosažení rovnováhy začnete oceňovat a chápat sami sebe mnohem plněji, protože to je proces uvolnění, umožňující sám sobě plynout v a spolu s proudem Stvořitele, důvěřující a milující sebe sama bez podmínek za současného sdílení se Stvořitelem.

Byli jsme vedeni k tomu, abychom dnes s vámi hovořili, protože oba věříme, že je třeba, abyste se více uzemnili ve svých energiích. Je třeba, abyste vstoupili do přírody nebo se jednoduše postavili na půdu Země a představili si, jak vaše nohy vrůstají hluboko do Země, jako kdybyste byli stromy. Představte si všechno to světlo a lásku, kterými jste, jak je přes svou chodidlovou čakru sdílíte se Zemí a s duší Matky Země. Dýchejte s větší úlevou a relaxací, s vědomím, že jste v bezpečí a milováni Matkou Zemí. Naše milovaná Matka Země si přeje, abyste věděli, že vás podporuje, že podporuje váš posun a vzestup v tomto čase, nepoleví ve své podpoře a lásce k vám a prosí vás, abyste v současné době jednoduše uvolňovali hlouběji do Země, zvláště přírodní a elementální energie, stejně tak jako rozpínající se srdce Matky Země. Nejenže vám to umožní stát se vyrovnanějšími, ale bude to fungovat skoro jako připomenutí vašeho úkolu a poslání vaší duši a celému bytí v tomto čase na Zemi. Tímto uzemněním se nejenže umožníte sami sobě začlenit všechno to světlo, kterým jste a které získáváte, ale také se přenášíte zpět do svého centra a soustředění, které v dnešní době potřebujete, aby podpořilo váš duchovní rozvoj. Tento proces umožní hlubší probuzení v nitru vašeho bytí, které vás povzbudí k akceptování a přijetí více světla než jste si mysleli, že je to vůbec možné.

Abyste zvýšili energii a přítomnost rovnováhy ve svém bytí, Paní Kuan Yin vám nabízí své služby a energie, aby vám sloužily. Prosí, abyste ji přivolali ve svých meditacích, aby vás pokropila energií rovnováhy ze sféry Bohyně. Při nádechu světla bohyně můžete Paní Kuan Yin požádat, aby provedla nezbytný posun ve vašem bytí a na všech jeho úrovních, aby uskutečnila větší existenci a realitu pro vás z rovnováhy. Může se stát, že Paní Kuan Yin přinese vaše emoce, mysl, záměr, energii nebo jakýkoliv jiný aspekt vašeho bytí, výraz nebo jednání do kompletní a absolutní rovnováhy. Potom je důležité požádat Paní Kuan Yin, aby přivedla vaše celé bytí do rovnováhy s vaší duší, duchovní skupinou, Zemí, vnitřními pláněmi a Stvořitelem.

 “Milovaná Paní Kuan Yin. Přivolávám tvé energie a lásku, aby mě pokropily těmi nejvhodnějšími vibracemi Rovnováhy Bohyně, tak abych mohl/a nadechovat energii hlouběji do svého bytí a současně ji aktivovat z nitra mého bytí. Prosím, udělej nezbytný posun v mém celém bytí, které mi dovolí existovat a prožívat energii rovnováhy ze sféry Bohyně a Stvořitele.
Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s mou duší,
Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s mou duchovní skupinou,
Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy se Zemí a Matkou Zemí,
Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy s vnitřními pláněmi,
Prosím přiveď celé mé bytí do rovnováhy se Stvořitelem
Dovol mi zažít pocit rovnováhy, harmonie a míru vibrujících skrze mé celé bytí a realitu, které mi umožní božské a posvátné vyladění, které mě podporuje v tomto posvátném čase růstu.

Děkuji ti paní Kuan Yin.“

Můžete si také přát přivolat Mistra Merlina a Paní Kuan Yin, aby přinesli rovnováhu a mír také do vašeho fyzického těla.

„Volám posvátnou přítomnost Mistra Merlina a Paní Kuan Yin. Prosím, abyste ukotvili přítomnost, kvalitu a energii rovnováhy hluboko do mého fyzického těla na podporu mé zkušenosti urychlení mých energetických vibrací. Pomozte mi při prožití blažených účinků zrychlujících se energetických vibrací, tím nejvyrovnanějším, míruplným a harmonickým způsobem. Děkuji vám za vaši lásku, podporu a božské ovlivňování.“

Prosím vězte ve svém srdci a bytí, jak moc jste v tento okamžik milováni,

Milujeme vás bezpodmínečně

Mistr Merlin a Paní Kuan Yin
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Manické příznaky jsou do určité míry opakem depresivního syndromu. Lidé mají nadnesenou náladu. Nemusí jít přímo o příjemný, euforický stav (tzv. euforická nálada), často bývají lidé zvýšeně dráždiví, reagují podrážděně, agresivně na minimální podněty. Jindy jsou lidé, rozladění z minimálních těžkostí, naštvaní. Nadnesená nálada je spojená s nerealistickým přeceňováním sebe sama, svých schopností, lidé nerealisticky plánují a pouští se do mnoha aktivit zároveň, přitom nejsou schopní dotáhnout věci do konce, protože je v průběhu jejich realizace napadají další možné aktivity, kterým se okamžitě věnují...atd.
Zdroj: Internet
 

Vyhledávání