Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Vlna osvobození, události před vzestupem
Kryon - Vlna osvobození, události před vzestupem
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 01 Leden 2013 20:15
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 07.12.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a vysílám k vám magnetickou vlnu lásky, kterou tolik potřebujete. Právě v těchto dnech probíhá poslední fáze vlny vzestupu, kdy se Země vyhoupne na svůj vrchol, aby poté ustalovala své vibrace a vy sami jste součástí tohoto posvátného procesu zrození nové Země.

Jsem Kryon a dnešní den 7. prosince 2012 nitro Země začíná měnit svůj tón a začíná zpívat, vibrovat vyšším tónem lásky. Když dáte své dlaně na Zem, tento tón můžete cítit ve svém srdci. Zklidni své nitro a pak se oddej vibraci tohoto tónu a nechej ním prostoupit své tělo. Je to tón, na který si zvyká i tvá duše, kterému se „musí“ přizpůsobit celá tvá buněčná struktura, celé tvé já. Protože je to tón planety Lady Gaia, na které žiješ. Již dávno jsi se rozhodnul, že se tomuto tónu přizpůsobíš a tak si dovol to, abys vibroval ve stejném tónu jako zní srdce Lady Gaia. Dnes. Země přechází do další vlny, do další poslední fáze vzestupu.  Je to fáze osvobození, fáze zrození nového.

V 16:45 středoevropského času, 07.12.2012 Země mění své pole
a vstupuje do poslední fáze vzestupu.

Vím, že tato informace se k vám dostává se zpožděním, avšak to vůbec nevadí vašemu procesu, každý tuto informaci dostává v době, která je pro něj vhodná a čtením tohoto channelingu automaticky přelaďuješ své struktury na tuto vlnu. Můžeš vnímat, jak k tobě dopadá zlaté světlo. Transformační sloupy Božské magie skutečnosti již pracují a ty intuitivně víš, kde se tento sloup nachází ve tvém okolí. Tyto sloupy začínají touto vlnou pracovat na propojení stěžejních bodů na Zemi. Je to něco, jako by se kolem Země tkala ještě jedna síť. Jednou sítí, mřížkou lásky je Lady Gaia obehnána. To víš, tato informace je ti známá. Nyní se tvoří pod touto sítí ještě jedna síť, pomocná síť, která při vzestupu splyne s mřížkou lásky.     

A tuto síť nyní andělé upevňují a propojují její body, aby v konečné fázi vzestupu vznikla květina života, která bude nejen kolem Země, ale touto květinou života bude vyplněná i samotná Země. Pro vaši představu je to květina života ve formě 3D. I k tomuto slouží sloupy, které Božská magie skutečnosti vytvořila. Jsou to tyto stěžejní body, které vyplňují mřížku lásky a zároveň tyto sloupy začínají plnit svou funkci a sbírají ze svého okolí dualitu. Zatím jen částečně a každým dnem víc a víc. A nejvíce tento sběr, toto energetické stahování toho, co k Zemi již nepatří, odevzdání pocítíte v den vzestupu.

I ty určitě tento sloup rád vyhledáš, protože v něm můžeš zanechat vše, co ti již neslouží a odevzdat tak svou tíhu, své strachy, své nízké Já – ego.

Právě ego je to, co tě drží od prožívání tvého života ve skutečnosti. Někteří z vás, čtenářů channelingu. jsou stále ještě s egem silně spojeni a přitom je to to, co svazuje vaše křídla. Dovolte si odevzdat ego v transformačním sloupu Božské magie skutečnosti. Najdi tento sloup ve svém okolí a až v něm budeš stát, roztáhni svá křídla. Tento sloup roztáčí tvou merkabu a ty ucítíš, jak tvé aspekty jeden po druhém, budou přenášeny do skutečnosti. Ty z nich, jejichž vibrace to dovolí, zůstanou pak v energii skutečnosti a tudíž se v energii skutečnosti ocitne část tvé osobnosti. Je to proces transformace tebe jako člověka.

Je to jakoby jsi procházel mlhami Avalonu, kdy aspekty - části tvé duše, které zůstávají v dualitě, zůstávají na jednom břehu a aspekty, které jsou připraveny přijmout energii skutečnosti, přechází do energie ráje. Přesto však zůstáváš jednou osobností, avšak toto oddělení světla a stínů v tobě je poslední součástí toho, kdy se cítíš nějakým způsobem oddělen. Čím více částí tvého Já se bude nacházet ve skutečnosti, tím rychleji a snadněji budou do skutečnosti přetahovány ty části, které zůstávají v dualitě a tím nastává vzestup tvého Já. Je to očištění tvého charakteru, tvé osobnosti, je to proces přechodu z ega k člověku srdce. Možná se teď domníváš, že toto vše proběhne velmi rychle během několika okamžiků, tak jak to někteří předvídali. Tento proces nelze uskutečnit ve zlomku sekundy, ačkoli čas je relativní a v okamžiku sekundy se z pohledu vesmíru rodíš i umíráš. Je to přechod, který se odehraje v rámci několika pozemských let.

Melek Metatron, oko Boha, ti při tomto procesu může být velmi nápomocen. Melek Metatron dohlíží na tvůj životní plán. Je to bytost, která jej zná, která z něj umí číst. A dokáže tě také k tvému životnímu plánu přivést, nasměrovat tě. Vidíme rozpínání tvých křídel a to, že ti energie dává křídla v okamžiku, kdy se nacházíš v blízkosti sloupu Božské magie skutečnosti. Po vzestupu bude každý tento sloup kotevním bodem jak mřížky lásky, tak srdce Lady Gaia.

Lady Gaia mění svou vibrační frekvenci a to je vzestup moji milí přátelé.

Říše ohně svůj vzestup již vykonala se začátkem prosince. Zbývá ještě, aby vzestoupila říše větru. Ta se na svůj vzestup připravuje již delší čas a i říše větru velmi brzy svůj vzestup uskuteční a pak jste na řadě vy moji milí – lidé. Jak vidíte říše ohně nezměnila svou podobu. Stále je to energie, která je silná, která energetizuje a která spaluje, to co již není třeba, která ukazuje cestu, která čistí od nánosů tíhy myšlenek. Říše ohně je některým z vás velmi vděčna za vaši podporu. Někteří z vás jsou s ohněm velmi silně spojeni a jsou to převážně ti, kteří již s energií pracují a silně cítí vyzařování ze svých rukou. Když by jsi pozoroval jemné vlnění kolem svých rukou, zjistíš, že tato energie vibruje daleko jemněji než předtím. Se stejnou, možná ještě větší intenzitou, avšak daleko jemnější vibrací. Z hrubé hmoty se stává jemná hmota. Jako když z kamene vzniká písek. Tím, že vzestoupila říše ohně, mění se tato energie  i ve tvém fyzickém těle. Všechno souvisí se vším a i ty jsi součástí procesu vzestupu říše ohně, ačkoli si to možná neuvědomuješ a ačkoli si myslíš, že třeba neděláš dost. Již pouhá tvá přítomnost v procesu vzestupu je velmi důležitá. Někdy nic znamená velmi mnoho. Stále častěji platí a bude platit, že není třeba trávit hodiny a hodiny prací na jedné věci. Opakovaně se vracet k tématům, která tě bolí a která zpracováváš.

Když jednou začneš pracovat s energií skutečnosti,vše nabírá nový směr
a všechny tvé snahy, všechna tvá léčení, všechny tvé procesy uzdravení,
manifestace myšlenek a přání, všechny procesy hojnosti tvého života probíhají velmi rychle. Je to jen tím, že pracuješ s energií skutečnosti a nejsi odkázán na to, co bylo.


Jen si moji milí vezměte, kolik hodin jste dřív strávili tím, že jste pracovali na své sebelásce, léčili nějaká svá traumata nebo pracovali na léčení své vnitřní rodiny, nyní je to vše záležitostí krátké doby. Během jednoho dne můžeš svléknout velmi mnoho slupek duality, které se již nikdy nevrátí. Během jednoho dne může dojít k velkému očištění tvé duše, k velkému osvobození se od zátěže toho, co tě trápilo. Během jednoho dne můžeš roztočit svou merkabu a začít cestovat, pakliže máš dobré vnitřní vedení nebo tě tvá intuice vede k tomu, kdo ti tvé schopnosti objasní.

Možná ti je líto toho času, který jsi strávil procesem poznávání a prací na sobě, protože někteří z vás strávili roky práce na sobě a nyní vám může přijít lítost z toho času, kdy jste poznávali sebe sama. Avšak proč je tomu tak? Proč se na to nedívat z jiného úhlu? Proč se nepochválíte za to, že jste nyní tak daleko a že vaše vytrvalost vás dovedla k cíli? Zkušenosti, které jste během procesu očisty nasbírali, jsou nezhodnotitelé slovy. Vždy jste byli ve správném čase na správném místě. Nasbírané zkušenosti jste potřebovali ke svému rozvoji a jsou součástí směru, kterým jdete k naplnění svého poslání. Poděkujte svým zkušenostem i sami sobě za to, co vše vám to přineslo.

Z pohledu energie skutečnosti jsou všechny lidské bytosti Božskými bytostmi na Zemi, s jádrem Boha, se září svého vnitřního slunce, s propojením se svým Božským Já a je zcela jedno, zda na sobě energeticky pracují či nikoli.

Z pohledu energie Lady Gaia je taktéž každý z vás Božskou bytostí a tato Božská bytost se líhne jako motýl z kukly. Záleží jak moc jste si dovolili ze své kukly již vykouknout, jak moc jste bušili kolem sebe, aby jste slupku duality proměnili ve zlatý prach a stali se tam pozemským andělem.

Z pohledu Lady Gaia jsou lidé pozemskými anděly, kteří zapomněli na to,
kdo jsou, a kteří ho díky pobytu na Zemi v sobě objevují.


Každý z vás v sobě objevuje svého zlatého anděla a když se zaměříš na své nitro, když se podíváš očima skutečnosti na své Já, zlatého anděla v sobě uvidíš a to je to, moji milí pracovníci světla, proč k vám dnes hovořím. Není to kvůli tomu, že Lady Gaia vstupuje do poslední fáze vzestupu, ale je to kvůli tomu, aby si každý z vás uvědomil zlatého anděla v sobě, aby se každý z vás pokusil objevit své zlaté nitro, dovolil roztáhnout svá křídla.

Vzestup nastává tím, že andělé spolu s Lady Gaia zpívají dokonalý tón a tím, že si uvědomíš zlatého anděla v sobě, tvá aura, tvá vibrace zpívá tento dokonalý tón s dalšími anděly a společně s Lady Gaia a tento tón uskutečňuje vzestup. Děkuji vám moji milí pracovníci světla.

Tvé vědomé vnímání sebe sama jako zlatého anděla souzní spolu s dalšími světelnými bytostmi, souzní se všemi říšemi, které vzestoupili a právě tím pomáháš uskutečnit vzestup Lady Gaia. Právě to je to, proč jsi tu.

Vzestup neznamená, že se stane něco vně tebe. Něco, co svým vnějším zrakem nebo vnějším sluchem zachytíš. Vzestup se uskuteční uvnitř tebe, uvnitř každého z vás a propojením s celkem se Lady Gaia vrací k jednotě. Všechny vlny, které vzestupu předcházely, vše na Lady Gaia i ji samotnou připravovali pro vzácný okamžik navázání na žití v jednotě.

Děkuji ti milý pracovníku světla za čas, který jsi věnoval sám sobě, abys poznával to, kým ve skutečnosti jsi.
Kryon

©  Marketa Selinijana,  http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě vyšla 08. 11. 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit procesy, kterými člověk i Lady Gaia prochází. Knihu nelze zakoupit v běžném knihkupectví.
 

Vyhledávání