Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Archanděl Metatron - Posuny nanebevzetí 21/12/12
Archanděl Metatron - Posuny nanebevzetí 21/12/12
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 21 Prosinec 2012 08:28
Přijala Natalia Glasson 17/12/2012

Počas týchto posvätných časov, keď sme inkubovaný v láske Stvoriteľa, si želám, aby ste vedeli, že sa k Vám priblížim rovnako ako anjelské kráľovstvo na podporu a službu. Prechod, ktorý momentálne prežívate, či už sa Vám zdá byť malý alebo rozsiahli, zmení Váš stav povedomia, zvýši Vaše duchovné schopnosti a zosilní Vašu intuíciu. Je tu potreba, aby ste dovolili svojej citlivosti a povedomiu seba samého a intuícií aby sa pozdvihla ako sa ponárate hlbšie vo Vašom bytí na pritiahnutie pravdy Stvoriteľa a Vašej duše do fyzickej reality a slnečného svetla Zeme opäť.

Skrze každú a všetky duše Stvoriteľa sa energie aktivujú z dávnych časov a civilizácií na opätovné vtlačenie do vedomia a povedomia, ktoré stúpa z ľudstva a každého aspektu duše Stvoritela. Posvätné pravdy Lemúrie, Atlantídy, Egypta a mnoho posvätných civilizácií a miest na Zemi sú teraz ukotvované na Zemi a znovuzobudené vo vedomí ľudstva cez vyjadrenie Vašej energie duše a pravdy. Vy a každá bytosť sústreďujúca sa na vzostup v tomto čase projektuje dávnu múdrosť, ktorá potrebuje byť vnímaná a udržiavaná vo vedomí ľudstva, aby priniesla na povrch jednotu božského vedomia na Zem. Ako sa začínamé uvoľňovať od minulosti a vrháme sa na novú cestu vzostupu, nemôžeme zabudnúť na to, čo bolo posvätné a cenené každou civilizáciou na Zemi, s vyžarovaním  každej duše a jednoty môžeme obnoviť vedomé osvietenie a povedomie ľudstva do vyššej vibračnej úrovne. Je dôležité v tomto čase, aby ste držali zámer, aby sa múdrosť, tak posvätne držaná vo Vašej duši, vynorila, či už ste si toho vedomí alebo nie, vyžarujúc vibrácie po celej Zemi do každého posvätného miesta. Jednoducho požiadajte posvätnú pravdu, ktorú Vaša duša drží z mnoho civilizácií zažitých na Zemi, aby sa prebudila a vyžarovala z Vašej bytosti po Zemi aktivujúc nové vedomie z posvätných miest Zeme, aby sformovala nové osvietené vedomie. Dovoľte Vašej láske, aby prúdila s ohromnou štedrosťou na podporu všetkého, čo je vyjadrené Vaším bytím a aktivované na Zemi. Pamätajte, že náš cieľ v tomto čase je vytvoriť súdržnosť a jednotu tak dovoľte osvietenému jednotnému vedomiu sformovať sa pre všetkých na zažitie a čerpanie.

Dovoľme posvätnej múdrosti, ktorá sa vynára z navýšených vibrácií dychu duše a podporme Zem a Matku Zem. Matka Zem Vám odpovie zdieľaním jej najhlbších tajomstiev a právd minulosti, prítomnosti a budúcnosti Zeme. Prosím vedzte, že Matka Zem Vás z láskou podporuje v tomto čase prechodu a osvietenia.

Nebojte sa Vašej sily, ktorá rastie v tomto okamihu, ste vyzývaní na umocnenie Vašeho bytia s intenzívnym objemom svetla
. Vaša vnútorná sila duše sa prirodzene rozvíja a je tam dôležitosť, aby ste dovolili Vašej sile a centrálnej moci, aby sa vynorila s láskavosťou a nebojácnosťou, keďže to vo svojej podstate dovolí hlbokej aktivácií, ktorá čakala na toto obdobie po mnoho Vašich civilizácii. Teraz podporovaný v inkubátore lásky Stvoritela môžete dovoliť Vašej skutočnej vibrácií a svetlu žiariť s dôrazom a dôverou. Mnoho civilizácií zažilo utlačenie ich vnútornej posvätnej sily, ktorá je kreatívna a bude Vás podporovať v každom štádiu vzostupu. Dovoľte nám ako jednotnej energii so Zemou a univerzom Stvoritela rozpustit všetky aspekty útlaku sily dovoľujúcej láskyplnú posvätnú silu pokorne rozvinúť z našich bytostí. Dovoľme si oslavovať silu a vedúce svetlo intuície každého z nás. Rozpustite všetky hranice, ktoré ste si vytvorili okolo seba na ochranu proti bolesti, už nie je viac potrebné pre Vás vytvárať si alebo vyberať si existenciu bolesti. Dovoľte si vybrať silu Vašej lásky, nechajte ju vynoriť sa tak, aby sa celé ľudstvo mohlo spojiť v pochopení nesmiernej sily a moci milujúcich vibrácií Stvoriteľa, ktoré sú ukotvené skrze každú bytosť. Sila Stvoriteľa je Vám demonštrovaná v tomto čase ako intenzívny tok vibrácií energie na Zem a Vašej bytosti, prosím, nebojte sa dovoliť Vašej milujúcej sile žiariť z Vašeho bytia, keďže to prinesie silné jadro, ktoré Vás bude viesť každou úrovňou vzostupu.

S hojnosťou Stvoriteľovho svetla a vibrácií zahaľujúcich Vašu bytosť je to nádherná príležitosť posilniť a podporiť rast Vašej intuície, byť posilnený a expandovať z Vášho bytia.
Vaša intuícia Vám poslúži dobre ako sprievodné svetlo na to, čo je pre Vás vhodné v tomto čase a v prichádzajúcich rokoch. Vaša intuícia Vám dovolí existovať v božskom prúde Stvoriteľa a teda zažiť nádherné synchronicity. Žiadajte od seba viac a viac toho, čo potrebujete dosiahnuť alebo konajte, aby ste priniesli do popredia väčšie zarovnanie prebudenia so Stvoriteľom. Vaša duša a intuícia čaká, aby Vám slúžila. Dovoľte energiám Stvoriteľa preniesť Vás dopredu, ako keby ste boli labuť s obrovským pôvabom plávajúca na vlne premeny. Je to pôvab, ktorý prebudí Vaša intuícia vo Vašom bytí, schopnosť odpojiť sa od všetkých aspektov Vašej reality a milujúco a pôvabne vteliť s ľahkosťou všetko, čo je Vaša pravda a Stvoriteľova esencia v tomto čase.

Môžete zistiť, že aj keď prichádza čas 21-12-12, že veľa starých energetických zvykov strachu, odpojenia sa a nie úplna ztotožnenosť seba ako Stvoriteľa vyvstávujú, aby boli láskyplne rozpustené v týchto vysokých vibráciách. Prosím nesúdte seba v žiadnom smere, ale dovoľte pôvabu rozvinúť sa z Vášho bytia ako si uvedomujete pochopenie toho, čo dosahujete a zažívate, čo je pre Vás potrebné zažiť v tomto čase. Všetko, vrátane Vášho bytia je božská dokonalosť Stvoriteľa v úplnej manifestácii, tak si dovoľte uznať túto dokonalosť vo Vašom bytí a okolo Vás. Pamätajte, že Vaša perspektíva dokonalosti môže byť odlišná od dokonalosti Stvoriteľa, všetky skúsenosti a situácie sú dokonalosťou Stvoriteľa. Počas tejto zmeny a transformačného procesu je to Vaša perspektíva, ktorá sa zmení, ako keby bola znovuzrodená, presunutá do vyšších vibrácií pochopenia a vedomia, s Vašim uvedomením dokonalosti môžete podporiť zmenu Vašej perspektívy do osvietenej, láskou naplnenej perspektívy.

Je to nádherná perspektíva uvedomenia si, že všetký posuny, vyladenia a zladenia, o ktorých sa hovorilo pre tento čas sa odohrávajú práve teraz vo Vašom bytí. Vy ste majster tejto transformačnej fázy, nie Vaša osobnosť, ale Vy Stvoriteľ existujúci vo Vás. Dovoľte Vašemu majstrovstvu, aby sa prejavilo ako ctíte a vzdávate vďaku sami sebe a Vašej pravde skrze Vaše perspektívy a zámery. Ohromne poctievate samých seba dovolením si osobne pozorovať zmeny vzostupu dejúce sa vo Vašom bytí a fyzických vibráciách.

Ako sa blíži 21-12-2012 posúvame sa od reality a vibrácií strachu a oddelenosti ku láske a jednote, tento zámer je vyžarovaný skrz celý vesmír Stvoriteľa, ale obzlášť na Zem. To neznamená, že sa strach a oddelenosť úplne rozplynú, ale ľudská pripútanosť ku strachu a oddelenosti sa rozplynie zvýrazňujúc, že každá bytosť si vyberá každý moment svojej reality, či už na vytvorenie lásky alebo strachu, jednoty alebo oddelenosti. S rozpustením pripútanosti na mnoho negatívnych a nepotrebných zvykov držaných vo vedomý ľudstva, si ľudstvo môže vybrať výtvory a skúsenosti po celý čas, a tým dovoliť svojej duši sformovať väčšie stelesnenie vo svojom bytí (vtiahnuť väčšiu časť svojho vyššieho bytia do tejto reality, pozn. prekl.)

Vzostup 21-12-2012 dovolí veľa pripútanostiam a závislostiam sa rozpustiť a tým ponúkne ľudstvu duchovnú zodpovednosť pre ich budúcnosť a ich voľbu tvorby, ktorú si vytvoria zvnútra. Vaše voľby spôsobom ako konáte, reagujete, vyjadrujete, zažívate, myslíte a cítite nikdy neboli take dôležité, pretože už niesú ovplyvnené negatívnym potlačením vedomia ľudstva, keďže vedomie ľudstva sa prebúdza, narastá a podporuje realizáciu a vtelesnenie seba samého.

Dovoľte si prijať svetlo Stvoriteľa počas Vášej pozornosti a sústredenia sa na Vašu srdcovú čakru, predstavujte si svetlo Stvoriteľa ako stĺp svetla svietiaci zhora nadol, cez a skrz Vaše celé bytie, nech je toto Vaša sústavná vizualizácia počas toho ako nechávate Vašu srdcovú čakru rozkvitnút ako najkrajšií lotosový kvet.

Dokonalosť Stvoriteľa sa manifestuje vo Vás a okolo Vás v tomto čase, dovoľte si byť v pokoji a mieri a užívajte si transformačné energie kotviace sa vo Vašom bytí a vedzte, že my na vnútorných rovinách Vás bezpodmienečne milujeme.

S božskou láskou
Archanjel Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložil Peter H. (www.transformace.info). Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.
 

Vyhledávání