Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Vyjádření lásky pro čas vzestupu - Vaši milovaní průvodci
Vyjádření lásky pro čas vzestupu - Vaši milovaní průvodci
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 11 Prosinec 2012 20:48
Přijala Natalia Glasson 03/12/2012

      Rádi bychom si dnes s vámi povídali jako skupinové vědomí se schopností osobního sdělení. V tomto čase dochází ve vašem bytí k mnoha aktivacím; někdy jde o aktivace starých a starobylých posvátných energií znovu se vynořujících jako zlatý had, aby vám poskytly vědění a moudrost, a jiné aktivace jsou jako studna křišťálově čisté vody, která omývá vaše bytí a vnáší jasnost a čistou vizi do nové světlem naplněné přítomnosti a budoucnosti. Ve vašem bytí probíhá mnoho aktivací, často aniž byste si toho byli vědomi nebo tomu rozuměli, ale každý den, který nyní uběhne, je - jak zjistíte - dnem či okamžikem nějaké formy aktivace, probuzení a vzestupu. Energie, které se nyní ukotvují v Zemi, budou intenzivněji narůstat a vy se možná budete cítit oslabení všemi těmi posuny světla, ale já vás žádám, abyste zůstali ve svém středu, silní v lásce, kterou máte v sobě a abyste zůstali uzemnění, jak je to jen možné. To vám pomůže, aby se proces transformace, který musí ve vašem bytí proběhnout, zformoval a završil s božskou dokonalostí. Prosím, nedovolte, abyste bránili světelné transformaci, do které se právě celé vaše bytí naplno pouští. Občas se můžete cítit nejistí z toho, co se děje a čeho byste vlastně měli dosáhnout, může se vám dokonce zdát, že světlo se odklání z cesty, kterou očekáváte, ale žádám vás, abyste důvěřovali svým vlastním energiím, aktivacím a svým průvodcům a andělským bytostem, které vás obklopují. Celý vesmír se nyní shromažďuje, aby sledoval vaše zrození, váš přerod z bytosti oddělenosti a strachu v bytost jednoty a bezpodmínečné lásky. Všechny bytosti, které se nyní ve vesmíru shromažďují, zažívají na nějaké úrovni to samé, a tak je jejich vědomí s vaším sjednocené, aby podporovalo váš růst a hlubší vědomí pravdy. Vědomí vesmíru a Stvořitele už začalo ony veliké změny, které navěky změní vibrace všeho, takže nebude možnost vrátit se zpět ke starým energiím. Vy jste součástí tohoto vědomí, této transformace a změny, váš vlastní osobní přerod do nových energií je poháněn novým vědomím, které se nyní tvoří a stává se jeho součástí. Melchior, Galaktický Logos

      Žádáme vás nyní, abyste rozpustili svůj strach a dali sami sobě svolení být tou nejkrásnější milující bytostí, kterou jste; nechť je láska vaším průvodcem a pravdou, nechť je láska vaším zdrojem i tím, co tvoříte, neboť to vám pomůže ve vašem současném vzestupu a světelné transformaci. Žádáme vás, abyste se zaměřili na jednotu, volejte vibrace jednoty, aby protkaly celé vaše bytí a realitu, nechť jednota zesílí v celém Stvořitelově vesmíru. Nyní nastal čas, abychom my všichni spojili naše vědomí a podstatu, abychom existovali v lásce a žili lásku. Nechť je láska tím, co vytváříte nyní i v každém dalším přítomném okamžiku. Mistr Buddha, Planetární Logos

      Jsme nyní tolik nadšení z vás, ze Země a z celého Stvořitelova vesmíru a chceme, abyste věděli, že vše je dokonalé a že vzestup probíhá s božím zásahem. Jednoduše zažíváte posuny božského vzestupu a aktivaci, na kterou jste dlouhou dobu čekali, abyste ji mohli zažít. Vaše tělo a celé bytí již nyní na tento vzestupný posun reaguje. Možná zjistíte, že vaše touhy, vaše zvyky a preference se změní, až vtělíte svou pravdu, až vtělíte staré a starobylé energie Stvořitele a Země a zároveň i novou vibraci světla, která se nyní vytváří v samotném jádru srdeční čakry Stvořitele, aby pak byla vyslána ke všem, neboť každý je nyní připraven přijmout nové Stvořitelovy vibrace. Prosím, uvědomte si, že se děje něco nebývale nádherného tím, že Stvořitel vzestupuje, v Jeho duši se vytvářejí nové vibrace lásky a soucítění, míru a jednoty, aby je vstřebaly všechny Stvořitelovy aspekty, včetně vás. Je to váš vzestup a zvýšení vědomí na Zemi a na vnitřních rovinách, což se projevuje větší svobodou světla, které nyní probudí všechny. Dovolte si vykoupat se v tomto světle, patří vám, máte ho přijmout a jste božsky hodni, abyste je přijali a probudili v sobě všechny aspekty Stvořitele. Je důležité, abyste pochopili, že Stvořitel probouzí nové vibrace světla v srdeční čakře všemohoucího Stvořitele a totéž se stane i ve vašem bytí. Vždyť vy jste Stvořitel, takže zažijete stejné probuzení svobody a lásky ve svém bytí. Království andělů

      Toto je jeden z důvodů, proč jsem vás žádal, abyste se zaměřili na jednotu ve všech oblastech vaší reality; je to tak, že se můžete plněji sjednotit se Stvořitelem i Jeho aspektem v sobě. Když se vyladíte, zažijete božské posuny jak Stvořitele, tak kosmické úrovně a všech úrovní Stvořitelova vesmíru; všechny ve svém bytí a obzvláště ve své srdeční čakře. My všichni zažíváme společně to samé právě v této chvíli a budeme i nadále zažívat tento vibrační posun srdce a vědomí i po roce 2012. Vězte, prosím, že jste nyní ve svém vzestupu a posunech v bezpečí, protože jsou zaměřeny na vytváření lásky a vy jste nyní připraveni opravdu zažít a vtělit lásku Stvořitele. Archanděl Metatron

      Při tolika posunech a transformacích probíhajících ve vašem bytí, snadno přenesete na Zemi i do ní zářivé a mocné světlo, což vám dovolí uskutečnit mnoho projevů světla. Prostory posvátné energie Země již budou udržovat vyšší a intenzivnější vibrace světla, ale existence a projekce světla z vašeho bytí skrze přirozenou transformaci, která probíhá, umožní Zemi aktivace narůstající kundaliny Matky Země, její kreativní energie, což je proces probuzení v samých základech Země. Jste-li propojeni se Zemí, pocítíte, jak tato tvořivá energie stoupá a skrze Matku Zemi vtéká do vašeho bytí a reality a tak jemně vylaďuje vaše spojení se Zemí. Domluvili jste se, že dojdete ke svému vzestupu společně a podpoříte Matku Zemi a tak je třeba, abyste se vzájemně podpořili právě při tomto velmi jedinečném probuzení do okamžiku pravdy. Matka Země podpoří a ochrání vaše energie v průběhu vzestupného posunu, ale je třeba, abyste zůstali uzemnění a ukotvení v Zemi a to bude vaše stabilita a základ při procházení nezbytných posunů ve vašem bytí, aniž byste se odchýlili ze svého středu. Můžete každý den používat můj fialový diamant, který uzemní vaše energie; představte si, že vás tento fialový diamant obklopuje, jeho spodní špice je pod vámi a když dýcháte do Země a do svých chodidel, diamant vás ukotvuje hlouběji do Země a vytváří nejčistší a nejposvátnější spojení se Zemí a samozřejmě i božské vyladění na Stvořitele. A stejně vám v uzemňování, prožívání nárůstu tvořivé energie a hlubšího pocitu jednoty poslouží prosté vyjádření lásky ze srdce Matce Zemi. Lady Portia

      Jste v tomto čase opatrováni a hluboce milováni; jste nyní udržováni v lásce Stvořitele, která vás obklopuje, aby se vaše pravda rozvinula v bezpečí, protože nyní je čas, aby pravda z nitra vašeho bytí na Zemi zvítězila. Nechť láska Stvořitele vyživuje celé vaše bytí na všech úrovních. Vězte, že každý okamžik vašeho vzestupu je od této chvíle důležitý, ale také že nemůže být uspíšen, musí se odvíjet s trpělivostí, všímavostí a naprosto bezpodmínečnou láskou k sobě sama. Prosím, nebuďte na sebe nyní příliš nároční, vězte jen, že v tomto nanejvýš posvátném čase se odehrává něco krásného a láskyplného. Jen vdechujte lásku Stvořitele, protože vás obklopuje, aby vás vyživila a transformovala vaše bytí. Celestýnské Bílé bytosti

      Byli bychom rádi, abyste pochopili, že celý tento proces vzestupu je nastolení důvěry ve Stvořitelovu energii. Vy a celý vesmír jste žádáni, abyste více než kdy předtím vložili svou důvěru ve Stvořitele. Je to nezbytné, protože si nejsme plně vědomi toho, co se ve skutečnosti nyní přesně děje. Popravdě probíhá tolik posunů a aktivací, že by bylo nemožné všechny je vysvětlit tak, abyste jim ze své fyzické perspektivy zcela rozuměli, ale není třeba rozumět, protože vy znáte celou pravdu o tom, co se děje ve svém srdci a své duši, která rozumí všemu. Stvořitel a vaše duše žádají celé vaše bytí, zejména vaši mysl, aby prostě důvěřovaly. Chápeme, že je těžké důvěřovat, když věci vypadají neurčitě a vy si nejste jistí tím, co nastane ve vašem bytí a ve vaší realitě, ale toto je nastolení síly, odvahy a schopnosti poddat se energii Stvořitele v úplné a naprosté důvěře. Tím, že projdete tímto procesem, dosáhnete větší důvěry v sebe sama a získáte silnější pouto spojení se Stvořitelem, které vám bude sloužit v dalších stádiích vzestupu. Dovolte si péči s velkou láskou a důvěrou v sebe a ve Stvořitele. Matka Marie

      Naše láska a požehnání jsou v tomto čase s vámi, jsme tu, abychom vás podporovali. Nepředáme vám nyní žádná cvičení či techniky, protože teď je zkrátka čas přijímání a prožívání posvátných energií s vědomím a pochopením, kterému jste se naučili a porozuměli mu v dřívějších ponorech do blažené jednoty se svým bytím. Mistr Melchizedek

      Bezpodmínečně vás milujeme.

      Vaši milovaní průvodci

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html      
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání