Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Lord Melchizedek - Zplnomocnění vaší reality vaší šestou čakrou (třetím okem)
Lord Melchizedek - Zplnomocnění vaší reality vaší šestou čakrou (třetím okem)
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 29 Duben 2013 18:47
Poselství Lorda Melchizedeka přijala Natalie Glasson - 15.dubna 2013

Předstupuji před vás s velikou vlnou lásky, abych vás pozdravil; ponořuji vás do Stvořitelova vesmírného světla a zahrnuji vás zlatým požehnáním paměti ve vašem bytí. Dohlížím na Vesmírnou úroveň a světlo Stvořitelova vesmíru. Jsem Kristus, což je označení, které znamená, že ve svém vtělení udržuji vědomí Kristova Vědomí. Sdílím s Vámi  lásku vesmírné úrovně a Kristovo vědomí a pokud mi to dovolíte, ukotvím ho ve vašem bytí rychlejší vibrací světla.

Mým dnešním záměrem je spojit se s vámi, abychom hovořili o zplnomocnění. Realita, ve které nyní žijete je odlišná a jiná od reality před rokem 2013. V minulosti jste se snažili, abyste si umožnili vývoj a urychlení ve vibraci, a také sběr božské moudrosti a uskutečnění. V této nové realitě je čas zažívat proces zplnomocnění, který vám umožní přeměnit celé bytí, abyste udrželi Stvořitelovu energetickou vibraci a vědomí. Zplnomocnění se často pozná jako udržení energií ve vašem fyzickém bytí a těle, ale je nutné dovolit božskému proudu Stvořitele proudit průběžně vaším bytím a umožnit vašemu fyzickému tělu božsky vyjádřit Stvořitelovo světlo a vědomí. Zplnomocnění je božské vyjádření ve všech formách Stvořitele tvůrčími i všedními způsoby. Už nebudete déle věřit tomu, že Stvořitelovo světlo, vědomí a rychlá vibrace je zadržována uvnitř vašeho fyzického těla a je zde nehybná. Abyste mohli žít v jednotě se Stvořitelem, je zapotřebí otevřít realitu, ve které Stvořitelova vibrace vytrvale proudí a vy jste loď, skrze niž lze Stvořitele vyjádřit. Jakmile začnete uznávat zplnomocnění jako vyjádření, dovolíte sami sobě objevovat nebo se cítit vedeni při vyjadřování Stvořitele svými myšlenkami, emocemi, pocity, činy, reakcemi a tak dále. Projevováním konstantního vyjadřování Stvořitele z vašeho bytí do vaší reality si umožníte prožívat zplnomocnění, ale ve skutečnosti nezadržujete energii ve svém bytí, protože ta by dokonce s vyšší vibrací světla mohla být příčinou stagnací a blokád.

Jakmile se věnujete tomu, že se zaměříte na vyjádření božských aspektů Stvořitele ve svém všedním životě, začnete zplnomocňovat sebe, svoji realitu a duchovní bytí Stvořitelova aspektu. Dáváte si tak možnosti spojit se se Stvořitelem, cítit se podporováni, milováni a inspirováni Stvořitelovým světlem. Svým soustředěním na přítomnost Stvořitele zplnomocňujete svoji pravdu. Jestliže zplnomocňujete svoji osobnost, ego nebo charakter, můžete dávat falešný pocit jistoty a podpory, pokud zplnomocníte svoji pravdu, duši nebo Stvořitelův aspekt, spojíte se s pravdou, která je vždy přítomná ve všem, pročež zplnomocnění je základem dalšího růstu a vývoje. Zplnomocnění vaší podstaty vám umožní přijímat výživu ve všech oblastech své reality.

Zplnomocnění je vyjádřením plynulého Stvořitelova proudu, který zplnomocňuje přítomnost Stvořitele ve vás a kolem vás, tedy prožívání většího pocitu jednoty se Stvořitelem, který lze pociťovat jako vtělení, protože vaše celé bytí se průběžně mění.

Zplnomocnění vaší pravdy, vaší jednoty se Stvořitelem a soustředěný prožitek Stvořitele je v této době důležitý, abyste urychlili svůj duchovní vzestup. Vědomí pravdy přináší dále zplnomocnění a uskutečnění, které vás přenesou za iluzi do jasnosti. Je to čas objevování, projevování a integrace Stvořitele a Stvořitelova vyjádření skrze vaše bytí. Stvořitelovo vyjádření skrze vaše bytí je v této době k životu potřebné, způsob, jakým si zvolíte vyjadřovat Stvořitele vytvoří realitu, kterou prožijete a realitu vytvořenou na Zemi. Realita Země je jedinečná pozice, kde lze snadno transformovat a měnit. Aspekty Zemské reality, které už dávno neslouží realitě, lze snadno vymazat a vyřešit, zatím nová tvorba se může jednoduše projevit. Je to jako by byly v této době energie Země i vaše bytí extrémně tvárné, což znamená, že vaší volbou a božským vyjádřením pramenícím z pravdy Stvořitele můžete vytvářet velké posuny ve vibraci Země a tudíž prožívání humanity na Zemi. Také bych si vás dovolil upozornit na to, že zaměření se na lásku a vyjádření lásky ochrání a ubrání nejvíce jedinečnou energetickou dobu na Zemi.  

Díky tomu, že energie je extrémně tvárná, máte schopnost projevovat vyšší rychlostí a dokonalostí a schopností ovlivňování své reality. Jestliže se spojíte s energií Stvořitele a zaměříte se na ní s větší oddaností, pak můžete božsky ovlivňovat svoji realitu Stvořitelovou nejčistší esencí, božskou vůlí, léčením, probuzením a dokonalostí. Vaše realita a celé bytí se tak stává opravdovou vibrací Stvořitele, takže prožíváte zplnomocnění a vtělení. Abychom vám mohli pomáhat v udělování božského požehnání Stvořitele do vaší bytosti a reality, je pro šestou čakru výhodné, aby byla aktivní a božsky propojená se srdeční čakrou a duší. Některým lidem na Zemi se často zdá jakoby byla šestá čakra zablokována nebo neaktivní, to však často není příčinou, ale jednoduše je třeba šestou čakru pochopit, zaměřit se na její energie, abyste se šestou čakrou vytvořili prožitek důvěry. Šestá čakra vám může pomáhat tak, že vám přináší jasné pochopení, vyjádření a interpretaci božské vůle, vědomí a světla Stvořitele. Může být nástrojem projevu a projekce, protože přecházíte z duše a srdeční čakry do šesté čakry. Šestá čakra vytváří zesílení a může božsky utkávat energie a záměry do tvaru, hmoty nebo prožitku na Zemi, tudíž zplnomocňovat vaši realitu Stvořitelovým světlem. Rád bych se s vámi podělil o několik základních cvičení, abyste si mohli pomoci sami ve zplnomocnění a realitě se Stvořitelem, tudíž božsky, přijatelně a dokonale ovlivňovat vzestup a vývoj na Zemi.

První cvičení je, abyste si představili, pocítili nebo připustili, že ve vaší srdeční čakře je zdroj světla, který je vaší duší, podstatou a pravdou.  Představte si, že pokaždé, když pomalu vydechujete, světlo vaší duše proudí z vaší srdeční čakry do krční a uklidní se ve vaší šesté čakře na čele. Můžete to dělat tak dlouho jak si přejete, dokud nepocítíte, jak se šestá čakra stává plná energie, což může být jemný nebo intenzivní zážitek a je jedinečný u každé osoby. To je práce na vytváření propojení mezi duší a šestou čakrou, rovněž i umožnění, abyste se důvěrně seznámili s pocity své šesté čakry. Toto cvičení může naladit šestou čakru na duši a způsobovat jasnost mysli, duchovní vize a větší interpretaci duchovního vedení. Můžete to cvičit několik a převést pocit aktivace šesté čakry, pokud jednoduše vytvoříte porozumění nebo důvěru se šestou čakrou.

Druhé cvičení je pokračování prvního cvičení, dovolte si zplnomocnit svoji fyzickou realitu pravdou Stvořitele. Znamená to požádat svoji duši, aby projektovala energeticky kódované symboly toho, co si vaše duše přeje projevovat, aby sloužily vaší současné realitě. Vaše duše rozumí božské vůli Stvořitele pro vaší realitu na Zemi a může projektovat nástroje, úmysly a koncentrované vědomí nebo moudrost do šesté čakry, aby přinesly jasnější porozumění vaší duše a Stvořitele, a aby pomáhala projevování do vaší reality. Vy tudíž zplnomocňujete svoji realitu a jste s pravdou vaší duše, která je pravdou Stvořitele.

Začněte cvičit výše uvedené techniky dýchání, dokud nepocítíte nebo si nebudete vědomi toho, že vaše šestá čakra je plná energie.

Pak řekněte nahlas nebo ve své mysli,

"Moje duše je celá a je božským vyjádřením Stvořitele uvnitř mne. Představuji si naladění své duše na šestou čakru, světlo mé duše, vědomí a láska proudí snadno do mé šesté čakry. Žádám svoji duši, aby vytvořila energetické, světelné kódované symboly z mé duše, udržující vědomí a záměr energií, situací, projevů, moudrosti, jasnosti nebo čehokoli, co poslouží mému duchovnímu růstu a zplnomocnění v této době. Milovaná duše, prosím přenes energetické, světelné kódované symboly, do mé šesté čakry, takže budou energetizované a projevené s dokonalostí do mé reality, zatímco nabídnou nové vhledy a pochopení do mého procesu vzestupu. Děkuji."

Představte si pocit nebo uznání, že jakmile začne světlo a energie proudit z vaší duše do vaší šesté čakry, symboly vytvořené vaší duší jsou vtěleny do vaší šesté čakry, protože vy se nadále zaměřujete tak, že symboly jsou energetizované. Nepotřebujete porozumět významu symbolů, pokud jste schopni si je představit, může být schopni si je nahrát, pracovat s nimi, abyste se plně spojili a získali nové vhledy.
Dovolte své duši a Stvořiteli zplnomocnit vaši realitu skrze posvátné nástroj, jakým je vaše šestá čakra.
V posvátném zplnomocnění,

Lord Melchizedek

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání