Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Vyvrcholení vzestupu v prosinci 2012
Vyvrcholení vzestupu v prosinci 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 03 Prosinec 2012 23:07
Celestýnské Bílé bytosti a Galaktická rada Dvanácti
Přijala Natalia Glasson 26/12/2012

      Na nejčistší vibraci lásky a míru posíláme svou energii, abychom vás pozdravili; jsme sloučením podstaty a vědomí Celestýnských Bílých bytostí Kosmické úrovně a Galaktické rady Dvanácti, která dohlíží na duchovní záležitosti a evoluci z Galaktické úrovně. Smyslem je, abychom přišli v lásce a poskytli vám vedení v tomto nejposvátnějším čase na Zemi. Především bychom vás rádi ujistili, že vše je v pořádku a že dokončujete svůj proces vzestupu na Zemi s božskou dokonalostí, vždy vedeni, ať už si to uvědomujete či nikoli, vůlí Stvořitele. Je důležité, abychom vám nyní sdělili, že naším jménem nejsou stanovena žádná pravidla či očekávání pro dobu, kterou nyní všichni prožíváme. Každý člověk může mít odlišné zážitky dle Boží vůle a svého osobního pohledu a záměru. Vstupujeme právě do velkého energetického víru změny. Energetický vír, který se ukotvuje na a v Zemi kolem data 12-12-12 a dále, včetně 21. prosince, vám umožní do tohoto víru změny vstoupit a projít skutečnou transformací jakýmkoli způsobem či formou je potřeba a je vhodné. Možná jste o tomto energetickém víru slyšeli také jako o bráně či paprscích světla ukotvujících se v Zemi. V energii, která se již ukotvuje jak v Zemi tak i ve vašem bytí, budete zcela zapouzdřeni a ona váš podrží v energii nesmírných změn, posunů a transformace. Už od počátku prosince můžete cítit, jak se kolem vás shromažďují energie a současně se vynořují z vašeho bytí. Dá se to přirovnat k inkubační době s nesmírným čištěním, protože energie začne odstraňovat všechny nepotřebné energie s větší intenzitou, abyste se mohli manifestovat jako čistší vibrace světla. Shromáždí se kolem vás mnoho bytostí a budou pracovat s vašimi energiemi, aby provedly potřebné posuny pro rozpouštění iluzí a oddělenosti ve vašem bytí, až se budou skrze vás ukotvovat v Zemi planetární světlo a posuny.

      Nebuďte překvapeni, jestliže se vám během této posvátné doby ukáží noví mistři a průvodci, existuje mnoho galaktických mistrů, kteří se připravují na to, aby vám mohli energeticky pomáhat při posunech, které budou probíhat ve vašem bytí. Mnoho bytostí vysoké vibrace naladí své energie na vaše bytí a zároveň požádají vaši duši, aby se naladila na jejich energie, aby mohlo dojít k velikému pozvednutí vašich energií, jako byste byli vytaženi ze sevření iluzí a přeneseni do světla a pravdy Stvořitele a Jeho vesmíru. Ti z vás, kteří jsou vědomí, mohou zjistit, že propojení s energiemi a civilizacemi ve Stvořitelově vesmíru, které jste dříve nerozpoznali nebo jste jim nerozuměli, se projeví a předají vám další duchovní osvícení, protože ukotvují své božské vědomí do Země skrze vaše bytí. Prosíme, nebojte se nových propojení a energií, které se stahují kolem vašeho bytí, přicházejí v lásce a přejí si vám pouze pomoci ve Stvořitelově vesmíru, který se vám otevírá. V této době se celý vesmír posunuje a otevírá své energie - překážky, potlačení a omezení existující ve Stvořitelově vesmíru padají. Dokonce i ti na vnitřních rovinách začínají vidět vše, čím je Stvořitel, s větší jasností - intenzivní jasností, která pulzuje v našich srdcích. Jak se vaše bytí probouzí a otevírá vyšším energiím Stvořitelova světla, tak se budete hlouběji propojovat se Stvořitelovou energií a vesmírem a pocítíte životní sílu a božský proud Stvořitele protékající vaším bytím s větší silou a vědoměji.

      Po většinu prosince s vrcholem kolem 21. 12. budete žít v energii víru, který umožní proběhnout transformaci a změně ve vašem bytí i kolem něj, možná zažijete intenzivní energie, intenzivní posuny ve své mysli, emocích a bytí a rovněž i proces uvolňování. Bude rozpuštěno mnoho úrovní a vrstev vašeho bytí a zároveň budou vytvářeny nové energie a vyladění, která vám pomohou na vaší cestě po roce 2012. Toto bude ta nejintenzivnější a nejrozvinutější inkubační doba, která kdy byla a bude na Zemi dosažena jednou spojenou civilizací. Právě během takovýchto inkubačních období vrcholící energie a transformace duše zjišťovaly, že nejsou schopny se vypořádat s procesem posunů a tak se celá civilizace dohodla na ukončení svého duchovního postupu a evoluce. Musíme vám sdělit, že vaše civilizace, a to všichni, jste více než vybaveni, abyste prošli inkubační dobou s velkou lehkostí. Není třeba se bát konce jakékoli formy, protože jste už mnoha způsoby posuny a změny svého bytí a perspektivy zažili. Možná se necítíte silní a schopní, ale při procesu uvolňování jste nashromáždili svou vnitřní sílu a moc, abyste mohli tímto posunem projít s lehkostí a zůstat ve svém středu a v srdci, jednoduše tím, že si dovolíte zažít a přijmout vše, co potřebujete. Toto období, do kterého nyní vstupujeme, má vyživit, posílit a postarat se o vaše bytí, duši a Stvořitelův aspekt ve vás. V takovém množství energie, která se kolem vás shromažďuje, možná zjistíte, že pokračujete v uvolňování, propouštění a rozpouštění mnoha aspektů svého bytí, myšlenek, reality a emocí, které již více nepotřebujete. Prosím, podívejte se na tento proces jako na velmi šťastný, který vám umožňuje významné sladění se Stvořitelem a vyjádření jeho energií. Možná také zjistíte, že se zvyšuje vaše citlivost, což vyžaduje, abyste reagovali s hlubokou láskou a soucítěním k sobě i druhým. Naším největším přáním a záměrem je, abyste si v průběhu této doby dovolili zůstávat co nejvíce ve svém srdečním centru, protože to vám zaručí, že zůstanete vyvážení, zharmonizovaní a podporovaní svými průvodci a Stvořitelem.

      Je důležité, abyste odpočívali, nebyli na sebe příliš nároční, udělali si čas na meditaci a tiché chvíle, abyste mohli integrovat a zpracovávat energie a umožnili posunům, aby proběhly velmi jednoduše. Pamatujte, prosím, že jednoduchost je v této době, kdy rozpouštíte všechna očekávání od sebe i své reality, klíčem, stejně jako bezpodmínečná láska k sobě sama, abyste prostě byli v božské plynoucí energii Stvořitele v každičkém přítomném okamžiku. Když dokážete zůstat ve svém středu a ve své srdeční čakře tím, že si představíte, že skrze tuto čakru dýcháte, zůstanete vyladěni a my vám budeme moci pomáhat. Víme, že jste si všichni těchto základních věcí vědomi, ale právě tyto základy vaší duchovní práce jsou nyní velmi důležité, návrat zpět do srdce vám v jakémkoli okamžiku dá pocit velkého bezpečí a podpory.

      Protože se nyní kolem vás velmi intenzivně vytváří energetický vír vzestupu, otevřou se vám i nové možnosti v meditaci či chvílích ticha. Možnosti jako je propojení, prožití či návštěva aspektů Stvořitelova vesmíru a vnitřních rovin, aby se znovu aktivovalo vaše vědomí. Můžete je vnímat jako bránu v energetickém víru, ale jen díky tomu, že závoje mezi Zemí a vnitřními rovinami se stanou tenčími, takže vaše meditace a cvičení budou bohatší a plodnější. Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že toto je významný čas osobního růstu, který vám dovolí zažít a napojit se na vše, co potřebujete pro svůj další vzestup. Vezměte, prosím, na vědomí, že všechny vaše prožitky, posuny a transformace, o kterých jsme mluvili, proběhnou ve vašem bytí, takže zaměřte nyní pozornost do svého nitra a srdeční čakry, aby jste se doopravdy řádně "vyslunili" v záři zážitku vzestupu a proces inkubace a uvolňování vás posunul vpřed a stali jste se čistší vibrací světla.

      Žádáme vás, abyste si dovolili prostě být, prožívat a užívat si každou přítomnou chvíli, protože  na toto jste čekali mnoho životů. Nechť vás opustí všechen strach a očekávání, neboť budete opečováváni láskyplnou vibrací Stvořitele s velkou intenzitou, která přináší božské blaho.

      Bezpodmínečně vás milujeme a jsme tu proto, abychom vás podporovali v tomto čase obrovské vnitřní transformace.

      Celestýnské Bílé bytosti a Galaktická rada Dvanácti
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
          
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání