Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Bohyně Maat - Teorie vyváženosti
Bohyně Maat - Teorie vyváženosti
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 10 Květen 2013 07:21
Poselství od egyptské bohyně Maat přijala Natalie Glasson 28.04.2013

      Slunce bohů září vřele na vaše bytí, jeho jas a vibrace ozařuje celé vaše bytí a aktivuje v něm stejné slunce, aby z něj povstalo. Vaše vnitřní slunce plyne z vašeho bytí s velkým záměrem, koupe ve sluneční podstatě vše, co vás obklopuje, dochází ve vás k posílení, i k posílení těch, kteří jsou kolem vás shromážděni fyzicky nebo i přítomni energeticky. Slunce, které září z vašeho nitra je majákem, který rozpoznává své protějšky, uvědomuje si, že není jediným schopným síly a vyzařování ve Stvořitelově vesmíru. Vaše slunce nevyhledává nezávislost ve svém vyzařování, ale sjednocení s ostatními slunečními majáky, aby splynuly v jedno.

      Milovaní, já jsem bohyně Maat, aspekt širší duše propojené s vibracemi a bytostmi bohyní. Mým úkolem je dnes předstoupit před vás a přinést kvality vyrovnanosti, obnovy, harmonie, rovnováhy a pravdy. Jsem vedena k tomu, abych vytvářela harmonii a rovnováhu, kde je chaos a zmatek, vytvářet lehkost vibrací, kde by mohla být temnota; jsem obnovitelka rovnováhy ve Stvořitelově vesmíru. Ve skutečnosti aktivuji a pomáhám vám i energeticky rozpoznat vše, co vás přenese do harmonie s vaším vnitřním světem, se světem kolem vás. Jsem zrcadlem aspektu vás samých, který je obnovitelem a rozpozná harmonické vibrace Stvořitele ve vás i kolem vás.

      V minulosti se pravda a harmonie projevovaly skrze manifestaci a pohybem skrze chaos, v této době vysokých vibrací a probouzení pravdy není přítomnost chaosu, jakožto aktivátoru, zapotřebí. Mnohá egyptská zasvěcení povzbuzovala zasvěcené, aby rozpoznávali tvoření a přítomnost chaosu ve Stvořitelově vesmíru a zároveň v sobě. Chaos a destrukce byly používány jako nástroje pro přeformování a obnovení přítomnosti Stvořitele ve všech, což znamená, že mnozí dokonce i dnes vyhledávají chaos a destrukci, protože touží po pravdě. Pravda a harmonie se mohou z chaosu a destrukce vyvinout, ale přejete si pokračovat v tomto energetickém vzorci, abyste se stali jedním se Stvořitelem? Je pro zasvěcené nová cesta, kterou pokračovat a která by vnesla pravdu, harmonii a vyváženost do božského ve vás i kolem vás?

      Vyrovnanost, harmonie a pravda žádají o obnovu ve vašem bytí, na Zemi i ve Stvořitelově vesmíru. Dlouho existoval chaos aniž by měl účel či aniž by byla pravda na vzestupu. Žádám vás, jakožto milované zasvěcené, abyste sledovali, co tvoříte; vytváříte chaos? V jaké formě tvoříte chaos? Ze kterého vašeho energetického těla se chaos manifestuje? Dá se chaos, který již vznikl, poznat v přítomnosti klidu, pravdy, harmonie a vyrovnanosti ve vás? Věříte tomu, že chaos je nezbytný pro váš duchovní rozvoj a probuzení? Dovolte si rozpoznat přítomnost chaosu, ať už se projevuje v menší či větší formě jako touha a úsilí o nalezení pravdy, harmonie a vyváženosti Stvořitele.

      Přeprogramujte se, abyste už více nevytvářeli pravdu či se nepropojovali se Stvořitelem skrze chaos, uvolněte jej a přijměte lásku Stvořitele bez očekávání či vytváření chaosu jakožto výsledku toho, co hledáte.

      "V přítomnosti Stvořitele, v přítomnosti boží vůle a harmonie vesmíru nyní žádám univerzální světlo vedené bohyní Maat, aby proteklo mým bytím se záměrem přeprogramovat celé mé bytí, aby dokázalo vidět chaos, ale nevyhledávalo jej, netoužilo po něm či ho automaticky nevytvářelo jako nástroj vzestupu. Dovolte, aby všechny energetické vzorce v celém mém bytí byly naprogramovány s nejčistší láskou, pravdou, vyvážeností a harmonií Stvořitele, vesmíru a mé posvátné podstaty, abych vytvářel a zažíval své propojení se Stvořitelem skrze proces, cestu a zasvěcení míru, lásky a vesmírné rovnováhy. Nechť přeprogramování začne. Já jsem, já hledám a vytvářím nejčistší lásku, pravdu, vyváženost a harmonii Stvořitele, vesmíru a své posvátné podstaty.

     Bohyně Maat, prosím, vlož do celého mého bytí energetickou síť a strukturu vyrovnanosti a harmonie Stvořitelova vesmíru, abych je mohl zažívat jako síť podobnou hvězdnému systému vtisknutému hluboko do mé energetické struktury na všech úrovních mého bytí. Dovol mi zažít vyrovnanost a harmonii Stvořitele v mé denní realitě a ukotvovat jejich přítomnost do Země a realit mnohých a tím zcela rozpouštět přítomnost a potřebu chaosu. Poznávám, že Stvořitelův vesmír je ve mně a promítá se vně, nechť je realita vyrovnanosti, harmonie, pravdy a lásky ve mně obnovena tím nejpokojnějším způsobem. Bohyně Maat, prosím, zůstaň ve mně přítomna a dohlížej a podporuj hluboké probuzení ve mně. Děkuji."

      (Zhluboka dýchejte, tak dlouho, jak je třeba.)

      Ráda bych nechala na vašem uvážení toto: můžete říci, že láska a chaos jsou to samé?

      Kde je láska Stvořitele, tam je vždy tekoucí proud, pulzující vibrace, která se věčně rozvíjí zcela svobodná od jakékoli stagnace. Kde je chaos, tam je pohyb, život a tekoucí proud, protože chaos má vždy řešení. Řád pravdy je jako vztah mezi chaosem a láskou. Když je vytvořen chaos, jeho nejvyšším smyslem je manifestovat řád, když je zaseta či aktivována láska, jejím nejvyšším smyslem je manifestovat či vnést řád, který je v pravdě vždy přítomen. Aktivace, manifestace či uskutečnění buď lásky či chaosu, podněcuje, je-li to vůle zasvěceného, transformační proces, který vede k hlubší realizaci sebe sama, univerza a všeho, čím je Stvořitel. Přítomnost Stvořitelovy lásky může přinést pocit nadšení a pozdvižení, když si zasvěcený zvolí nechat odejít zmatek a vše, co je spojeno s nedostatkem lásky. Přítomnost chaosu může přinést totéž, rozdíl je ten, že často si přítomnost lásky zasvěcený zvolí jako hlubší integraci božského já, aby se posunul do prostoru jednoty se Stvořitelem a univerzem. Jak láska tak chaos mají ve vaší realitě obrovskou sílu a jsou nástroji, které je třeba užívat obezřetně, protože oba vás zavedou do procesu slaďění se se Stvořitelem.

      Rozdíl mezi využíváním lásky Stvořitele a vytvářením chaosu jakožto nástrojů vzestupu a propojování se se Stvořitelem je ten, že když se zaměříte na lásku, zůstanete ve svém středu, bdělí a vědomí si všeho, co se děje a dokonce vám to umožňuje procházet chaosem s lehkostí. V přítomnosti lásky dokonce nemusíte pociťovat chaos jako destruktivní, ale spíše jako příjemné očišťování vašeho bytí. Chaos jako nástroj může bez přítomnosti lásky způsobit, že budete mimo své centrum, bude vám chybět jasnost a pochopení a bude těžké přijmout to, co vám poskytuje Stvořitel, ale jak láska tak chaos přinášejí transformaci. Věřím, že je čas pochopit sílu obou nástrojů, ale pochopit také, že oba tyto nástroje mohou být zdrojem strachu, což je nyní třeba rozpustit. Dovolte si nyní rozptýlit všechen strach spojený s prožíváním naprosté Stvořitelovy lásky a zároveň rozpustit strach ze síly a manifestace chaosu ve vaší realitě.

      Dovolte, abych k vám přišla v meditaci, dovolte mi obklopit vás svým světlem, až budete zhluboka dýchat. Dovolte mi pomoci vám při rozpouštění jakýchkoli strachů, které jsou ve vašem srdci či celém bytí, jež jsou spojené s prožíváním lásky Stvořitele. Prožívejte to se mnou tak dlouho, jak cítíte, že je to dobré.

      Pak mi dovolte rozpustit jakékoli strachy spojené s vytvářením či zažíváním chaosu ve vaší realitě či bytí. Prožívejte to se mnou tak dlouho, jak cítíte, že je to dobré.

      Možná zjistíte, že když se nejprve zaměříte na uvolňování strachů z prožívání plné Stvořitelovy lásky, pak budete moci s velkou lehkostí rozpoznat a uvolnit strachy z prožívání chaosu. Toto je díky tomu, že přítomnost lásky je léčivý balzám, který vám přinese úplné sladění se vším, čím je Stvořitel a poskytne vám prostor, abyste snadno poznali vše, co již nepotřebujete.

      Otázka je, zda si přejete pokračovat v používání chaosu jakožto nástroje růstu a zda si přejete dále vidět lidstvo, jak činí totéž?

      V přítomnosti vyváženosti a harmonie
      Bohyně Maat

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání