Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.12. 2012 - 23.12. 2012
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.12. 2012 - 23.12. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 17 Prosinec 2012 18:16
Milovaní,
mnozí z vás nyní zažívají pocity vyrovnání se se všemi zásadními zkouškami a tématy, které jste se snažili transformovat ve větší schopnost milovat sebe samé a ty druhé smířlivě a se soucitem. Právě překračujete hranice svých bývalých omezení a otevíráte svá energetická pole větším možnostem a schopnostem. Kdykoli jste toto učinili dříve, otevřeli jste se přijetí většího množství svého vyššího Světla. Nyní jste připraveni dosáhnout nových obzorů, které vás již zvou za hranice vašeho vnímání.

Udržujte si vizi toho nejskvělejšího a nejradostnějšího života, jaký si pro sebe umíte představit. Dívejte se sami na sebe, jako byste takový život skutečně žili. Sněte velký sen a ze svých snů vytvářejte celkový obraz, který zobrazuje v detailech vše, co byste viděli a zažívali ve svém ideálním životě. Přidejte texturu, barvu a spojte to ve svých představách do toho nejdokonalejšího výtvoru, jaký si dokážete představit. Měňte to, či přidávejte do toho cokoli podle svého cítění, až dokud se svým výtvorem nebudete plně spokojeni. Dívejte se na sebe jako na celek a dokonalost a sledujte ty ostatní kolem vás užívající si své nejskvělejší sny uskutečňující se tak, jak jste si to celý život přáli. To je ten svět, který právě tvoříte, kde každý má vše, co potřebuje k životu v míru, štěstí, naplnění, svobodě a radosti.

Chaos kolem vás je znamením, že Světlo přichází v mnohem větší míře. Je zde mnoho těch, kteří se zoufale snaží držet starých paradigmat, v nichž vládly podvody, lži, stíny, strach a mrzačení. Nová doba je však na dosah a bude vyžadovat, aby naši milovaní Světlonoši drželi co nejpevněji své Světlo a každý den ho shromažďovali, aby do svých částí Světa přinesli harmonii a božský řád. Posílejte energii Lásky lidem a místům na Zemi zasaženým bolestí, utrpením a šoky. Pamatujte, že vy máte tu moc a ta moc je LÁSKA. Díky této práci by se mělo i nadále postupně prosazovat Světlo.

Dovolte, aby ve vašich fyzických, éterických, mentálních a emocionálních tělech pokračovalo ladění a rekalibrace, neboť  vaše božská lidská forma se přesouvá do forem okolo vás. Budete zažívat více chvil klidu a spokojenosti s obyčejnými radostmi vašich životů. Choďte co nejčastěji ven, neboť tam se vám dostává péče v jakémkoli směru a v souladu s vašimi potřebami. Vyživujte svou mysl a emoce průběžnými myšlenkovými formami vyšších frekvencí v podobě myšlenkových obrazů ve vaší fantazii, afirmacemi, modlitbami a meditacemi. To je klíč k překonání nízkodimenzionálních aktivit, které zde dosud probíhají.

Vězte, že zatímco si přivoláváte Svět, jaký si zasloužíte a po kterém toužíte, ať jednotlivě, nebo kolektivně, pro vás, vaše milované a celé lidstvo, tak my, vaše Světelná Rodina a Andělské legie Světla, miliónkrát zesílíme a odpovíme na  každé volání, které bylo učiněno pro nejvyšší dobro všech. Všichni jsme v této velké změně a transformaci společně, neboť zároveň se Zemí se mění i lidstvo a vyšší dimenze Světla. Všechno pracuje v jednotě božského záměru a božského načasování. My, Rodina Světla, máme velký obdiv a respekt k úlohám, které jste si v těchto významných časech zvolili. Jsme zde a vy nejste nikdy sami.

JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání