Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

ARIOVÉ, 29.1.2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 04 Únor 2013 22:52

Poselství přijaly:  Eva, Lenka, Lucka. Míňa a Karin

Otázky:
Jak zklidnit emoční hladinu?
Jaké jsou njejpodstatnější úkoly do letního slunovratu?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukotvováním. Propojením se Zemí, to bylo naše poslání už mnohokrát. Jste již pevně spojeni s Matkou Zemí a vaše propojení je vědomé. Proto se nemusíte nechat zmítat energiemi svého ega, vaše kořeny k Matce Zemi jsou hluboké a vaše úkoly služebníků světla připravené.


Staňte se světelným sloupem pokaždé, když vámi emoce začnou zmítat. Pokud vás emoce ovládnou tak, že nejste schopni úsudku, neřešte nic, jen propojujte. Spojte se Zemí a se světlem i své ego. je to vaše součást, nikdo cizí, tak ho neodstrkujte, nezatracujte, ale ani se jím nenechte ovládnout, je to vaše součást, ne podstata. Vaše pravé Já je krystalické, má přesně a jasně danou strukturu. Tak jako jsou různé struktury krystalů prvků, stejně tak je krystalické i vaše pravé já, objevujte to.  Souvisí to úzce s DNA.

Ale na objevování různých aspektů DNA není nyní vhodná doba. Nyní je důležité, abyste našli svou podstatu jako celek. Abyste ji ohmatali, uchopili, procítili. Abyste nalezli sami sebe. Každý má jiné způsoby, někdo vizuální, někdo pocitové, to je jedno. Jde o to nalézt toto Já, původní, zářící.

Když ho poté propojíte s Matkou Zemí, uvidíte - budou se dít zázraky. Nahlédnete do Akáši a do záznamů Duté Země. Nespěchejte ale. Ukotvěte se sami v sobě, abyste se dokázali udržovat v podstatných energiích déle. Dělejte nejdřív toto cvičení hledání a ukotvování, a pak teprve se pouštějte do objevování dalších světů a prostor. Pak teprve se budete moci učit číst záznamy Akáši.

Ano, není to nic jiného než stará učení Véd, že svět, který žijeme, není vzorem, ale odrazem. Najděte svůj vlastní vzor a porozumíte Duté zemi. Porozumíte řeči rostlin a zvířat - obrazně řečeno. Ostatně pohádka o Zlatovlásce o tomto vypovídá.

A teď meditace:
Já jsem. Já jsem a nic okolo není . Já jsem a není ego, není tělo, není duše. Není svět. Vše se rozpouští v záři energie Já jsem. Žádná pomoc, žádné zlo. Pouze Já jsem, žádná minulost, žádná budoucnost, pouze Já jsem, já a nic.
Přejeme úspěšné hledání :-)

Toto je váš úkol v následujícím období, pokud to zvládnete do letního slunovratu, srdce Matky Země bude šťastné.
Staňte se světelným sloupem a vše, co vám činí příkoří, jednoduše shoří ve světle.
Čekáme na toto vaše probuzení již velmi dlouho a vězte, že i když vás posíláme do samoty, naše pomoc je veliká.
Bude vás na Zemi potřeba, vás Světelných.
Děkujeme předem, s láskou a otevřenou náručí

Vaši Áriové


Emoční hladina každého jednotlivce, ale i národa, či jakékoliv společnosti je ukazatelem míry vzedmutého ega. Ať jangového, či jinového. Co se týče jednotlivců, jde o kultivaci ega. Ale mluvme teď konkrétně jen o emocích, které vyplývají z chování a jednání ega. Ať se jedná o jakoukoli emoci, je třeba si ji nejdříve uvědomit. Až si ji uvědomíme, můžeme ji přijmout a poté pracovat s odpuštěním. Ale ještě se zastavme u uvědomění si emoce. Toto uvědomění je důležité, protože si řekneme: ano toto je má emoce – ale nejsem to já. Pak můžeme emoci přijmout a je-li třeba odpustit si ji. Jestliže se dokážeme odklonit od emoce, podívat se na ni jako naprodukt, ale neztotožnit se s ní – hodně jsme pochopili a můžeme jít po své cestě mílovými kroky.

Ty podstatné úkoly se již teď ukazují. Jsou to ty nezpracované nepříjemnosti a problémy. Stále se to bude týkat vnitřní očisty a přijetí svých temných částí. Bez očisty a přijetí sebe sama jen těžko budete kráčet kupředu. Proto před vás vaše duše staví všechny nutné záležitosti, které čekají na vaše přijetí. Při této vnitřní práci budete mít nekonečnou podporu bytostí Světla. Žádejte je o pomoc, energii, abyste vše zvládli.
Naši milí, jste v době změny vědomí na Zemi. A tato je jedna z počátečních etap.

Milujeme vás Áriové


Emoce jsou jako vítr, když je necháte – přijmete, odletí, když jim vzdorujete – nepřijmete je - povalí vás.
Patří k životu, na jednu stranu je milujete – ty pozitivní, a negativní zase nechcete, tedy jak to je? Je třeba k nim zaujmout nový postoj, potom to vyřešíte systémově.
Každý máte své postupy, ketré vám vyhovují, není třeba je měnit.Možná oprášit zapomenuté vztahy s andělem smrti – transformace, či jednoduché techniky dechu. Vydýchat vše do klidu. Je to vaše součást a jak dlouho je budete takto prožívat je vaše volba. I proto se vám možná zdá, že máte hodně domácích úkolů, už je čas to změnit.

Úkoly……..? Například předchozí část je jen o nich. Nejsou žádné převratné novinky, I když jejich žití vám přinese v důsledku obrovskou radost a vnitřní sílu.
Přistupovat ke všemu s otevřeným srdcem
Vnímat laskavě sebe sama I dění kolem sebe
Šířit lásku, víru, dobrou náladu a optimismus kolem sebe
OBČAS se zamyslet, zda mě má současná činnost opravdu naplňuje – ale to není nutné příliš často, část věcí dozraje

Prostě být rádi sami se sebou I ostatními lidmi.
Víme, že je to velký úkol, ale máte všechny předpoklady to začít zkoušet  a následně I žít. Naplnit poslání Země.

Milujeme vás a jsme s vámi Vaši Áriové


Vše je teď o energiích  „ teď a tady“. Snažte se dělat věci, které vás baví a být s lidmi, které máte rádi. Žijte v radosti. To nejvíce teď chybí na Zemi. Snažte se každou emoci přijmout a odlehčit  ji. Vše můžete transformovat láskou, ale vědomě přijímejte každou emoci. Všichni  víte, že se jedná o zkušenosti, které potřebujete, proto vám přicházejí. Všímejte si toho, co vám přichází, protože to je teď a tady pro vás podstatné. Když se na to podíváte z jiného úhlu nebo prostřednictvím někoho druhého, vždycky zjistíte, že každý problém vám nakonec přinese zkušenost, která následně je pro vás přínosem. Nezapomeňte, že vaše srdce a hlavně střed srdce, je váš nejdůležitější a nejlepší pomocník. Hodně lidí trápí jejich žitá schémata a stará přesvědčení nebo závislosti. Pokud si je uvědomím a pak se je snažím vědomě měnit, třeba tím, že si je napíši, co již nechci ve svém životě žít a co chci měnit.Pak si změnu opakuji jako svou novou vizi, jak chci žít teď a tady na zemi. V současnosti přichází lidem již hodně konkrétně, co je třeba změnit. Je důležité věřit sama sobě, že změnou a vírou se mění můj postoj, moje energie. Vesmír si přeje vše řešit jednoduše, aby každý rozuměl svým emocím a pak je mohl měnit.  Vaše vize, vaše přání teď určují váš život, tak si je tvořte v radosti, v lásce a tvořivé hojnosti, naučte se zodpovídat za své myšlení a pak se je snažte v lásce opravdu naplňovat. Prvním krokem změny se mění vaše energie  a otevírá vám cestu

S láskou Vaši Árijové


Milí přátelé, víme, že vzedmutí emocí, obzvláště těch hluboce potlačených, je velmi silná záležitost pro všechny lidské bytosti. Je pro vás náročná jak intenzita těchto emocí, tak i rychlost, s jakou přícházejí jedna za druhou. A znovu vám tady nabízí pomoc vaše lidské srdce. Vstupte do svého srdce a nechte se duší zavést ke stezce, která po spirále sestupuje dolů. Cestou si uvědomte všechny své aktuální pocity a přijímejte je. Na konci stezky uvidíte maĺé jezírko - jezírko víry a naděje. Ponořte se do něj a vše, co jste přijali, odevzdejte. A nechte se naplňovat a objímat láskyplnou energií jezírka. Tím, že budete své emoce zpracovávat s láskou a budete stále v sobě posilovat víru v lásku, naplníte jeden z podstatných úkolů, na které se ptáte. Otevírejte se aktivně všemu poznání a zkušenostem. Uvědomte si, že čím snadněji vámi příslušná energie dané zkušenosti projde, tím jednodušší pro vás bude pochopení a zpracování. Pak můžete vše zvládat s větší lehkostí a nebudete v sobě zadržovat nízkovibrační energie.

S láskou Vaši Áriové

 

Vyhledávání