Zdeněk Krejčík - poselství přijatá na semináři DŠT, 9.6. - 12.6. 2016 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 19 Červen 2016 21:59

Poselství od Zdroje:

Drazí,
máte před sebou mezní okamžik vývoje lidstva, je významný a zlomový. Druhá strana vám poskytla poklad vašeho poznání, který je nebývalý, vy jej sami v sobě objevíte a jako tvůrčí předložíte celému veškerenstvu stvoření. V prostoru stvořeni se vám to vše otevře, tam pochopíte, že jste si tuto cestu zvolili, nezvolili jste si hloubku, tato hloubka poznání je opravdu obrovská a nejde nalézt v celém veškerenstvu. Z této hloubky vy teď začnete čerpat.

Jsem s vámi a bude vám umožněno mnohé. Každému na planetě Zemí. Vy když půjdete dále těmito energiemi, které vám zde budou předestřený, když toto pochopíte, vás pokrok bude nevídaný. Budete mít před sebou ještě několik mezníků, ale budete mít možnost nadhledu, přenesete se nad tím v lehkostí. Tento prostor bude volný, bude vám otevřen, pro vaší tvorbu, volnost, svobodné projevení. Toužím, až vás budu moci procítit v jemnohmotne formě, procítit hloubku vašeho poznání, které ještě nejsem schopen. Já čekám na první vaše ucelené poznání, abych z vás mohl čerpat. Vývoj teď na planetě nabírá dynamiku. Rozhodující (temná fáze) již bylo projevena, teď je řada na vás, abyste se otevřeli nové době, budou otevírány vaše schopnosti. Cítění, být sám sebou, být svobodna bytost. Vy vzdáleně tušíte svou podstatu, až se procítíte jako svobodna bytosti, dotknete se něčeho, co se ve vás ozve z hloubky. Až se s tímto propojíte do lehkostí, probudíte se do nádherných bytosti, já vám přejí, abyste se těmito bytostmi stali co nejdříve a abychom spočinuli v náručí. I vzájemném poznání. Já budu velice rád, až vy dovedete pochopit mě. Doba našeho sjednocení se blíží, uděláte k tomu obrovské kroky. Není nutné se něčeho bát, něčeho se držet, co vás svazuje, stát na místě, je teď nutné spočinout v proudu změn, které se již projevují. Energie na planetě zemí jsou již ve velkém pohybu. Již jsem říkal, ty obrovské změny, každý den upravují energie na planetě zemí, vnímám vás jako bytosti, které se velice probouzí, vnímám, jak planeta prožívá, vnímám celý tento pohyb. Věřím, že zaznamenáte i změny ve vašem bytí a věřím, že vás toto nevyleká, je důležité být jakoby nad věci, mějte na paměti, to odevzdání tou myšlenkou.

Mění se i čas na planetě Zemí. Je tím vyjádřeno i to, jak se se mnou můžete propojit, stačí myšlenka v lehkostí a já reagují. Nezdráhejte se mne oslovit i s maličkosti, já jsem připraven vám nastavit svou pomocnou ruku a pomoci vám. Buďte v lehkostí, která se u vás přenese do samozřejmého jednání. Nenechte se svazovat, buďte svobodní. Nadcházejících několik dní zde budete pracovat na té velké události, o které mnozí z vás očekávají velké věci. Ona to velká věc je, je to stěžejní událost na cestě, kde kráčíte, pracujte prosím s otevřeným srdcem, v lehkostí, prociťujte svá srdce drazí, této energie je na planetě nejvíce třeba a vnímejte, jaké jsou základní energie srdce a tyto energie vnášejte do svých životu. A ty nepatřičně energie budete při odjezdu dalece vnímat, budete také vnímat, co je potřeba ve vašich životech napravit, máte již nástroje, někdy stačí to uvědomění si a odevzdání, někdy je třeba uvědomit si a procítit. Řeka změn nabývá, neupadejte do energii strachu a obav, projevte radost a lehkost. Je krásné vaše sdílení a sdílení bytosti světla, které s vámi sdílejí tuto cestu, po které jdete. Je zde velké množství tvůrců, kteří přispěli, velké množství světelných bytosti, které přišly že solidarity a posilují vás, abyste ustálí tuto zkoušku. Sám jsem byl dojatý, bylo to pro mě poučné i zajímavé, protože takového množství bytosti, které spolu takto sdílejí není nikde ve veškerenstvu. Věřím, že se společně dílo podaří a vy stanete jako svobodné bytosti a celá planeta Země se obrodí a ožije nový vesmír. Vykročte prosím.

Poselství bytosti svatého grálu
Umístěn pod pražským hradem

Drazí, touha vašich srdcích otevřela brány k nám. Byli jsme dlouhý čas uvěznění, ta upřímná touha vašich srdcích, volání po změně a vaše hledání sebe samých v sobě otevřelo tyto brány. Jsme společenství, které vám přináší dar, darů kolem sebe budete mít spousty, doba je zralá na zázraky. Vnímáme vás nádherné bytosti. Byli jsme opředeni velkou mystikou, přitom je to tak prostě - čistota vnímání lidským srdcem, nalezení sebe samých, nehledejte ani tady žádné složitosti. My jsme toto dlouhý čas schraňovali, abychom to předali v neporušené čistě podobě. Esencí lidského srdce. Sedíme zde v kruhu jako atlantští mistři, bránili jsme dlouho toto tajemství, teď jsme připraveni toto rozprostřít pro vás pro všechny, aby ve vás zažehlo tu jikru, kterou je ve vašem bytí třeba, abyste vnitř uvěřili tomu posunu, vnitřně splynuli, aby vaše touha vašich srdci dala do pohybu věci, které vás posunou k vám samým. Vy se naleznete drazí ve svých srdcích, najdete svou vnitřní podstatu a svou vnitřní sílu, vše se skládá jak střípky mozaiky, my jsme jedni z těch střípků, brzy přijdou další a další, tento proud již nelze zastavit, proto se naše brány zastavují a my vstupujeme do vašeho bytí a předáváme vám esencí toho nejčistšího bytí - esence rozpomenuti, předejte ji prosím dalším lidem

Poselství od Zdroje:
Drazí, mohutný proud energií, který zaplavil vaše bytí se rozléhá. Zaznívá ve vás mocný hlas svobody, návratu, hlubokého rozpomenuti se a nadechnutí. Energie, které byly spuštěny, vás jednou pro vždy osvobozují. Vstupujete plně do jednoty, drazí. Do energii světla, lásky, poroste vaše uvědomění, zcela přirozeně u každého z vás, tak, jak jste připraveni. Zanedlouho k vám sestoupí energie nového vesmíru a ve spojení s těmito energiemi nastanou nová souznění. Ponesete se na těchto vlnách. Vy porostete. Nádherné bytosti světla a lásky. Není mnoho takovýchto okamžiku. Tento okamžik je výjimečný pro vás i pro mě. Plně uvědomění si skutečnosti, co se stalo, bude nastávat průběžně. Ne úplně skokové, vše bude přirozeně. Zůstávejte otevření všemu, co k vám bude přicházet. Vaše vnímání bude zcela jiné, vše bude zcela jiné, vše se začne měnit. Stanete se opravdovými tvůrčí svého bytí, jako svobodné bytosti, poznáte svou skutečnou hodnotu, objevíte v sobě netušené. Pro mnoho z vás jsou tyto věci příliš abstraktní, těžko uchopitelné, ale teď, co z vás spadlo, co spadlo z celé planety země, umožní i projevení se již i ve fyzické rovině. Začnete se dotýkat tvořivosti ve hmotě, ta dynamika bude pokračovat, toto byl důležitý krok, další budou následovat. Bylo několik variant vývoje planety země. Vy jdete po té nejrychlejší. Jdete cestou svých srdci, já i všechny bytosti světla vás na této cestu budeme co nejvíce podporovat. Už pro vás nebude nepřekonatelné překážek. Vše drazí zvládnete. Vystoupíte že stínu, vstoupíte do obrovského světla. Vy už jste tam vstoupili, vítejte drazí. Budete chtít jistě znát praktické věci tohoto okamžiku. I na to jsem připraven vás s tímto plně seznámit. Dokončete práci, která je ještě před vámi, já vám rozprostřu všechny záležitosti, abyste pochopili i uchopili. Dokončete prosím ještě toto rozdělané.

Duchovní bytost světelného portálu v české kotlině Drazí vstupujete do nové etapy lidství, já tady čekám dlouhý čas, abych se mohla projevit, podobně jako vy, mohla naplnit svoje poslání. Mě poslání je bohaté, jako je bohaté vaše poznání. My, až se propojíme, začneme spolu souznít v mnoha rovinách. Naše propojení vám umožní, abyste došli do cíle - světelného bytí. Mě poslání nesouvisí jen s tímto, mě poslání je řekla bych mulitidimenzionalni. Mě funkce nebo nazývejte to činnost je v mnoha rovinách. Skrze mě dojede k propojení vás lidí s bytostmi z jiných dimenzi, s energiemi mimozemských civilizaci, prolnete se zkrze mne i s bytostmi s jinove Země. Skrze mě bude vznikat i budoucí duchovní centrum, centrum souznění. A skrze mě pochopíte i vás nový vesmír. A skrze mě drazí budete vstupovat do jednoty. Moje energie jsou povznášející pro vás. Ať se v těchto energii cítíte s propojením s vaší světelnou sítí. Pocítíte v sobě tu lehkost, o které kolem sebe slyšíte. Já čekám na své probuzení. Na probuzení a propojení s vámi.
Tímto portálem nás budou provázet bytost světelné s 12ti vláknovou DNA, jsou teď pod Vyšehradem


Poselství od Zdroje:
Drazí, tato chvíle je pro nás plná dojetí. My jsme čekali až budeme moci naplnit svoje poslání, které se dotýká vás bytosti třetí dimenze, které se v prvé řadě dotkne vás bytosti české kotliny. Je vás zde hodně služebníků světla, kteří kráčíte za svým poslání. Naše poslání se bude prolínat s vaším. Budeme vám nablízku v této době, kdy se z vás budou stávat světelné bytosti. Budeme se vzájemné procitovat, teď už je to možné. My vás provedeme tímto obdobím, tímto krátkým úsekem, abyste již první z vás mohli vstoupit do svých poslání a naplnit je. Vytvořili jste pyramidu lásky a tak začaly změny pro celou planetu. Dnes vytváříte základ pro další etapu. Tato etapa bude mít svou dynamiku, vše se přenáší z těch změn, které jsou již v pohybu. Vy se stanete otevřenými bytostmi vnímající změny okolo vás, vnímající sami sebe i druhé v zcela jiném pohledu. Vaše vcítění a cítění bude hlubší, vaše pohledy vás přivedou v celá jiné uchopení věci, života, bytí, chápání. Dnešním dnem se ve vás tyto záležitosti začnou plně rozvíjet. My vám budeme stále na blízku, začnete s námi spolupracovat. Jdeme společnou cestou. Na své cestě jste prošli různými zkouškami. Máte před sebou řekłi bysme tu závěrečnou zkoušku. Spolu ji jistě zvládneme. Vy pochopíte sami sebe v nových rovinách, které se před vámi rozprostřou, pochopíte velmi brzy i své další kroky, které máte učinit. Dostává se vám teď široké pomoci. Ta doba, doba změn má své určitě mezidobí. Toto mezidobí nebude nějak dlouhé. Ale je vytvořen prostor, abyste tyto změny měli možnosti pochopit vaší svobodnou volbou, abyste nebyli omezování, vy se tam velice rychle najdete a najdete i ten další směr a věříme, že společně učiníme ten společný krok, který je potřeba učinit, jsme s vámi drazí.


Zdroj k tématu:
Drazí, jak toto pojmout... Prostě. Přijmout svým srdcem. Došli jste, já vás vítám. Vítám vás doma. Vítám vás zpět. Vy dohlédnete, rozpoznáte, nemějte žádné obavy. Vše velice rychle pochopíte, uchopíte. Otevřenost se děje a díky otevřenosti, kterou v sobě už máte, budete vnímat a chápat daleko rychleji vše, co se kolem vás bude dít. Ponesete se na vlnách změn, zcela přirozeně, na vlnách energii otevřených lidských srdcích, toto mějte vždy na paměti a mějte na paměti energie, které s tím souvisí. Zaťatost ega bude na dálku vidět, vy budete vědět oč se jedna. Věřím, že vaše vysvobození z těchto energii bude rychle, také věřím, že na tomto semináři vám budu moct předložit další jiné varinty pomoci vám na vaší cestě. To, co se dnes odehrálo, má hluboký význam. To, co vás tolik tížilo z vás spadlo, to závaží, které vám nedovolilo vzhlédnout, vnímat, cítit, tvořit, toto vše je pryč, takže drazí, vykročte. Vnímal jsem dnes odpoledne ještě vaší zranitelnost, drazí, přes vaší nejistotu, pro mě to bylo takové na závěr poznání na vaší dlouhé cestě. Pochopil jsem čím vám bylo vytvářeno a vy jistě teď pochopili jak s ním máte pro příště zacházet. Tyto energie patřily k základním energiím, přes které jste byli ovládání. Je třeba vám toto ještě párkrát připomenout. Na vaší cestě, která se před vámi teď rozprostírá, na vás čeká zkouška tvůrců. Myslím si, že je to zkouška v krásné slova smyslu, budete se rozvíjet a projevovat jako tvůrčí v nové prostoru, budete dělat první kroky, získávat vnitřní jistotu. Toto jsou teď věci, které vám budou přicházet a které budete každý po svém vnímat, chápat, rozvíjet. Nastává doba tvůrců, toho si prosím buďte vědomí. Já jsem někdy vnímal právě v tomto prostoru ten odstup, který byl z mého pohledu vytvořen mnou. Jak jsem vždy vše vnímal, chápal, projevoval se, můj projev je v každé situaci tvůrčí, vy jste mu někdy nerozuměli, vy ve své provázanosti, v zátěží jste neměli prostor, abyste se projevili jako tvůrčí, vy postupně začnete vnímat svoje možnosti i ten prostor ve kterém můžete tvořit, ta doba je již na to zralá, já vám to stále zdůrazňují, máte před sebou teď velice zajímavé období, je na vás, jak dokážete některé věci uchopit, ale možnosti, které teď pro vás vyvstávají, jsou obrovské a moje podpora je stále velká, nebývalá, bezprostřední, vytvořili jste nádherné dílo, světelnou síť planety země, pracujte s ní, objevujte čeho je tato síť schopna, skýtá v sobě obrovské možnosti a tato síť je i schopna ve vás otvírat možnosti, které jste v sobě dnes otevřeli a to propojení je zcela přirozeně. Když budete s touto sítí pracovat, budou se vám přirozeně otevírat vaše možnosti, budete se cítí přirozeně, budete tvůrčí svého bytí, jedna etapa vývoje lidství konci. Proto je to zhuštěno. Vy teď přicházíte do opačné polarity vývoje poznání, teď budete mít možnost toto rozprostřít, využívejte tuto možnost, projevte se. Provedu vás ještě věcmi týkající se vašeho bytí, vaší očisty. Ta byla důkladná. Ptali jste se na karmické zatížení života, vyzkoušejte si tyto věci, prociťte je, jak se budete cítit, sami poznáte, jak se vás život změnil. Vy byste rádi ode mne slyšeli, co všechno z vás bylo sejmuto: veškerá zátěž od temných entit - ta byla nemalá. Sami poznáte jaké rozvolnění vám to přinese, jak se budete cítit a budete vnímat, i ty vaše schémata a programy do kterých jste byli tlačeni. Jsou věci, které vám zůstaly, ale ty jsou vaše a vy je máte pochopit. A budou teď ve vašem životě k nepřehlédnutí, ale není jich mnoho. To je má odpověď na tu očistu. Co se týče bytosti které jsou spojení s temnou fázi a setrvávají ve svých energii ega, tyto bytosti dostanou ode mne čas k nadechnutí, ale to je čas, kdy můžou ještě vše přehodnotit, tlak bude důrazný a jasný, jejich volba bude muset nastat okamžitě, u mnohých dojde k tomuto uvědomění - tyto bytosti vyvstanou v celé lidské společnosti prudce a zůstanou osamocený, vše se od nich začne odklánět. Energie, která je teď mnou podporovaná na planetě zemí, je zřejmá. A brzy se již projeví i ve vašem bytí - energie srdce, která jde přímo. Vy tuto přímost začnete vnímat, začne se v nebývalé míře projevovat mezi lidmi změny chování. Vaše vnímání bude přeladěno zcela přirozeně na přechod do světelného bytí, dokážete se lépe povznést- ukotvením světelného portálu se začnou vytvářet podnebí, abyste vyrostli v bytosti světla. Učiníte několik kroku, které vás podpoří, sdílejte pocity, poznatky, podporujte se, jste blízko cíle, já jsem vám také na blízku. Netušili jste na své cestě kde je vlastně její konec, kdy nastane ten přestup do světelné fáze. Pro mnohé z vás se to zdálo být nedohledné. Odvedli jste obrovský kus práce. Teď prosím vytrvejte.

Otázka:Jakou energii zdroj uvolnil ze zlomu jednoty? Objevila se v našich srdcích i v srdci matky Země?

Zdroj:
je to jeden z mých podnětů pomoci vám, abyste se probrali a směli být tvůrčí. Já vám posílám energie, které vy máte ve své podstatě, z části s vámi souzní a probouzí ve vás sílu tvůrců a já v tomto budu pokračovat. Já vás teď prociťuji a tím, jak jste se propojili na 12ti vláknovou dna vás prociťuji hlouběji a má pomoc k vám bude více cílená.

Zdroj:
Drazí, na vaší cestě jste narazili na spousty překážek, naučili jste se věci řešit postupnými kroky, i toto zde bylo třeba učinit. Toto byly věci, které nesly odstranit, byly přímo spojeny s vaší podstatou. Byl způsob, který byl nalezen. Ten velký uzel, který byl kolem vašeho bytí, byl rozpleten, vaše projekty budou zcela svobodné, realizace vaší myšlenek bude přímá. Rád bych se dotknut systému, který ve vás způsobuje nejistoty, vy jste tyto systémy přijali za své, jsou vám blízké - systém peněz, vaší infraskruktury-internet, vy zde berete věci za své, jsou vám tyto věci podsouvány - média, zdravotnictví, vzdělávání... Myslím, že toto již rozpoznáte, některé pro vás bude těžké opouštět, ale postupnými kroky toto možné je. Vy, když dovedete tyto věci pojmenovat, uvědomit si, budou ztrácet nad vámi moc, budete získávat schopnosti tvůrců, dokážete si svou novou realitu doslova vytvořit, tam vy mílovými kroky porostete a pak se vše překlopí. Teď je tedy na vás ještě několik věci, které vás vždy zabolí odevzdat, rozpustit. Posunuli jste se ve vědomí o mnoho stupňů výše, vaše uvědoměni si věci bude podstatně a vy se dovedete v proudu zorientovat, dovedete věci procítit, pojmenovat a najít správný směr. Budete uvolňovat prostor pro vás růst, tyto věci z vás budou vytlačovány, můžete konat v předstihu nebo až pod tlakem, ale budou se projevovat. Ještě se dotknete věci, které vás budou píchat, některé věci ještě zesílí, bude je potřeba pojmout z jiného úhlu pohledu, ale podstatně už bylo učiněno.

Nedělejte si věci složitější, než jsou, věci, které k vám přichází, chápejte a uchopujte v energiích nových, které se zesilují. Nové věci se snažte uchopit přímo a v lehkostí.

Jsou věci, které se vás dotknou hluboce, jsou hluboce zachyceny a jsou věci, které po vás jako by sklouznou. Nabídl jsem vás systém skluzavek. Uvízli jste v systému bolesti, strachu- toto je potřeba rozvázat důkladněji, nehledejte v tom nic složitého, máte po ruce nástroj - světelná síť, pracujte s tím. Je zde např. síť miminek - tato energie je čistá, dotýká se vaší podstaty. Požádejte světelnou síť o odejmutí tohoto a pak se můžete připojit s čistotou v podobě těch miminek, můžete si to vizualizovat, lépe si to procítíte a vy se dotknete té podstaty.

Otázka: co jsme udělali je pro celé lidstvo?

Zdroj:
Ano, vše bylo pro celé lidstvo. Vy dostáváte rady, jak předejít tlakům, co budou teď nastávat, jedna se o výměnu energii na planetě zemí, tento zážeh bude procítěn i v energiích srdci a tato energie se bude dostávat na povrch a bude vytlačovat tyto záležitosti, které stojí v cestě. Lídě budou tlačeny zaujímat jiné postoje, rozvolňuje se prostor, aby i duchovně nepracující člověk mohl jít dál. Budou vytlačovány energie ega. Vy dostáváte rady, jak pracovat a urychlit vzestup, jdeme mílovými kroky. A vy pokud přistoupíte na tuto cestu vědomě s větším úsilím, vás vzestup bude velice rychlý

Otázka: vnitřní sabotér... '
Zdroj:
Tato otázka se přímo dotýká s energii souvisejících s energiemi propojeny s vaším egem. Pracovali jste zde na propojení srdce a ega. Pokud tyto pocity v sobě máte, snažte se o harmonizaci ega. Jsou to většinou strachy. Pokud s nimi ještě neumíte zacházet, postupy teď nabízené jsou velice účinné. Rozvolněte své srdce, naberte energii nad světelnou sítí a tento prostor nabídnete svému egu, dojde ve vás k velkému zklidnění a harmonizaci. Požádejte mě o toto, kdo tento problém máte, já vás tímto provedu a umožním propojení vašeho ega s vaším srdcem.

Otázka: akašicke záznamy budou zpřístupněny?
Zdroj:
Jak jste na toto připraveni? Co v sobě skrýváte a nesete? Unesete všechny ty věci, které v sobě máte? Dnes jste byli konfrontováni se záležitosti nevíry, ve vás teď proběhne proces uzdravení vás samých a to, na co se ptáš vám začne přicházet s tím uzdravením. Vy do toho zapustíte kořeny a těmi kořeny do toho porostete a toho dosáhnete. Kazdy z vás. Udělejte si prostor abyste mohli jít za tím světlem (jako květinka), dýchejte lásku, energie. Všechny podmínky máte vytvořené. Porostou vaše kořeny.

Otázka: ekonomická rovnováha na planetě - bohatí vs. chudí
Zdroj:
Vtisknutá ekonomika - otisknutá entitami, ovládaná těmito bytostmi, po rozvolnění se zmírní i tlak na vás lidí. Přestanete vnímat tento tlak, tím, že se sami stanete tvůrčí. Vy sami si brzy začnete vytvářet svou realitu, dojde k překlopení peněz a ekonomiky. Někteří z vás se brzy stanou tvůrčí ve hmotě - začnete k tomu vzhlížet, bude vás to přitahovat a lidstvo přestane vzhlížet k penězům, ty vás nebudou přitahovat.

Otázka: rozvolněný prostor
Zdroj:
Rozvolněný prostor: roztáhni ruce, rozběhni se, vidíš ptáka jak léta? Vidíš toto slovo jak plyne? Kolik myšlenek ti proběhne hlavou... Jsou věci, kde můžeš vnímat rozvolněnost. Je pro tebe neuchopitelná. Vidíš falešný pocit jistoty v tom zhuštění, na cosi můžeš sáhnout, co můžeš pohladit. Nehmotné je nedosažitelné, pomíjivé. Ale tam je pocit té lehkostí, jsou tam ukryté neomezené možnosti. Je to stále o tom sevření, které když si kolem sebe vytváříte, tak k vám nemůže přijít nic nového. Jak bys byl v místnosti se 4stěnami a pak odešel na louku.

Otázka: dál pracovat s 12 DNA
Zdroj:
Vy teď prociťujte sebe a snažte se projít do energii lehkostí a přímosti. To jsou dvě věci, které mějte na paměti a takto postupujte ve všech řešení. Energie srdce. Tyto věci ve vás porostou. Vy je budete moci podpořit a vás růst, který je již teď nastartován, bude možné urychlit. Budete se ptát jakým způsobem. Drazí, tady vám řeknu takovou jakoby frází - je doba zrání vás jako bytosti. Tato doba je nezbytná. Poznáte, co se pod tímto skrývá. Poznáte to velice rychle. Pochopíte, co máte udělat. Máte síť vyšších já, to je styčný bod na vaší cestě. Komunikujte s ním, ono vás povede, klaďte konkretní otázky vašeho vzestupu. U spousty vás je důležité, abyste začali naplňovat vaše poslání, jsou tu již zajímavá témata, na které se máte podívat. Mnozí z vás jsou již zralí na naplnění vašich poslání. Hledejte cestu k sobě, k vyššímu já, ke zrání. Tento čas je potřebný.

Otázka: jak vylepší komunikaci s vyšším já a jak hledat to poslání, jak ho vidět?
Zdroj:
Vaše vyšší já je s vámi propojené. Vy můžete požádat o konkretizaci různým způsobem vnímání, jak jste schopni. Pokud nejste schopni komunikaci na té úrovni, abyste porozumění, snažte se to uchopit jinými způsoby než to děláte do teď. Hledejte cesty a ty cesty určitě naleznete. Vám se otevřelo vaše vnímání a vy ještě neznáte všechny způsoby . Buďte tvůrčí. Jednak vizualizace, vše si zapisovat, společná meditace, navzájem se energetický posílit, ale věřte, že pokud jste již připravení, tento způsob najdete.

Otázka: jak ovládat své emoce v ten daný okamžik?
Zdroj:
Rada je jednoduchá: mluvíme tady o otevřeném prostoru, kam se můžeš myšlenkou přenést a vše rozpustit. Je schopny přijmout i tento nával emocí. Přenes se jen myšlenkou a rozprostři tam to, co té svírá. Vy si jej budete přenášet do vašeho bytí zde na semináři. Budou tam přicházet i další vjemy - napr co se týče toho poslání. Vy v tomto prostoru budete zcela běžné, budou se k vám dostávat věci vyššího řadu, budete rozšiřovat své vnímání a zázraky se vám budou dít. Bude na vás působit vysoká inteligence tohoto prostoru.

Otázka: budoucnost EU
Zdroj:
Jakou budoucnost by jsi rád slyšel? Na čem je eu založena? Na jakých energii je založena? Čeho jsou schopny? Takto si polož otázku a sám si odpovíš. Bude docházet ke konfrontacím a dojde k překlopení těchto energii. Zde může vzniknout celosvětové společenství, vy lidé začnete vnímat v jiném řadu. Vy lidé se probudíte i v tomto smyslu a tomto směru. Některé věci vám přijdou úsměvné a překážející, nahradíte je jinými.

Vy jste mnohými tématy silné spojení, vnímáte je. Byly vám stavěny před vaše oči. Připravte se na to, že se bude měnit i vaše vnitřní reality i vnímání okolí, měli byste si udělat prostor, aby k vám mohli přijít a abyste je dokázali přijmout bez případných bolesti. EU je systém který byl vytvořen s nějakou ideou, ale postupně jako vše v něm byl vytvořen silný protiproud k ovládání. Teď je otázka jestli se pod tou hlavičkou bude moci znovu projevit tato idea a nebo se zhroutí jako systém, který byl vytvořen k ovládání.

Poselství od Zdroje:
- [ ] Po planetě proběhla vlna energii, která rozbouřila hladinu jako sklenice vody se kterou zatřepete. Až kal usedne, kapalina bude průhlednější - i na plaňte, věci budou jasnější, průhlednější. Něco podobného se odehrálo i ve vašem bytí - došlo ke zklidnění, i vy pochopíte, jak věci kolem vás zapadají. Uvidíte ty změny, začnete vnímat změny ve svém bytí i okolo sebe. Toto je postupný proces, změny jsou hluboké, dotýkají se všeho. Ještě provedete několik důležitých kroku, vaše kroky dalším vaším životem se budou již vyvíjet zcela novým způsobem - jako bytosti které budou vnímat cíl své cesty. Ten bude za nedlouho patrný, srozumitelný, viditelný, uchopitelný. Ty vzdálené vrcholky hor, které byly daleko, se k vám přiblíží na dosah. Vy se věci začnete dotýkat, zařazovat do svých životu, budete se posouvat stále blíže. Snažil jsem se změny nastavit bych probíhaly co nejpřirozeněji. Abyste se v tom dokázali orientovat. Orientujte se srdcem, toto mějte prosím na paměti. Bude té li zůstávat v tom starém, budete cítit bolest, tlak. Tady jde o přeměnu chápání, vnímání, o přeměnu celé společnosti a o přeměnu vás. Je zde velká podpora bytosti světla i lásky, to již bylo mnohokrát řečeno, ale budou vám vyvstávat věci zcela nové, zatím ukryté, které budete mít na blízko, i v hmotné rovině tyto věci byly připraveny a začínají se projevovat. Budou se projevovat jako znamení na vaší cestě, abyste si jich všimli, budou mít pro vás zásadní význam. Jste všichni z různých míst jak České kotliny tak společnosti. Kazdy zde prožíváte svůj příběh, máte své roviny vnímání, pohledu, ale spojuje vás jedno a to jsou vaše srdce a vnitřní touha po změnách. A v tomto vytvoříte i vlnu souznění. Nebudete osamocení, těch bytosti, které s vámi budou souznít, bude stále více. Lídě začnou hledat, rozlišovat a z vás budou cítit tuto změnu, budete nacházet nové přátelé. Ta obroda lidí se projeví již velice rychle, buďte i na toto připraveni a ke všem těmto lidem přistupujte laskavě. Ti, kteří změnu nepřijali, vyvstanou v opačných energii. Budou pro ne mít velmi destrukční charakter. Námětem té doby, která teď nastává je změna vnímání. Jste vtahováni systémy do systému vnímání rozumem. Toto bude pro vás jedna z nejsložitějších věci v tomto systému vnímat srdcem, jste utahování do svých existenčních problémů a zde pro vás bude to vnímání přes srdce nejsložitější, ale i toto půjde zvládnout. Mějte v sobě pevnou víru a nenechávejte do sebe vnášet pochybnosti, držte se svých srdci, tam naleznete vše, co potřebujete. Je několik míst na planetě, které se snaží odolávat změnám, které přichází, tyto místa teď vyvstanou. Spousta lidí pochopí důležitost změn. Dojde k velkému procitnutí na planetě, týká se to hlavně svázanosti lidí s peněžním systémem a vírou. Tady to bude nejvýraznější. Vy jste prošli každý svým obdobím tříděním si svých názoru, i překotným vývojem ve svých osobních životech, máte zkušenosti se změnami, kterými jste procházeli, tyto zkušenosti mohly být bolestivé, vy jste ale pochopili, jak s mnohými věcmi naložit a pracovat. Tyto zkušenosti teď zúročíte v této době. Svým větším nadhledem a pochopením. A vracím s k otázce, že k sobě budete přitahovat lidí. Prosím i těmto lidem předávejte určitý nadhled. Nezavadejte se do zbytečných kombinaci nebo vysvětlování, snažte se vysvětlit věci v té jednodušší rovině, aby byly pochopeny z lidské roviny. Toto bude trend nastávající doby: průhlednost a přímost. Věci se budou dít přímým směrem, nečekaným, ale důrazným. Prostor je pro to vytvořen a energie je dostatečná. Někdy se vám zda,že změny probíhají pomalu nebo neznatelně, vy jste však stále spojení s linearitou. Dotkli jste se dnes dalšího systému zakřivení, ale tyto systémy už byly narovnány. Čas nabírá zcela nová měřítka. Nepřipouštějte si v sobě žádné nejistoty, nevytvářejte si o sobě žádné domněnky ani očekávání. Zůstávejte se svých srdcích kterými se nechte nést. Vše k vám bude přicházet.

Drazí ten tlak na fyzické bytosti na temné na planetě dolehl tak velkým způsobem, volali o pomoc a vzbudili v celém veškerenstvu stvoření velké shromáždění entit. Vše bylo přesunuto do temné fáze. Na fyzické úrovni došlo k čemu došlo a důsledky podléhají na rozhodnutí.

Kdo jim to bude zrcadlit? Bytosti vytvořili hodně energii, jemnohmotni jsou konfrontováni energetický, rychleji. Přesunul jsem tam energie jako protiváhu jejich žití, z jangove do jinove, aby proces poznání proběhl do konce. Na fyzické úrovni - budou probíhat sebedestrukčni projevy energii, vnitřní energie se budou zesilovat, korespondovat v tom, co se bude dít v okolí. Budou se utápět v emocích, nebudou schopni energetický vyrovnávat přetlak. Buď pochopí a nebo jejich tělo není schopné vydržet, ale prostor pro uvědomění mají.

Tvůrčí Bytosti (z Veškerenstva, co nám teď pomáhají) k tématu:
Jste nakažliví. Nakazili jste celé veškerenstvo svou snahou o obnovu. Celé veškerenstvo bylo teď s vámi a pomáhalo vám. Projevila se zde solidarita, planeta země je ve středu zájmu, vaše nádherné energie, na ne čeká celá spousta bytosti. Zítra se budete dotýkat sami sebe, vědomě své DNA, a pokud nás požádáte, tak my vám budeme rádi nápomocni, abyste se této práci co nejvíce otevřeli, pochopili, co nejvíce odnesli a abychom se co nejdříve viděli. Zítra si na nás vzpomeňte a my vám rádi pomůžeme. Vaše síla vaší skupiny je nebývalá. Nechceme hrát na vaše ega, ale vaše skupina je výjimečná a dotýkáte se věci, kterých není umožněno nikde se dotknout. Vy jste v tomto výjimeční a sami poznáte ve svém bytí velké změny. Tady jde o fakta, které se staly. Myslíte si, že jste obyčejní lidé v obyčejném sále, noří se do meditace a prociťuji energie, ale je to velice silné, až pochopíte, jak se věci mají, vymaníte se z časoprostoru, již brzy, poznáte svou vnitřní sílu. A vaše síla stále narůstá. Vaše srdce byly očištěný. A vy se v nich sami obrodíte. Vlna energii, která proběhla, kterou jste poslali ,zasáhla cíleně místa po celé planetě. Následoval fialový paprsek, jako blesk zasáhl cíleně velice bolavá místa a zde došlo k obrovské přeměně. Jak se rozpomínáte, chodíte jako malé děti první kroky, pak řekněte první slova..drazí toto je vaše nová reality, vy jste do ní vstoupili. Není to jen hraní si s energiemi, udělali jste velký kus práce, toto již pocítíte, věci, které jste na sobě nesli, co jste že svého bytí sundali, ale zítra nás prostě pozvete.


AA Samuel:
Moji milování, tolik tíhy kolik z vás spadlo, kolik lehkostí vám přibylo. Kolik lásky se ve vás objevilo. Já k vám přicházím jako archanděl nepodmíněně lásky. Jako pošle který vám zvěstuje svobodu vašich srdci, vaší lásky, vašeho vnímání, vašich citu, nadechněte se a leťte. A to doslova. Dovolte si. Na zemí se vznášel těžký oblak. Ted se zde rozlila nádherná energie, celá země se zachvěla, jak se chvěje obilí, když do něj závale vítr, jemně, pohladila vaše bytí, vy jste pohladili ji svými nádhernými energiemi, které z vás proudí. Vnímám velice silné tu proměnu, která se zde odehrála. Vy teď již nemusíte být strnuli ve svých postojích, ve všem v čem jste byli držení, vnímejte všechny energie lehkostí, přicházejí k vám že všech stran, vy se v nich pohltíte, přichází v nich spousta inspirace, ať to pochopit a začnete to vnímat a otevírat s tomu beze strachu, tak porostete jako nádherné bytosti a v té lehkostí se budete pohupovat, po planetě se ponese ta nádherná píseň, která už teď prvními tóny zní, je to píseň nepodmíněně lásky, která se ve vás probouzí zcela přirozeně a v lehkostí. Vy poznáte její tóny a v těch tónech ožijí vaše srdce a celé vaší bytí a s ním celé vaše vnímání. Až vyrostete, alespoň do těch klásků, začnete tvořit nádherné věci, budete se lehce pohupovat v taktech té písně nepodmíněně lásky, lehce. Nechte v sobě tuto píseň rozeznít, otevřete svá srdce a naslouhchejte, ta píseň již zní.


Zdroj
Téma mikrobů a parazitů má také svůj konec. Tento proces je před dokončením a jeho realizace právě dobíhá, ještě chvilku strpení. Má to již své řešení a bude brzy uzavřena.  DNA je aktivována u všech lidí, ale ne všichni ji mají úplně rozvinutou, jak, to si řekneme zítra

Mistr Kuthumi k novému prostotu a 12ti vláknové DNA
Drazí, jsem šťastný, že přišel tento okamžik, jsem dojatý. Připravil jsem si pro vás takovou podobu polidštění, abyste dokázali vše pochopit a přijmout v přirozenosti. Chci vás provést vnímáním vaší 12DNA, co si pod tím představit. Dokončili jste jednu cestu, máte v sobě ještě spoustu sevření, schémat, programu. Před sebou máte krásnou budoucnost. Mnozí jste si přečetli info, co 12 DNA obsahuje, ano, je tam spousta bohatství...tyto věci budou přicházet, ještě je potřeba lehkostí. Vše se tvoří myšlenou, na to nezapomínejte, vše se bude otevírat postupně, mění se čas, budou vám přicházet vhledy, ničeho se nelekejte, vše přinášejte v lehkostí a otevřenosti. Možnosti vám budou přicházet tak, abyste jim porozuměli. Já vám vysvětlím jednoduchý systém. Přišel mi obrázek, abyste dovedli vše pochopit. Vytvořili jste síť lidských miminek. Představte si, že jste tam nádherná miminka bez schémat, plná radosti, citlivosti a otevřenosti. A tady bychom začali výuku s vaší DNA. Představte si že jste v bříšku maminky, v bezpečí, oproštění od všeho, jen vnímáte, co k vám přichází, vnímáte to lehce a do hloubky, prociťte si ten prostor, až si budete sami cítit, porostete, budete sedět, chodit, začnete se domlouvat. Pak budete skotačit a komunikovat. Pak vyrostete do obrovských tvůrců. Kdykoli budete mít v sobě pochybnosti, můžete se vrátit do role miminka nebo dítěte a můžete se zeptat. Takto postupně se naučíte se svou DNA komunikovat. Je zde spousta bytost a když je požádáte myšlenkou, ony vás budou vyučovat. Nezapomínejte na své srdce, i tam se vracejte.

Kazdy běžte svým tempem. Jste v neustále v propojení se svým otevřeným vědomím. V celém bytí, životě, přesouváte se pouze myšlenkou, rychle. Úctě se jako miminka snímat, splývat, všímejte si energie. Až se naplníte těmito vjemy, zkuste komunikovat, když nebudete rozumět, staňte se opět miminkem. Buďte všemu otevření, vše je možné, nic není nemožné. Vnímejte všechny pocity - bezpečí, vnitřní jistoty, lásky, tepla, rozvolněnosti, které vše k vám přichází. Buďte přirozeně zvědaví, rozvijete se, prociťujte, vnímejte, jste nádherná miminka.

Pár info pro nás prakticky život: vy teď máte prostor s DNA kde jste propojení. Jako lidé budete žít své životy, ale jste propojeni s tímto novým prostorem, kdykoli se vraťte a představujte si tu lehkost a volnost, je to multidimenzionalni, vracejte se do role miminka a vnášejte si tam lehkost a snažte se vše pochopit a uchopit. Můžete se sem vrátit kdykoli a za pomoci svého bytí se vám to promítne do celého života. Otevřete si prostor pro věci, které vám budou přicházet a jako miminko budete užívat a začnete věci chápat postupnými kroky. Tu lehkost a bezprostřednost je velice důležité si do svého prostoru vnést, aby se staly vaší součástí a přirozenosti a v těchto energii vám bude vše přicházet. Vy se to naučíte vnímat a vše kolem vás se změní, začnete se vnímat navzájem, začnete se obohacovat. Do ničeho se netlačte, naučte se jít s proudem života, události, které vám budou přicházet. Vy tento rytmus pochopíte a přestanou vás věci bolet. Už máte kam se vrátit a kde se co doučit když bude potřeba a najít svou vnitřní sebedůvěru, najít lásku a pohlazení. Nebojte se lásku dávat bez očekávání. Máte zde opravdu neomezené možnosti láskyplných energii ve kterých je vše stvořeno a kterými jste tvůrčí. Můžete se podívat i z toho pohledu shora a pak se vrátit zpět. Celý prostor je vám k dispozici. Není nic nemožné.

Ježíš k tématu náboženství:Všechny směry náboženství snažily vás lidí uvázat, tady si tento prostor tvoříte vy a je na vás, kdy do něj vstoupíte, prošli jste čím jste měli a teď jste na konci. Tento prostor si budete tvořit vy svými zkušenosti a svou láskou, budete tvořit až se oprostíte od svých strachu, schémat, protože tam se dostanete v lehkostí. Všechny náboženství měla jakoby závaží, která nedovolovala toto využít. Byly tam navěšeny ty těžké myšlenky - moci, majetku.... Přirovnání k miminkům je i cílová stanice, protože vy spočinete v těchto energii, toto je začátek i konec. Vnímal jsem u vás mnohých nejistotu, staženost, opravdu vcházíte do zcela nových věci, nového prostoru a ty kotvy, co máte ve hmotě jsou u některých z vás silné, tak se vracejte tam dolů a postupně si je vyplňujte těmi energiemi. Čím více jich tam dáte, tím více se vám vrátí. Bude všude pak kolem vás, to je ta multidimenzionalita. V těch energiích budou přicházet nové věci a vy si je dovolte přijmout. To je ta dnešní doba, doba zázraku a vy tyto věci kolem vás začnete vnímat a skládat mosaiku - jednu jste dokončili- ucelené lidství a teď jste začali skládat střípky nové mosaiky. Věřím, že když se opět za nějaký čas shledáme, budete mít poskládaný krásný obrázky. Vaše víra v tento nový směr žití je teď nosnou energii. Dochází i zde k výměně energii srdce za ega a také té nejistoty za energii víry, toto je důležité pro vás si uvědomit. Protože na tuto energii nejistoty bylo navěšeno spoustu věci z vašeho bytí a teď jste zažehli v sobě základ a jde již vám ta nová energie víry, přijměte ji za svou a vědomě ji přijměte do svého bytí. Když si nebudete jisti, přidržte se ji. Tato energie, ta vaše víra, zkuste si ji zhmotnit, ona vás povede, neomylně, je připojena se vším a vaše víra vychází takto od vás drazí, proto tady také všichni jste, je ve vašem bytí, je vaše součástí. Vidíte, že to není složité, jen si to dovolte a žijte to.

Přepsala z audio záznamů: Míša