Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství od Áriů ze dne 18.12. 2012
Poselství od Áriů ze dne 18.12. 2012
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 30 Prosinec 2012 14:41

Toto je velmi požehnaná doba. S boží milostí se mohou dít změny nejněžnějším způsobem. Změna lidského vědomí, o kterou jde, je zcela vnitřní proces z hlediska jednotlivce. Světlo začne sestupovat z vyšších rovin bytí do nižších těl - a tam se začne v lidském světě projevovat. To je pohled jednotlivce. Z hlediska globálního vědomí lidstva se bude odehrávat něco velmi podobného. Z vyšších úrovní bytí lidského světelného vědomí bude tato světelná vysoká vibrace sestupovat do úrovní energetického pole lidstva a bude tam působit. Bude pomáhat obrovská láskyplná vlna vysokých vibrací, která bude přicházet jako pomoc lidstvu od služebníků světla. Tyto energie se slijí dohromady a budou výrazně ovlivňovat energetické pole lidstva. Z něho tyto energie světla a lásky budou pronikat ke skupinám i jednotlivým lidem, kteří si zvolili cestu světla a lásky. Toto se tedy již děje.

I vy jste tam svými meditacemi a  hlavně otevřeným srdcem na Duchovní Škole velice pomohli. (12.-15.12. Skokovy) Díky.

Nebojte se ničeho, svět nekončí, žádné katastrofy nebudou. Jen na vás záleží, zda budete svou láskou a vírou pomáhat, abyste tímto obdobím, ze kterého si lidé udělali strašáka, prošli s krásným pocitem.

Jsme s vámi. Pořád jsme s vámi. Nikdy to nebylo a nebude jinak. Napojujte se na nás a na všechny, jak vy říkáte, bytosti světla. Podpoříme, pomůžeme vám ve všem, co budete potřebovat.

Milujeme vás.

Vaši Ariové
-----------------------

Kdo neotevře své vlastní srdce a nezharmonizuje svou auru s energiemi přicházejícími, nemůže dostatečně zářit. Vaše světlo je jasné a má velkou sílu, ale vy sami ho zhasínáte.  Vaše energie se nemohou propojit s univerzem a vašimi energiemi v vyšších vibracích, pokud jim to nedovolíte.

A to vyžaduje úplnou otevřenost. Jste poslové světla a jako takoví máte být ukotveni ve světle a světlo vyzařovat pro druhé. - Jaká to fráze, již jste to mnohokrát slyšeli - teď ale přichází realita konání. Pustit do všech svých kanálů světlo boží, jen tak se zbavíte zátěží. Jen tak budete moci odevzdat své zkušenosti a propojit je s prostorem živoucích knihoven.  Ty mají tak jemnou vibraci, že nesnesou zátěže plné emocí - jaksi se tam neudrží. Jsou to čisté informace a vy je tam vkládáte třeba tím,  že si odpouštíte. Že žijete čistě. Že se zbavujete svých bloků. Odžíváním či odpouštěním. Jen čisté informace (bez zátěže emocí, kterými vše držíte u sebe) se do živoucích knihoven přefiltrují.

Je tam nyní velmi rušno. Bytosti lásky a světla čekají a sledují, jak se plní tyto info rezervoáry v době vzestupu celé země. Je to jako když se učíte na zkoušku. Zpracováváte své energie, a ty se uvolňují právě sem. Čím více informací v době vzestupu, tím více kvalit a zkušeností pro vesmír, tím uvědomělejší vzestup.

Propojujte se s Matkou zemí, je v porodních bolestech, zmítaná vašimi emocemi.
Propojujte se v této době, je vám to všem vzájemně prospěšné.
Až pochopíte, že nejste sami, ale že jste se svou Zemí jedno tělo, jedna mysl...

Alio, strážce podbabského kanálu
-----------------------------------------------------
 
Milí přátelé,
ta silná vlna energie, kterou vnímáte, je jedna z prvních transformačních energií, které začnou ovlivňovat životy lidí po slunovratu. U mnohých dojde k vzedmutí emocí, se kterými si nebudou vědět rady. Na druhé straně se začne projevovat obrovská touha po klidu a radosti, která nebude vyplývat pouze z hmotného zajištění. Lidé budou puzeni k tomu, aby hledali cosi hlubšího, něco, co by jim konečně dávalo nějaký smysl, co by je naplňovalo.

Bude docházet k mnoha nedorozuměním, neboť staré energie ještě nebudou zcela uvolněny a nové energie si budou teprve hledat svůj prostor. Ztišení se v sobě, srdci bude pomáhat se v této době orientovat a inspirovat druhé. Ve chvíli kdy budete uprostřed neklidu či jiných neláskyplných energiích, propojte se v srdci s energií "já jsem", představte si, že máte světelnou hůl a s ní udeřte do země se záměrem "já jsem ta čistá síla a šířím lásku, klid, dorozumění" (procítit, co je kde třeba). Pak jen vnímejte vlny energie, které se budou kruhovitě šířit.

S aktivováním brány lásky a dorozumění se vám otevírají obrovské možnosti, jak s energií, kterou v sobě máte, pomáhat naplňovat láskou a inspirovat ostatní ke vzájemnému sdílení a dorozumění. Máte naši veškerou podporu.

Vaši Áriové


Přijaly Eva, Lucka, Karin. www.transformace.info

 

Vyhledávání