Poselství od duchovní bytosti živlu vody, Cesty lásky II., Trnová, 04_05_2019 Tisk
Uveřejnil(a) Administrator   
Neděle, 05 Květen 2019 23:14

Na semináři Cesta lásky II. v Trnové (04.05.2019) jsme přijali poselství od duchovní bytosti živlu vody.

 

Ano, já vám chci opravdu něco říct, drazí - už dlouho. Drazí, vy stále čistíte a stále hledáte cestu návratu. Některé věci jsou prosté a leží vám přímo u nosu, jak to tak bývá. Vaše tělo je stvořené z vody. ¾ vašeho fyzického těla je tvořeno z vody. A hádejte co v sobě nese? Nese v sobě kódy života, nese v sobě tajemství, která hledáte a rozplétáte mnohdy spletitými cestami. Živly, jako takové byly v celém experimentu také mnohokrát znásilňované a ty jejich energie byly doslova pokroucené v projevu, který vyhovoval projevům 3. Dimenze.

A vy, každý z vás, v sobě nesete život. Život je spojený s vodou, život je spojený i se Světlem. A když si ty dvě veličiny dáte dohromady, tak vám vyjde rovnice vašeho těla, které je teď nastavené ve fyzické podobě do hmoty, která se sestává z velké části právě z vody. Vy se toužíte vrátit do Světla. Světlo a Voda rovná se život. Vy byste tady tu rovnici v sobě mohli začít řešit jiným způsobem.

Tu rovnici by pro vás již nemělo být těžké vyřešit, a vy byste se měli podívat, jak s vodou samotnou zacházet. Jak si s vodou povídat. Jak ji rozumět, jak také tento živel v sobě očistit. Mluvili jste tady, že se tvoří ze Světla. I to Světlo má v sobě kódy života, i to Světlo v sobě nese něco, co je také pokřivené ve vás. Ta rovnice se vám začne skládat. Vy se vracíte, vy hledáte svá Světelná těla a vaše těla jsou z velké části vytvořeny z vody. Voda v sobě má samozřejmě paměť a evokuje nebo udržuje i život na Planetě. Vy ten život chcete mít propojený se Světlem. Co kdybyste vy vědomě začali na tu vodu, kterou chcete, aby se přeměnila ve Světlo, začali vědomě propojovat se Světlem. A začali si s tou vodou povídat. Co ještě potřebuje. Jaký paprsek. Jak ta voda potřebuje očistit, aby dostávala kvalitu, která se rovná plné Harmonii života. Protože Voda je nositelem života ve 3 dimenzi. Voda byla přizpůsobená tak, aby vy jste dokázali přežít to, co v sobě a na sobě celým experimentem nesete. Voda se stala nosnou součástí vás. Ona vám opravdu dává život v té podobě v jaké jste, a jak tady ten svůj život v této hmotě 3. dimenze žijete. V paměti vody je i paměť toho, kdy jste byly vy bytosti Světla. Voda jako taková, má velký potenciál proměny. Když začnete s vodou pracovat, tím způsobem, že ji vědomě začnete v sobě propojovat s frekvencemi Světla. Začnete očišťovat své fyzické tělo právě frekvencemi Světla, které vám bude dávat nové informace do paměti vaší vody, vašeho těla, vašeho života.

Najednou zjistíte, že ta rovnice, kde byly nějaké věci neznámé které jste hluboce hledali, že vy na ně dosáhnete přímým způsobem. Přímým působením Světla na Vodu, která vám dává život.

A ta Voda je schopná proměny.

Ta Voda je schopná se očistit.

Ta Voda je schopná, mít daleko vyšší frekvence, než máte teď.

Samozřejmě že ta Voda je deformovaná tak, aby nesla tento zdeformovaný život.

Jelikož je Voda vodič, tak převáděla i to, co bylo ve vašem těle energeticky vytvořeno, ukotveno. Vy se pro zajímavost podívejte z jak velké části jsou všechny instalace v rámci experimentu ukotvené ve vaší Vodě vašeho života. Budete možná překvapeni.

 

Ev. Z 80%? Jak to myslíš sestřičko Vodo.

Voda samozřejmě je i pro Bytosti, které vás ovládaly známou veličinou. Podívejte se, jestli ta deformita vody v sobě nese všechny ty instalace. A jestli jste schopni, když tam vědomě vpustíte to Světlo / i Universální-máte ještě i jiné nástroje/ máte i Světlo Poznání . Jestli jste schopni těmito Světly –každý z vás, když s tím budete vědomě zacházet , tyto instalace tímto způsobem, aniž byste je nazývali -Tímto zvědoměním a tímto dotekem těchto Světel, jestli jste schopni tu Vodu očistit od těchto instalací a tím i své fyzické tělo.

 

Dotaz: můžeme to očistit i fialovým paprskem, křišťálem?

Tady se podívejte, na základe stejnorodosti, jaké energie jsou vám nejbližší. Vaše energie samozřejmě vlastní, ke kterým jste došli, jsou vašimi nejsilnějšími nástroji ve vašem fyzickém těle. Samozřejmě, vy tady můžete očišťovat těmito paprsky, ale nejmocnější síla je ve zvědomění Světla v jeho Poznání. A to vaše Světlo má v sobě Poznání. Vaše Světlo je vaše a propojí se bezpečně na všechny místa ve vašem těle.

A teď se podívejte na těch zbylých 20%. S čím jsou spojené. A jestli v těchto instalacích máte veškeré ne láskyplné energie, které jste si vytvářeli i v rámci karmické zátěže. Jestli i toto je do vody zanesené. Do paměti vody. Jestli těch 20% se týká karmické zátěže.

 

Ev. Ano týká. Jen karmické zátěže.

A jestli, když tu karmickou zátěž pojmenujete, jestli jste ji také schopni tím Světlem cíleně vyčistit.

 

Ev. Ano je to možné. To je užasne, přátelé.

Teď máte život, který je ovládán ve hmotě, která je vytvořena. Teď by vám mohlo dojít, jaký základ je ovládání Planety. Potom si můžete doplnit další věci, protože Planeta je tzv. vodní planeta.

 

Ev. Takže veškeré ty instalace jsou vlastně ve vodě také. Takže 80% těch instalací je podobné jako lidské tělo - můžeme to takto brát? Můžete. Ev. A těch 20% je karmická zátěž. Ano.

A teď si představte, že vyvoláte vlnu očisty na Planete a tyto energie rozpustíte.

 

Ev. To je krásné. My tento program můžeme poslat po vodě. Je to tak? Samozřejmě že můžete.

A teď byste měli vyřešit nebo odhalit to tajemství Světla, po kterém tak toužíte. Co vytváří Světlo ve vodě. Vnímáte kolik forem má Voda? 3. A ve které jste dimenzi? Ve 3. A kolik myslíte, že má úrovní Světlo? No přece milion. A teď si vemte kolik ten milion má nul. 6. A teď si vemte potenciál Vody a potenciál Světla. A tady si můžete začít hrát, i třeba s čísly. Ale tady je důležité že ta voda která má tato skupenství má obrovskou schopnost i absorbovat veliké množství Světla. A to Světlo má schopnost projevovat tím způsobem, že vy budete ve fyzickém těle, a pokud to vaše tělo bude očištěné od těchto instalací. Muže začít vibračně rezonovat skrze Světlo v daleko vyšších vibracích. Tady si můžete potom sami uvědomovat co tyto vyšší vibrace ve vašem Bytí způsobovat.

Potom by bylo také dobré se podívat, s jakým živlem je spojené vaše zavřené vědomí. /se Zemí/ A teď se podívejte proč je spojeno se Zemí. Můžete na to přijít prachobyčejným způsobem, když se podíváte na hustotu jednotlivých skupenství. Země v sobě nese z vašeho pohledu nejhustější hmotu. Ale tato hmota má také paměť, jako má voda paměť. Tato hmota i tento živel, jde také očistit. A kdy vy máte zastoupen živel Země ve vašem Bytí?

 

Ev. Ve svalech, kostech, zubech ve všem pevném.

A teď se podívejte z kolika % tady máte zaneseno to vaše zavřené vědomí. Když zavřené vědomí je 100%, v kolika % je obsažené to vaše zavřené vědomí v této hmotě.

 

Ev. 60%.

Je to pravda. A těch zbylých 40% je obsažené v čem? Je to propojené s dalším živlem, nebo to nese živel země sám 100% zavřeného vědomi?

 

Ev. Je to živel ohně. Je to tak?
A teď se podívejte kde je ve vás zastoupen živel ohně.

 

Ev. V srdci, v zažívání. Je to těch zbylých 40%. Ano je.

Teď se podívejte čím i tohle můžete očistit? Ev. Vzduchem? Je to tak?

A proč myslíte že jste tak staženi? Aby ten živel vzduchu byl ve vás do značné míry kontrolovaný. Ev, vzduch je svoboda, dýcháme ho.

A jakou energii v sobě máte, která je podobná vzduchu? Která je to z těch energií se kterou vy pracujete.

 

Ev. Universální Světlo. Je to tak? Ano.

Já myslím, že jsem vám už toho řekl dost, a vy už si tu rovnici poskládáte tak, abyste mnohé věci vyřešili.

Život sám máte uzavřeny v projevu zdeformované hmoty. Hmota vašeho těla je z velké části tvořena vodou, kde máte uloženy ony zmíněné deformity, jak už tu bylo řečeno. Dále v nich máte uloženy ty silné emoce z karmické zátěže. A co vás tíží nejvíce, je vaše zavřené vědomí. Tam máte zavřeno v té nejhustší hmotě vašeho Bytí a tím nejjemnějším světlem to můžete také prostoupit a očistit. Já věřím, že návod najdete a že tuto hádanku z velké části vyřešíte tak aby ta změna mohla pro vás pro všechny již nastat velice brzy. 24.22


Dotaz: na éter. Drazí pracujte s tím co máte v sobě. Tady se soustřeďte na věci, které se vás bytostně dotýkají. Tady budete i nacházet řešení.
Děkujeme.