Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Bohové se vrací na Zemi
Kryon - Bohové se vrací na Zemi
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 04 Květen 2013 17:29

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 30.04.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Posečkával jsem se slovy, která k vám nyní směřuji, až nastane energeticky klidnější období. Každý den něco na Zemi končí a něco začíná. Každý den se mění pole, které obklopuje Lady Gaia a tím přestává fungovat to staré. Každý den, každý okamžik se ukládají změny vašeho myšlení do pole kolem Země, ze kterého tuto zkušenost mohou čerpat všechny bytosti a to nejen z řad lidí.

I vy z těchto zkušeností čerpáte a díky tomu nemusíte procházet bolestí, abyste změnu v sobě uskutečnili. Je to tím, že se vaše srdeční čakra propojila s tímto polem a jste opět napojeni na moudrost všeho, co tu kdysi byla a která tu opět je. Ověřte si to u situací ve všedním dni. Věci se vás najednou přestávají týkat. To, co byste řešili dřív, kolem vás jen klidně projde a plujete s proudem harmonicky ve svém člunu bezpečí.  A to vše jen tím, že se vzdáváte boje a otevíráte se vyššímu zdroji lásky, který nad celou Zemí bdí. A tímto propojením se stáváte opět Boží bytostí.

Bohové se vrací na Zemi.
Tato věta v sobě nese zvláštní vibrace.
Je vybavena energetickým vzorem, který se skládá z impulsů k probuzení,
z impulsů k rozvzpomenutí si na svou původní velikost
a k vystoupení z omezení vašeho fyzického těla.

Protože právě fyzické tělo svazuje tvou velikost a někdy se bojíš uvědomit si to, že tvá duše je daleko větší než tvé fyzické tělo a že se tím, že svou duši držíš ve svém těle v zajetí, omezuješ ve všem, co děláš, a co tvoříš pro tuto Zemi. Neb nikdo z vás nepřišel na Zemi z důvodu odpočinku nebo z důvodu zažití utrpení. Všechny duše, které nyní na Zemi jsou, pracují pro vyšší účel Země a všechny mají k Zemi zvláštní, srdečný vztah. Když říkám, že všechny duše, myslím tím také ty, o kterých si myslíš, že Zemi škodí. I ti všichni pracují pro Zemi a jejich kroky po Zemi se každým dnem mění. Jen ještě nepozvedli své myšlení a jsou zajatci toho, že svou duši ve svém fyzickém těle svírají. Drží ji v zajetí a bojí se toho, co se stane, až jí dovolí, aby se začala rozpínat a růst. A to je obavou i mnohých pracovníků světla. Je to mlha strachu, která duši obklopuje a ta ji brání v tom, aby se rozpínala.

Tvá duše je ve svých činech omezená a to si způsobuješ sám svým myšlením a tím, kam směřuješ energii během celého dne. Tvá duše z těla neuteče, když jí dáš svobodu se rozpínat,  a když jí dovolíš, aby vyplnila celé tvé nitro i tvou aurickou zář. Tvá duše čeká roky a staletí na to, že se vrátíš k tomuto stavu bytí, aby se právě v něm mohla začít rozpínat. Protože to je první velký krok k tomu, že se věci kolem tebe silně změní. Tímto krokem k tobě začnou proudit jiné impulsy a začneš vnímat, že mnohá práce ti jde snáz. Dovolíš si totiž pracovat s mořem energie a ne jen s pramínkem, který byl ve své moci omezen, ačkoli jsi cítil, že neustále sílí.

Svlékneš starou kůži a dáš své duši nový šat. A tento šat bude propouštět energie, které tě ve tvé činnosti podporují. Neboť nikdy na svou práci nejsi sám. Vždy je tvá práce týmovou prací světelných bytostí, které za tebou stojí a této práci dáváš jen ty sám směr a řád. Tyto bytosti se skládají jak z bytostí vesmírných, tak z bytostí, které žijí pod Zemí a každé práci je dán jiný poměr těchto bytostí a jiné složení. Je to, jako bys na trhu stál, tvou zář viděli všichni přítomní a tato tvá zář oslnila právě ty, kteří tvé práci dokážou dodat to, o co žádáš. Seskupí se k tobě blíž a utvoří skupinu, která se na tvém přání podílí.

To, aby tvá zář byla v davu vidět, to umožníš sobě jen tak, že odhodíš strach ze své velikosti, dáš své duši svobodu a dovolíš jí se rozpínat. Když svou duši necháš ve svém nitru v zajetí, pak na tomto „trhu“ tvá zář sice viditelná je, ale srovnatelná s tisíci dalších, kteří o pomoc stojí, tak nikdy velké energetické boom nevznikne. V tom kouzlo je těch, kteří s velikostí své duše pracují, neboť pak tvé činy a tvé úmysly neznají omezeních.

Když na trh s ranečkem strachu jdeš, sám si dokážeš odpovědět na to, koho k sobě svou vibrací strachu přitáhneš. Proto noříš se do svých strachů víc a víc a motáš se ve svých omezení. Vše v jednoduchosti prožitků je.

Když má tvá duše svobodu, pak je tvá síla tvoření neomezená.

Jsi viditelným bodem pro všechny, kteří jsou připraveni ti podat pomocnou vibraci ke zhmotnění tvých úmyslů. A to je okamžik, kdy se vrací Bohové na Zemi. Tím, že pracuješ svou silou celým svým úmyslem a ne v omezeném programu toho, že duše je ve tvém těle zajatcem. Pak i sám se jako zajatec na Zemi cítíš. Chybí ti zdravý vztah se Zemí. Chybí Ti láska ke tvému tělu, které je pro tvou duši svatyní a tápeš ve svých činech a svých přesvědčeních. Jsi jako zajíc, který po poli poskakuje a v každém okamžiku se rozhoduje, jestli skočí doprava nebo doleva, nebo dvakrát tam a jednou jiným směrem, protože zajíc skákat rovně neumí a vždy svým životem nějak kličkuje. A krásně ti svým kličkováním ukazuje, jak se může projevovat strach, který máš ze své vlastní velikosti. Pak hledáš cesty, kterými chceš svou duši osvobodit a přitom přímého směru nedbáš. Nemáš čas na přímý směr, protože tě honí strach a tak volíš cesty, kdy si můžeš vždy něco ponechat, pro případ, že bys to snad ještě někdy potřeboval a tím nedovolíš své duši ve tvém těle růst a sám sobě poznat to, že právě ty jsi onen Božský člověk, který po Zemi chodí, a že se nenarodí jiný Ježíš, jiný Buddha, jiný Mojžíš, jiný Bůh, kterého uznáváš. Že všechny atributy těchto Božstev v sobě ukryté máš a je jich daleko víc než nyní slovy znáš. Těch bytostí je tisíce a každá z nich v tobě kousek tvoří.

A když se vrací Bohové na Zemi, pak to znamená, že tvá duše nezná omezení, že překonal jsi strach ze svého Já a že vidět jsi na Zemi ze širokého okolí. Znamená to, že neomezuješ své schopnosti, že žiješ v souladu se svým Já a přitom jsi si vědom toho, že stejnou silou a stejnou velikostí působí na Zemi i jiní, protože tvá zář ti nedává status vyšší moci nebo povýšení, ale jen rozšířeného vědomí a zkušenosti prožitku toho, že víš, jaké to je, když se v Božskou bytost znova probudíš. A bude vás stále víc a víc, těch, kteří si toto uvědomí a kteří tak propojí nebe se Zemí. A tím se vrací Bohové na Zemi.

Tak odhoď svá omezení, uvědom si ve svém nitru duš
i, která má někde uvnitř tebe sídlo a dej jí svobodu, otevři jí vrátka a dovol jí, aby se pohybovala v celém tvém Bytí. Pak poznáš rozpínání svého Já. Opustí tě tlaky na srdci, které byly v poslední době častým projevem volání duše po uvolnění z tvého omezení. Tvá duše bude nejdřív nesmělá a často se vrátí tam, kde to dobře zná a tak choď do svého nitra často a svou duši opakovaně uč to, že se ve tvém těle nikde nemusí bát, že je i ve tvé auře doma, že je doma ve všem, co tě tvoří a pak uvidíš a ucítíš, jak se měníš sám a jak se mění vše, co zdálo se být nepřekonatelnou překážkou. Vracíš se k tomu, kým jsi a k tomu patří i to, žít ve světle své duše a dovolit jí, aby „na trh úmyslů“ chodila se svou pravou září a ne se šátkem, kterým svou zář ztrácí. Tím tvá pozemská mise získává jinou hodnotu, jiný rozměr a moc, neboť skrze tebe k Zemi dopadají kapky nebes. A v tom je to krásné a jedinečné. V tom je tvá pozemská mise odlišná od těch, co seshora pracují. Ti všichni mohou jen přihlížet tomu, co se děje na Zemi, kdežto ty máš přímý kanál k tomu, že měníš tvář Země.

S láskou Kryon
Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

©  Marketa Selinijana,  http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Kde knihu zakoupit najdete na www.zemeandelu.cz

 

Vyhledávání