Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Rok 2013 a dál - AA Metatron, Mistr Budha, Nebeské Bílé Bytosti
Rok 2013 a dál - AA Metatron, Mistr Budha, Nebeské Bílé Bytosti
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 07 Leden 2013 18:44
Poselství přijala Natalie Glasson, dne 30. 12. 2012

Přistupujeme jako sjednocené vědomí lásky a soucitu, abychom se spojili s vašimi energiemi a abychom podpořili váš přechod v tomto čase vzestupu.  Jsme tady, abychom vás láskyplně pohoupali ve světle  Stvořitele tak, aby se mohly odehrát další posuny a probuzení. Existuje mnoho záležitostí a témat, které bychom vám dnes, během naší komunikace a spojení s vámi, chtěli předestřít.  

Vibrace energie kterou teď vědomě na Zemi a uvnitř sebe zažíváte, je nová vibrační energie  Země a vašich fyzických bytostí. Vaše vibrace a vibrace Země se budou stále zvyšovat a vyvíjet se, časem se ještě zrychlí, ale je potřeba, abyste si dovolili blíže se s těmi energiemi seznámit, abyste si uvědomili jak vaši bytost ovlivňují a abyste rozeznali ty energie, které se nyní ve vašem bytí aktivují. Také je důležité pochopit, že způsob, jakým v současné době s energiemi jednáte a jak je prožíváte  se může změnit a stát se pro vás stabilnějším, pohodlnějším a přirozenějším. My, stejně jako vy, prožíváme přechod kdy se celá naše bytost zarovnává se světlem a se zdrojem Stvořitele. Pro některé se tento přechod již uskutečnil, zatímco jiní mohou potřebovat dny, týdny nebo měsíce, aby si více zvykli na energie a aby úplně  zahrnuli nové vibrace do všech aspektů svého bytí. Prosím, buďte si vědomi, že tento proces stále probíhá. Můžeme ho pouze popsat jako pohyb ze tmy do světla,  celá vaše bytost potřebuje čas, aby se tomu přizpůsobila a absorbovala světelné paprsky,  které nejenom aktivují celé vaše bytí,  ale také proudí ze všech stran k vašemu vnitřnímu zdroji. Tento přechod, kdy se pohybujete k větší absorpci a ztělesnění světla, může přinést  více nepotřebných energií, starých vzorců a naprogramovaného vědomí, které je nutno opustit a úplně vygumovat z celého vašeho energetického pole, z vašeho bytí i vaší duše. Nezoufejte, když  budete vaše energie vnímat jako těžší, když se budete cítit méně propojeni anebo když budete mít pocit, že ve vašem případě se přechod nekoná. Každý prochází ohromným uzdravujícím procesem a přechodem, které jsou urychlovány světlem Stvořitele a vaší duší. Aby z vašeho bytí svítilo opravdové světlo, musí být  z vašeho bytí a vědomí úplně odstraněny vaše nejhlubší strachy a závislosti.  

Mnozí z vás, když se blížil 21. prosinec 2012,  zažili na mnoha úrovních svého bytí propuštění mnohého, a nyní je čas, aby energie, které jste propustili, byly z vašeho vědomí a  energetického pole odstraněny. Jejich propuštění vám přinese větší osvobození se od toho, co jste zadržovali a vznikne tak větší prostor pro světlo a pro to, abyste vy sami začali vyzařovat pravdu. Je zde ale také potřeba stále  vědomě zvyšovat energie a vlastní aspekty vašeho energetického pole, abyste dovolili novým vibracím lásky, jednoty a mnohým, blaženým energiím Stvořitele, dostat se zcela a kompletně do vašeho bytí.  Odstranění nepotřebných energií a  zvyků zcela osvobodí  vaše bytí a vaši realitu, a dovolí vám zakoušet spíše lásku a propojení než strach a oddělení. Zrušení vlivů minulosti  nastane, když přijmete v okolí i uvnitř vašeho bytí vaši pravdu, větší objem světla  a spojení se Stvořitelem. Též vám pomůže, když vědomě dovolíte, aby byly z vašich energií zcela odstraněny všechny nepotřebné energie, zvyky, myšlenky a vědomí. Je to nádherná a ohromná zkušenost,  vymazat energie, kódy a vzorce strachu, utrpení a mnohé další, protože to přinese lidem úplnou svobodu. Znamená to, že se ve vaší realitě tyto energetické vzorce již nebudou přehrávat. Může se to ale stát až poté, co  propustíte energie, kterých jste se drželi. Tím, že si dovolíte navždy  vymazat nepotřebné energie, pomáháte sobě, lidstvu a Zemi aby se sladili se Stvořitelem, zcela osvobozeni od omezení.  

Když Země a lidstvo přijme a zvykne si na nové vibrace, uvolňování a čištění Země i vašich bytostí  bude pokračovat. Ale v této realitě ve které nyní jste, nebudete čistit a uzdravovat energie jako předtím, ale budete je odstraňovat úplně. To znamená, že když je dostatečný počet lidí  schopen odstranit určité uvědomění a naprogramování, budou tyto navěky odstraněny z celého vědomí lidstva. Odstraněny, znamená zrušeny navždy. Znamená to, že uvidíte, jak se lidstvo pozvedává velkými kroky, aby se během několika příštích let v důsledku procesu vzestupu,  který se v současnosti na Zemi odehrává, na hlubší úrovni spojilo se Stvořitelem. V mnoha ohledech se jedná o velmi jednoduchý proces ve srovnání s uzdravujícím procesem, který jste v minulosti na Zemi zažívali, avšak je to podstatný klíč a základní očista a probuzení Země, které mohou s lehkostí plynout ze srdcí lidí. V podstatě po vás chceme, a vedeme vás k úplnému očištění Země a vašich bytí od všech minulých naprogramování a nepotřebných energií. Víme že práce, kterou nyní děláte, umožní věčné vymazání těchto energií, což vytvoří na Zemi prostor a vibrace, které dovolí větší posuny - podobné jaké jste zrovna zažili, ale mnohem úžasnější, když se projeví. Je to, jakoby byla udělána hlavní práce a nyní musíte rekódovat Zemi*, aby se mohly ukotvit vyšší vibrace; tedy aby se ukotvila a manifestovala éra lásky na Zemi.  

Prosím nechápejte to nesprávně, nová realita a nový začátek které jste si přáli jsou zde, abyste je mohli zažívat, ale staré energie mohou stále vystupovat, aby mohly být navždy propuštěny a nyní nastal čas zarovnat Zemi a vaše bytí se Stvořitelem. To ZAROVNÁNÍ, o kterém hovoříme je úplné zarovnání, úplná jednota se Stvořitelem. V průběhu několika příštích let a možná dvaceti let, všechno čeho docílíte a zažijete, vám umožní, abyste se vědomě posunuli do větších prožitků lásky a jednoty, a to vám umožní manifestaci blaženosti. Jestliže jste se již posunuli do stavu a existence blaženosti, budete schopni pozorovat, jak se v průběhu příštích několika let blaženost ve vás zvětší  stonásobnou silou.

Energie s nimiž jste teď propojeni a které byly ukotveny v průběhu posvátného měsíce prosince 2012 jsou mimořádně důležité.  A v průběhu přišitích několika let si dovolíte ztělesňovat, zažívat a vyjadřovat nové vibrace z každičké buňky a částečky vašeho bytí, to jest,  máte příležitost skutečně prožít vyšší a posvátné vibrace vašeho bytí a Stvořitele, jež byly aktivovány. Toto vyjádření umožní větší zkušenost s láskou, pravdou, jednotou a blažeností, opravdové a úplné léčení Země a manifestaci Éry Lásky.  Vaše volby nyní ovlivňují vzestup lidstva, vaše manifestace jsou mimořádně důležité, neboť přinášejí Zemi větší aktivace světla a dovolují Božské Přítomnosti Vaší Duše, aby vystoupila unisono jako svatý Kristus, Bohyně, Mesiáš a Stvořitel na Zemi, spolu s každou  jinou duší na Zemi, v jednotě. Je to obrovsky silný cíl a vize, které je třeba udržovat.

Energie, s níž jste se spojili v prosinci 2012 byla energií jednoty a lásky, aby byly odstraněny oddělenost a strach. Vy jste se s touto energií spojili, a nyní je potřeba tuto energii ztělesňovat, vyjadřovat a zažívat.  

Tolik se toho ukazuje a ještě ukáže, co se odehrává  a odehrálo v této době. Vedení zevnitř vašeho bytí a z dalších zdrojů vám a celému lidstvu dovolí pochopit, jaké budou další stupně na cestě k vzestoupení. U mnohých na Zemi cítíme žal. Data, na která vaše duše tak dlouho čekala, jsou  pryč, posuny na které jste dlouho čekali  jsou zažívány a přesto se budoucnost zdá být tak  nejistá.  Chceme vám poblahopřát k tomu, že jste si dovolili dosáhnout tento stupeň vzestupu. My všichni vstupujeme do éry a časů na Zemi, které mohou být popsány jako Pravá Zkušenost anebo Stvořitelova Zkušenost Přítomnosti. To je to, v čem  jste, jak jednáte a to co zažíváte v přítomnosti.

Můžete mít pocit  jakoby jste toho již docílili, jakoby jste v současnosti již nějakou dobu existovali, ale můžete si představit a uvědomit si, že byste existovali v přítomném okamžiku stále, dokonce věčně, s úplným a absolutním zaměřením na přítomnost?  To je to, k čemu jsme vedeni abychom s vámi sdíleli, a abychom vás povzbudili, abyste toho docílili. Jde o to být stále vědomý a pozorující v každém okamžiku, a tak být zajedno s energií Stvořitele. Dovolte se být přítomnými v okamžiku každé osoby, uznávejte jednotu energie Stvořitele v každém momentě.

Tento čas, který nyní zažíváte, je také obdobím, aby z vašeho bytí  vyzařovala hluboká a nekonečná láska,  je potřeba víc než kdy jindy, aby vaše láska zářila a smáčela Zemi a všechny duše.

Na Zemi uvidíte změny které si přejete prostřednictvím vaší lásky k Zemi a lidstvu.  Ve skutečnosti   po vás chceme, abyste k Zemi pociťovali nepodmíněnou lásku, abyste propadli nepodmíněné lásce k lidem a abyste cítili nepodmíněnou lásku k sobě. Když toho docílíte vědomým pochopením a pozorností, dovolí to Zemi, aby se  zcela vyléčila,  aby převažovaly na Zemi pouze skutky, které rezonují a zarovnávají se s láskou a pravdou. Když se lidé zamilují jeden do druhého, do Země a do své vlastní duše,  uvidíme jak se odehraje na Zemi nejvyšší posun, kdy se bude manifestovat dokonalé ztělesnění Stvořitele. S přechodovými stupni vedoucími k tomuto hlavnímu posunu, uvidíme  lidstvo a Zemi, jak se stanou jedním, s respektem a úctou k tomu druhému, což je popravdě jeden z důvodů vaší existence na Zemi. Země vám ukazuje Stvořitele a vás samotných, silnou energii, která nemůže být svázána, ale může existovat v úplné harmonii a pravdě, když se budou manifestovat  pravdivé vidění a pochopení.  

Povzbuzujeme vás, drazí pracovníci světla, abyste dále kráčeli po Zemi; s každým vědomým krokem který uděláte, manifestujete vaši největší pravdu pro celý vesmír Stvořitele.

S nejhlubší láskou,
Archanděl Metatron, Lord Buddha a Nebeské Bílé Bytosti

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

* vzpomeňme na poselství Kryona, ve kterých hovoří o nutnosti vše na Zemi, veškerý život, „rekalibrovat“, tedy přenastavit, překódovat, ale také přímo rozebírá rekalibraci některých takových oblastí života – pozn. překl..

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání