Mistr Hilarion Poselství pro týden 6.11. - 12.12. 2010 Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 07 Prosinec 2010 15:25
Milovaní Světlonoši,
Nadále pokračuje velké čištění a každý z vás dosahuje velkých výsledků a pokroku, třebaže to ve vašem každodenním životě nemusí být ještě zcela zřejmé. Buďte si jisti, že se to děje a váš vzestupný proces neustále pokračuje. Kosmické energie směřují k Zemi a vše na ní neoblomně pokračuje a vše je čištěno, uzdravováno a znovu vyrovnáváno k Celistvosti a dokonalosti původního plánu. Toto bude pokračovat, Milovaní, a věřte nevěřte, bude to stále snadnější, prostě protože nepolevujete ve cvičení a odhodlání být co nejvyššími a nejlepšími.
Vaši bratři a sestry kolem vás to mohou vnímat poněkud složitěji, neboť se Probudili později, ale cesta Světla a očista, kterou jste vyryli a rozzářili, běží před nimi a usnadňuje jim jejich cestu. Vy jste skutečně mocní rytíři Světla a jste mocná armáda nejvyšší síly ve Vesmíru a tato síla je Láska. S přicházejícím obdobím svátků využijte čas k prostému Bytí a užívejte si energii a mír a dobrou vůli překypující v této roční době. Je to čas veselých oslav vyššího Světla přicházejícího ve vyšší míře  na Zemi a do srdcí celého Lidstva.
Věřte vedení a intuitivním impulzům, které k vám přichází. Mějte na paměti, že každý z vás je Božsky veden po vlastní Cestě v nejvyšší integritě a morálním standardu, který se stane ukazatelem bez ohledu na to, jak moc jste byli zkoušeni, vaše hluboká a stálá láska k Stvořiteli a Božskému Plánu na Zemi, je vaší stálou řídící silou a motivací. Brzy ucítíte lehkost Bytí a pocity radosti budou vaší denní společností při putování po vaší duchovní cestě vstříc dobrodružství tisíců životů! Vesmír sleduje tento zázrak a je plný úcty ke slávě a nádheře, která se nyní otevírá a bude se dále rozvíjet v následujících měsících.
Držte své hlavy vzhůru, Milovaní, neustupujete ze svého Světla a nejvyšší integrity. Milujete všechny disfunkce, které se u vás zpětně objevily vzhledem k celku jednotného pole vašeho Vyššího Bytí. Vaše Světla září jasněji a jasněji a jste lépe rozeznatelní námi z Vyšších sfér a my do toho průběžně přidáváme Světlo, protože jak rostete ve vašem Světle a Lásce, šíříte svůj vliv všude kolem ve všech směrech a ovlivňujete vše ve vaší sféře vlivu. Tato sféra vlivu, kterou ovládáte, zabírá nyní větší teritorium a vyplatí se každému z vás představit si sami sebe, jak vyzařujete vaše Světlo v soustředných kruzích z vašeho domova v tísícimílovém okruhu. Přijměte toto do srdce a do vědomí, Drazí. Jste nyní mocní více než si uvědomujete.
Pokračujte každý den na cestě do Světla, říkejte pravdu svým tichým a milujícím způsobem. Čím víc pravdy vyjde z každého srdce a duše na Planetě, tím více může přijít vyššího Světla. V těchto chvílích probíhají mocné události a propojením v Jednotu a cíl budou uskutečněny nevídané zázraky. Jsme stále s vámi.
 
Do příštího týdne...
 
JÁ JSEM Hilarion
©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro www.transformace.info  do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.