Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2013
Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 04 Květen 2013 17:52
01.04.2013
NADZVEDÁVÁNÍ ZÁVOJE

Rok 2012 představuje renesanci v myšlení, kdy světlo přijde na planetu. Tato nová energie nebude podporovat válku ani potenciály války. Nastane posun a změna „starých časů“. Někteří jste to vnímali a byli jste ve své metafyzické víře dostatečně dlouho, abyste nyní viděli, jak započnou tyto změny a posuny. Vy víte, o čem mluvím.

Kolik z vás v sobě rozpoznalo Maják?
Dovolte, abych vám připomněl něco, co jsme říkali skupině minulý týden: 3D majáky na planetě (skutečné stavby) nevědí nic o bouřích. Nic. Nevědí, jak velká bude bouře nebo jak moc se setmí. Nevědí, jak silný vítr bude dout či jak dlouho tato bouře potrvá. Ale ony i jejich strážci vidí bouři přicházet a poznají, když kolem nich zuří. Jsou kvůli nim postaveny, víte? Nestarají se o to, jak temné či dlouhé bouře budou, protože jsou postaveny tak, aby vydržely, ať už to bude trvat jakkoli dlouho! Je jim to jedno, protože mají světlo, které je dost silné na to, aby pomohly komukoli, kdo se ocitne v bouři. Chápete?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
Kniha Jedenáct
 
 
08.04.2013
BUDOVÁNÍ NOVÉHO JERUZALÉMA


… Proto pokaždé, když se váš „problém“ setká s nedostatkem strachu a případným řešením, posilujete vnitřní energii planety.
Kde je na planetě „nitro (střed) života“? Ačkoli vám to možná nebude dávat smysl, jde tato energie do triády mřížky, která je jak nahoře, tak dole.

Už dříve jsme hovořili o této komplexitě. Znamená to, že jsou často určité výzvy předány specificky vám, abyste vygenerovali energii, kterou tato planeta zoufale potřebuje. A kdo by to zvládl lépe než ti, kdo milují Ducha (Svatého)? Kdo umí lépe vytvořit tuto energii než ti, co se o to přihlásili? Ano, víme, že zrovna teď to vypadá dost zmateně.

Nikdy dřív nebyl pro Pracovníky světla zmatenější čas. Dokážete si ale představit, že byste 20-30 let strávili ve stabilním domově? Je vám dobře a vše jste zvládli. A najednou vám řekneme, že se vše musí změnit. Základy musí být komplet odstraněny. Nová malta k nim nepřilne, dokud nebudou v integritě. Musí být vybudován nový dům. Má metaforické jméno a my jej nazýváme „Nový Jeruzalém“počátek nové éry, řešení a míru na Zemi.

A vy se divíte, proč vás tolik milujeme?

~ Kryon, přijato v Karibiku Lee Carrollem ~
- z živého channelingu „Nové Svolení“, 2. září 2002 –


15.04.2013
DRAMA

Lidské Bytosti často potřebují kolem sebe vytvářet aktivity, které by je odváděly od jejich spirituálního hledání. Někteří z nich jsou tak úspěšní, že se takto „rozptylují“ celý svůj život. Jsou v tom vážně dobří a vy víte, o kom mluvím. Jsou také mnozí, kteří nepřehrávají dramata, a to dělá život velmi zajímavým, že?  

Mnoho z vás překračovalo a zkoušelo eliminovat drama ve svých životech a uvědomujete si, že dokážete mít svou vlastní situaci pod kontrolou, ale jste neustále obtěžováni těmi kolem vás, kteří dramata stále vytvářejí. A vy je nemůžete zastavit, protože jsou stále tam! Někteří z vás se dokonce ptají: „Co mám dělat s člověkem, který se v tom vyžívá?“ No, dovolte mi, abych vám o těchto Lidských Bytostech řekl.

Takováto Lidská Bytost je pravděpodobně Pracovník Světla, který bude tentokrát dělat cokoli, aby se nemohl podívat na svou spiritualitu. Je to součást obranného mechanismu a je to pro něj intuitivní. A tak vytváří drama a je v tom velmi dobrý. Během svého života se naučil argumentovat, debatovat a konfrontovat a líbí se mu to. Drama je jeho kamarád. Myslím, že víte, o kom mluvím.

Každý má někoho, kdo je takový. Takže pokud jste Pracovník Světla, který se před tím snaží uniknout, použiji slova moudrého filosofa – Lidská Bytosti: „Nikdy nebojujte s prasetem. Za prvé – zašpiníte se, za druhé – tomu praseti se to líbí.“ (Smích.) Můžete si vybrat, jestli budete zápasit nebo ne. Takže pokud patříte mezi ty, co se snaží dostat drama ze svého života, řeknu vám: jednoduše se od něj odpoutejte.

„Ale to není tak jednoduché,“ můžete říct. „Co máme dělat s energiemi, které jsou na nás házeny těmito lidmi a situacemi, které kolem nás nastávají – hněv, nenávist, nedůvěra, závist… co dělat se všemi těmito věcmi?“

Tady je koncept, o kterém jste pravděpodobně dříve nepřemýšleli. Pamatujete si na potrubí – metaforu, o které jsme hovořili? Potrubí, kterým k vám proudí informace a boží moudrost? Proč o něm nepřemýšlíte i opačně? Jako o božím vysavači! Vezme tyto energie a vysaje je pryč z vaší energie. Máte kolem sebe věci, které byste rádi odsáli pryč? Nemusíte dělat nic, než se připojit k hadici.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z živého channelingu „Zpět k Základům“, 4.července 2005 -


22.04.2013
POČASÍ NA ZEMI

Říkáme znovu to, co jsme již říkali dříve. Vichřice, které rvaly vaši zemi na kusy po dvě období, byly předpovězeny a neměly by být překvapením. Před více než šestnácti lety jsme vám říkali, že přijdou významné posuny (Kryonova Kniha Jedna). Jsou ozvěnou polarity Lidské povahy.

Co se děje s Lidstvem, děje se s Gaiou. Jak narůstá polarita mezi temnotou a světlem, narůstá i polarita mezi horkem a zimou. Nastanou extra zimy a extra horka a tam, kde se setkávají, budou zdánlivě nebezpečné oblasti. Jak polarita duchovního běsnění rozervala mnoho hranic „normálnosti“, tak planeta odpovídá svou energií – přesně jak jsme říkali, že se to stane (Kryonova Kniha Osm – r. 2000).

Pracovníci Světla, někteří z vás to vědí a jsou na to připraveni. Sedíme zde v této stavbě, která je posvátným prostorem, kde byla v minulosti uzavřena velká dohoda o tomto druhu učení (Kryon toto prezentuje v Kostele Pracovníků Světla). Vydržela vichřice a deště a stále stojí. Byla v ní zaznamenána božskost.

Je to tu vhodné, ale i tak se nacházíme na nebezpečném místě na Zemi. Přesto ti, kteří to zde vlastní, se tu při své práci cítí dobře. Proč? Protože rozumí přiměřenosti obou vichřic a souvislosti se svou prací.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z živého channelingu „Od-definování Duchovní Cesty“, 2005 -


29.04.2013
ZMĚNA

Jak je možné, Lidské Bytosti, že se tolik bojíte změny? Kdy se pro vás změna stane osvěžujícím lahodným proudem pramenité vody? Proč má pro některé z vás takovou hodnotu, když jste zakořeněni na jednom místě? Tolik Pracovníků Světla říká: „Jsem stabilní, víš? Jsem vyrovnaný. Nikdo mě nevyvede z tohoto středu. Jsem ukotven ve své víře a nepohnu se.Potom jdete ven a pozorujete přírodu, ale ta vůbec není stabilní! Neustále se pohybuje.

Život je vždy o znovunalézání rovnováhy.
Stále se posouvá a mění. Neexistuje žádný požadavek, abyste dosáhli ustálené úrovně a zůstali tam. Kolem vás nic nezůstává stejné, všimli jste si toho? Uveřejněte zprávu o počasí a uvidíte, jak rychle se změní. Dokonce i velké civilizace minulosti byly rychle pohřbeny a to tak dobře, že často zůstaly ukryty navěky.

Příroda vládne krajině, protože se stále posouvá a mění. Nebojí se. Stále znovu nalézá rovnováhu. Brzy o tom začneme učit – strach ze změny je velmi starým energetickým paradigmatem, který si musíte uvědomit a přemoci.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z živého channelingu „Co se děje?“ 4. dubna 2004


Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání