Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2019 - únor 2020 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 04 Březen 2020 09:41

04. 11. 2019

VĚDA

Pamatujte si toto: čím blíže se dostanete ke skutečné fyzické pravdě o věcech, tím blíže budete duchovním základům. Pokud váš systém víry popírá, že by duchovnost měla ve vědě jakoukoli roli, pak se brzy dostanete do osobní slepé uličky. Když ostatní kolem vás, kteří nejsou tak předpojatí, začnou ve své práci vykazovat pokrok a pochopení, když budou předkládat závěry, které budou moci úspěšně doložit, budete je také zpochybňovat?

Ženete se rychle vpřed – buď směrem ke zdi, nebo k mostu. První směr značí nevědomost, druhý vede k objevům. Nikdo z vás se nemusí zničehonic stát duchovním nebo „divným“, abyste mohli tento most překročit. Je jen třeba, aby vaše mysl byla otevřená všem možnostem, nejen těm, o kterých máte pocit, že by mohly být přijatelné.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Dvě – Nemyslete jako člověk -

11. 11. 2019

PRAVDA JE PRAVDA

Pravda je pravdou, a protože v sobě máte kus Boha, uvědomujete si absolutní pravdu spolu s tím, jak se duchovně probouzíte. Proto můžete vzít probuzenou lidskou bytost z jiné části světa, která je pro vás cizí a mluví jiným jazykem než vy, a hledat u ní tutéž pravdu. Bůh ve vás je stejný jako v ní.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva -

25. 11. 2019

MOUDROST STARÉ DUŠE

Požehnané jsou lidské bytosti, které naleznou Boha svým vlastním způsobem. Staré duše se probudí k pravdě, na které nové duše stále ještě pracují. To vysvětluje různé úrovně uctívání na této planetě, a důvod pro existenci různorodých duchovních systémů. Mnohé lidské bytosti, které nemají vaší výhodu moudrosti staré duše, ucítí motivaci k tomu, aby se přidaly k systémům, které můžete vnímat jako příliš zjednodušené či dokonce mytologické. Ale tyto systémy jsou často počátkem pochopení Boha. Pro ty všechny je tu místo.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova živého channelingu Rekalibrace uvědomění –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – prosinec 2019

02. 12. 2019

VÁŠ ÚKOL JE VESMÍRNÝ

Každý z vás nese světlo, drazí, které jasně vidí každá bytost ve vesmíru. Existují bytosti velmi daleko, které si nedokážete ani představit, a které by mohly znát vaše světlo. Vědí, co se zde odehrává a připravují se na změny právě díky tomu, co zde děláte vy. Posílají vám lásku, která je okamžitá – za to, co jste vykonali. Váš úkol na této planetě je vesmírný a má jen velmi málo společného se Zemí, věděli jste to? Protože to, co se odehraje zde, ovlivní nás všechny, dokonce i Kryona.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Devět– Nový začátek -

10. 12. 2019

ČLEN RODINY

Jste členem rodiny a před vámi jsou dveře domů. V tuto chvíli jimi nemůžete projít, ale můžete je otevřít a začít komunikovat. Na druhé straně jsou příbuzní a přátelé, kteří odešli před dlouhou dobou. Oni nevědí, že stojíte u dveří, dokud nezaklepete. Můžete? A vidíte, nyní máte coby člen rodiny to právo. Nejen to! Vidíte tu jejich radost, když zjistí, kdo je za dveřmi? Znovu se spojíte a vaše komunikace bude nezapomenutelná, plná slz radosti.


~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA -

16. 12. 2019

MIMO LINIE

Interdimenzionální lidská bytosti, jsi mimo jakékoli linie, o kterých jsi kdy věděla. Jsou pryč a stejně tak jsou pryč i staré způsoby myšlení. Je načase, abys prohlásila novou energii za svou vlastní. Dám vám vizualizaci. Chci, abyste shromáždili úplně každého příbuzného, který kdy žil na této planetě a kterého si pamatujete nebo právě teď vnímáte. Sejděte se tam. Shromážděte i ty problematické, které si pamatujete – živé či mrtvé. Obklopte se jimi. Oni ve skutečnosti už čekali, až to na interdimenzionální úrovni uděláte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

23. 12. 2019

NAPROSTO ŽÁDNÉ DOMNĚNKY

Už jste to všechno vyřešili, že? Říkáte: „Jsem na osvícené cestě. Bude to hodně podobné, jako to má ten člověk támhle. Udělám to, co dělá on.“ Pak si vytvoříte domněnku o tom, co udělal on, protože máte pocit, že to dělá dobře.

Ach, jste jedinečný kousek Boha! Zatímco aktivujete tyto věci kolem sebe, energie ve vašem životě se mění způsoby, které si nedokážete představit. V okamžiku, kdy jste začali svůj proces, začaly se měnit věci mimo váš dosah a schopnosti.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

30. 12. 2019

ENERGIE

Dovolte, abych hovořil o energii. Chápete, proč jsou zde Mistři? Chápete, proč má v sobě mřížka Mistry? Mluvili jsme o nových informacích proudících do vaší buněčné struktury. Mluvili jsme o vašem „hledání interdimenzionality ve svém nitru“. Chcete vědět, na co se kalibrujete? Mělo by to být zřejmé! Kalibrujete svou vlastní realitu na Mistry, kteří kráčeli po této Zemi – vaše a jejich energie budou vzájemně promíchány. To proto, abyste mohli pohlédnout do svého nitra a nalézt božství, které dělá věci, o kterých jste neměli tušení, že byste je v tomto životě mohli dělat.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

  • z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2020

06. 01. 2020

POUTO MEZI ANDĚLEM A ANDĚLEM

Drahé lidské bytosti, jste andělé z rodiny a jste mí přátelé. Já vás znám a vy existujete navždy [Kryonův způsob jak říci, že nemáte žádný začátek]. Dokážete si představit toto pouto mezi andělem a andělem? Začínáte si uvědomovat, kolik lásky a plánování bylo zapotřebí, abyste tu byli? Když jste na povrchu této planety v dualitě a kráčíte v biologii, nevidíte věci v andělských podmínkách. Pomyšlení na to, že mají někteří z vás pocit, že musí trpět a být smutní, aby byli duchovní… – to nám láme srdce! Možná je načase, abyste znovu prozkoumali celý tento scénář utrpení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

13. 01. 2020

SILNĚJŠÍ STANICE

S novou frekvencí, když meditujete, modlíte se a vstupujete do toho tichého prostoru, kde jste nás vždy vnímali, reakce už nejsou stejné, ani emoce nejsou stejné. Informace už nejsou ani zdaleka tak zjednodušené. Někteří z vás, kteří jsou stále ještě vyladění na starou frekvenci, to vnímají tak, jako by hovořili do prázdna, jako by jim nikdo nenaslouchal! Fakt je, že jsme nyní na mnohem silnější stanici, ale musíte být ochotni ji najít a vyladit se na ni.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Očima vzestupu – část 1“ -

21. 01. 2020

NÁBOŽENSKÝ ROZKOL

Mluvíme o rozkolu mezi náboženstvími a nyní je to všude kolem vás. Někteří z vás se podívali na Blízký východ a řekli, že jádro těchto neshod je právě v této oblasti. „Je to mezi Islámem a Židy,“ řekli jste. Chceme věnovat okamžik tomu, abychom vám něco připomněli – něco, o čem jste možná zatím neuvažovali. Chceme, abyste se jako lidské bytosti na okamžik dívali mimo krabici svých omezení a uctili obě tyto víry. Mezi Mojžíšem, který hovořil s hořícím keřem, a Mohamedem hovořícím s andělem v jeskyni, není žádný rozdíl. Chceme vám to připomenout a informovat vás o tom, kdo byl ten anděl v jeskyni. Na základě svého vlastního přijetí Mohamed klečel a dostal informaci, která byla zapsána a přepsána v to, co je dnes ve středu islámské víry. Kdo to byl? Anděl Gabriel. Věděli jste to?

Zpráva, kterou Mohamed obdržel, byla naplněna láskou a hovořila o „jediném Bohu. Když Mojžíš přistoupil k hořícímu keři, promluvil k němu anděl s úplně stejnou zprávou o Bohu, jako tomu bylo u Mohamedaa od stejného anděla! Takže to, co právě teď vidíte na Blízkém východě, je lidský problém, nikoli problém Boha. A protože je to lidský problém, může být vyřešen lidskými bytostmitěmi, které se stávají interdimenzionálními.

Nebuďte překvapeni, pokud to na Blízkém východě potrvá o něco déle než v jiných částech Země, protože oni jsou tam už celé věky, v krabici člověkem vytvořené duchovní energie, která má zdi několik mil vysoké. Nějakou dobu potrvá, než budou tyto zdi sníženy. Bude to vyžadovat nové vědomí – možná i novou generaci – ale nakonec se to povede. Takový je potenciál v tomto okamžiku. Takový je i záměr většiny, která tam je. Nenechte se oklamat několika lidmi – těmi, kteří sledují, jak vlak odjíždí bez nich.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

27. 01. 2020

ZHUŠTĚNÍ ČASU

Každý z vás má schopnost osobně zhustit čas – tu proměnnou, o které jste si vždy mysleli, že se nemění. Nyní je ve vašich rukách a můžete si s ním hrát! A můžete to vyzkoušet hned zítra, pokud chcete. Drazí, někteří z vás začínají chápat, čemu říkáme proces vzestupu – přesouvání do vyšších dimenzí. Máte pocit, že věci plynou rychleji? Cítí někteří z vás zrychlující se čas, i když vaše hodiny ukazují totéž co vždycky? To protože začínáte vnímat atribut času, jehož vlivem můžete manipulovat se svými vlastními životy. A my vás dokonce žádáme, abyste to vyzkoušeli!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2020

03. 02. 2020

KOLIK PRŮVODCŮ?

V minulosti jsme vám říkali, že nemůžete počítat polévku před sebou. Nemůžete se ptát: „Kolik polévek je na mé lžíci?“ Skutečná identita vaší duše je příchuť, nikoli numerická identifikace. Takoví jsou i průvodci. Jsou nekonečné číslo proměnlivých energií, u kterých se zdá, že se sdružují do skupin a jsou navždy vaší součástí. Je možné je vnímat, nikoli počítat. Jsou to energie, nikoli entity.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

10. 02. 2020

JEN TY DOBRÉ ČÁSTI, PROSÍM!

Kryone, já chci jen ty dobré části. Bylo mi řečeno, že cestou mohu narazit na pár těžkých věcí. Ach ano, pojďme si to vyjasnit. Přemýšlejte o tom. Co se stane kolem vás, pokud to uděláte – když začnete duchovní změnu? Když začnete vyzařovat světlo na temném místě a jste s jinými, kteří jsou zvyklí na temnotu? Nemusí vás mít rádi. Jsou v energii, ke které vy nesměřujete, a tak se vás k tomu mohou snažit přimět. To je jejich svobodná volba, ale pro vás to může být kamenitá cesta. Jste na to připraveni?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

17. 02. 2020

TY DOBRÉ ČÁSTI – část II

Kryone, já chci jen ty dobré části. Nechci ty ostatní. Neexistuje proces, kdy bychom mohli procházet jen těmi dobrými věcmi? Drazí, to všechno jsou dobré věci! Vy jste se předem rozhodli, že dojde k výzvám a že „výzvy“ jsou něco negativního! Co když je výzva jednoduše jen seškrábání základů, abyste mohli postavit nový dům? Co když je výzva procházení kroky svého učení? Váš požadavek je jako když žena říká: Nelíbí se mi ta část s těhotenstvím a porodem, pokud jde o to mít děti. Radši bych chtěla ten příběh o čápovi. No, to je mytologie! Ovšemže musíte projít veškerým růstem, protože je to něco, co je jen vaše, abyste to udělali. To vám dává dualita.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

25. 02. 2020

VĚDA

Opakujeme, že je obtížné vysvětlit 4D publiku dimenze číslo 5, 6 a 7. Říkali jsme vám o věcech, které v té době byly „na cestě“, a nyní jsou zde. Říkali jsme vám o dimenzích – že je jich mnohem víc než čtyři, ve kterých v současnosti žijete ve své realitě. Před lety jsme seděli ve městě zvaném Sedona a předali jsme vám vědecký channeling. Řekli jsme vám vše o faktu, že žijete v multidimenzionálním vesmíru, který neustále tvoří sám sebe. Před několika lety jsme vám říkali o Kosmické mřížce – energii ve vesmíru, kterou teprve objevíte. Říkali jsme vám o způsobu, jakým věci fungují – o rychlosti vědomí, která je mnohem větší a skvělejší než rychlost světla. Letos vás vaši vědci náhle obklopují potvrzeními věcí, o kterých jsme v těchto letech hovořili.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.