Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Kuthumi - Vědomí v současné vibraci
Mistr Kuthumi - Vědomí v současné vibraci
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 14 Leden 2013 23:32
Poselství přijala Natalie Glasson dne 08. 1. 2013

      S nesmírnou láskou k vám plují mé energie, aby pozdravily a hluboce se propojily s vašimi energiemi. My všichni žijeme v nové vibraci energie, v nové fázi vzestupu; ať už jste na Zemi nebo na vnitřních rovinách, proběhl ve vás i kolem vás posun. Posun ve vibraci, vědomí a vyzařování vašeho světla se projevil, díky volbě vašeho bytí, abyste skutečně prožili další fázi vzestupu, která je ve vašem bytí markantní; je vhodné vybrat si, že budete vyzařovat výsledky posunu do své reality vědomě. Nyní je čas zvolit si, že posuny, které proběhly ve vašem bytí, prožijete.
Z vašeho nitra se rozvinula krásná a velkolepá energie, jako výsledek vaší oddanosti, zasvěcení se svým duchovním cvičením a díky volbě, kterou v této chvíli činíte. Všichni jste přijali vyšší vibrace světla a vědomí, které sytí k jejich potěše vaše tělo, vědomí a duši svou výživou; ať už ve svém bytí cítíte změnu či nikoli, je vhodné udělat si čas, abyste učinili volbu, že prožijete toto blažené světlo, které se ve vašem bytí již projevuje. Nechte je rozvinout, když vyzařujete své světlo až za hranice a omezení a vybíráte si zažít bohatství, které se v tomto posvátném čase manifestuje, což prožíváme všichni. Ve skutečnosti se tato nová fáze vzestupu začne proplétat a projevovat ve vaší realitě s větším rozpětím, citlivostí, hojným množstvím lásky a moudrosti, až si celým srdcem zvolíte ji prožívat a ve své fyzické realitě a na mnoha úrovních svého bytí. Pak si všimnete, že vaše realita se krásným způsobem mění, ale bude právě proto, že jste si zvolili, že necháte své energie volně proudit, což vytváří ve vaší realitě ty nejkrásnější energetické vzorce a vede to k úplnému vtělení a prožívání tohoto nového věku a vpravdě také všeho, nač jste čekali. Svou volbou vytvoříte prostor, přitáhnete lidi a podmínky, které vám pomohou, abyste mohli ve svém bytí zažívat bohatství lásky a světelných vibrací. Prostor, který můžete vědomě odkrýt jakožto bytost světla Stvořitelova vibrace.

      Aby se nová energie mohla z nitra vašeho bytí rozvinout, je dobré si zvolit, že budete rozvíjet svou důvěru a víru ve vedení a intuici ve vašem bytí. Už není třeba, abyste mysleli hlavou, abyste promýšleli záležitosti a situace, abyste je lépe pochopili, nyní je doba, abyste dovolili svému srdci a duši, aby vás vedly a vlastně myslely za vás. Jakožto bytí, které se v poslední době plně otevřelo, aby přijalo mocné aktivační energie prosince 2012, zároveň jste se rozšířili, abyste se plněji spojili se svou pravdou, tedy širším aspektem své duše. Vaše duše předstoupila v celé své kráse, aby vás vedla vaší realitou, jak si postupně dovolujete stát se vědomými věčné přítomnosti své duše. Jste napojeni na širší prostor všeho, čím je Stvořitel. Máte schopnost být neustále a vědomě vedeni svou duší a Stvořitelem, kteří vyjadřují posvátné pravdy, energie a vibrace skrze vaše bytí a ty jsou napojeny na větší plán navržený duší Stvořitele, který se rozvíjí pro všechny na Zemi. Jako duše Stvořitele hrajete v tomto božském plánu velkou roli a tak každý váš čin přispívá k tomuto božskému plánu každé duše na Zemi. Pochopením tohoto si můžete uvědomit důležitost následování svého vedení srdce a intuice v této době. Už nejde myslet a tvořit jen myslí, už nemůžete ovlivňovat svou realitu touhami a činy, které nemají podporu, je třeba, aby vycházelo z vašeho bytí, z vašeho srdce. Ve skutečnosti nyní dostáváte dech čisté svobody. Už nepotřebujete postrkovat a vyvíjet tlak na realitu, bojovat proti světu, ale místo toho si dovolte plout s tímto božským proudem Stvořitele a vašeho bytí v pravdě, tedy poddat se mu s čistými záměry, pak se vše může a také projeví s velkou lehkostí, jako krásný příběh spojení, lásky a pravdy, který se před vámi rozvine. Vlastně s vámi mluvím o odporu. Už není třeba odporu ve vaší realitě a proti ní i sobě samým. Odpor se dá vysvětlit jako příliš velká snaha, přílišné chtění, snažíte se silou dosáhnout něčeho, co může přijít velice jednoduše, pokud se prostě oprostíte, dáte si do svého bytí, reality a univerza záměr a žijete jako prostor otevřenosti, lásky a míru, který jen následuje jemné vedení, které je tu, aby vás podporovalo při každém kroku, který na Zemi činíte. Dovolte si napojit se na tuto věčně proudící řeku, která vždy tryská z vašeho bytí.

      Můžete si také všimnout, že vaše záměry a tvoření se projevují v této nové energii rychleji, což vám umožňuje skutečně pochopit, kdy jste si zvolili následovat svou intuici a kdy jste si zvolili následovat mysl či touhy, které nemají podporu, protože uvidíte důsledek své volby velice rychle. S trpělivostí se vaše schopnost vybírat si pravdu, což bude sloužit jak vám, tak druhým, se stane zcela očividnou, když vstoupíte do proudu Stvořitelovy milující vibrace. Vše se velmi krásně otevírá, když si dovolíte vidět tu krásu a pravdu, která byla vždy kolem vás i ve vás přítomna.

      Uvědomuji si přítomnost Kristova vědomí, které se aktivuje v nás všech, aby nám pomohlo vnést vibrace lásky zhmotněné na Zemi, ať už žijeme na Zemi či ve vnitřních rovinách. Já, Mistr Kuthumi, jsem si vědom mnoha mistrů a duší ve vnitřních rovinách, které nesou silnou přítomnost Kristova vědomí a přibližují se Zemi, aby podporovali Kristovy aktivace, které probíhají a budou probíhat i v následujících letech. Je nezbytné plně vtělit pochopení, že všechny ty postavy, které uctíváte, jste jim oddáni a respektujete je a které inspirují mnohé na Zemi, všichni nesou Kristovo vědomí  a jejich pozemské životy přinesly lidstvu kousky Kristova vědomí, aby došlo k plnému přijetí a ztělesnění Kristova vědomí ve všech.

      Přichází Mistr Krišna a má pro vás velmi zvláštní službu.

      Mistr Krišna vás žádá, abyste ho zavolali v meditaci a jednoduše v jeho přítomnosti a Kristových milujících vibracích dýchali.

      Jste-li připraveni, Mistr Krišna by vám rád pomohl s odevzdáním všech energií utrpení, které můžete držet ve svém bytí, a chce zesílit vaši vibraci a očistit vaše světlo. Jednoduše řekněte: "S požehnáním Stvořitele a se souhlasem své duše žádám Mistra Krišnu, aby uvolnil a láskyplně rozptýlil veškeré utrpení, kterého se držím a které zůstává v mém fyzickém těle, bytí, vibraci a vědomí."

      Jen dovolte Mistru Krišnovi, aby pracoval s vašimi energiemi a v místě vibrace utrpení, které jste se drželi, ukotvil energii čisté radosti.

      Mistr Krišna vám tuto službu poskytuje proto, aby přinesl a aktivoval vibraci Kristova vědomí, aktivní energii lásky z vašeho bytí. S uvolňováním veškerého utrpení také čistíte a léčíte vibraci utrpení z vědomí a vibrace lidstva a Země, což je krásná služba pro sebe ostatní i Stvořitele.

      V přítomnosti jednoty, která se vytváří a manifestuje na Zemi a mezi všemi bytostmi, je větší příležitost pro urychlené léčení a další probouzení všech. Když se vy osobně zaměříte na svůj růst, rozšíření svého srdce a tak dále, bude vám to zpět odrážet vaše realita. To, čeho dosáhnete svým přirozeným procesem probouzení, ovlivní více než kdy dříve rozšíření a rozvoj ostatních na Zemi, jakožto i Matky Země. Například, když se zaměříte na rozšiřování své srdeční čakry, tak přirozeně zároveň rozšiřujete srdeční čakru Země, neboť jsme všichni jedno. Toto se dělo vždy, protože jsme rostli a rozšiřovali se na vnitřních rovinách a Země a lidstvo nám totéž začalo odrážet zpět. My nyní působíme jako vaše zrcadla, jak se rozšiřujete, abyste se stali něčím více, než je vaše současné uvědomění - vtělením pravdy Stvořitele.

      Snáší se na vás požehnání Kristova světla a vibrací.
      Mistr Kuthumi
 
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání