Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Duchovní ochrana pro Nový Věk
AA Michael - Duchovní ochrana pro Nový Věk
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 04 Květen 2013 17:42
Poselství od Archanděla Michaela přijala Natalie Glasson 19.4.2013

Předávám vám své požehnání lásky; Já jsem Archanděl Michael, Archanděl Ochrany. V rámci Stvořitelova vesmíru mám mnoho úkolů, mnoho způsobů, kterými chci sloužit druhým a zejména duším, které jsou na Zemi. Mým hlavním posláním je působit jako božské vyjádření Stvořitele, spojující s a připomínající duším Stvořitelovy vibrace, které jsou v jejich nitru a kolem nich. Přináším vám Stvořitelovo světlo, dovoluji vám, abyste ve mně viděli toto světlo, a podporuji vás v tom, abyste si uvědomili sebe sama jako projevený Stvořitelův aspekt. Jsem zde, abych mnoha způsoby posloužil jako příklad Stvořitelova světla stejně tak, jako i vašeho vlastního světla. Toto je úkolem všech Andělů, Archandělů a Nanebevzatých Mistrů.

My jako Andělské bytosti jsme nositeli silné vazby k vibracím Stvořitelovy lásky; Můžeme získat přístup k nejčistším vibracím lásky od Stvořitele a přenášet ji tam, kde je jí třeba. Díky našemu zaměření se na lásku, mnohé ze způsobů, kterými sloužíme, je představit vám lásku mnohem plněji. Je to často tak, že když prožíváte lásku někoho jiného, že cítíte se chránění, ochránění, bezpeční a stabilní. Když vám předávám Stvořitelovu lásku, jedná se o lásku, která podporuje a aktivuje zkušenosti toho být chráněný. Kvality a vibrace lásky, které sdílím a přenáším, ve vás aktivují hlubší smysl vašeho centra a srdce, což je existence za hranicemi strachu, která umožňuje, aby z vašeho nitra povstala pravda. V podstatě ta ochrana, kterou s vámi sdílím, je jednoduše milující kvalita přenášená ze Stvořitele, která aktivuje pocit bezpečí v nitru vašeho bytí. Po obdržení této přenášené lásky přirozeně začínáte vydávat ze svého nitra vibrace, které vám nabízejí vše, co potřebujete. Někdy je třeba nebát se, být uzemněný a být ve středu nebo pravdivý.

Společně spolu-vytváříme stav existence ve vás, který vám umožňuje aktivovat vibrace a kvality potřebné pro překonání problémů, ponechat si své schopnosti a spojit se s nebo vyjadřovat Stvořitelovu pravdu na hlubší úrovni.

Když pracujete s Archanděly, Anděly nebo Nanebevzatými Mistry, uvědomujete si, že vás podporujeme a že tvoříte s námi?

Milovaní, je načase ujmout se své síly, uvědomit si, že když pracujete s námi, je přítomna esence poddání se našemu světlu a božskému vedení, ale je tam také potřeba poddat se tomu stejnému ve vašem vlastním bytí. Žádat nás o pomoc a podporu už neznamená, že nám předáváte moc nad sebou, a že nás žádáte, abychom vyřešili vše ve vaší realitě. To nebyla nikdy pravda, ale vy jste mohli toto hledisko přijmout za vlastní. Teď nastal čas, abyste si uvědomili, že když nás prosíte o podporu, lásku a pomoc, vstupujete tím do procesu, při kterém tvoříte spolu s námi. Naším úkolem je předat vám energii, která aktivuje vibrace a vzpomínku ve vašem bytí. Vaším úkolem potom je, přijmout to, že ve vašem nitru dojde k aktivaci, která vám umožní přijmout představu a vhled, které se projevují prostřednictvím naší podpory a aktivace. S představou a vhledem upevněnými ve vaší mysli na fyzické úrovni potom pokračujeme ve sdílení Stvořitelovy energie s vámi, abyste mohli spolu-vytvářet nebo projevit to, co je třeba, společně s námi. Ve skutečnosti vhled, vedení a řídící síla proudí z vaší vnitřní aktivace vaší pravdy, zatímco my s vámi spolu-vytváříme v každé situaci, kdy nás přivoláte vystupňováním, zvýšením a znásobením energie pro vaše větší uvědomění.

Přeji si, abyste si uvědomili, že jste mocní spolu-tvůrci spolu s námi a že jsme zde, abychom vás podpořili skoro jako bychom byli rozšířením vás samých a pravdy.

Spolu-vytváření je proces odevzdání se a manifestace.

Je důležité, abyste si uvědomili, že proces odevzdání se neznamená odložit svou moc, ale otevřít se božskému plánu a zdroji, který s vámi a skrze vaše bytí pracuje s dokonalou lehkostí. Až rozeznáte, že je zde, ve vašem bytí, božský aspekt tvoření, který lze vyjádřit tvořivým způsobem, aby ovlivnil vaši realitu a zkušenosti tím nejdokonalejším způsobem, uvědomíte si, že máte v sobě moc pro vaši realitu na Zemi. Realita, kterou prožíváte, je určena pro prožívání vaší duše. Vaše duše má v sobě sílu božsky zasahovat a tvořit v rámci vaší reality, ale vaše duše je také spojena se vším, co je Stvořitelem, to znamená, že je ohromným zdrojem světla. Když přivoláte pomoc a podporu světelné bytosti jakékoliv formy, přivoláváte vlastně aspekt sebe sama nebo duše, aby vás podpořila ve zvětšení všeho, co je ve vašem nitru, podporu toho, co je třeba pro pomoc při vaší cestě na Zemi. Ať už je průvodce z vaší duchovní skupiny nebo ne, je to pouze aspekt vaší vlastní energie, prodloužení vás samých, protože všichni jsme jedním. Důraz na jedinečnost neznamená přinášet pocit lásky, odpuštění a přijetí sobě navzájem, to je pravda. Když si začnete uvědomovat, že spolu-vytváříte spolu s námi a že my jsme rozšířením vaší energie, potom dovolíte sami sobě přijmout svou vlastní moc a roli v rámci své reality. Nejste ani bezmocní ani neschopní. Nemáte ani méně ani více moci než my, všichni jsme jedním spolu-tvůrcem společně, abychom povznesli projevení se Stvořitele. Když všichni sami sobě dovolíme odevzdat se, poznáme přítomnost božské harmonie. V přítomnosti harmonie se všichni dokážou spojit na hlubších úrovních se Stvořitelovou pravdou, a uvolnit všechny disharmonie, které mohly dříve vzniknout.

Když přivoláte mé energie, aby vás chránily, přenesu do vašeho bytí vlastnosti Stvořitele, které povzbudí ochranu. Až obdržíte tyto energie, aktivujete ve svém nitru stejné vlastnosti, zatímco je budete přivádět k uskutečnění ve své realitě. Protože spolu-vytváříme realitu a zkušenost ochrany, naše víra a důvěra v tuto aktivaci je nesmírně důležitá.  Často budu sdílet nástroj, který bude pomáhat při integraci mé energie s vaší; tím nástrojem může být představa světelné bubliny okolo vás pro zajištění vaší ochrany nebo štítu před vámi, který odráží všechny nežádoucí energie. Až pokročíme k spolu-vytváření ochrany pro sebe sama a energií se změnou vaší vibrace a perspektivy, tak se naše projevy změní. V této nové éře se ochranná bublina mnohým jeví jako jasně zářivá průsvitná světelná bublina tyrkysové barvy kolem vás. Tato bublina se může podobat želé nebo silikonu. Je neuvěřitelně mocná a je spojena se třetím okem a hrdelní čakrou; je to proto, že každá duše na Zemi se nyní pohybuje za hranicemi iluze a dovoluje vizím překračovat mnoho různých dimenzí. Ochrana, kterou spolu-vytváříme, se už netýká jen fyzické reality zde na Zemi, ale také vašeho průzkumu mimo hranice Země.

Je důležité, abyste si uvědomili, že když budete žít v lásce a ve svém srdci, není třeba žádná ochrana, ale ochrana může být poskytnuta, protože aktivuje v nitru větší pocit bezpečí, stability a spokojenosti, což podporuje. S těmito projevujícími se vibracemi jste schopni prožitků s větší lehkostí a harmonií.

Dovolte sami sobě požádat o mou ochranu a představte si, že se ve vašem nitru aktivuje a projevuje energetická vibrace ochrany, a vytváří jasně zářivou průsvitnou bublinu tyrkysového světla okolo vás. V této světelné bublině je jemný odstín růžového světla, které proudí ze srdeční čakry, je to také symbol přítomnosti lásky a toho, jak třetí oko, hrdelní a srdeční čakra pracují jako celek a mají mocný vliv na vaši realitu. Tato ochrana pomáhá a podporuje vás na fyzické, emoční, mentální, duchovní a energetické úrovni a současně vás spojuje s jinými dimenzemi.

S touto perspektivou sdílím naše spolu-vytváření, společně si také můžete uvědomit osobní a možná jedinečnou ochranu, kterou společně spolu-vytváříme.

Jsem vždy zde, abych byl pro vás zdrojem a aktivací vaší ochrany.
V lásce

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání