Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment ze Solařina Surfreportu – prosinec 2012
Solara - Fragment ze Solařina Surfreportu – prosinec 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 27 Prosinec 2012 09:54
~ V Přechodové zóně posunujících se světů ~

Konečná Aktivace 11:11 Jedenácté brány byla naprosto skvělá. Naše oslava Master Cylindru v Peru začala 21. listopadu odpoledne a trvala celou noc až do odpoledne 22.listopadu. Bylo zde plno příznivých znamení: Když jsme zahájili naši oslavu, přímo nad námi byly dvě duhy, Slunce bylo na jedné straně a Měsíc na druhé. Energie AN byla přítomná! (vysvětlení pojmu An naleznete v květnovém fragmentu Surfreportu – pozn. překl.) Zanedlouho nám svojí přítomností požehnal kondor. Objevuje se velmi zřídka, protože kondory můžete v Sacred Valley vidět už jen výjimečně. První odpoledne byl kolem Slunce obrovský kruh. Tu noc se kolem Měsíce objevil velký kruh a druhý den byl ještě další kruh kolem Slunce.

Ale nebyl až do odpoledne 22. listopadu, kdy byla Aktivace 11:11 zcela dokončena. V mohutném tanci se spojily Draci elementů s Bílými draky a stal se z nich jeden velký Drak. Poté se Bílý lotos přesunul do středu posvátného kruhu. Ostatní z nás znovu a znovu opakovali Mudru Jedenácté brány.  Náhle začaly proudit energie Jedenácté brány. Vítr Wayra se prudce vzedmul s mocným burácením skrze místo, kde jsme oslavovali, a otevřel Jedenáctou bránu více a více do šířky. Trvalo to 40 minul nebo tak, s tak mohutným burácením větru a tak silnou, opravdovou novou energií.  

Aktivace Jedenácté brány otevřela dveře novému světu, který teď ještě nemůžeme zcela vidět, ale můžeme ho silně pociťovat. Má na nás již silný vliv, protože tato důležitá událost zahrnuje jak KONEC, tak i ZAČÁTEK, protože naše vývojová spirála došla do úplného kruhu. Tento pocit významného dovršení, propojený s obrovským Novým začátkem je hluboce dojemný. Jsme tak blízko konci jedné etapy. Blížíme se k dovršení naší sáhodlouhé cesty dualitou.

Jakmile začala být 22.listopadu aktivní Jedenáctá brána, zahajujeme přesun do rozšířené oblasti Diamantu Neviditelného. Začal tudíž dramatický posun světa. Naše Známé světy stále existují, ale nekonečně se zmenšily. Od té doby jsme byli vrženi do Přechodové zóny mezi Starým světem založeným na dualitě a hodně se rozšiřujícím Novým světem. V prosinci půjdeme touto Přechodovou zónou do nově viditelné říše Diamantu neviditelného.

Mnoho z nás právě teď dopisuje poslední kapitolu svých starých příběhů.
Zatímco dokončujeme své staré příběhy, můžeme očekávat, že povstanou na povrch vlny starých emočních zbytků, aby poslední z nich mohly být konečně uvolněny. Až se tak stane, je důležité procítit své emoce, aniž bychom se do nich dostali zpět. Prociťte je a uvolněte je větru. Pokud jste nezavřeli knihy našich starých příběhů, potřebujeme, abyste to udělali teď, abychom nemuseli být zatíženi balastem a omezeními z minulosti.

Procházíme teď Přechodovou zónu s prázdnýma rukama a otevřenými srdci s těhotenskou prázdnotou. Je to Posvátná přestávka mezi našimi starými a novými příběhy. Je to na okamžik čas žití bez příběhu. Během této doby se můžeme cítit prázdní, neutrální a bez emocí. Vzduch je plný mlhy; má jiné složení než vzduch, který jsme dýchali dříve. Mlhavá kvalita nám pomáhá ucítit určité odpojení od všeho, co zde bylo dříve. To nám umožní dokončit své staré příběhy bez obvyklé emoční lepkavosti a bez odporu dokončit všechny nevyjasněné situace.  

Mnoho z nás pocítí super hluboké vyčerpání. Je to hluboké vyčerpání, které jsme ještě nezažili. Je to vyčerpání, které pochází z dokončení celého cyklu životů. Potřebujeme obrovské množství spánku a chceme tiše sedět aniž bychom cokoliv dělali. Víme, že jsme byli v obrovském nebývalém posunu světů a chceme tiše prociťovat a rozjímat kým teď jsme, kde jsme a jaký je náš nový vztah s našim okolím.

Můžeme se cítit dezorientováni a odpojeni od svých Známých světů. Uvědomujeme si, že naše Staré světy tu stále jsou, ale staly se malou částí naší obrovsky rozrostlé Nové krajiny. Díky tomu hledáme nový výchozí bod pro svůj každodenní život. Náš nový výchozí bod je na větší, opravdovější stupnici než jsme mohli vidět doposud.

Vše se prohloubilo a změnilo více než je zdrávo. Je to doba vzniku Opravdového Já, Opravdového My jako JEDEN a Opravdového Nového světa.  

Aktivace Jedenácté brány stále pokračuje.
Jsme stále spolu propojeni jako JEDEN na celém světě, tančíme posvátné tance a děláme Mudry brány 11:11. Aktivace Jedenácté brány bude pokračovat do konce roku. Pak budeme konečně připraveni uchopit svá pera a psát své úžasné nové příběhy.
Solara
www.nvisible.com
• • • • •
Úplný Solařin surfreport na prosinec  2012 a týdenní aktualizace jsou k dispozici za předplatné v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině na http://www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila  Andrea L. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání