Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Tvé mistrovství je teď!
Kryon - Tvé mistrovství je teď!
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 17 Květen 2013 13:03
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, květen 2013

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Jsem Kryon z Magnetické služby. Jste připraveni na další špetku Boha?

Máte chuť se se mnou ještě hlouběji ponořit do bytí Všeho-co-je? To není úkol pro nízko vibrující rozum. Je to cesta odevzdanosti a důvěry. Určitě jsi už slyšel o starých mistrech, jak toto srovnání vysvětlovali tázajícímu žákovi na příkladu plného šálku. Pokud je šálek plný, nelze už do něj nalít žádnou tekutinu. Šálek se nejprve musí vyprázdnit. Podobně je to i s tebou a tvou cestou k mistrovství. Přichází k tobě veškeré vědění. Neexistuje nic, co by ti bylo upřeno. Otázka jen zní: Jsi připraven přijmout to nové? Je tvůj šálek, tvoje nádoba, tvůj systém čtyř těl připraven propustit všechno to, co se v něm nashromáždilo, abys mohl přijmout to nové? Tím novým je v tomto případě myšlena svoboda. Chceme do tebe vložit nové vědomosti, které vlastně žádným věděním nejsou. Neboť dogmatické vyptávání a učení by opět zaplnilo tvou nádobu. Z toho máme obavu, abys nemísil nové vědění s tím starým, čímž by opět vznikaly vzorce a představy, jichž by ses pevně držel. Například: vyjdeš-li z předpokladu, že cesta k celistvosti je těžká a namáhavá, dokonce strastiplná, pak takové informace, které přebíráš z knih, informujících o tradičních metodách rozšíření vědomí, v tobě budou pravděpodobně podporovat a vyživovat staré vzorce. Rozumíš, co tím mám na mysli?      

V uplynulém měsíci jsme vám vložili do rukou nástroje, které vám mohou pomoci; nemusíte je však využívat. Tvé Vyšší já, jež je ti nejbližší na schodech k celistvosti, ví, co teď potřebuješ, co je pro tebe dobré. Věz, že pokud se přecpáváš vědomostmi o cestách k poznání, jež jsou sice obecně pravdivé, avšak v této době už poněkud překonané, pak tyto informace v tobě mohou živit staré uložené vzorce, věci, které se stále ještě nacházejí ve zpola naplněném šálku.  

Doporučujeme ti následující: Pokud se budeš v klidu zabývat svým současným životem, pokud možno v hlubokém spojení se svým srdcem nebo dokonce s vnitřním napojením na tvé Vyšší já, Posvátné srdce, sídlo tvého Vyššího já, pak k tobě budou odtamtud přicházet rady, jež ti ukáží cestu. Pak můžeš přesně vnímat nebo slyšet, co dalšího je v tvém životě na řadě a jaké dualistické prožitky je třeba urovnat, aby tvá pozemská noha mohla lehčeji kráčet životem. Chápej mě správně: není to myšleno tak, že bys vůbec neměl žít pozemským životem. To je velký omyl, který částečně pochází z hnutí New Age. Tento chybný závěr ti může způsobit mnoho starostí a problémů navíc. Jde o to žít svůj život tady, avšak s interdimenzionální nohou ve tvé božské moudrosti. To se ti možná může zdát nemožné. Avšak když si to vyzkoušíš, třeba i na drobných problémech či zádrhelech všedního dne, pocítíš, že už tak rychle neupadáš do nářků na své trápení, nepropadáš hněvu či totálnímu popírání své spirituality. To poslední by znamenalo propad na vahách duality směrem dolů. Je skutečným uměním propojovat jednu nohu s tou druhou. Tohle vám musíme stále znovu a znovu klást na srdce. Vyzkoušej si to. Teď, nejlépe hned.        

Podívej se, jaké záležitosti tíží nebo tísní tvé srdce, způsobují tlak či stažení žaludku. Jaké starosti tě trápí v každodenním životě, v manželství, v povolání nebo  v přátelství? Nahlédni do hloubky a popros své Vyšší já, aby ti pomohlo při hledání důvodů a  poradilo, co je třeba udělat. V tvém životě neexistuje nic, co bys nemohl nahlédnout a transformovat. Znáš to sám z minulosti: některá dramata se vyřeší, dáš-li jim čas. Jiná odejdou, když si dáš na čas a nerozhoduješ se ukvapeně. Nebo tě ve spánku či v klidu napadne, jak to můžeš řešit. Nyní nastalo časové okno, kdy můžeš své starosti zpracovávat ještě jinak. Ponoř se do sebe, do svého Posvátného Vyššího srdce,  k tomu jsme ti dali už hodně návodů (v knihách i měsíčních channelingách) a popros svou vyšší instanci, aby ti pomohla k jinému, vyššímu úhlu pohledu na tvé starosti. Jakým způsobem jsi spojen s lidmi nebo záležitostmi, které tě trápí? Proč tě to potkalo právě teď nebo to už trvá delší dobu? Co je potřeba udělat, abys to mohl propustit?  Možná už nastal vhodný okamžik, abys změnil svůj život ve smyslu jiné práce, přestěhování nebo změny svého okolí. To vše pocítíš a zároveň budeš vědět, co je třeba udělat.

Při řešení a změnách se ti dostane pomoci. Děje se to tzv. synchronicitami. Ve správný moment ti někdo zatelefonuje nebo se setkáš s někým, kdo ti pomůže vyjasnit nějakou záležitost či starost. Pozoruj se z nadhledu a sleduj, jak podivuhodně účinkuje tvůj čistý záměr. Čistým záměrem mám na mysli upřímný a poctivý úmysl něco vyřešit, ukončit nebo zahájit. Bez postranních myšlenek nebo nízkých úmyslů ega. Pokud si z hloubi duše přeješ se uzdravit, vyřešit manželské problémy nebo konečně najít cestu k nové práci, pak se to stane. Jen se ještě jednou pozorně podívej, zda skutečně chceš své problémy a starosti propustit. Nebo zda tvé ego, tvé osobnostní já, třeba i rádo netrpí nebo se nechá zneužívat. Nevěřil bys, kolik lidí trpí nebo se sebou nechají špatně zacházet a dokonce si v tom i trošku libují! Možná proto, že chtějí přitáhnout pozornost? Proto je důležité vyjasnit si i tento aspekt tvého problému.      

Ta nádherná vysoká energie, která nyní proudí na Zem, kterou také nazývám „Zlatou vlnou“, čistí všechna energetická pole, jak to tvé, tak pole Země, a zároveň také pomáhá a podporuje procházení tímto procesem. To, co se nyní děje ve vnějším světě, se děje i ve tvém nitru a ve tvých uložených vzpomínkách. Jde o božské čištění, propouštění všeho starého a odevzdávání se Bohu.  

Důvěřuješ Bohu v sobě, že ví, co je pro tebe dobré? Nejsi od Boha oddělen, neboť ty sám jsi Bohem; každý jím je. Ty sám určuješ, jak se bude odvíjet tvůj život, nikdo jiný, resp. neměl bys připustit, aby o tvém životě rozhodoval někdo jiný. Nechat se utiskovat nebo žít v nedostatku, to není nic, co přichází zvenčí, to vychází z tebe samotného. Nikdo ti nebrání v tom, aby ses změnil. Jen ty sám, pokud si myslíš, že to nejde nebo že nemůžeš jednat jinak. Nereptej tolik, že něco nemáš a že bys to chtěl, protože to jiní mají. Raději se podívej, proč to nemáš. A ptej se, zda to, co mají jiní, skutečně potřebuješ, nebo zda by to naopak spíš nebránilo tvému vývoji. Člověka nedělá bezpodmínečně šťastným krásný dům, šťastný může být i v malé chatrči. To míním i symbolicky. Tvé Vyšší já nemá nic proti luxusu a podobným věcem, které tě mohou potěšit. Pokud se však za tím honíš přes mnohá úskalí, pak není dobré snažit se je zdolat. Raději se podívej, proč tu ta úskalí jsou. Možná sis je sám vytvořil?     

Na cestě k rozšířenému vědomí je důležité pochopit, že k onomu vytouženému vysvobození  z nepříjemností duality je třeba přestat posuzovat a hodnotit. Nevyplatí se usilovat o to jen z toho důvodu, že ostatní míní, že je to zapotřebí. Ty sám musíš vnímat uvnitř sebe, co by tvůj život mohlo zpříjemnit. Každý cítí individuálně, co jej naplňuje. Jeden rád pobývá v přírodě a naslouchá bzučení včel, jiný zas kutí ve své sklepní dílně a to jej uspokojuje. Další zas miluje svou práci, rád se zabere do tvůrčí energie a užívá si to, co pro jiného může znamenat každodenní stres. Co je lepší? Nic není lepší. Vše je cestou k sobě. I když je to tmavá sklepní dílna, nad kterou jiný kroutí hlavou. Dovolím si tu uvést jednu lidovou moudrost:    

„Kdo chce kam, pomozme mu tam!“

Jak by mělo vypadat nebe na Zemi? Nerozhlížej se kolem sebe ani nečti e-maily o tom, jaké jobovky zas vypouští svět médií.  Ne všechno je takové, jak to vypadá, a ne vše je třeba strávit  nebo přijmout tak, jak se to nabízí. V bezpečí kráčí ten, jenž si zařídí život podle svého vnitřního Boha, neboť ten dokáže vykouzlit ve svém životě mír. „Jenže mně chybí víra“, může namítnout některý probouzející se člověk. Co se musí ještě stát, abys uvěřil? Co ti brání v tom věřit, že na Zemi začíná úplně jiná, nová éra a že se všichni toho zázraku smí zúčastnit? Jen je třeba na tuto skutečnost zaměřit svou pozornost a neptat se po důkazech.  

Přece jen však myslím, že existuje jeden důkaz, který můžeš vnímat, když se ponoříš do „Zlaté vlny“, která nyní zaplavuje a transformuje Zemi (návody jsou v posledních knihách Barbary Bessen i na CD). Kdo se této vlně oddá pln úžasu a bez jakéhokoli očekávání, zažije, co centrum galaxie nyní přichystalo pro lidstvo a Zemi: novou vysoko vibrující energii, která vše mění a dává Zemi a lidstvu velkou příležitost vstoupit do Jednoty. To, co jinak trvá miliony let, se tady může stát během několika roků: Vzestup do vyšší dimenze.

Nechceš oslavit tuto cestu a své znalosti o ní? Nechceš skákat radostí jako malé dítě a konečně odložit stranou své hloubání a hodnocení? Užívej si života, neboť je velmi vzácný a jedinečný. Kolik mimozemských sourozenců by zde rádo bylo a prožívalo toto jedinečné dění v této části vesmíru. Užívání si, radost a smích jsou těmi nejlepšími klíči pro požehnaný život v době Vzestupu.

V hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON

Přijala Barbara Bessen v květnu 2013. Článek je volnému, nekomerčnímu užití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-mai-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.  
 

Vyhledávání