Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 30.12. 2012 - 6.1. 2013
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 30.12. 2012 - 6.1. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 01 Leden 2013 16:57
Milovaní,
atmosféra kolem vás ožívá zázraky a kouzly. Prostupují vámi pocity očekávání něčeho nádherného. Dorazili jste do cíle a nyní se zde usazujete. Změny ve vašich nitrech a ve vašich osobních životech probíhají na jemných úrovních vašich Bytí, nikoli dramatickým přesunem do kompletní nové reality. Je to tak správně, abyste vy, kteří jste s námi na cestách tohoto dobrodružství, měli čas zaznamenat změny a uvědomili si, že se událo něco hlubokého.

Tyto změny probíhají nepřetržitě v každém z vás. Přílivy energií přicházejí rytmicky a ve vlnách tak, aby mohlo dojít k asimilaci před dalším přívalem. Začněte si uvědomovat odlivy a přílivy těchto procesů, díky tomu budete vědět, kdy očekávat již známé symptomy aktivace a asimilace. Naslouchejte v těchto chvílích svému elementárnímu tělu a následujte jeho vnitřní pokyny. Mnozí z vás zažíváte během dne naléhavější chvíle ospalosti, pomůže vám, když si na chvíli lehnete, nebo v tichosti sednete a necháte v relativním klidu proběhnout integraci energií.

Právě se ocitáte v procesu, který se dá přirovnat k fázi kokonu v životním cyklu motýla.
Probíhá další slučování se s vyššími aspekty vašeho Božství, což vyžaduje využití všech vašich smyslů, zejména vašich schopností intuice. Učíte se vnímat pokyny vašich srdcí místo naslouchání neustálému žvanění vašich myslí,
které se snaží udržet si kontrolu nad svým panstvím, držícím vás po tisíce let v poutech. Můžete zaznamenat období velkého nepohodlí a nevysvětlitelné úzkosti. Pozorujte myšlenky, které přicházejí a pochopíte, že vaše zkušenosti z minula, které již byly prožity a již odešly, před vámi nyní defilují za účelem závěrečného přehodnocení.

Jen to sledujte a nechte to a uvědomte si, že tyto zkušenosti vám pomohly dostat se tam, kde dnes jste. V této chvíli se skutečně učíte, kdo jste. Nyní má hluboký význam léty prověřené rčení "Poznej sám sebe". Všichni se nacházíte v procesu oddělování toho, čím skutečně jste (božské), od všeho, čím nejste, proto, abyste dosáhli větší vnitřní harmonie. Tato inkubační doba se liší u každého jedince podle toho, jak přichází uvědomění. Každé duši je dovoleno poznat vše, co jí již neslouží ku prospěchu, a vytvořit si nový vzor, který ji přivede k tomu, co si přeje vytvořit.

Přijměte tuto zkušenost bez soudů, či otázek, neboť vše, co jste prožili, bylo nezbytnou součástí vašeho probuzení. Drazí, především se bezpodmínečně milujte i se všemi svými osobními výstřednostmi a způsoby vyjádření. Ve všem, co jste prožili, je dar pro vás a pro vaše blízké. Když opustíte způsoby chování, které již neslouží cestě, kterou jste si vybrali, zrychlíte tím svou novou cestu do neznámého teritoria, které se před vámi ostře rýsuje. Milujte se tak, jak vás miluje Stvořitel, a tak, jak vás milujeme my. To všechno je dobré.
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání